Khám bệnh từ thiện năm 2011

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 34 trên tổng số 34 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Khám bệnh từ thiện tại Ninh Thuận 24/07 - 17.08.2011 14:04:56
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/B9A6408FB372417C9EA3BDFFE0A33AC3.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/F43C312D7CC0419BB909BCF1E0D22A91.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/8A63C6744A72478AB4F94F2FD3AA3CC5.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/7639C4A8EC834B33A16584130775C989.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/FDE772155442489DA3EC69D39FCE9CF3.JPG[/image]
Attached Image(s)

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Khám bệnh từ thiện tại Ninh Thuận 24/07 - 17.08.2011 14:08:10
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/943CC92AB69C4EC3ADFB093A53563491.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/9767A1270D5B4085BDE95AA16B112D94.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/A57F9B03F98A483786EA6512BC6AB6DC.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/80984CD6524A4FD1B65187464E45D100.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/2365EA5E84B74EDE83E577F7C15E75EB.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/8928C07E3CEB4D4D9252DF59BB0656B8.JPG[/image]
Attached Image(s)

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Khám bệnh từ thiện tại Ninh Thuận 24/07 - 17.08.2011 14:11:23
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/BECB1AF8DE51423593D54268201FDFBE.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/252410C569E6400EA110F6B81541543E.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/6F7D58F30002446F89603F095ECE9872.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/D3CE4D8009C446B7A5DFB9985A7274F4.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/89AF9F6CD3BA4C658E9316576A526DF5.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/1E91540EE12649008B368C3DF99C23A6.JPG[/image]
Attached Image(s)

Bụi Tím
 • Số bài : 2584
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 13.07.2008
 • Nơi: Lãng Đãng
RE: Khám bệnh từ thiện tại Ninh Thuận 24/07 - 17.08.2011 14:14:00
tt

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/E065F09F65D14A42B51539F6B0597315.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55690/1434EBB7FA1040C290224BED78B64C4F.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 34 trên tổng số 34 bài trong đề mục