THIÊN LONG TIỂU THÁNH

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
Tác giả Bài
James Jee

 • Số bài : 3548
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 21.02.2006
 • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
 • Trạng thái: offline
THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 12:33:19 (permalink)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/C6701F1F794D4E009015D14346AEC49F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/C0A7C0D6E06B46A3B16DCDCD6BBFFC6B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/27AEEE3806274394918434D8D50FF8D4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 12:59:35 bởi James Jee >
Attached Image(s)
 
#1
  James Jee

  • Số bài : 3548
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
  • Trạng thái: offline
  RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 12:46:13 (permalink)
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/786DF73A022B4DF39F809846ECBC602F.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/005C9CEA77E74944B66E6A2AAB03D68A.jpg[/image]

  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/9739D51E139B42E2AE9F04DE2AE4B626.jpg[/image]
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:00:27 bởi James Jee >
  Attached Image(s)
   
  #2
   James Jee

   • Số bài : 3548
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 21.02.2006
   • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
   • Trạng thái: offline
   RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 12:49:07 (permalink)
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/0A2E9581F4B549A4A25654BDDB8216D2.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/7B35CBB34CAC4F02B42C77FEF8992262.jpg[/image]

   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/83EBF1EE4E304430AC9F1C83AFDF7466.jpg[/image]
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:01:01 bởi James Jee >
   Attached Image(s)
    
   #3
    James Jee

    • Số bài : 3548
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 21.02.2006
    • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
    • Trạng thái: offline
    RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 12:52:34 (permalink)
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/EC1651A1B09C4603B98BF2B61D2D15A6.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/EE7596A07043446E8520779086BDEABC.jpg[/image]

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/BDC0A566881E48A8B9A762C0B072013B.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:01:38 bởi James Jee >
    Attached Image(s)
     
    #4
     James Jee

     • Số bài : 3548
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 21.02.2006
     • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
     • Trạng thái: offline
     RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 12:55:02 (permalink)
     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/00B5CE38CC904D48BD3E55574E079F71.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/F0145C86433E441DB4D677F409C4172E.jpg[/image]

     [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/AD03C56BC8D74F6B8B771FA8F1D4AC18.jpg[/image]
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:02:10 bởi James Jee >
     Attached Image(s)
      
     #5
      James Jee

      • Số bài : 3548
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 21.02.2006
      • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
      • Trạng thái: offline
      RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 12:57:34 (permalink)
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/9BDF044B2A1248D3BE41A9B86CE5F591.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/932C10006F23451BAA9670B8BD44DE75.jpg[/image]

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/EC2FA21B3CE34660B83F7E3428A37277.jpg[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:03:02 bởi James Jee >
      Attached Image(s)
       
      #6
       James Jee

       • Số bài : 3548
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 21.02.2006
       • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
       • Trạng thái: offline
       RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 13:04:12 (permalink)
       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/07F137F18A574D17A519ACD9AB4D790C.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/DFF4F2C85D744F1692E2E33EE3DC15EA.jpg[/image]

       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/3B3DD40B6F5549AC929802DFBB76089B.jpg[/image]
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:05:59 bởi James Jee >
       Attached Image(s)
        
       #7
        James Jee

        • Số bài : 3548
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 21.02.2006
        • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
        • Trạng thái: offline
        RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 13:09:38 (permalink)
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/1C9647229B8E4E52A433C64B22AEF3A3.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/B85D047D187E4826A6D8876887DB0629.jpg[/image]

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/901ED1E51AF243D8BE1916B9DDFF5EF4.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:10:44 bởi James Jee >
        Attached Image(s)
         
        #8
         James Jee

         • Số bài : 3548
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 21.02.2006
         • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
         • Trạng thái: offline
         RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 13:13:47 (permalink)
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/2352078AC86C4D0280CBD18D8BBCC4F3.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/DFE09D71325C4BE099D0A54CAB111176.jpg[/image]

         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/9DDDA93031604DAE8FA72B413348276F.jpg[/image]
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:29:41 bởi James Jee >
         Attached Image(s)
          
         #9
          James Jee

          • Số bài : 3548
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 21.02.2006
          • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
          • Trạng thái: offline
          RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 13:30:51 (permalink)
          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/2A2E9BAC1F7D43F6A637A65737070A47.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/287EFA72BF5F4282BA286BF6CAC2B53E.jpg[/image]

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/E76A8E928BF44A9D9893E455F811E4DE.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:31:56 bởi James Jee >
          Attached Image(s)
           
          #10
           James Jee

           • Số bài : 3548
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 21.02.2006
           • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
           • Trạng thái: offline
           RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 13:33:49 (permalink)
           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/60958AA325DC45E283CCF763779AB3D1.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/0A74BDF0F9C541929762A9DDC7B5095E.jpg[/image]

           [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/ECD051C6F2B342E8B62CA342755120D1.jpg[/image]
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2011 13:38:35 bởi James Jee >
           Attached Image(s)
            
           #11
            Ct.Ly

            • Số bài : 22710
            • Điểm thưởng : 0
            • Trạng thái: offline
            RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 18:47:38 (permalink)


            Thằng nhỏ này thật kháo khỉnh quá

            Chưa chi cho cái danh Thiên Long Tiểu Thánh rồi nha

            vậy là tội nghiệp cậu bé quá há

            " Con ơi học lấy nghể cha
            một ngày mài mực, bằng ba năm làm


            hihih

            Nhờ Thiên Long Cuồng thánh hôn baby dùm CtLy thật nồng nha


             
            #12
             James Jee

             • Số bài : 3548
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 21.02.2006
             • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
             • Trạng thái: offline
             RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 03.08.2011 22:58:42 (permalink)
             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/9739D51E139B42E2AE9F04DE2AE4B626.jpg[/image]
              
             "Con nhỏ" mà sis Ly, đâu phải "Thằng nhỏ" đâu
             Nó mặc đầm nè, xinh hôn
              
             #13
              Ct.Ly

              • Số bài : 22710
              • Điểm thưởng : 0
              • Trạng thái: offline
              RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 04.08.2011 15:59:30 (permalink)

              "Con nhỏ" mà sis Ly, đâu phải "Thằng nhỏ" đâu


              Cái này là tại Bố nó đấy

              con gái thì đạt tên cho êm dịu tí

              cho cái tên Thiên Long Tiểu Thánh

              coi chừng nó lại giống bố đi " oánh thiên hạ " đấy nha

              Thôi Công chúa của Thiên Long Cuồng Thánh đừng giận Công Tử Lỳ nha

              Mi bé nha


               
              #14
               James Jee

               • Số bài : 3548
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 21.02.2006
               • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
               • Trạng thái: offline
               RE: THIÊN LONG TIỂU THÁNH 07.08.2011 13:12:38 (permalink)
               Thì ba nó là Thiên Long Cuồng Thánh
               Nên nó là Thiên Long Tiểu Thánh đúng rùi, con nối nghiệp cha mà sis, hihihi
               Nói vậy thui chứ tên nó đẹp và nữ tính lắm à.
               Bé nhóc nó tên là Giai Hân đó sis, đẹp hun ?
                
               Hôm nào rảnh up lên một số tấm mới nữa cho sis xem ha!
                
               #15
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2021 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9