VĨNH BIỆT TWIN TOWERS
ThanhThanh 06.09.2011 15:11:20 (permalink)
 
CHÀO VĨNH BIỆT TWIN-TOWERS    
(gởi về New York với tất cả tiếc thương)                     


Lửa cao ngất lưng trời, ôi lửa đỏ
Khói điên cuồng mù mịt, khói đen mây
Những tan nát sau kinh hoàng tiếng nổ
Bao ngàn người trong biển lửa vùi thây
 
Rằng phim ảnh hay là đây, sự thật   
Mà hãi hùng hơn sức tưởng, hơn mơ?
Khi hoảng loạn, tiếng muôn người khóc ngất
Khi lệ rơi, mà trí vẫn còn ngờ!
 
Hỡi Thượng Ðế, dương trần hay hoả ngục
Mà cuồng điên qủy dữ nướng thiêu người!
Mà khoảnh khắc ngàn sinh linh ngã gục
Mà đắm chìm trong biển lửa đầy vơi!!!
 
Khắp thế giới đang bàng hoàng rúng động
Giận cho loài uống máu chẳng hề tanh
Thì bóng tối, có tiếng cười ác độc
Vỗ tay reo trên xương thịt tan tành!
 
Hỡi ác qủy, bàn tay mi hiếu sát
Bao ngàn người vô tội chết tang thương
Niềm hạnh phúc, mộng tương lai xanh ngát
Bỗng vì mi mà tức tưởi đau buồn!
 
Ta đứng đó, bên bờ sông, mắt ướt
Nhìn khói bay, lửa rực giữa hung tàn
Ôi, giá phải, thân ta tan thành nước
Trả ơn người, và níu lại kỳ quan
 
Ôi danh tích của một thời hoa lệ
Ðang vặn mình trong ngọn lửa phi nhân
Ðang nhắc nhở người năm châu bốn bể
Cảnh giác cao, loài khát máu, hung thần
 
Chào vĩnh biệt... nghe đau hồn lữ thứ
Twin - Towers hình ảnh đã thân thương
Trong tình cảm của ta, người viễn xứ
Ðến nơi này nương náu, nhận Quê Hương!               

                          NGÔ MINH HẰNG
                                          11.9.2001
 
 
 
FAREWELL FOR EVER, TWIN TOWERS!
                            To New York with all my regret

The flames are blazing up in mid-air, oh flare-ups!
The obscure, furious smokes are blackening the clouds.
The ruins left after the dreadful explosions:
Thousands of bodies buried in the fire that enshrouds.

Is this a fiction movie or the very truth that has been
More terrible than in one’s imagination or dream?
In panic the crowds are weeping, crying, screaming;
Tears have fallen but minds still doubt the scheme.

Oh God!  Is this mankind’s globe or hell
Where ferocious fiends are fiercely roasting souls,
And in an instant thousands of humans slumped down
And sank into such a full sea of live coals!

The whole world is astounded by the horrid cruelty,
Boiling mad at the blood-thirsty bands,
While in the dark, beyond the burnt flesh and bones,
The wicked wildly cheer and clap their hands!
 
Devils!  With your mass destruction instruments
Thousands of people have lost thousands of their kin!
Their happiness, their aspiration for a fulgent future
Suddenly have got into pangs because of your sin!

There I stand, on the riverside, with wet eyes
Looking at the seething inferno of smoke-and-flame:
Oh, how I wish, even though smashed to smithereens,
I could show gratitude, save the wonder and its fame!

Oh, the splendid symbol of prosperity in a bright time
Is writhing and collapsing in the inhuman conflagration
And reminding all citizens all over the planet
To be always on guard against any evil machination.

Farewell for ever!  I feel pain in my exile pneuma;
Twin Towers, the so much dear and beloved sign,
Will remain in my sentiments -- Since an immigrant
From afar, I have embraced this new Country as mine.
 

                              Translation by THANH-THANH
 
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9