THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT

Thay đổi trang: < 12345678 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 215 trên tổng số 215 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dang son
 • Số bài : 4767
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.06.2011
Re:THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT - 10.04.2017 16:44:21

    
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2017 20:55:38 bởi dang son >

dang son
 • Số bài : 4767
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.06.2011
Re:THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT - 10.04.2017 17:39:16
 
------
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2017 21:02:11 bởi dang son >

dang son
 • Số bài : 4767
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.06.2011
Re:THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT - 10.04.2017 19:36:21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2017 21:04:19 bởi dang son >

dang son
 • Số bài : 4767
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.06.2011
Re:THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT - 13.04.2017 00:40:21
.
 
 
 
* 1001 cách để SeoPhi ** by Cún Rock Usa


.. ----------------------------------






 Chạy thật nhanh ra chợ , hỏi người bán hàng :

-  Tôi muốn mua một cây  gậy để  Tự Sướng .



 Gã  bán hàng quái ác bầy hàng ra mặt kính :

-- Đừng lo , thời bây giờ có cả trăm chục cách để Tự Sướng kiểu sex toy . Dài hay ngắn đều có đủ  . Rung nhiều hay rung ít ?



- Đừng rung thì càng tốt .



 Phải rồi .  Thời của Steve Jobs Trái Táo, thời của Window 10 đâu cần run và RUNG .


 Tất cả đều có PhotoShop lo dùm mình . Xấu như Lọ Lem , chỉ cần  vài cái clicks là Cóc cũng đẹp như  TIÊN .


 Hơ !




 đs.fr


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2017 00:44:41 bởi dang son >

dang son
 • Số bài : 4767
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.06.2011
Re:THẾ GIỚI ẢO VÀ TÌNH THẬT - 08.06.2017 21:41:50

   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2017 21:08:55 bởi dang son >

Thay đổi trang: < 12345678 | Trang 8 của 8 trang, bài viết từ 211 đến 215 trên tổng số 215 bài trong đề mục