Tranh Thủy Mặc

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 51 trên tổng số 51 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ct.Ly

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Tranh Thủy Mặc của Vũ Ngọc Cẩn - 14.04.2007 16:06:04


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/BC86634AA927425EB1E78212BC7A9A64.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/EB2DF6AEEE7F450FB56183C1B2A4AA0A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/1ECC29FB0E564C1BB317267BBACF72D8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

vinhsaigon
 • Số bài : 1222
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.07.2006
RE: Tranh Thủy Mặc của Vũ Ngọc Cẩn - 04.08.2007 14:35:57


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/A98F0C5A09794FFFA9CB072EC9F99FBC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/57D92812CE9D45AEBD866D5AC353136D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Chụp đẹp không bằng ai-Chụp xấu ...không ai bằng!!!

congtubaclieu
 • Số bài : 144
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 20.01.2005
 • Nơi: HUKHONG
RE: Tranh Thủy Mặc của Vũ Ngọc Cẩn - 26.11.2007 06:27:06

Trích đoạn: vinhsaigon[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/A98F0C5A09794FFFA9CB072EC9F99FBC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22565/57D92812CE9D45AEBD866D5AC353136D.jpg[/image]


Tranh này là tranh màu nước hổng phải thuỷ mặc bác ui

Duy mot Minh
 • Số bài : 4
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.01.2007
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.07.2008 23:54:29
Thanks  bác VG, Bác có những bức tranh đẹp, Bác còn những bức vẽ bằng mực tàu không a.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 17:58:47
THÂN TẶNG CÁC BẰNG HỮU BỘ TRANH THỦY MẶC


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/342F7612DDBC485BB7B5E6AAB049B9FC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/786D7D438826469AB5D9DFACE35C06CA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/EFA330FDF597444C9A9A831EA4742B9A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/25CCB1D745FE4A49992DD74E127B14A8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/106362582A2643C08EA1BC825288F4A5.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:04:51
TIẾP THEO


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/84975C1F9C1A43F5A74C616CE94C5537.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/27B3FD5D4B2F4E14995CF36812E62BE4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/42D3DEF3C115481B8B422AA9D15F0B05.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/637AEDA2FAE744D8A2C0BC6D32B574B8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:09:22
TIẾP THEO


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/5A4D393971414DD0B1411440E368C17C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/51CDF5FB64F544A9BD0573B230D24559.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/952C341C68BA45DA987FCEC0B36AFB39.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/ECF9941D3CB74490AE8763E9FE687CC0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:12:19
TIẾP THEO...MAI TẠI HẠ ÚP TIẾP NỮA NHA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3427BE3228EB46A28DB1085D91B2C442.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/AA6DBDBBDD944F86BF7748CC81E3C417.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/41C44D7353764111A24F442BDF5617A2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/A518C181CE7146D0BAEFF0777B2A686E.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:31:05
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/4E94F94EEAEA428D95709858F0FC9320.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/8573F445DCA04BD9845DDAB5E45E3273.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/E7CB27A7706446C6B8FB15A32160C148.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:33:55
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/7B227E6BF72B4488AA65D90D6063222F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/F41177D1C1CA4CC6AD6714733B6754B4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/5AFF1FFF3071488C847A70E0E181827A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/9E720F98250547B79ED9836ECDE025A4.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:55:24
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/529B94DAEFCA4413A058A68BEDF43B39.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/47BBAF18DF3D436A91CC9F182F43B2A1.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3DE29B15A00E4E318435C24E0E0921E0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3888433657CC4CBB845C1B13B308F5D7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 18:57:39
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/A12E13BB530940489046D2FB241240D2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/F6A73372AC4F4BEA8C0A04A47C4F4A6B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/75C1AD54767341319D54F1A18FA2BEEC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3798AF498C354FD6A691954080458F62.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:00:40
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/23E24E017C7D452FA3043203183F741B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/BC892ADC49DD42F7A29AA237DEEA97C6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/62AC34BDA3F74A65832C32BE49C4E81D.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/72A4E9D816184CC89F00AE6C32D2DDC0.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:03:36
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/AE51C626FE6F41428C072F5299DEB667.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/9749C3798E0E4158A9BB712A85E4886C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/15D600F72B0A4C139DDBBAF2151A35C6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/29D87324D56448CF9EFFDF3E57BE9640.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:08:05
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/05FED93C5A294E118DCDA99B9A3B4E6E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/BC42687801B8473FB3D7C86DF5A05B26.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/EBC6572A4F4E462A8DB22D5A816CA1CE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:11:44
TIẾP THEO


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/FD7DA04C824F4D8B9B80DD5BC67E9069.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/1BE015E963A84FCDA76FEE4C21FB6CCF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/090A61D1C24F4636B39629D85F293D5A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/AF9E74E852324639954F477B4DACB432.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:15:03
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/BB47A3713E9F468F9B0BCF71547B3C56.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3C9F321E56B044CF890CE79739A919A6.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/274A6565447142248434B7C5A576FDDD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/5F4FC85004134C328DAE96709CC57E22.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:18:18
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/32FDC0D6A4B745028D4226F0B0D53633.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/7997E5D2F5814DB0BAEF62A1E1DA63CC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/E82F81D6E77E4F9A89CB2211AD530C3A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/3686A325601B4C81947F04AD7284488D.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:22:46
TIẾP THEO


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/9153C18A34374CC88C9CF386D37972CF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/A9DFD5C3B5AA4C6FB541896CB1EA1408.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/41C0B8125B1B4EBF98A85778CBE0B970.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/603090276B094F15BE8C614F6AF82C2B.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

nanofone
 • Số bài : 242
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.12.2007
 • Nơi: Canada
RE: Tranh Thủy Mặc - 19.08.2008 19:25:18
TIẾP THEO

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/B2D19722407D4FE9A7BB65981F35E2E2.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/FC7985959B8B400C9AD3AEC476E26B13.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/22FFEE815C7E42E19D7256E7AB7BBD84.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45710/5477C182390D4532B19AEDA9E101F7E3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh đồng bất tận!

CÓ KHI NÀO TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI TẤP NẬP
TA VÔ TÌNH HỜ HỮNG BƯỚC QUA NHAU
BƯỚC LƠ ĐÃNG, CHẲNG NGỜ ĐANG ĐỂ MẤT
MỘT TÂM HỒN TA ĐỢI ĐÃ TỪ LÂU.

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 51 trên tổng số 51 bài trong đề mục