KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 336 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:21:18
 
 
 
 
 

TĨNH VẬT ( Bàn làm thơ của tôi ) ký họa chì VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:57:51 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:24:09
 
 
 


Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 21:39:37 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:26:20


TUỔI MƯỜI SÁU. Ký họa chì VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 23:03:51 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:34:46
 
 


Scotland girl , Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 19:36:31 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:36:56
 
 Hoa Bướm Ký họa chì Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 16:09:40 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:40:16
 
 
 
Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 23:04:18 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 07:54:14
 
 
 


Hoa Hồng. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 21:35:54 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 08:07:28
 
 
 


TĨNH VẬT. ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:20:58 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 08:13:08
 
 
 
 
 
Tĩnh vật Vuông tròn. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:25:11 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 08:14:20
 
 
 
 
Hoa Lan xanh và Táo. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:29:24 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 10:58:14
 
 
 
 
 
Quả Thanh Long. quả Chanh và quả Lê. Ký họa chì Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:31:21 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:00:09
 
 


HAI MẸ CON .Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:01:02 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:03:38
 
 
 
 
 
HOA SEN Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 21:10:27 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:08:28
 
 
 


 Trích đoạn từ tranh to
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 19:38:53 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:13:39
 
 
 
 
 
 
 
 
DỪA QUÊ.Tranh sơn dầu, Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:05:57 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:17:33
 
 


 Biển. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 23:33:30 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:20:02
 
 
 


TĨNH VẬT. Tranh sơn dầu VKT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:07:49 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:23:25
 
BẤT KHUẤT. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:09:21 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:25:56
 
 
 
 
Phong cảnh ngọai ô Luân đôn. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:15:12 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:28:37
 
 
 
 
TÁO ĐẦU MÙA. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:16:13 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:37:30
 
 
 
 
 
HÒN GÀ TRỌI , Tranh sơn dầu (bức tranh này sao chép từ một bức bưu ảnh Vịnh hạ Long Việt Nam ).Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 23:18:09 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:42:37

 
 
 


THÁP RÙA. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh (chụp tại phòng vẽ )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 23:05:35 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 11:49:47
 
 
 


THÁC NƯỚC .Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2008 19:41:16 bởi vũkimThanh >

Chuột lắc
 • Số bài : 1106
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 14.07.2005
 • Nơi: Nơi băng giá
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 17.09.2005 15:29:56
WOW. Tranh đẹp quá! VKT có nhận đệ tử không? Cho CL theo học với!
Mà tranh này triển lãm ở đâu vậy, CL mún xem tận nơi à. CL thích nhất là bữc tranh hoa sen đó, nhìn thấy thanh bình làm sao á.
***

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 18.09.2005 01:00:25
 
 
 
 


HẾT MÌNH .Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:19:52 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 18.09.2005 01:03:03
 
 
 
 

TĨNH VẬT . Tranh sơn dầu Vũ kimThanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:21:09 bởi vũkimThanh >

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 18.09.2005 01:05:38
 
 
 
 
VỀ CỘI. Tranh sơn dầu Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 01:23:12 bởi vũkimThanh >

Easyman
 • Số bài : 2518
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2003
 • Nơi: North of the River
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 18.09.2005 04:30:34
Chào Họa sĩ Vũ Kim Thanh, vnthuquan và mọi người rất vui khi được họa sĩ đến chơi và cho mọi người thưởng ngắm tranh, tranh của họa sĩ vẽ rất đẹp và có ấn tượng, nhiều màu sắc... chỉ nhìn số tác phẩm đã post thôi cũng thấy quả là một khối lượng công việc không nhỏ.
chúc họa sĩ cuối tuần vui vẻ và có nhiều cảm hứng để cầm cọ. ( tay vung cọ như múa Đao, màu văng tựa ngàn ánh sao )

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

vũkimThanh
 • Số bài : 10500
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.09.2005
 • Nơi: xứ mù sương
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 18.09.2005 22:26:36
Vũ kim Thanh xin trân thành cám ơn các bạn Easyman, ct.Ly ,Chuột lắc ,VG...cùng tất cả các bạn tới xem tranh và động viên ,cổ vũ...Xin kính chúc các bạn cùng gia đình vui vẻ,hạnh phúc và thành đạt. Chúc tình bạn chúng ta ngày càng bền vững và tươi đẹp.
Chào thân ái ,Vũ kim Thanh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2005 22:31:51 bởi vũkimThanh >

tulipdenus
 • Số bài : 3431
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.09.2004
 • Nơi: Lâm Đồng
RE: KÝ HỌA BÚT CHÌ VÀ TRANH SƠN DẦU -VŨ KIM THANH - 21.09.2005 02:18:55
Chu cha, Thanh vẽ đẹp quá, bi chừ TL mới biết nghen, ngoài tài "thơ đấu khẩu"Thanh còn là một họa sĩ hehe....họa sĩ nhiều chiện hehe...
Tranh Thanh vẽ đẹp lắm
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 336 bài trong đề mục