SỨC SỐNG HUYỀN DIỆU CỦA CA DAO
Ct.Ly 19.10.2011 05:21:46 (permalink)
#1
  onapthanh 15.02.2014 06:30:39 (permalink)
  Ở một vài nơi tại Bắc Ninh , người ta có hát lục bát trong những dịp lễ ... nhưng người ta gọi đó là hát Quan Họ , hát Xẩm ... chứ không ai biết rằng đó cũng là một thứ Ca Dao .

  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9