truyện cười song ngữ
YeuTiengAnh 28.10.2011 20:44:41 (permalink)
Nguồn: www.Tienganh.com.vn
Trung tâm tiếng Anh : số 8 , ngõ 14, Hồ Đắc Di , Hà Nội

Beer Festival

After a Beer Festival in London, all the brewery presidents decided to go out for a beer.
.
Corona's president sits down and says, "Señor, I would like the world's best beer, a Corona."

.
The bartender takes a bottle from the shelf and gives it to him.
Then Budweiser's president says, "I'd like the best beer in the world, give me 'The King Of Beers', a Budweiser." The bartender gives him one.
Coors' president says, "I'd like the best beer in the world, the only one made with Rocky Mountain spring water, give me a Coors." He gets it.
The guy from Guinness sits down and says, "Give me a Coke."
The other brewery presidents look over at him and ask, "Why aren't you drinking a Guinness?"
The Guinness president replies, "Well, if you guys aren't drinking beer, neither will I."
Lễ hội bia
Sau một lế hội bia tại Luân Đôn, tất cả các vị Chủ tịch của các hãng bia quyết định đi uống chút bia.
Chủ tịch hãng Corona ngồi xuống và gọi, "Thưa ông, cho tôi loại bia tốt nhất thế giới, Corona." Người phục vụ lấy một chai bia trên quầy và đưa cho ông ta.
Rồi Chủ tịch hãng Budweiser nói: "Tôi muốn loại bia tốt nhất trên thế giới, cho tôi 'Ông hoàng của bia', một chai Budweiser." Người phục vụ đưa cho ông ta.
Chủ tịch hãng Coors nói: "Tôi muốn loại bia tốt nhất trên thế giới, loại duy nhất được sản xuất với nước nóng tự nhiên từ núi Rocky, cho tôi một chai Coors." Ông được phục vụ ngay.
Anh chàng từ hãng Guinness ngồi xuống và nói: "Cho tôi một coca."
Những vị Chủ tịch các hãng bia khác liếc anh ta rồi hỏi: "Tại sao cậu không uống một chai Guinness?"
Vị Chủ tịch Guinness trả lời: "Chà, các vị không uống bia thì tôi cũng không."


The Sign

A boss was complaining in a staff meeting the other day that he wasn't getting any respect.
.
Later that morning he went to a local sign shop and bought a small sign that read, "I'm the Boss". He then taped it to his office door.

.
Later that day when he returned from lunch, he found that someone had taped a note to the sign that said. "Your wife called, she wants her sign back!"
Biển hiệu
Một ông sếp phàn nàn trong cuộc họp hội đồng vào một ngày nọ rằng ông ta chẳng được tôn trọng gì cả.
Lúc sau, cũng trong buổi sáng đó, ông đi tới một cửa hàng bán biển hiệu địa phương và mua một biển hiệu nhỏ có viết: "Tôi là chủ". Rồi ông gắn nó lên cửa văn phòng.
Chiều ngày hôm đó, khi ông trở về sau bữa trưa, ông thấy rằng ai đó đã dán một tờ giấy nhắn lên trên biển hiệu, trên giấy viết: "Vợ ông gọi, bà ấy muốn lấy lại cái biển hiệu của bà ấy!"


Picture

*
Hubby - You always carry my photo in your handbag to the office. Why?
.
Wife - When there is a problem, no matter how impossible, I look at your picture and the problem disappears.

.
Hubby - You see, how miraculous and powerful I am for you?

Wife - Yes, I see your picture and say to myself, 'What other problem can there be greater than this one?'

Bức ảnh
Chồng - Em luôn mang ảnh của anh trong túi xách của anh khi đi làm. Tại sao thế?
Vợ - Khi có rắc rối, dù là khó khăn lớn cỡ nào, em đều nhìn vào ảnh của anh và rắc rối biến mất.
Chồng - Em thấy không, đối với em anh thật là phi thường và mạnh mẽ.
Vợ - Vâng, em nhìn vào ảnh anh và tự nói với mình, "Còn rắc rối nào có thể lớn hơn điều này nữa?"


All Night Duty

*
A police officer, though scheduled for all-night duty at the station, was relieved of duty early and arrived home four hours ahead of schedule, at 2 in the morning.
.
Not wanting to wake his wife, he undressed in the dark, crept into the bedroom and started to climb into bed.
.

.
Just then, his wife sleepily sat up and said, "Mike, dearest, would you go down to the all-night drug store on the next block and get me some aspirin? I've got a splitting headache."
"Certainly, honey," he said, and feeling his way across the dark room, he got dressed and walked over to the drug store.
As he arrived, the pharmacist looked up in surprise, "Say," said the druggist, "I know you - aren't you a policeman? Officer Fenwick, right?"
"Yeah, so?" said the officer.
"Well what the heck are you doing all dressed like the Fire Chief?"
Cả đêm đi làm nhiệm vụ
Một nhân viên cảnh sát, mặc dù có ca trực đêm tại trạm, đã được thay phiên sớm à về tới nhà 4 tiếng sớm hơn kế hoạch, vào lúc 2h đêm.
Vì không muốn vợ thức dậy, ông cởi đồ trong bóng tối, rón rén đi vào phòng ngủ và bắt đầu trèo lên giường.
Ngay lúc đó, vợ ông ngái ngủ ngồi dậy và nói, "Mike, anh yêu, anh có thể đi xuống hiệu thuốc bán thông đêm ở tòa nhà bên cạnh và mua cho em vài viên aspirin được không? Em đau đầu quá."
"Tất nhiên rồi, em yêu.", ông nói và đi theo cảm giác qua căn phòng tối, mặc đồ vào và đi tới hiệu thuốc.
Khi ông tới nơi, người dược sỹ nhìn rất ngạc nhiên, "Xem nào", người bán thuốc nói, "Tôi biết ông - ông chẳng phải là một cảnh sát sao? Cảnh sát Fenwick, đúng không?"
 "Vâng, vậy thì sao?" người cảnh sát nói.
"Chà, vậy ông đang làm cái quỷ quái gì mà lại mặc như một đội trưởng đội cứu hỏa vậy?"


In Thick Fog

There was a pilot flying a small single engine charter plane, with a couple of very important executives on board.
.
He was coming into the Seattle airport through thick fog with less than 10 miles visibility when his instruments went out. So, he began circling around looking for a landmark.

After an hour or so, he starts running pretty low on fuel and the passengers are getting very nervous.
Finally, a small opening in the fog appears and he sees a tall building with one guy working alone on the fifth floor. The pilot banks the plane around, rolls down the window and shouts to the guy, "Hey where am I?"
To this, the solitary office worker replies, "You're in a plane."
The pilot rolls up the window, executes a 275 degree turn and proceeds to execute a perfect blind landing on the runway of the airport 5 miles away. Just as the plane stops, so does the engine as the fuel has run out.
The passengers are amazed and one asks how he did it.
"Simple," replies the pilot, "I asked the guy in that building a simple question. The answer he gave me was 100 percent correct but absolutely useless, therefore, that must be Microsoft's support office and from there the airport is just five miles due East."
Trong sương mù dày đặc
Có một phi công đang lái một chiếc phi cơ cho thuê nhỏ với động cơ đơn, chở một vài nhà điều hành rất quan trọng trên đó.
Phi công đang đưa máy bay tới sân bay Seattle trong màn sương mù dày đặc với tầm nhìn dưới 10 dặm khi các thiết bị máy bay bắt đầu có sự cố. Vì vậy ông cố gắng bay vòng quanh để tìm chỗ hạ cánh.
Sau một tiếng hoặc trong khoảng đó, máy bay bắt đầu hết nhiên liệu và các hành khách bắt đầu lo sợ.
Cuối cùng xuất hiện một lối mở trong màn sương và người phi công nhìn thấy một tòa nhà cao và có một anh chàng làm việc một mình trên tầng năm. Người phi công nghiêng máy bay, lượn thấp xuống bên cửa và hét gọi người đó: "Này, tôi đang ở nơi nào đây?"
Đáp lại điều này, người nhân viên văn phòng đơn độc trả lời: "Ông đang ở trong một chiếc máy bay."
Người phi công bay cao lên từ cửa sổ, thực hiện một cú xoay 275 độ và thực hiện một đường hạ cánh không nhìn thấy đích hoàn hảo suống đường bay của một sân bay cách đó 5 dặm. Ngay lúc chiếc máy bay dừng lại, động cơ cũng ngừng lại vì hết nhiên liệu.
Các hành khách rất sửng sốt và hỏi tại sao ông ấy có thể làm được như vậy.
"Đơn giản thôi.", người phi công trả lời, "Tôi hỏi anh chàng ở trong tòa nhà đó một câu hỏi đơn giản. Câu trả lời mà anh ta đưa ra 100% chính xác nhưng hoàn toàn vô dụng, vì vậy, chắc chắn đó là nhân viên hỗ trợ của Microsoft và từ chỗ đó có một sân bay cách 5 dặm về phía đông."

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2011 20:52:32 bởi YeuTiengAnh >
#1
  YeuTiengAnh 21.11.2011 21:30:03 (permalink)
  Nguồn: www.TiengAnh.com.vn

  Last Request

  Father O'Grady was saying his goodbyes to the parishioners after his Sunday morning service as he always does when Mary Clancey came up to him in tears.
  "What's bothering you so, dear?" inquired Farther O'Grady.
  "Oh, father, I've got terrible news." Replied Mary.

  .
  "Well what is it, Mary?"
  "Well, my husband, passed away last night, Father."
  "Oh, Mary" said the father, "that's terrible. Tell me Mary, did he have any last requests?"
  "Well, yes he did father," replied Mary.
  "What did he ask, Mary?"
  Mary replied, "He said, 'Please, Mary, put down the gun...'"
  Lời trăn trối
  Cha sứ O'Grady đang chào các giáo dan sau buổi cầu nguyện sáng chủ nhật như thường lệ thì Mary Clancey tới gặp ông trong nước mắt.
  "Điều gì làm con buồn đến vậy?" Cha O'Grady gặng hỏi.
  "Ôi thưa cha, con có một tin cực kỳ tồi tệ." Mary trả lời.
  "Chà, tin gì vậy Mary?"
  "Chồng con đã qua đời tối hôm qua, thưa cha."
  "Ôi Mary" cha sứ chia buồn, "thật tệ quá. Hãy nói với ta, Mary, ông ấy có trăn trối điều gì không?"
  "Có, thưa Cha" Mary trả lời.
  "Ông ấy đã yêu cầu điều gì vậy, Mary?"
  Mary trả lời: "Ông ấy nói 'Làm ơn đi Mary, buông khẩu súng xuống đi..."


  What day is today?

  Over breakfast one morning, a woman said to her husband, "I'll bet you don't know what day this is."
  "Of course I do," he answered as if he was offended, and left for the office.
  At 10:00 a.m., the doorbell rang and when the woman opened the door, she was handed a box of a dozen long stemmed red roses.

  .
  At 1:00 p.m., a foil-wrapped, two-pound box of her favorite chocolates was delivered. Later, a boutique delivered a designer dress.
  "First the flowers, then the chocolates and then the dress!" she exclaimed.
  "I've never had a more wonderful Groundhog Day in my life!"
  Hôm nay là ngày gì?
  Trong bữa sáng, vào một ngày nọ, một phụ nữ nói với chồng mình, "Em thề là anh không biết hôm nay là ngày gì đâu."
  "Đương nhiên là anh biết chứ," người chồng trả lời như thể anh ta đang bị mếch lòng rồi rời nhà đi làm.
  Lúc 10 giờ sáng, chuông cửa reo và khi người phụ nữ ra mở cửa, cô ngạc nhiên nhận được một bó 12 bông hồng đỏ cành dài.
  Lúc 10 giờ chiều là một hộp sô cô la 900 gam bọc trong giấy bạc - loại mà cô ưa thích.
  Sau đó nhân viên cửa hàng quần áo tới giao hàng một chiếc váy thời trang.
  "Đầu tiên là hoa rồi đến sô cô la, rồi váy!" Cô kêu lên.
  "Mình chưa từng có ngày Chuột Chũi nào tuyệt vời nào hơn thế trong đời!"


  New driver's license

  Martin had just received his brand new drivers license.
  The family troops out to the driveway, and climbs in the car, where he is going to take them for a ride for the first time.
  Dad immediately heads for the back seat, directly behind the newly minted driver.

  "I'll bet you're back there to get a change of scenery after all those months of sitting in the front passenger seat teaching me how to drive," says the beaming boy to his father.
  "Nope," comes dad's reply, "I'm gonna sit here and kick the back of your seat as you drive, just like you've been doing to me all these years."
  Bằng lái mới
  Martin vừa mới nhận bằng lái xe mới toanh.
  Cả nhà kéo nhau ra đường lái, trèo lên xe và cậu ta sẽ đưa họ đi một vòng lần đầu tiên.
  Ông bố lập tức ngồi vào ghế sau, ngay đằng sau ghế vị tài xế mới tinh.
  "Con cá là bố đang ngồi xuống đó để ngắm cảnh vật sau chừng ấy tháng ngời ở ghế đằng trước dạy bảo con lái xe như thế nào." anh chàng rạng rỡ nói với bố.
  "Không," ông bố trả lời, "Bố sẽ ngồi đây và đá vào ghế tài xế khi con lái xe, giống như con đã làm với bố trong từng ấy năm."


  In or Out
  "What time does the library open?" the man on the phone asked.
  .
  "Nine A.M." came the reply. "And what's the idea of calling me at home in the middle of the night to ask a question like that?"
  .
  "Not until nine A.M.?" the man asked in a disappointed voice.

  .
  "No, not till nine A.M.!" the librarian said. "Why do you want to get in before nine A.M.?"
  "Who said I wanted to get in?" the man sighed sadly. "I want to get out."
  Vào hay ra
  "Mấy giờ thư viện mở cửa?" người đàn ông gọi điện hỏi.
  "Chín giờ sáng." đó là câu trả lời. "Và cái ý tưởng goi cho tôi lúc nửa đêm để hỏi về việc đó hay quá nhỉ?"
  "Không mở cửa cho tới tận 9 giờ sáng sao?" người đàn ông hỏi với giọng chán ngán.
  "Không, cho tới 9 giờ sáng!" người trông thư viện nói. "Tại sao ông muốn vào thư viện trước 9 giờ?"
  "Ai bảo tôi muốn vào?" người đàn ông thở dài buồn bã. "Tôi muốn đi ra."

  #2
   ms.witch 30.11.2011 13:32:21 (permalink)
   1.Money angd friends

   "Since he lost his money, half his friends don't know him any more"
   "and the other half?"
   "They don't know yet that has lost it"

   2. My daughter's music lessson.

   -My dauhter's music lesssons are a fortune to me ?
   - How is that ?
   - They enable me to buy the neighbors' houses at half price.

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 13:38:02 bởi minhthanh_love >
   #3
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9