Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường

Tác giả Bài
Sapa
  • Số bài : 86
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.06.2006
Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường - 02.11.2011 13:48:19
Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường
(Nhiều Tác Giả - Minh Trung - Ái Hòa diễn đọc)