HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 16.01.2012 23:54:56
.


NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SG
ĐỨC MẸ HOÀ BÌNH<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 01:01:12 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 00:21:23
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 01:12:14 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 00:48:12
.Vương Cung Thánh Đường


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 05:34:30 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 00:54:48
.Lòng Chúa thương xót
Thánh Giuse
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2012 00:56:00 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 00:59:30
.


.

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 01:05:49
.Đức Mẹ hằng cứu giúp

.

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 01:08:25
.Thánh Nữ Anna.

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 01:09:31
.

.

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 01:13:01
.


*


Nhà Thờ Fatima

Hãy nhìn sâu vào ánh mắt từ bi......và đôi tay bao dung rộng mở
để cảm nhận sự nhiệm mầu !

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 01:15:52
.
.

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 17.01.2012 01:18:50
.Phía sau Nhà Thờ Fatima, nhìn về dòng sông chảy qua cầu Bình Triệu
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2012 21:57:08 bởi Chính Nhân >

Ct.Ly

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 22.01.2012 13:10:55
Cảm ơn chị Ct.Ly rất nhiều . Năm mới kính chúc chị sức khoẻ - may mắn !
CN

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 25.01.2012 07:43:38
.Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 04.02.2012 05:43:01
.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2012 05:54:01 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 04.02.2012 06:04:30
.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 05:53:05 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 04.02.2012 06:06:53
'


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 17:57:14 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 05.02.2012 23:06:49
.Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 05.02.2012 23:08:07
.NHÀ THỜ HUYỆN SĨ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 23:37:45 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 05.02.2012 23:10:10
.


Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 05.02.2012 23:11:33
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 23:53:52 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 06.02.2012 15:12:11
.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 23:39:08 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 07.02.2012 00:02:46
.Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 08.02.2012 05:38:37
.Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 08.02.2012 10:45:26
.

NHÀ THỜ DÒNG CHÚA CỨU THẾ
.[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103121/305B8802B42D448D9FEE1BA913775251.jpg[/image].


.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 22:58:25 bởi Chính Nhân >
Attached Image(s)

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 08.02.2012 11:31:30
.Thánh Gierado Majella


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103121/7A29AE94B9D14F918DB0855DF0A5CB1A.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 23:13:52 bởi Chính Nhân >
Attached Image(s)

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 11.02.2012 00:05:58
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103121/7C7E38AA9A1F4B28A98EE0AE6395542C.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 00:07:12 bởi Chính Nhân >
Attached Image(s)

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 14.02.2012 00:47:31
.

.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2012 15:55:52 bởi Chính Nhân >

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 28.02.2012 16:16:31
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103121/39B36D7272124170AC2332ED031D906E.jpg[/image][image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103121/86E94231F6FB43A88331C80581FE4F4C.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 16:17:36 bởi Chính Nhân >
Attached Image(s)

Chính Nhân
 • Số bài : 164
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.11.2011
RE: HÀNH TRÌNH CÕI TÂM LINH - 13.03.2012 23:44:50
.


Fatima ngày 13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 23:49:17 bởi Chính Nhân >

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục