Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975

Tác giả Bài
Thanh Vân
  • Số bài : 3322
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2007
Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975 - 14.03.2012 01:36:06
Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975

Tổng Hợp các Loại Tiền Giấy Trước 1975  (Currencies Pre-1975 in South Vietnam)


Chắc chắn bạn không bao giờ quên.Những đồng tiền trước 1975. 

 

 


 
 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Tiền Giấy Thời Pháp Thuộc


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 01:40:49 bởi Thanh Vân >
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai