U minh du ký

Tác giả Bài
lyquochoang

 • Số bài : 12
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 02.11.2008
 • Trạng thái: offline
U minh du ký 28.03.2012 19:43:55 (permalink)
U MINH DU KÝ
NAM THIÊN LOAN VỤ VIỆN
VIỆN TÔN HOẮC LẠC LINH QUAN
VƯƠNG THIÊN QUÂN
Giáng ngày 27 tháng 3 năm 2004
Mùng 07 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần)
Thánh thị :
Phụng ý chỉ Mẫu nương, đặc biệt giáng giá vì sách “U MINH DU KÝ” viết lời tựa
Lời tựa
Ðịa ngục mà nói, từ xưa đến giờ tranh biện không ngừng, người đời vì mắt không nhìn
thấy được nên phủ nhận sự tồn tại của Ðiạ ngục, thật là hoang đường hết sức. Cần phải
biết hoàn cảnh nhân sanh tồn tại là giả, thế giới linh hồn vô hình mới là thật, tất cả những
vật hữu hình, hữu tướng đều ở trong sự khống chế của vô hình. Cho nên có câu “Diêm
Vương đã định canh ba chết, không để cho người quá canh năm”. Trừ những người có tu
ra, những gì có hình tướng hình thể của người, việc, vật đều có ngày sẽ hủy hoại đi, cho
nên ta hy vọng người đời nên mượn những năm còn tại thế mà hành thiện, tu hành, để
mong thoát khỏi cái khổ của lục đạo luân hồi.
Sự thiết lập Ðiạ phủ là do Nhân tâm xấu mà hình thành, thế gian có nhiều người không tin
có quỷ thần, cứ tưởng tại thế làm việc sai trái, khi chết đi 20 năm sau lại làm một hảo hán,
thật là quan niệm sai lầm. Nếu như đối với những kẻ ác không có sự trừng phạt thì ai chịu
đi làm việc thiện nữa dây ? Cho nên sự trừng phạt nơi Âm phủ đau đớn hơn cả gấp trăm
ngàn lần, mong người đời không nên xem lời nói của ta như là đang diễn tuồng thì thật là
may mắn vậỵ
Ðồng sinh đã có đại nguyện, vốn là đạo đồng tùy thân của Lữ Tiên Tổ chuyển thế, gánh
trọng trách phổ hoá, đây cũng là việc Tam tào Trời người đang mong đợi hy vọng Ðồng
sinh càng cố gắng chăm lo việc viết sách, khuyến thế quảng độ kẻ mê, đó là sự may mắn
của chúng sanh. Khi linh của Tế Phật và Ðồng sinh du Ðịa phủ, sẽ đem những gì thấy và
nghe được, dùng tay vàng diệu pháp lập tức truyền thực, có thể có công thu độ thế. Ta
cũng mong sách này có thể sớm khai bút, sớm được hoàn thành để độ chúng sanh, để
giải quyết sự mong chờ của Mẫu nương tựa cung trông đợi, lời giảng làm lời tựa.
Nam Thiên Loan Vụ Viện Viện Tôn Hoắc Lạc
Linh Quang Vương Thiên Quân ghi lời tựa nơi Toàn Chân Ðại Ðạo Linh Tu Viện Nam
Thiên Trực Hạt Toàn Chân Ðường.
Thiên vận mùng 07 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần).

HỒI THỨ NHẤT
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 03 tháng 04 năm 2004
Ngày 14 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần)
Thánh thị :
Người đời làm ác, cái ác hướng về gan mà sanh, việc gì khủng khiếp, chiêu thuật gạt
người đều sử dụng tận hết. Các đồ đệ không biết hình phạt nặng ở cõi Âm phủ. Ta nay
cảnh cáo người đời không tồn tâm gian trá, nếu không lúc thói quen ác đầy ắp thì hình
phạt Ðịa phủ không dung tình đâu.
Tế Phật: Ðồ nhi đi du Ðiạ phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức bị
điều ra).
Ðồng sinh: Ha ha! Ân sư ơi! Ðồ nhi nhớ Thầy muốn chết!
Tế Phật : Ha ha! Thầy trò ta xa nhau một đoạn thời gian rồi nên khó tránh là con nhớ
Thầy. Thầy thấy con linh khí sung túc, linh quang từ trắng chuyển vàng. Ðạo công của
con đã cao hơn rất nhiều. Thật là đáng mừng!
Ðồng sinh: Ðây đều là nhờ ơn dạy bảo của Ân sư, nếu không có trợ lực của Thầy, thì dù
là một chút thành tựu nhỏ Ðồ nhi cũng không có được.
Tế Phật: Nói hay! Nói hay! Mình có thể vừa đi vừa nói.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen của Ðồng sinh đã hiện ra).
Ðồng sinh: Ái chà! Ân sư ơi! Ðài sen đã to hơn rất nhiều. So với lần đi du Tây Thiên Phật
quốc quả là to hơn, màu sắc thì sáng mạnh và đẹp hơn trước. Vì sao lại như vậy ?
Tế Phật: Ðó là nhờ con hành đạo lập nhiều công đức nên ban cho con đó. Con và vợ con
có thể vững chí tu đạo không nản lòng, thế Thiên tuyên hóa công đức rất lớn.
Ðồng sinh: Ân sư quá khen, đồ nhi thẹn không đáng nhận, đồ nhi là tận một phần sức
mình chứ không dám luận công. Ðúng rồi! Ân sư hôm nay trang đầu sách U MINH DU KÝ
không biết mình sẽ đi đâu đay ?
Tế Phật: Dắt con đi Miếu Thành Hoàng.
Ðồng sinh: Hay quá! Hay quá! Xem Ân sư muốn ăn gì? Thịt viên chay, bún gạo, bánh
tôm chiên chay, Ðồ nhi sẽ mời Người!
Tế Phật: Ðồ nhi hư! Chỉ nghĩ về ăn thôi. Thầy chỉ muốn dắt con đến Miếu Thành Hoàng ở
Tân Trúc xem cảnh sau khi vãng sanh của người đời mà thôi.
Ðồng sinh: A! Bình thường khi con đi Miếu Thành Hoàng con thấy Thành Hoàng gia rất
hoà nhã thân thiết, ở nơi đó phù hộ chúng sanh, không biết hôm nay Thầy trò mình sẽ
thấy cảnh tượng gì đây.
(Lúc này đài sen đã hạ xuống quảng trường phiá trước miếu Miếu Thành Hoàng tân Trúc).
Tế Phật: Ðồ nhi, địa điểm linh đi du hôm nay đã đến, con theo Thầy đi vào thôi.
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
(Lúc này đã thấy Thành Hoàng Tân Trúc, văn võ phán quan cùng chúng quỷ dịch, đã xếp
hàng ngoài cửa miếu nghinh tiếp Thầy trò Tế Phật).
Thành Hoàng: Tiểu thần cung tiếp Tế Phật và Toàn Chân Ðường chánh loan Ðồng sinh
đến đây dạo để viết sách, đây là việc rất vinh hạnh cho tiểu thần.
Tế Phật: Ðâu có! Ðâu có! Thành Hoàng gia khách sáo rồi! Thành Hoàng gia phải lo vạn
việc, lại còn phải dành thời gian cho việc viết sách thật là vất vả
Ðồng sinh: Nghi sanh xin khấu an Thành Hoàng, nghi sanh sống ở Tân Trúc đã được 24
năm, đều nhờ vào sự phù hộ của Thành Hoàng gia, nhân đây xin khấu tạ Thánh đức của
Người
Thành Hoàng: Nói hay! Nói hay! Chức trách của ta là phù hộ chúng sanh Ðài Cương, ai
làm thiện sẽ được phù hộ. Con nhiều năm trì chay giới sát phóng sanh, đã tạo lập vô
lượng công quả, con cố gắng nữa, sẽ có quả vị trên Thượng giới. Xin cung thỉnh Tế Phật
cùng Ðồng sinh theo ty chức vào nội điện sẽ nói.
(Lúc này Thành Hoàng gia và chư văn võ Phán quan mọi người cùng vào trong nội điện
ngồi xuống, Thành Hoàng gia lệnh cho quỷ dịch dâng lên trà Tiên chiêu đãi Thầy trò Tế
Phật.
Tế Phật: Ðồ nhi ơi! Ðừng có chỉ lo uống trà thôi đấy, con phải nói cho người đời biết
những cảnh vật trong Miếu Thành Hoàng chứ!
(Lúc này Ðồng sinh nghe được lời Tế Phật nói xém chút bị sặc ).
Ðồng sinh: (sặc ho) Ha ha! Suýt chút đã quên, Ân sư ơi! Trà này ngon quá, uống vào có
cảm giác thật đã khát, tinh thần lại tỉnh táo hơn. Trà ngon! Trà ngon!
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc! Con có phước lắm đó, trà này được pha từ nước Thiên hà trên trời
nên có hương vị thanh lại ngọt vô cùng, đây là loại trà mà Thành Hoàng gia dùng để chiêu
đãi những vị Cao Chơn trên Thượng giới. Có thể con có phước đó!
Ðồng sinh: Cảm tạ sự hậu ái của Thành Hoàng gia. Ý! Ngưu đầu Mã diện vừa mới áp
giải một ác hồn, chỉ nghe được tiếng kêu la không ngừng. Không biết có chuyện gì vậy ?
Tế Phật: Có thể truyền Ngưu đầu Mã diện tướng quân dẫn tội hồn đến thì sẽ biết thôi mà!
Ngưu đầu Mã diện tướng quân: Tiểu thần tham lễ Tế Phật và chánh loan Ðồng sinh của
Toàn Chân Ðường, vong hồn này khi tại thế chính là thành viên của đảng Kim Quang, tập
đoàn chuyên lừa đảo. Bình thường không chịu làm ăn chân chính, chỉ biết dùng thủ đoạn
để lừa gạt người khác, khủng khiếp qua điện thoại, bắt cóc tống tiền, thậm chí còn hại
người khiến họ quẫn trí dẫn đến tan cửa nát nhà. Ơn Trên đã giảm tuổi thọ của hắn 30
năm, cho nên chỉ đến 40 tuổi thì bị xoá khỏi danh sách trên nhân gian. Hôm nay ty chức
phụng mệnh của Thành Hoàng gia giải tội hồn. Tội hồn sẽ ở nội điện chịu hình phạt ba
ngày rồi mới áp giải vào Ðiạ phủ.
Vong hồn: Xin cứu mạng! Tế Phật cứu con, lúc nãy trên đường đi hai vị sai gia Ngưu đầu
Mã diện không ngừng dùng roi đánh đập. Da con đã tét ra, con không chịu nổi hình phạt
nữa rồi.
Thành Hoàng gia: Vong hồn to gan, nếu biết có ngày hôm nay thì tại sao lúc trước ngươi
lại làm toàn điều ác. Việc tốt không làm lại đi hại người vô số Tội chết có dự. Người đâu!
Ðem giải tội hồn này lên đài thọ hình.
(Lúc này quỷ dịch bắt tội hồn cột vào cây cột hình chữ thập, một quỹ sai dùng kiếm nhọn
đem chặt hết tay chân. Tội hồn đau đớn rên khóc cầu cứu, kêu một tiếng thật to rồi ngất
xỉu. Quỷ sai lại dùng nước hoàn hồn tạt vào thân tội hồn. Tội hồn tỉnh lại, rên rỉ không
ngừng. Quỷ sai lại dùng dao giết heo cắt lưỡi tội hồn. Tội hồn rên khóc thê thảm, ngất xỉu.
Quỷ sai lại dùng nước hoàn hồn tạt vào. Tội hồn lại tỉnh dậy vẫn rên xiết không ngừng.
Lúc này quỷ dịch dùng dao bén nhọn mổ ***g ngực rồi dùng tay móc tim tội hồn ra. Tội
hồn kêu một tiếng thê thảm rồi chết đi).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Con muốn ói rồi! Thật là tàn nhẫn quá!
(Lúc này Ðồng sinh đã ói đầy đất).
Tế Phật: Ẩy! Sao con nhát quá vậy ? Con mà ói như vậy thì sau này viết sách, nếu gặp
những hình phạt ghê gớm hơn nữa trong Ðịa phủ thì con làm sao đây ? Thầy ban cho con
một viên “Tịnh tâm đơn” có thể trợ giúp con an định nguyên thần, tránh ảnh hưởng đến
việc viết sách.
(Ðồng sinh nhận Tịnh tâm đơn và nuốt vào, không bao lâu cảm thấy tinh thần đã khoẻ
hơn, không còn sợ hãi nhưng sắc mặt vẫn còn tái).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Con đã sớm nói cùng Người là con không muốn du Ðịa Phủ, việc
này nên để cho Vương sư huynh đi, Thầy lại không chịu, nên bây giờ con như thế này. Ân
sư có thể ban thêm cho con mấy viên Tiên đơn nữa để con không còn sợ hãi.
Tế Phật: Ðược, vậy con hãy nhắm mắt lại và mở miệng to ra, Thầy sẽ ban cho con thêm
mấy viên Tiên đơn nữa.
(Ðồng sinh nghe theo lời Tế Phật dặn, nhắm măt lại và mở miệng chuẩn bị dùng Tiên đơn.
Chỉ thấy Tế Phật chà chà trên người một lát sau được 3 viên Tiên đơn nhỏ đem bỏ vào
miệng của Ðồng sinh).
Ðồng sinh: Tại sao mùi vị lại kỳ lạ thế ?
Tế Phật: Mùi vị kỳ lạ à ? Dĩ nhiên rồi, vì đó là “Tiên” trên người của Thầy mà (”Tiên”: Ðài
ngữ, cùng âm với tiếng dơ trên người).
Ðồng sinh: A! Tiêu con rồi! Ðồ nhi đã nuốt vào rồi làm sao đây ? Có bị tiêu chảy không ?
Ân sư ơi! Thầy thật xấu đó nhe, lúc này còn đùa giỡn với đồ nhi nữa.
Thành Hoàng gia: Ha ha! Ðồng sinh con có phước lắm đó, người phàm muốn ăn không
được, chỉ có con mới được thôi! Vốn dĩ thuốc tốt thì uống vào miệng sẽ đắng, 3 viên thuốc
nhỏ này có thể làm tăng định lực cho con, giúp con không dễ bị sợ hãi. Còn không mau
cảm tạ Tế Phật Ân sư nữa.
Ðồng sinh: Dạ! Tuân mệng, đồ nhi xin cảm tạ Ân sư
Tế Phật: Thế gian không biết hình phạt Âm phủ nặng như thế nào, một chút đều không nể
tình. Hôm nay U MINH DU KÝ du bước đầu, thấy tội hồn chịu hình phạt có phải là đã
cảnh giác rồi phải không? Nếu bây giờ không biết hối cải, tỉnh ngộ, đừng đợi đến khi chết
hối hận thì cũng đã muộn rồi.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh từ biệt Thành Hoàng gia Tân Trúc và chúng ty chức rồi
cùng ngồi lên đài sen trở về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðông sinh nhập thể xác. Thôi, Ta hồi đâỵ

HỒI THỨ HAI
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 21 tháng 02 năm 2004
Thánh thị :
Hiện nay những người trẻ tuổi không lo cố gắng học cho tốt. Trong thời gian đi học lại
sống cuộc sống hư hỏng như: Hít heroin, đua xe, cướp giật, trộm cắp… Không gì là không
dám làm, lại còn lợi dụng tri thức tiến bộ chế tạo ra những chất độc hại như thuốc nổ và
những đồ cấm kỵ làm hại đến thân tâm của con người. Chưa cưới lại đi sống chung với
nhau, khi có thai lại đi phá thai tạo thành tội nghiệp. Vì lẽ đó nên có rất nhiều người trẻ
tuổi bi Ơn trên giảm phước, giảm lộc, giảm thọ mà không biết, thật là đáng tiếc. Mong
rằng những người trên thế gian nếu ai có phạm vào lỗi này phải cố gắng sửa lỗi nếu
không thì phải chịu hình phạt rất nặng ở chốn Âm phủ
Tế Phật: Ðồ nhi! đi du Ðiạ phủ thôi!
(Lúc này Tế Phật đánh nhẹ một cái vào đầu Ðồng sinh, thì nguyên linh của Ðồng sinh lập
tức bị điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi xin khấu an Ân sư! Hôm nay phóng sanh con thấy có rất nhiều thiện
nam tín nữ ở khắp nơi tụ tập về ngư cảng Tân Trúc, lại thấy Chư Thiên Tiên Phật Bồ Tát
cùng giáng lâm, vì việc phóng sanh nghêu sò mà giảng kinh thuyết pháp. Vào lúc đó mặt
biển kim quang sáng lấp lánh trông thật là tráng lệ.
Tế Phật: Ðúng vậy. Tất cả mọi người ở Toàn Chân Ðường một lòng thế Thiên tuyên hóa,
mua vật phóng sanh nên đã tạo được vô lượng công đức, nếu tiếp tục cùng nhau cố gắng
thì sau này công đức sẽ vô lượng.
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư đã quá khen, đồ nhi và các sư huynh sẽ càng nổ lực hơn nữa
để độ chúng sanh vào bờ, cùng nhau về Vô cực Tiên hương.
Tế Phật: Ha ha! Có câu này của con Thầy nhẹ lòng không ít. Ta vừa đi vừa nói nào!
(Lúc này cây quạt của Tế Phật quạt một cái, đài sen vàng của Ðồng sinh đã hiện trước
mắt. Ðài sen sắc vàng chở Thầy trò Tế Phật đến thẳng đường Hoàng tuyền. Trên đường
đi quỷ khóc kêu la, giơ tay không thấy 5 ngón, tất cả đều chỉ một màu đen).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Lúc nãy rõ ràng là trời sáng mà tại sao một lúc giơ tay mà đã
không thấy 5 ngón rồi, lại thêm gió âm lạnh lẽo. Nơi nào cũng nghe thấy tiếng quỷ khóc
thê thảm làm cho đồ nhi không thể không nổi da gà.
Tế Phật: đồng sinh đừng sợ. Ðây là con đường Hoàng tuyền, những người sau khi chết
đều phải đi qua. Ðường này gió thảm, mưa sầu, dưới đất bùn lầy rất nhiều nên rất khó đi.
Hơn nữa, tội hồn phải mang xiềng xích trên tay và chân, do đó di chuyển không được
thuận lợi. Lúc đó, Hắc Bạch vô thường, Ngưu đầu Mã diện dùng roi đánh tội hồn, nên
phát ra những tiếng kêu khóc.
Ðồng sinh: Nhưng mà Ân sư ơi! Tại sao con lại không nhìn thấy gì hết?
Tế Phật: Ðược rồi, để Thầy lấy hạt Dạ minh châu mà Thầy đã mượn Ðiạ Tạng Vương Bồ
Tát ra thì con sẽ thấy rõ thôi.
(Lúc này Tế Phật từ tay áo lấy ra hạt Dạ minh châu thì cả con đường Hoàng tuyền đột
nhiên phát ra ánh sáng chói loà làm tất cả tội hồn đang đi về phía Ðịa phủ đều bị ánh
sáng này làm khiếp sợ phải dừng bước).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi thấy rõ rồi, nam có, nữ có, già có, trẻ có, đều bị xiềng xích
cột vào tay chân. Dưới toàn là bùn sình. Ân sư ơi! Ðường này vừa đen vừa tối lại thêm
bùn lầy rất là khó đi. Quỷ sai lại không thương tình dùng roi quất vào tội hồn. Thấy thật là
bất nhẫn.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, tâm từ bi của con cảm thấy bất nhẫn khi nhìn thấy những tội hồn
này bị roi đánh, nhưng con không biết rằng khi còn sống những tội hồn này đã phạm tội
rất nặng, vì thế mới vừa bị lôi đi vừa bị đánh. Ðây là đều do họ tự chuốc lấy mà thôi!
Ðồng sinh: Thật là đáng sợ! Một số tội hồn tay chân bị chảy máu, đau đớn khó tả mà
vẫn bị lôi bị đánh. Tội nghiệp quá!
Tế Phật: Ðược rồi! Bây giờ Thầy sẽ dẫn con đi tiếp một cảnh nửa.
(Lúc này đài sen tiếp tục hướng về trước, đến núi Tâm đầu. Núi này chính là ranh giới
giữa Thiên Ðàng và Ðiạ phủ. Trên đỉnh núi ánh sáng chói mắt nhưng dưới núi là một cái
động lớn sâu không nhìn thấy đáy và tối đen).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Vì sao ánh sáng trên núi mạnh quá, làm mắt con không tài nào mở
ra được, con chịu không nổi nữa rồi!
Tế Phật: Ðể Thầy ban cho con một viên thuốc, uống vào con mới có thể nhìn rõ được.
(Lúc này Tế Phật lấy từ tay áo ra một viên Tiên đơn đưa cho Ðồng sinh uống, lập tức
Ðồng sinh có thể nhìn thấy những cảnh trước mắt, không còn bị chói mắt nữa).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Trên núi Tâm đầu có một đường lớn thông suốt, có rất nhiều người
tu hành trên đầu phát ra hào quang đi theo đường này để lên núi. Nguyên do là sao vậy ?
Tế Phật: Hiền đồ không biết đó thôi, những người này khi còn sống là người có tu, do
công đức viên mãn nên ngày nay có thể từ “Khang trang đại đạo” trở về “Vô cực tiên
hương”.
Ðồng sinh: Thế thì tốt quá! Ân sư ơi! sau khi con và vợ con chết, có được đi từ “khang
trang đại đạo” trở về “Vô cực tiên hương” không?
Tế Phật: Dĩ nhiên là được rồi.Hai vợ chồng con thế Thiên hành đạo, phụng ý chỉ Mẫu
nương sáng lập Toàn Chân Ðường, mỗi tháng lại tổ chức phóng sanh, lại từ khi phát
hành Toàn Chân nguyệt san đến nay đã độ người vô số, được sự ngợi khen của chư
Thiên Tiên Phật và người thế gian. Ðiều này vợ chồng con đã tích được rất nhiều âm
công thiện đức. Khi nào vợ chồng con mất Ân sư sẽ đến dắt vợ chồng con trở về Vô cực
cố hương.
Ðồng sinh: Khấu tạ Ân sư từ bi, thấy những người đang đi trên “Khang trang đại đạo” ai
ai cũng thần thái vui vẻ, thái độ khoan thai, Phật quang tròn đầy, thật khiến người kính
phục và ngưỡng mộ. Thưa Ân sư, có thể mời một vị chứng đạo đến hỏi thăm để có thể
khích lệ tâm người đời hướng thiện và hướng đạo được không ạ ?
Tế Phật: Ðược.
(Lúc này quạt của Tế Phật quạt một cái, nguyên linh của một vị quy hương đã bị Tế Phật
dùng quạt mà điều đến trước mặt Ðồng sinh).
Nguyên linh: Ủa! Không phải tôi đang đi lên phía trên sao ? Tại sao đột nhiên lại bị điều
đến nơi này? Ngài là ai ?
Ðồng sinh: Chào đạo huynh! Nhìn thấy ông Phật quang tròn đầy sung mãn, thần thái an
tường tự nhiên, xin hỏi ông đã tu như thế nào mà được như vậy ? Thiếu chút đã quên tự
giới thiệu, tôi chính là chánh loan của Toàn Chân Ðường ở Ðài cương Tân Trúc, phụng chỉ
viết sách U MINH DU KÝ. Vì tiện cho việc viết sách, hy vọng đạo huynh nói kể quá trình
tu đạo của người cho người đời biết để khích lệ người đời một lòng tu trì hướng đạo và
quảng độ chúng sanh trở về Vô cực cố hương.
Nguyên linh: Thì ra là vậy, tôi có thể đơn giản mà nói. Nói ra thì cũng hổ thẹn, vì khi còn
sống tôi không có gì gọi là đại công đức, sau khi chết có thể đi qua “Khang trang đại đạo”
mà trở về cố hương tôi cảm thấy thật là bất ngờ. Nhớ lại khi còn tại thế tôi là đệ tử của
một loan đường Ở miền Nam. Lợi dụng khi công việc rãnh rỗi thì tôi lại đến Thánh đường
để làm việc phụng Thánh, mưa gió không từ. Sau khi chết được chủ Thần của Ðường là
Bảo Sanh Ðại Ðế Ân sư dắt đến đây, chuẩn bị trở về cố hương.
Tế Phật: Ðể ta bổ sung thêm một chút nữa. Vị nguyên linh này khi còn tại thế ngoài việc
giúp sức cho Thánh Ðường còn làm việc thiện như: Thí quan tài, cứu giúp người gặp khó
khăn, xây cầu, đắp đường v.v… Ðối với những việc lợi ích cho người khác đều cố gắng
làm nên mới được chứng quả như ngày hôm nay. Thầy ban thêm cho 500 công để khen
thưởng công thế Thiên hành đạo, làm việc thiện không thua người và sự biểu hiện chánh
trực lương thiện của người nàỵ
Nguyên linh: Khấu tạ sự từ bi của Tế Phật.
Tế Phật: Ha ha! Không cần cảm ơn, đây cũng là do thiện đức của con và sự thành khẩn
phụng Thánh của con khiến ta cảm động nên ta đặt ban cho con đó. Ðược rồi, hôm nay
viết sách đến đây, phải trở về thôi.
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
Nguyên linh: Bái biệt Tế Công Hoạt Phật và đồng sinh.
(Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen với tốc độ thật nhanh bay về
hướng Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách đồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ BA
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Ðăng đài ngày 17 tháng 04 năm 2004
Ngày 28 tháng 02 năm Giáp Thân (nhuần)
Thánh thị :
Người đời dối lòng, nghĩ là Thần không biết quỷ không hay, nhưng ngẩng đầu ba thước có
Thần minh, Ơn trên có lý nào lại không biết. Quả báo sẽ gặp ác trừng, có lý nào lại không
gặp quả báo. Lão nạp mong người đời khi khởi tâm động niệm, phải nghĩ đến sự tồn tại
của nghiã lý, nên làm hay không nên làm, đừng vì tiền tài ngoài thân mà làm mê muội đi
bổn tánh tự có, đợi đến khi quả báo đến hối hận thì cũng đã muộn.
Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðiạ phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật gõ nhẹ vào đầu Ðồng sinh một cái nguyên linh Ðồng sinh đã được điều
ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi tham bái Ân sư. Khấu thỉnh Thánh an.
Tế Phật: Miễn lễ, ta vừa đi vừa nói nào. Xuất phát thôi!
(Lúc này quạt Phật của Tế Phật quạt một cái, đài sen màu vàng của Ðồng sinh đã hiện
trước mặt, ánh sáng vô biên).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Người đời đều trong lúc người thân qua đời đã mời rất nhiều ban
nhạc, ngũ từ khóc mộ, những tay chân của anh em xã hội đen đến đưa tang, tạo nên sự
rầm rộ gây sự chú ý của người đời. Khấu hỏi Ân sư làm như vậy có hữu dụng gì không?
Tế Phật: Thiện tai vấn! Những vấn đề mà con hỏi đều là tệ bệnh hiện nay của đời. Người
đời vì muốn che tai mắt thiên hạ, khi cha mẹ còn sống thì không hiếu thảo, chưa làm tròn
trách nhiệm làm con, khi cha mẹ chết thì lại bỏ tiền ra mấy chục triệu thậm chí cả trăm
triệu chỉ vì “lấy tiếng”. Việc này chẳng có một chút xíu giá trị và ý nghiã nào hết. Nên biết
đời người sống trong thế gian chỉ có mấy mươi năm nếu không biết hành thiện tu đức, khi
chết Ðịa ngục sẽ có phần, ngoài mặt thì đã xài rất nhiều tiền chỉ vì sĩ diện nhưng thực tại
đối với người chết không giúp ích được gì cả. Ðây cũng là lời khuyên nhủ của lão nạp đối
với người đời, phải hiểu ý Trời mà hành đạo, đừng bị tửu sắc tài khí làm mê đi mà phải
rơi vào tội ác thâm sâu, bản thân mình lại không biết.
Ðồng sinh: Như những lời Ân sư đã nói những người thân trong gia đình vì người chết
đốt những thứ như là quần áo, nhà đẹp, người ở, tủ lạnh, tivi và những thứ tế phẩm đều
không có một chút hữu dụng nào sao ?
Tế Phật: Dĩ nhiên, người đời nếu nhớ ơn người thân, khi người thân qua đời thì phải tạo
nhiều công đức cho họ, như vậy vong hồn mới có thể đạt được lợi ích. Những thứ vật
phẩm như lúc nãy hiền sinh đã kể đều là hư ảo cả vong hồn cũng không cách nào sử
dụng được.
Ðồng sinh: vậy những người trong nước thường trong khi tế bái người đã mất, vì tổ tiên
mà đốt những thứ như giấy tiền vàng bạc, vong hồn cũng không cách nào sử dụng được
sao ?
Tế Phật: Khi sống không biết tích đức hành thiện, khi chết chỉ có nghiệp mang thân thôi
làm sao có thể sử dụng được tiền bạc được. Tiền bạc ở nơi Ðiạ phủ cũng không có sử
dụng đâu.
Ðồng sinh: Chẳng lẽ khu bình dân dưới Ðiạ phủ không xài tiền sao ?
Tế Phật: Khu bình dân ở Ðịa phủ bữa khác có cơ hội Thầy sẽ dắt con đến lúc đó thì con
sẽ biết thôi.
Ðồng sinh: Ân sư Thầy đừng úp mở nữa trực tiếp nói cho đồ nhi biết là được rồi.
Tế Phật: Ðừng có nhiều lời nữa. Con hãy xem xem đằng trước là gì ?
Ðồng sinh: Có thể mở mắt ra được chưa ? Từ khi du Ðiạ phủ đến nay gió âm rất mạnh,
đôi mắt của đồ nhi không thể chịu nổi. Khấu cầu Ân sư trợ giúp để thuận lợi cho việc tiến
hành viết sách.
Tế Phật: Hiền sinh hãy mở mắt ra, không sao đâu.
Ðồng sinh: Tuân mệnh! Ồ! Cái hồ thật đẹp và trong veo! Chao ơi! Ðồ nhi cảm thấy rất
nóng muốn xuống dưới để bơi.
(Lúc này bên hồ đột nhiên xuất hiện một vị tướng quân mặt đen giữ hồ).
Tướng quân giữ hồ: Người đến là aỉ ? Sao lại dám xông vào Hồ Thanh Tịnh?
Tế Phật: Tướng quân giữ hồ, ông không nhận ra Lão nạp sao ?
Tướng quân giữ hồ: Mạc tướng tham kiến Tế Công Hoạt Phật. Không biết Thánh giá
Hoạt Phật đến đây, chưa nghinh tiếp từ xa mong Tế Phật tha thứ.
Tế Phật: Có lỗi gì đâu. Ðây cũng là chức trách của ông thôi. Lão nạp phụng Ngọc chỉ dắt
toàn bút Ðồng sinh của Toàn Chân Ðường đến để dạo Ðiạ phủ. Tại vì là phàm thể, ngày
thường lại phải đi làm, cho nên Lão nạp dẫn đến hồ Thanh tịnh “Tịnh nhất tịnh” để lợi cho
việc viết sách.
Tướng quân giữ hồ: Mạc tướng tuân mệnh. Mời Ðồng sinh vào hồ để rửa mình.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi có cần cởi quần áo ra để xuống hồ không?
Tế Phật: Không cần đâu! Thành thể thống gì nữa đây? Càng làm mất phong hoá. Có
thể trực tiếp vào hồ tắm rửa là được rồi, đừng nói nhiều lời.
(Lúc này Tế Phật thấy Ðồng sinh chần chờ không xuống hồ, liền hai tay đẩy một cái, Ðồng
sinh không đề phòng đã rơi xuống hồ rồi).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thầy lại ra chiêu gì đây ? Tại sao lại chơi lén thế? Có câu “Quân
tử động khẩu bất động thủ”. Thầy nói là được rồi sao lại động tay đẩy người, hại đồ nhi bị
sặc nước.
Tế Phật: Ðáng đời, ai bảo con lắm lời như vậy, xuống nước thì xuống nước. Nói nhảm
nhiều quá làm chi.
Ðồng sinh: À! Cho con xin lỗI nhé, lần sau sẽ không dám nữa.
(Lúc này Ðồng sinh tận tình ở trong hồ mà bơi qua bơi lại. Lặn xuống đáy hồ một chốc lại
nổi lên mặt nước, tâm trạng vui vẽ, thoải mái hình như không muốn lên bờ).
Tế Phật: Ðược rồi, lên bờ đi.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thầy thật keo kiệt! Nếu đã đến rồi thì cho đồ nhi bơi thêm một chút
nữa đi. Dù sao đi nữa thì cũng không tốn tiền mà nước trong hồ này trong sạch quá,
nước này ngọt lịm. Một chút nữa đồ nhi có thể đựng mấy bình nước hồ đem về Ðường
để sư huynh và sư tỷ uống có được không vậy ?
Tế Phật: ấy! Ðồ đệ hư này lại nói nhảm nữa rồi. Ðể Thầy làm phép, án, ma, ni, bát, di,
hồng, lên.
(Lúc này linh thể Ðồng sinh từ trong hồ đã bay lên bờ).
Ðồng sinh: Ôi! Thoải mái quá! Ðôi mắt lại càng sáng và có thần hơn, toàn thân thật là
sảng khoái, lần sau có cơ hội Ân sư lại dắt đồ nhi đến đây nhé!
Tế Phật: Nghĩ hay dó! Ðây là do có liên quan đến việc viết sách của Ơn trên, nên con mới
có cơ hội đến đây rửa mình. Nếu không thì đừng có hòng.
Tướng quân giữ hồ: Lời nói Tế Phật rất đúng. Trừ phi là Cao Chân thượng giới, nếu
không thì bất cứ trung, hạ giới Thần chức cũng không được đến hồ này để tắm rửa đâu.
Nước trong hồ này là nước Trời có công dụng để rửa sạch linh tánh. Ðồng sinh, ngươi
hôm nay có phước rồi đó.
Ðồng sinh: Cảm ơn tướng quân giữ hồ. Hy vọng lần sau có cơ hội sẽ gặp lại.
Tế Phật: Không gặp được đâu. Lại còn có lần sau à? Ði thôi! Chúng ta đến Sảnh giao bộ
xem xem.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh lên đài sen vàng. Ðài sen nhanh chóng hướng về trước.
Chỉ thấy một màu tối đen, đột nhiên trước mắt hiện ra hai tòa nhà cao. Ở dưới đã có
Sảnh chủ Dẫn theo các chức sự nghênh tiếp).
Ðồng sinh: Ô! Thật hoành tráng. Hai tòa lầu này to quá, lại có rất nhiều Tiên lại đến cung
nghinh, thật là ngại quá!
Tế Phật: Này! Con thật không biết xấu hổ. Ðó là nghinh tiếp Thầy và Hạo Thiên Ngọc
Chiếu trên người Thầy.
Ðồng sinh: Ồ! Ân sư, vậy Giao bộ sảnh là làm việc gì vậy ?
Tế Phật: Ði xuống hỏi Giao bộ sảnh chủ thì sẽ rõ thôi.
(Lúc này đài sen hạ xuống, Giao bộ sảnh chủ dẫn Tế Phật và Ðồng sinh đi vào nha nội.
Lệnh cho Tiên lại pha trà dâng lên Tế Phật và Ðồng sinh).
Ðồng sinh: Ly trà này có thể uống không? Nghe nói nếu người dương gian uống những
đồ trong âm giới hồn phách không thể nào quy thân có phải không?
Tế Phật: Con cứ uống đi có gì Thầy sẽ chịu trách nhiệm cho. Bất quá thì Thầy dẫn con
về Nam Bình Sơn là được rồi.
Ðồng sinh: Không được! Hạ sinh còn có vợ trẻ, còn mẹ già cần phải phụng dưỡng làm
sao bây giờ lại đi được chứ?
Tế Phật: Ha ha ha! Nói con ngốc, con thật đúng là ngốc. Thầy gạt con đó. Con uống đi
không sao đâu.
Giao bộ sảnh chủ: Hôm nay sớm đã nhận được Ngọc Chiếu biết được quý Ðường
phụng chỉ viết sách, đã chờ đợi lâu rồi không biết Ðồng sinh có vấn đề gì cần hỏi ?
Ðồng sinh: Hạ sinh dám hỏi Giao bộ sảnh chủ. Xin hỏi nghiệp vụ Chủ yếu của quý Sảnh
là gì ? Tại sao thấy nhiều quỷ hồn áp giải tội hồn đến đây giống như là đang đăng ký gì
vậy ? Tiên lại ai ai cũng rất bận rộn.
Giao bộ sảnh chủ: Bổn sảnh chuyên phụ trách sau khi người đời vãng sanh, khi đã xóa
sổ trong nhân gian thì được quỷ sai áp giải đến bổn sảnh ghi vào danh sách Ðiạ phủ, sau
đó giải đến các điện của Quỷ Môn Quan để chịu hình phạt. Nếu tại thế hành thiện tu hành
thì sẽ trực tiếp lên núi Tâm đầu bước vào Khang trang đại đạo, trở về Vô Cực Tiên
hương, sẽ không ở đây.
Tế Phật: Hôm nay thời gian viết sách đã lâu phải trở về thôi. Ðồng sinh mau từ giả Sảnh
chủ đi.
(Lúc này Ðồng sinh đứng dậy, hướng về Giao bộ sảnh chủ và các Tiên lại từ giả, cùng Tế
Phật bước lên đài sen vàng, hướng ớ Toàn Chân Ðường mà trở về).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ TƯ
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 24 thang 04 năm 2004
Mùng 06 tháng 03 năm Giáp Thân (nhuần)
Thánh thị :
Người đời khi có sự việc ngoại tình xảy ra thường là do sau khi kết hôn, bên ngoài gặp
người khác phái hợp ý, thì sẽ quên đi một nữa còn lại đã từng ân ái. Lén lút xây tổ ấm
khác, giấu người nhà để vụng trộm bên ngoài, nghĩ rằng Thần không biết quỷ không hay.
Ðến khi sự việc phát sinh bị thưa ra tòa, mang trên người tội phá hoại gia đình người khác
thì hối hận cũng đã muộn! Mong người đời sớm ngày thức tỉnh.
Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðiạ phủ thôi!
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, hồn phách Ðồng sinh đã được điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi bái kiến Ân sư, Ân sư hôm nay nụ cười rạng rở, trông rất là tiêu diêu
tự tại, thật khiến cho đồ nhi ngưỡng mộ!
Tế Phật: Thầy đây đã là Phật thể, chỉ lo nghĩ cho việc chúng sanh chưa độ, còn ngoài ra
thì không có lo lắng gì cả. Ta ngao du trong nhiệm vụ lớn của vũ trụ và vui trong đó.
Ðồng sinh: Thật là ngưỡng mộ Ân sư không có gì phải lo lắng, tâm cảnh tự do tự tại.
Trước mắt thì đồ nhi cũng không làm được. Ðường vụ, gia đình, cha mẹ, cao đường còn
chưa tận hiếu. Mỗi ngày đều rất mệt và rất bận rộn, nên hết sức ngưỡng mộ Ân sư sái
thoát tự tại.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc không cần ngưỡng mộ đâu, đạo vụ Toàn Chân Ðường chỉ mới bắt
đầu. Tất cả chỉ mới là bước đầu, cần nhờ vào con dẫn dắt, nên con có cảm giác gánh vác
trách nhiệm nặng nề, Thầy cũng biết được, đôi khi thấy con vì đạo, độ chúng không
ngừng, lao lực bôn ba, trong tâm cũng cảm thấy bất nhẫn. Nhưng tục ngữ có câu “Chịu
được khổ trong khổ mới có thể đứng trên người khác”, mới được quả vị thượng thừa.
Nên phải cố gắng siêng tu và độ chúng sanh mới có cơ hội chứng đắc. Con đường sau
này của con còn rất dài, phải cố gắng bàn đạo độ chúng cho tốt, Ơn trên sẽ không phụ
lòng khổ tâm của con đâu. Ðược rồi, thời gian không còn sớm, ta vừa đi vừa nói nào.
(Lúc này Tế Phật chỉ tay một cái, đài sen vàng của Ðồng sinh đã hiện ra sáng chói lấp
lánh khiến người tán thán).
Ðồng sinh: Từ khi lần trước ở Thanh Tịnh trì rửa mình xong, đồ nhi cảm thấy linh của bản
thân tăng cường không ít. Khấu tạ Ơn trên từ bi cho đồ nhi có được cơ duyên lớn này có
thể ở trong Thanh Tịnh Trì tắm rửa thân mình.
Tế Phật: Ðó là do sự nổ lực của bản thân con mà có được không cần để ý.
Ðồng sinh: Là thế nào ?
Tế Phật: Từ khi con tự lên đồng viết chữ 49 ngày huấn linh thành công, giữ vững chánh
khí thế Thiên tuyên hóa, không oán không hận. Ðều là vì lo nghĩ nổi khổ của chúng sanh,
đặc biệt là lo loan vụ Toàn Chân Ðường đều do con dẫn dắt đã độ vô số người. Ðây cũng
là do chánh tâm thế Thiên tuyên hóa mấy năm nay nên đã lập được âm đức, tự nhiên Ơn
trên sẽ ban cho con có phước phần này, được rửa thân trong Thanh Tịnh Trì. Ðây cũng
do con tự mình cố gắng mà có được. Không cần nói lời cảm ơn.
Ðồng sinh: Ðồ nhi đã hiểu rồi. Khấu tạ Ân sư đã điểm hóa và trợ lực. Ðồ nhi nhân lúc
những năm còn sống càng cố gắng bàn đạo và độ người để đáp tạ Thiên Ân hồng từ. Ân
sư ơi! Trước mặt tại sao lại có một ngọn núi nhìn thấy sao âm u và khủng khiếp quá vậy ?
Dám hỏi là hôm nay mình sẽ dạo và thăm hỏi ở đây sao ?
Tế Phật: Ðúng rồi. Ðây chính là nơi hôm nay chúng ta đến. Núi này gọi là “Âm sơn” ở
dưới núi tâm đầu, phía sau núi chính là 18 tầng Ðịa ngục mà người đời thường gọi. Núi
này trống trơn không có cây cỏ. Núi này rất sâu và hiểm, có nguồn nhưng lại không có
nước, có đất nhưng lại không có cỏ, đúng là một ngọn Âm sơn cây cỏ đều không sống
nổi. Chỉ thấy quỷ sai từ trong đường Hoàng tuyền đem tội hồn dẫn tới giao bộ sảnh và ghi
danh lại dẫn đến núi Âm sơn. Trên núi có rất nhiều đá nhọn, tội hồn đến đây đều kêu rên
không ngừng vì chân đã bị chảy máu, lại gặp những cục đá nhọn cho nên khổ nói không
nên lời. Quỷ sai lại không chút thương tình, chỉ cần tội hồn không đi về trước thì lập tức
dùng roi để đánh, đánh đến tội hồn rách da tét thịt kêu trời kêu đất, hối hận lúc còn sống
không biết tu hành và hành thiện đến khi chết hối hận thì đã muộn rồi. Lão nạp ở đây
phụng khuyên người đời “Ðừng vì cái thiện nhỏ mà không đi làm, đừng vì cái ác nhỏ mà
lại đi làm”. Hy vọng có thể lợi dụng những năm còn sống hành thiện lập đức nhiều vào để
có thể tránh phải chịu hình phạt khổ ơi U minh.
Ðồng sinh: Những lời Ân sư nói rất đúng, đồ nhi thấy người đời làm những việc có lỗi với
tâm mình và cũng thấy Tiên Phật từ bi không ngừng giáng loan, khuyên nhủ người đời
phải biết thức tỉnh. Nhưng người nói thì ân cần, người nghe lại hờ hững. Người đời vẫn
chỉ biết nghĩ đến bản thân, không tin nhân quả, không tin quỷ thần. Có khối người bây giờ
phải biết làm sao cho tốt ?
Tế Phật: Nếu ai có thể tự ngộ được thì có thể cứu vãn, nếu như Tiên Phật đưa tay ra để
cứu, nhưng chúng sanh không chịu tiếp nhận sự độ hóa thì cũng phí công mà thôi, cho
nên Phật kệ có câu: “Thiên vũ tuy đại bất nhuần vô căn chi thảo", Phật pháp tuy lớn nhưng
không thấm nhuần những ngọn cỏ không rễ, Phật pháp tuy rộng nhưng không độ người
vô duyên (người dịch), ý nghiã đều ở trong đây cả. Thôi! Chúng ta lại dạo về phía trước.
(Lúc này đài sen đã hướng về Âm sơn mà đi, đã đến Quỷ Môn Quan).
Ðồng sinh: Ô! Một bức tường thành thật là lớn! Trên ghi 3 chữ “Quỷ Môn Quan” thật to,
lấp lánh phát sáng. Nhưng tại sao cửa thành lại đóng kín mít. Ân sư ơi! Chúng ta vào
trong bằng cách nào đây ? Tại sao lại không thấy Tiên lại đến nghinh tiếp vậy ? Ðể đồ nhi
lớn tiếng kêu xem có ai không? “is there anybody home ? is there anybody home ? Open
the door! Open the door! Các vị điếc rồi sao ? kêu lớn tiếng như vậy mà vẫn không có
người, thật là tức chết đi được!
(Lúc này Tế Phật ở bên cạnh cười đến không ngậm miệng lại được).
Tế Phật: Cười chết Thầy rồi! Con kêu cửa kiểu gì vậy ? Cho dù con kêu đến bể cổ họng
cũng vô dụng thôi. Thật là! Ðể Thầy làm phép cửa sẽ tự mở.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt nhẹ một cái cánh cửa lớn của Quỷ Môn Quan lập
tức mở ra, thật là kỳ diệu!).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Cửa Quỷ Môn Quan này thật là khó mở, vậy vong hồn làm sao đi
vào được ?
Tế Phật: Ha ha! Nói con khờ, con khờ đến thật là dễ thương! Không vào được chẳng lẽ
trở về dương thế không được hay sao? Thật ra do con là phàm thân đến dạo Ðịa phủ nên
đứng trước cửa Quỷ Môn Quan nên cửa quỷ không phản ứng. Nếu như là vong hồn đến
đây thì sẽ khác, cửa quỷ sẽ được tự động mở ra đợi sau khi vong hồn đi vào thì sẽ tự
động khép lại.
Ðồng sinh: Ồ! Thì ra là vậy. Khó trách đồ nhi kêu đến cả nửa ngày mà không có quỷ nào
màng tới. Ân sư cũng thật là không chịu nói sớm để cho đồ nhi ở đây làm trò hề, thật là
mắc cở quá!.
Tế Phật : Không phải Thầy không đếm xỉa đến con tại vì Thầy còn chưa động thủ thì con
đã ở đó lớn tiếng kêu rồi. Ðương nhiên Thầy sẽ cho con làm trò một tí. Ha ha! Ðồ nhi con
xem xem cảnh tượng trước mắt là gì ?
Ðồng sinh: Tuân mệnh! Sau khi vào Quỷ Môn Quan cảnh tượng trước mắt khiến đồ nhi
hết sức khiếp sợ. Tại sao lại nhiều vong hồn vậy ? Thật là sợ chết khiếp, nam nữ già trẻ,
trong nước, ngoài nước, tứ sanh lục đạo chúng sanh, còn có những người ngoài hành
tinh tướng mạo thật kỳ lạ đều đến Ðịa phủ trình diện, cả đến E.T (E.T: Những người ở
hành tinh khác - Người dịch) cũng đến trình diện. Ân sư ơi! Không phải là chỉ có những
chúng sanh trong địa cầu mới đến Ðịa phủ hay sao ? Tại sao lại có những chúng sanh
ngoài hành tinh cũng đến đây vậy ? Ở chổ họ không có Ðịa phủ sao ?
Tế Phật: Ha ha! Ðồ nhi ngốc thật là ngốc Thiên Ðàng chỉ có một, Ðiạ ngục cũng chỉ có
một mà thôi. Tất cả chúng sanh trong Thiên Ðịa vũ trụ này, Ơn trên đều xem như nhau
cả.“Làm thiện thì được lên Thiên Ðàng, làm ác thì phải xuống Ðiạ ngục”. Ðó là đạo lý
Thiên cổ không thay đổi, làm gì có Ðịa phủ cho người trong địa cầu và Ðịa phủ cho người
ngoài hành tinh chứ ?
Ðồng sinh: Ðồ nhi hiểu rồi, chỉ thấy quỷ sai dẫn dắt các tội hồn đến các điện, Tam tào đối
án, bắt đầu làm công việc thẩm phán tội hồn. Chư Tiên lại hết sức bận rộn, tội hồn lại
nhiều như vậy, đại nguyện của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát đến khi nào mới thành đây ?
Tế Phật : Ðây cũng chính là việc khiến cho U Minh Giáo chủ cảm thấy khổ tâm. Văn
minh khoa học tiến bộ, nhân tâm lại không vì thế mà nâng cao mà lại có xu hướng đọa
lạc. Ngày nay Ðịa phủ có thể nói là “Quỷ nhiều quá là tai họa”. Nên Lão nạp ở đây phụng
khuyên người đời nên lợi dụng khi 3 tất hơi còn, hãy mau tu chân để tránh vô thường, nếu
không thì tấc công chưa lập, tấc đức chưa tu, kiếp nạn, đại nạn đến, muốn tu thì đã muộn
rồi. Ðược, hôm nay du Ðịa phủ đến đây, phải hồi Ðường thôi!
(Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh ra khỏi Quỷ Môn Quan bước lên đài sen, bay nhanh về
Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây

HỒI THỨ NĂM
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 01 tháng 05 năm 2004
Tức ngày 13 tháng 03 năm Giáp Thân
Thánh thị :
Những nhân viên ty pháp trong nhân gian, mỗi khi việc gì có liên quan đến chức vụ thì ăn
hối lộ, tưởng rằng Thần không biết quỷ không hay. Nên biết rằng ngẩng đầu lên 3 thước có
Thần minh, dưới có Thành Hoàng, chúng linh quan, quỷ thần ngày đêm đều đang minh
giám, mong rằng người đời đừng tồn tâm gian xảo, nếu không thì khi mà tạo ác đầy rồi thì
sẽ nếm quả khổ đau đấy! Nên hiểu mà làm.
Tế Phật: Ðồ nhi du Ðiạ phủ đi thôi.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, hồn phách Ðồng sinh rời thể xác).
Ðồng sinh: Ðồ nhi hướng Ân sư khấu thỉnh Thánh an. Ðồ nhi có một vấn đề cần thỉnh
giáo Ân sư. Người đời thường hay nói 18 tầng Ðịa ngục là 18 tầng nào ? có thể xin Ân sư
khai thị.
Tế Phật:
Ngục thứ 1: Ngục treo gân
Ngục thứ 2: Ngục oan uổng
Ngục thứ 3: Ngục hỏa kháng
Ngục thứ 4: Ngục phong đô
Ngục thứ 5: Ngục rút lưỡi
Ngục thứ 6: Ngục lột da
Ngục thứ 7: Ngục cối xây
Ngục thứ 8: Ngục cối giã
Ngục thứ 9: Ngục xa băng
Ngục thứ 10: Ngục hàn băng
Ngục thứ 11: Ngục lột xác
Ngục thứ 12: Ngục rút ruột
Ngục thứ 13: Ngục vạc dầu
Ngục thứ 14: Ngục đen tối
Ngục thứ 15: Ngục núi đao
Ngục thứ 16: Ngục huyết trì
Ngục thứ 17: Ngục a tỳ
Ngục thứ 18: Ngục cán cân
Ðồng sinh: Khấu tạ Ân sư đã chỉ dạy. Vậy chúng ta sẽ đi du 18 tầng Ðịa ngục ở sau Núi
Âm Sơn đúng không ?
Tế Phật: Ðúng, đã phụng chỉ viết sách thì sẽ đem những hình phạt trong Ðiạ phủ tiết lộ
cho người đời biết để cảnh tỉnh thế đạo nhân tâm, đừng trầm luân không biết tỉnh ngộ,
làm việc gian phạm pháp, để cho cảnh tượng Ðịa phủ đầy quỷ có thể tiêu đi. Ðược rồi,
đừng làm mất thời gian nữa, ta vừa đi vừa nói nào.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, đài sen vàng hiện lên trước mặt, màu sắc
lộng lẫy).
Ðồng sinh: Ðịa ngục được lập vào lúc nào? Tại sao lại lập ?
Tế Phật: Từ cuối triều đại nhà Chu, lúc đó tâm bắt đầu xấu, Mẫu nương không nhẫn
nhìn thấy nguyên linh các con lại bị trầm luân nên đã lệnh cho Thập Ðiện Diêm Vương lập
ra Ðiạ phủ, từ đó bắt đã có Ðịa phủ. Ðịa phủ này được lập chính là vì muốn tịnh hóa nhân
linh đọa lạc mà có. Nếu không trải qua các hình phạt ở Ðịa phủ để tịnh hóa, nhân linh khó
có thể trở lại thanh minh như ban đầu.
Ðồng sinh: Dọc đường đi khí âm lạnh lẽo, quỷ khóc thảm thương, làm cho người không
ngừng nổi da gà. Ân sư ơi! hạ sinh không thấy được cảnh vật trước mặt, chỉ là một màu
đen tối. Vậy đài sen làm sao biết phải đi về hướng nào ?
Tế Phật: Dĩ nhiên là biết rồi, đài sen vốn là bảo vật, đó chính là nhờ 10 năm nay con thế
Thiên tuyên hóa đã đạt được bảo vật này, đài sen này có thể cảm ứng được mọi người,
việc, đất, vật xung quanh, là vật linh minh, chỉ cần tâm niệm nhất động muốn đi đến đâu
“Nó” sẽ lập tức chở chúng ta đi đến đó.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Vậy hôm nay có phải là chúng ta đi du Ngục Treo Gân hay không ?
Tế Phật: Ðúng đó. Mục đích hôm nay chính là đến Ngục treo gân.
(Vừa nói đài sen bèn bay nhanh giáng xuống trước Ngục treo gân).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Phía trước đã có Ngục quan của Ngục treo gân đến nghinh tiếp.
Chúng ta có đến đằng trước để chào hỏi không ?
Tế Phật: Dĩ nhiên rồi.
(Lúc này Ngục quan của Ngục treo gân dẫn Thầy trò Tế Phật vào trong khách sảnh ngồi).
Ngục quan: Hoan nghinh Thầy trò Tế Phật đến phỏng vấn bổn ngục. Ðã sớm nhận được
Ngọc chỉ, mời Tế Phật và Ðồng sinh theo ty chức đến dạo thăm chổ thọ hình.
(Lúc này Ngục quan dẫn Thầy trò Tế Phật đến trước một đài thọ hình, chỉ thấy có hai cái
móc nhọn, móc vào gân đôi chân của tội hồn, quỷ hồn kêu khóc thê thảm, đau đớn và đã
chết ngất đi.Chỉ thấy quỷ sai dùng nước hoàn hồn tạt vào, tội hồn lập tức tỉnh dậy).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Người này rốt cuộc phạm vào tội gì, tại sao lại chịu hình phạt tàn
khốc ?
Tế Phật: Con cứ tự đi hỏi họ thì sẽ biết thôi.
Ðồng sinh: Tuân mệnh! Dám hỏi quỷ huynh này, vì sao ông lại phải chịu hình phạt này
vậy ?
Tội hồn: Thiện sinh cứu tôi! Thiện sinh cứu tôi! Có thể cho tôi xuống trước, móc nhọn
móc vào gân chân đau đớn chịu không nổi.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thấy người này đau khổ quá, có thể thả ông ta xuống trước, để lợi
cho nhiệm vụ tiến hành viết sách.
Tế Phạt: Không thành vấn đề.
(Chỉ thấy Tế Phật dùng quạt Phật phạt một cái, tức thì tội hồn đã đứng trước mặt Ðồng
sinh, tội hồn ôm đùi của Ðồng sinh, cầu Ðồng sinh cứu ông ta).
Ðồng sinh: Vị quỷ huynh này đừng ôm lấy đùi tôi như vậy, nhột quá đi thôi! Ban ngày ban
mặt thành thể thống gì. Ông mau kể hết những tội khi còn sống đã phạm vào để cảnh tỉnh
người đời, may ra tôi còn có thể cầu xin Tế Phật Ân sư tha cho ông một lần.
Tội hồn: Ðược thì được, nhưng vì trên dương gian con còn có người thân, có thể cho
phép con miễn báo họ tên, địa chỉ để tránh cho thân nhân phải xấu hổ.
Tế Phật: Ðược.
Tồi hồn: Khấu tạ Tế Phật từ bi. Tội hồn lúc còn tại thế là đầu não của tập đoàn Nhất Kim
Quang Ðảng, chuyên lừa đảo, trước đây không bao lâu đã bị bắt đến Ðịa phủ. Nếu biết
Ðịa phủ có quỷ thần cho dù đánh chết thì con cũng không dám làm những chuyện tổn hại
Thiên lý đến như vậy. Con vì muốn lường gạt những người có tham niệm không hiểu biết,
làm giả các loại hoàn thuế, gạt lấy hơn cả tỷ. Chỉ muốn vì sau này có thể sống những
ngày tiêu diêu khoái lạc. Không ngờ rằng cách đây chẳng bao lâu khi đang tiến hành kế
hoạch, đột nhiên cảm thấy choáng váng và sau đó bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, phát hiện đứng
bên cạnh mình chính là hai vị Ngưu đầu Mã diện tướng quân, đem con giải đến Nhất điện.
Nhất điện Tần Quảng Vương lớn tiếng mắng rằng:“Tội hồn còn trẻ tuổi (40 tuổi) không
biết mưu sinh bằng con đường chân chính, lại dùng thủ đoạn lừa gạt tiền tài người khác,
khiến cho có người nghĩ không thông suốt nên vợ chồng bất hòa, treo cổ tự sát, vợ chồng
con cái ly tan. Có người bị gạt sạch tiền hưu, tuổi già không chổ nương tựa, các tội lỗi này
đều do tham niệm mà dẫn đến, phán con ở Ngục Treo Gân thọ hình 70 năm. Bây giờ chỉ
mới hơn một tháng, còn lại hơn 69 năm, những ngày này làm sao qua đây ? Nghĩ đến
cảnh này thì cũng không kìm được nước mắt. Hu hu hu!
Ngục quan: Tội hồn khóc cũng vô dụng thôi, tự làm tự chịu mới là anh hùng hảo hán,
người từ từ chịu hình phạt đi!
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thấy ông ấy thật là tội nghiệp, có thể tha cho ông ấy một lần được
không ?
Tế Phật: Ðược, thấy hắn thành thật khai ra tội lỗi, có thể miễn hình phạt 1 tháng, hãy từ
từ nghĩ lại phản tỉnh đi!
Tội hồn: Khấu tạ Thiện sinh và Tế Phật từ bi.
Tế Phật: Thời gian không còn sớm, ta phải đi về thôi.
(Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh từ biệt ngục quan bước lên đài sen vàng, hướng Toàn
Chân Ðường mà về).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ SÁU
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 26 tháng 06 năm 2004
Mùng 09 tháng 05 năm Giáp Thân
Thánh thị :
Ha ha! Mấy ngày hôm nay trước mẹ của Ðường chủ Ðồng sinh bị bệnh nguy, đã cách hơn
mấy hồi chưa viết sách Lão nạp sót xa Ðồng sinh bôn ba vì chữ hiếu, đời người là vậy,
Thầy thấy cảm động. Mong người đời học hỏi tấm lòng hiếu thảo của Ðồng sinh, thường
ngày có thể làm nhiều việc thiện và giúp người, tìm tu đại đạo, nếu có gặp nạn cấp, tự
nhiên Tiên Phật sẽ phù hộ.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc à! đi du Ðịa phủ thôi!
(Lúc này Tế Phật dùng tay vỗ nhẹ vào thiên linh cái của Ðồng sinh, hồn phách Ðồng sinh
đã được thức tỉnh).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðã lâu không gặp, đồ nhi nhớ Thầy muốn chết!
Tế Phật: Hiền đồ à! Nạn của mẹ con đã qua, con có thể thở phào nhẹ nhõm rồi đó!
Ðồng sinh: Lần này nếu không phải nhờ sự trợ lực của Pháp Chủ Công Ân sư và các vị
Ân sư thượng Ðường, có lẽ mẹ con đã mất mạng nơi Hoàng Tuyền rồi! Nghĩ đến việc đó
thì đồ nhi lại cảm thấy đau lòng, hu hu hu!(Lúc này nguyên linh Ðồng sinh đột nhiên khóc
rất thương tâm).
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc à! Mẹ con là do nghiệp báo tâm thân, phải thọ kiếp báo này, nếu
không phải hai anh em con lòng thành hiếu thảo cảm động Ơn trên, lại nhờ Chủ Tịch
Pháp Chủ Công Ân sư và thượng Ðường Công Ân sư trợ lực, nếu so với một số chúng
sanh mà nói thì đã mất mạng rồi! May là con có thể thông linh, có thể đàm phán với
những oan nghiệt của mẹ con, đem công đức thường ngày phụng Thánh chi đạo công hồi
hướng 3 đạo công, lại được sự khuyên giải của Chủ Tịch Pháp Chủ Công Ân sư, hồn trâu
mới chịu buông tay, bằng không nghiệp nặng của mẹ con khó mà thoát hiểm được.
Ðồng sinh: Ðúng đó! Trên một tháng gần đây con cảm thấy thân tâm mệt mỏi gấp đôi,
một mặt lại phải làm việc, khi đi làm về lại phải vào bệnh viện chăm sóc mẹ, có khi một
ngày chỉ ngủ 2,3 tiếng đồng hồ, thật là mệt mỏi.May nhờ Ơn trên hồng từ, mẹ con mới
được cứu, đồ nhi không biết phải làm thế nào đáp tạ thánh đức của Ơn trên.
Tế Phật: Mấy năm nay con thành tâm bàn đạo, tất cả đều vì chúng sanh, lúc nào cũng
nghĩ đến đạo, Chư Thiên Tiên Phật cũng đều khen ngợi, cho nên mới có kỳ tích này xuất
hiện, nếu không đến Thần Tiên cũng khó cứu được người vô mạng.
Ðồng sinh: Cảm ơn lại cảm ơn! Ðồ nhi ở những năm còn sống càng phải cố gắng làm
việc Thánh sự và độ chúng sanh, làm hết sức mình để đền đáp tạ hồng ân của Ơn trên.
Tế Phật: Ha ha! Con có hồng nguyện như thế, Thầy cũng vui mà giúp con. Ðược rồi, lên
đài sen trước ta vừa đi vừa nói nào.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chú ngữ, đài sen của Ðồng sinh theo tiếng mà xuất hiện).
Ðồng sinh: Ồ! Tại sao đài sen lại hiện ra ngũ sắc đẹp thế ? (Ngũ sắc: xanh, đỏ, vàng,
trắng, đen). Thật là đẹp!
Tế Phật: Trời dùng ngũ thường, ngũ sắc hiện trên dương thế, con giữ ngũ thường hành
hiếu đạo, tự nhiên đài sen sẽ có cảm ứng hiện ra ngũ sắc tường quang lấp lánh.
Ðồng sinh: Thì ra là vậy, thật là kỳ diệu, khó trách người xưa thường nói: “Người đang
làm, Trời đang xem”, quả là câu danh ngôn rất chí lý.
Tế Phật: Thật ra lý tu hành không phải luận dài, luận ngắn, cũng không phải nơi lý thâm
sâu, chỉ ở một chữ “Hành”. Người tu ngày nay, thường thao thao bất tuyệt, hay luận cao,
luận rộng, nhưng lại không làm được. Chỉ vì “Tu đạo ngoài mặt”, không phải “Chân tu thật
học”. Cho nên người tu đạo thì nhiều, người thành đạo thì ít.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi lần này cảm nhận được sâu nhất chính là thái độ của bác sĩ
và y tá đối với người bệnh khiến cho người ta ấn tượng khó phai.
Tế Phật: Nói vậy là thế nào ?
Ðồng sinh: Ví dụ như lần này mẹ con bị bệnh nằm viện, con thấy có những nhân viên y
tá đối đãi với người nhà bệnh nhân hết sức lạnh nhạt, có những người lại thân thiết hòa
nhã. Quan sát tỉ mỉ, những người mặt lạnh đối đãi với bệnh nhân và thân nhân bệnh
nhân, linh quang trên đầu họ đen tối; những người thân thiện hoà nhã với bệnh nhân và
thân nhân bệnh nhân, thì trên đầu họ linh quang lấp lánh, khiến người ấn tượng sâu sắc.
Khiến cho đồ nhi nghĩ đến câu “Y đạo thông Tiên đạo”. Là người nhân viên trị liệu, nếu có
thể dùng tâm thiện, tâm nhẫn nại chăm sóc người bệnh, có thể tạo công vô hạn, nhưng có
một số bác sĩ, nhân viên y tá xem thường cơ duyên lớn tạo công này, ác ngữ, lạnh nhạt
và đối xử một cách bàng quan không giúp đỡ gia quyến bệnh nhân, đồ nhi dám hỏi Ân sư
lỗi này có lớn không ?
Tế Phật: Lớn đó! Lớn đó! Thân là Bác sĩ, y tá, đều do nhân duyên tiền kiếp có tích
phước đức nên kiếp này mới có cơ hội làm bác sĩ, y tá, nhưng lại không biết mượn giả tu
chân, không những tạo tội sâu, mà lỗi lại quá nhiều! Lão nạp mong rằng những người tế
thế hành nghề y có thể lấy tinh thần của Hoa Ðà Tiên Ông hành y tế thế. Làm được như
vậy thì công quả sẽ rất lớn.
(Trong lúc Thầy trò Tế Phật và Ðồng sinh đang nói chuyện, đài sen đã nhanh chóng bay
qua phía sau Âm Sơn, đến ngục thứ 2 của 18 tầng Ðịa ngục - Oan Uổng Ngục).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Nếu không có đài sen của Ân sư bảo vệ, đồ nhi nhìn thấy bên dưới
đều là một cảnh đen tối âm u, nghe tiếng quỷ hồn chịu hình phạt, tiếng rên kêu thảm thiết
không ngừng, trong tâm thật là bất nhẫn.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc! Thầy biết tấm lòng con nhân hậu, không nỡ nhìn tội hồn chịu khổ,
nhưng con hãy nghĩ xem, nếu như những tội hồn này không phải nhận sự trừng phạt
thích đáng như vậy, thì nào phải là Thiên lý chí công chánh vô tư chứ ? Nếu như ai ai
cũng biết hành thiện tu hành, thì làm gì có lập ra Ðịa ngục? Cho nên Lão nạp mong rằng
người đời có thể sớm ngày quay đầu. “Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành”, may ra
có thể làm cho Mẫu nương không phải lệ rơi lả chả, buồn than các nguyên linh trầm luân.
Ðại nguyện của Ðiạ Tạng Vương “Ðịa ngục bất không thệ bất thành Phật” có thể sớm
ngày thành hiện thực.
Ðồng sinh: Ân sư! Bên dưới là nơi nào vậy ?
Tế Phật: Ðược, Thầy sẽ hạ đài sen thì con có thể nhìn gần hơn.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, đài sen từ từ hạ xuống trước cửa một tòa
thành, chỉ thấy của được đóng và trên ghi ba chữ “Oan Uổng Ngục”, cửa thành được khoá
lại, Ðồng sinh kêu mở cửa, nhưng không có ai trả lời và mở cửa).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Tại sao lại không thấy Minh lại (Minh lại: người làm việc dưới âm
phủ - Người dịch) trong ngục đến nghinh tiếp vậy ?
Tế Phật: Ha ha! Ðồ nhi ngốc sở dĩ con không biết, thật ra những vị Minh lại đó không phải
là không biết lễ, mà do tội hồn nơi Minh phủ càng ngày càng nhiều, có xu thế “Quỷ mãn vi
họa” (Quỷ nhiều là tai họa). Mỗi vị Minh lại đều hết sức bận rộn, Thầy thấy như vậy nên
trong lúc bận rộn miễn thời gian tiếp giá, tránh cho nghi lễ tiếp và tiễn giá trong lúc bận
rộn, trực tiếp do Thầy dẫn con vào trong ngục để phỏng vấn tội hồn, tiết kiệm thời gian
viết sách.
Ðồng sinh: A! Thì ra là như vậy, vậy cửa đóng rồi chúng ta vào bằng cách nào đây ?
Tế Phật: Việc này không khó, Thầy tự có cách.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, cửa lớn của Oan Uổng Ngục đã được mở
ra).
Ðồng sinh: Thật là thần kỳ quá, tại sao quạt của Ân sư quạt một cái thì cửa đã được mở
rồi ?
Tế Phật: Ðây không có gì lạ, Phật pháp vô biên, việc này đối với Thầy đây chỉ là chút
chuyện nhỏ. Ðược rồi, hãy theo Thầy vào trong phỏng vấn!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào cửa lớn của Oan Uổng Ngục, vừa bước vào trong
thấy cảnh tượng bên trong thay đổi ngay. Chỉ thấy bên trong có rất nhiều loại nước thuốc
khác nhau. Từng tội hồn nằm trên giường chích, toàn thân chảy máu, lúc này quỷ tốt lấy
ống chích lớn chích vào người tội hồn, dùng sức mà bơm thuốc vào thân tội hồn, chỉ thấy
toàn thân tội hồn lập tức cứng đi, miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược và hôn mê. Quỷ
tốt tiếp tục lấy ống hút găm vào miệng tội hồn, dùng quạt gió thổi hơi, tội nghiệp bụng tội
hồn từ từ trướng lên, sau cùng nổ tung, tim, ruột, bụng, máu đều phun ra, khiến người
nhìn thấy được thật là bất nhẫn. Lúc này rắn sắt và chó sắt tranh nhau ăn nội tạng của tội
hồn, tội hồn kêu lên một tiếng thê thảm rồi chết đi. Quỷ tốt tạt nước hoàn hồn, tội hồn lại
hồi phục thân thể hoàn chỉnh như lúc trước khi thọ hinh. Tội hồn thống khổ kêu than, cứ
quỳ dưới đất cầu xin tha, hy vọng quỷ tốt có thể buông tha họ, nào ngờ quỷ tốt vẫn không
màng tới tội hồn, cứ quăng tội hồn lên giường chích, tiếp tục hành hình).
Tế Phật: Ðồ nhi ơi! Con có thấy rõ ràng chưa vậy ? Ủa! Người đâu rồi ? Ủa! Làm sao
mà chân con mềm nhũng mà ngồi dưới đất vậy ?
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðồ nhi không muốn nhìn tiếp nữa. Ðồi chân của con đã không
nghe lời con, mềm nhũng không thể đứng lên được nữa làm sao đây ?
Tế Phật: Tại sao con lại nhát gan như thế ? Ðược rồi! để Thầy ban cho con một viên
Tiên đơn để trợ giúp.
(Lúc này Tế Phật từ trên người chà ra một viên Tiên đơn cho vào miệng của Ðồng sinh,
Ðồng sinh mới có thể từ từ đứng lên).
Ðồng sinh: Khỏe nhiều rồi, cảm tạ Ân sư. Tại sao những tội hồn này phải chịu hình phạt
này? Vì sao ngục này lại gọi là “Ngục Oan Uổng” vậy ?
Tế Phật: Hỏi rất hay! Do bây giờ trên đời thường có những bác sĩ và y tá hay cửa hàng
bán thuốc hắc ám, vì muốn cầu lợi ích, không màng tới mạng người. Làm nghề y nhưng y
thuật không tinh, tùy tiện ra toa và phẩu thuật, dẫn đến việc chết người. Những nhà thuốc
vì muốn cầu lợi ích cho mình, hối lộ bác sĩ, dùng bệnh nhân làm vật thí nghiệm, không
màng đến mạng người. Nhân viên hộ lý đối đãi bệnh nhân bất nhân, bất từ, ngược đãi.
Như thế là tổn y đức và y lý. Cho nên Ơn trên đặt biệt lập ra Ngục Oan Uổng để trừng trị
những tội hồn xem thường mạng người này.
Ðồng sinh: Thì ra là vậy, vậy có cần kêu một tội hồn đến để hỏi hay không?
Tế Phật: Thời gian hôm nay viết sách đã lâu, sợ rằng linh thể của con quá mệt, đi về thôi!
Nên biết có thể cảnh tỉnh những người hành nghề y là được rồi.
(Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen bay nhanh về hướng Toàn Chân
Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ BẢY
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 03 tháng 7 năm 2004
Mùng 16 tháng 5 năm Giáp Thân
Thánh thị :
Người đời cứ nghĩ là nghề buôn hương bán phấn dễ kiếm tiền, nên cạnh tranh mà thành
lập các nghề thuộc loại này. Như là: Thoát y mời rượu, bán băng điã Sex …, chỉ cần có
thể kiếm được tiền, việc gì cũng dám làm, cho nên dẫn đến hắc khí xong Thiên. Thượng
Thiên Ngọc Hoàng Ðại Thiên Tôn Huyền Linh Cao Thượng Ðế nghe chư Thiên Tiên Phật
Bồ Tát và hạ giới Nhật Dạ du Thần, Thổ Ðịa, Thành Hoàng, chúng Linh Quan bẩm báo,
tích sách tại án, long nhan đại nộ nên đặc chuẩn thiên hạ Chư Thần có quyền trừng phạt:
Nếu như người đời có làm những nghề liên quan với việc buôn bán tình dục thì chuẩn tiêu
phước đức ba đời của họ, đồng thời vận số hiện thời sẽ bị suy đồi, sau khi chết vào Ngục
Hỏa Kháng chịu hình phạt lửa đốt, tiếp đến chuyển kiếp thành thân súc sinh, vĩnh viễn
không được chuyễn thế làm người. Những điều trên chính là Ơn trên tăng hình phạt đối
với loại người này. Mong người đời đừng cho lời nói của Phật ta đây là hư giả, cần phải
nghiêm túc nhận rõ, nếu không đến lúc vô thường đến thì hối hận cũng đã muộn màng.
Tế Phật: đồ nhi, đi du Ðiạ phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật đánh nhẹ vào vai của Ðồng sinh, nguyên linh Ðồng sinh lập tức rời khỏi
thể xác).
Ðồng sinh: Ân sư! Chào buổi trưa, đồ nhi buồn ngủ quá, có thể cho con ngủ 10 phút rồi
hãy xuất phát được không ?
Tế Phật: Con vì việc gì mà mệt như vậy ?
Ðồng sinh: Ân sư không biết đó thôi, đồ nhi bữa tối phải chăm sóc mẹ, buổi sáng có khi
phải dắt mẹ đi rửa thận, lại có vị Ðinh sư huynh nguyện quyên đất xây Chuà, về đây tiếp
tục viết sách, một lát sẽ đi thay ca với em trai con để chăm sóc mẹ, không cách nào nghĩ
ngơi. Thật là mệt lắm!
Tế Phật: Ai bảo con tất cả mọi việc đều sắp xếp cùng một lúc, chả trách con ăn không
tiêu. Việc xây Chùa là kế hoạch lâu dài, không cần gấp rút. Tại sao không để hôm khác
hãy bàn ?
Ðồng sinh: Vì bệnh mẹ của con kéo dài hai, ba tuần rồi, không thể kéo dài hơn nữa, cho
nên hôm nay đồ nhi đặc biệt mệt mỏi.
Tế Phật: Thấy con thành tâm vì đạo và tận hiếu với bổn phận làm con, Thầy ban cho con
một viên Tiên đơn để cho con có thêm tinh thần.
(Lúc này Tế Phật từ trong hồ lô lấy ra một viên Tiên đơn, đưa cho Ðồng sinh uống, Ðồng
sinh nhận viên Tiên đơn và bỏ vô miệng, một lúc sau cảm thấy tinh thần sảng khoái,
hướng về Tế Phật tạ ơn. Thầy trò hai người ngồi lên đài sen hướng về mục tiêu hôm nay -
Ðiạ ngục tầng thứ 3 Hỏa Kháng Ngục mà đến. Lúc này đài sen hướng về đằng trước bay
rất nhanh. Trên đường gió âm lạnh lẽo, hàn khí khiến người phát run may có đài sen hộ
thân mới có thể như ý đến đích. Không lâu sau Ðịa ngục tầng thứ 3 - Hỏa Kháng Ngục đã
từ từ hiện ra trước mắt. Ba chữ vàng lấp lánh chiếu vào mắt ).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðài sen bay với tốc độ nhanh quá, tại sao chớp mắt mà đã tới rồi,
thật là thần kỳ ?
Tế Phật: Dĩ nhiên rồi, đài sen này chính là quả vị do con thành tâm trợ đạo mà đắc được.
Vì con thành tâm thế Thiên tuyên hóa, lại hiếu thảo do đó đài sen ngày càng lớn và phóng
quang minh. Nên từ đây càng phải cố gắng tu trì bàn đạo cho tốt, sau này phúc không ít
đâu.
Ðồng sinh: Ðồ nhi khấu tạ Ân sư đã động viên, con sẽ không quên những lời dạy dỗ của
Ân sư. Trong lúc những năm còn sống đồ nhi sẽ cố gắng thế Thiên tuyên hóa, giúp sức
Thánh vụ để báo đáp Thánh đức của Ơn trên. Ðúng rồi, dám hỏi Ân sư, chúng ta đã đến
chỗ hôm nay cần phải đến rồi phải không ?
Tế Phật: Ở đằng trước 3 chữ sáng chói như vậy con không nhìn thấy sao ?
Ðồng sinh: Dạ có, là Hỏa Kháng Ngục phải không ?
Tế Phật: Ðúng rồi, theo Thầy vào trong tham quan nào!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào trong tham quan).
Ðồng sinh: Ồ! Thật là đáng sợ! Tại sao lại có “hầm lửa” to như vậy ? Ở dưới toàn là
“than đỏ” được đốt đỏ rực, quỷ sai đẩy từng tên từng tên tội hồn xuống, chỉ nghe tiếng kêu
thảm thiết, tội hồn bị cháy đỏ như miếng thịt nướng, còn có mùi thịt bay lên nữa chứ,
không lâu đã biến thành một đóng xương khô, thật là đáng sợ!
Tế Phật: Ðây chính là do có một số người đời việc thiện không làm, chuyên hành nghề
buôn bán Sex, nên Ơn trên mới lập ra Ngục Hỏa Kháng để trừng trị, không thể oán trách
Người được.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Có thể kêu quỷ sai dẫn vài tội hồn lên đây để phỏng vấn được
không ?
Tế Phật: Ðược, để Thầy kêu quỷ sai dẫn vài tội hồn lên đây.
(Lúc này quỷ sai phụng chỉ mệnh Tế Phật, xuống đến tầng dưới dẫn vài tội hồn lên để
phỏng vấn cho việc viết sách).
Ðồng sinh: Tế Phật ơi! Vì sao quỷ sai xuống đến tầng dưới mà chân không bị thọ
thương vậy ?
Tế Phật: Sở dĩ hiền đồ không biết, vì quỷ sai phụng ý chỉ Diêm Vương làm công sự, nên
trên người đều có “Bích Hỏa Châu” (Hạt châu tránh lửa - người dịch) nên khi ra vào hầm
lửa sẽ không bị một chút tổn thương nào cả. Vì vậy nên khi ra vào hầm lửa cũng giống
như đi trên mặt đất bình thường vậy.
Ðồng sinh: Phía trước có mấy nữ tội hồn quỳ, đồ nhi sẽ chọn tội hồn có thân hình nẩy
lửa để phỏng vấn trước được không ?
Tế Phật: Dĩ nhiên là được, người đâu! Mở khóa trước cho cô ấy nghỉ ngơi và thở chút
xíu.
Tội hồn 1: Ðau chết con rồi, cầu xin Tế Phật từ bi tha cho tội hồn được hồi dương, con
bảo đảm sẽ không dám hành nghề Sex nữa đâu!
Ðồng sinh: Cô gái này, thấy cô ăn mặc thời trang thân hình khiêu gợi, nhất định đã từng
làm mê đổ không ít những người nam rồi có phải!
Tội hồn 1: Vị thiện sinh này, xin người đừng cười chê con nữa. Nghĩ lại sau khi con đã
tốt nghiệp cấp ba, vì tham vinh hoa phú quý, nghĩ rằng làm nghề Sex sẽ kiếm được nhiều
tiền, lại được “sảng khoái” nên đã cùng mấy chị em đến một môi trường bán dâm thoát y
mời rượu. Có một lần uống rượu nhiều quá, đột nhiên cảm thấy nhức đầu sau đó lại ngủ
đi, khi tỉnh dậy đã bị Ngưu đầu Mã diện bắt đến đây. Diêm Vương nói con tuổi còn trẻ mà
đã ra đời bán dâm, không biết rằng tấm thân trong sạch chính là do cha mẹ ban cho, lại
để cho người này người kia ôm ấp, hại người lại hại bản thân, nên phát bệnh tim, phán
cho con ở Ngục Hỏa Kháng giam cầm 30 năm. Bây giờ con mới chỉ được hơn 2 năm,
những ngày sau này biết làm sao để qua đây? Cầu xin thiện sinh thay con cầu xin Tế
Phật, có thể ngưng hình phạt cho con nghỉ ngơi một chút, vì quá đau đớn rồi.
Ðồng sinh: Ðược, Ân sư ơi! Có thể niệm tình nữ tội hồn này tham gia vào việc viết sách,
thế Thiên tuyên hóa, tha cho cô ta một lần được không ?
Tế Phật: Ðược, hôm nay có thể miễn hình phạt một lần, dẫn qua một bên đợi một lúc, tội
hồn kế tiếp!
Tội hồn 2: Cầu xin thiện sinh cứu tôi, tôi sắp chết rồi!
Ðồng sinh: Vốn dĩ cô đã chết rồi, tại sao lại nói là sắp chết ?
Tội hồn 2: Mỗi ngày thọ cảnh hình phạt “đẩy rơi hầm lửa”, than đốt vào thân khổ đến khó
tả, nếu không đích thân chịu tội thì thật là khó tả cái khổ này. khẩn cầu thiện sinh cứu con!
Ðồng sinh: Nếu cô chịu đem những chuyện ác mình làm khi còn tại thế kể ra rõ ràng, tôi
có thể cầu xin Tế Phật Ân sư tha cho cô một lần.
Tôi hồn 2: Cám ơn thiện sinh, con vốn ra là một học sinh bỏ học, khi còn sống không
nghe lời cha mẹ và sư trưởng, bỏ nhà đi ra ngoài sống cùng với lưu manh, hút chích, đã
nhiễm cơn nghiền do hút chích và sự khống chế của những tên ở chung, đã bị ép đi vũ
lam-ba-da (Ðiệu múa kích dục - Người dịch). Có khi vì muốn tăng thêm sự hưng phấn
của khán giả, nên thường xuyên thoát y để được tiền thưởng của khách, số tiền kiếm đều
giao hết cho người bạn trai ở chung xài hết. Sau này do có một lần vì sử dụng hê-ro-in
quá liều lượng nên đã mất mạng. Sau khi chết đã bị Ngưu đầu Mã diện dắt đến đây, mỗi
ngày chịu hình phạt không ngừng nghĩ, thống khổ không chịu nổi, thật là sống không bằng
chết!
Ðồng sinh: Nếu biết có ngày hôm nay thì làm gì ngày trước dám làm. Cô đã biết thống
khổ, vậy sao khi còn sống sao không chịu làm đứa con gái ngoan chứ ?
Tồi hồn 2: Tại nhất thời quan niệm sai lệch, lại thêm phần không có sự dẫn dắt của thiện
tri thức, nên đã đi theo con đường sai trái, thật là hối hận những việc làm lúc trước.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Nghĩ tình cô ta thành tâm kể ra tội lỗi đã làm lúc trước, có thể tha
cho cô ta một lần được không ?
Tế Phật: Cũng giống như tội hồn trước, hôm nay miễn phạt một lần, để thưởng công
tham gia vào việc viết sách.
Tồi Hồn 2: Khấu tạ Tế Phật và thiện sinh chi ân.
Tế Phật: Hôm nay phỏng vấn đến đây. Ði về thôi!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen nhanh chóng hướng về Toàn
Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ TÁM
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 10 tháng 07 năm 2004
Ngày 23 tháng 05 năm Giáp Thân
Thánh thị :
Người đời vì cứ tranh thắng nên một đời vất vã không ngừng, thậm chí bất chấp thủ đoạn,
chỉ vì muốn thắng nên không việc gì mà không dám làm, cả đến việc tán tận lương tâm,
chỉ vì sĩ diện và bản thân, hoàn toàn bất chấp Thiên lý, không có tấm lòng nhân thiện. Tuy
rằng kiếp này trò đã thắng rồi, nhưng mà Lão nạp cảm thấy con thua rồi, vì sao nói như
thế ? Thắng về sĩ diện nhưng thua về chánh nghiã và lương tri, tuy rằng kiếm được tiền
nhưng lại tổn đức, đợi đến khi nghiệp báo đến, kêu Trời Trời không ứng, kêu đất đất
không linh, hối hận thì cũng muộn rồi!
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi!
(Lúc này quạt Phật của Tế Phật quạt một cái, nguyên linh Ðồng sinh đã bị điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi hướng Ân sư khấu đầu đãnh lễ. Cảm tạ Ân sư trong những ngày nay
đã chỉ dạy và nhắc nhở cho con!
Tế Phật: Chắc là trong tâm đồ nhi có một cảm xúc rất lớn, nên mới nói ra những lời này!
Ðồng sinh: Dạ phải Ân sư, từ khi mẹ con được sự phù hộ của Pháp chủ Công Ân sư và
thượng đường chúng Ân sư, từ Quỷ Môn Quan mà được cứu về, lại thấy được thuỷ tai
Bảy Hai (2/7), tạo nên sự tổn thất nghiêm trọng ở Ðài cương bảo đảo, khiến đồ nhi cảm
thấy sự vô thường của nhân thế, có một số người gặp nạn, tài sản tích lũy suốt một đời
trong chớp mắt đã biến thành không, khiến ta cảm thấy bàng hoàng.
Tế Phật: Dĩ nhiên. Ta vừa đi vừa nói nào!
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn đài sen chớp mắt đã hiện ra, ánh sáng lấp lánh
chói huy hoàng. Thầy trò hai người bước lên đài sen, đài sen bay nhanh với tốc độ và
hướng về núi Âm sơn mà đến).
Tế Phật: Người thế gian vì cầu lợi, cầu danh, vì cầu thắng, thường muội tâm khai sơn
phá địa, tranh đất với Trời và nước, dẫn đến nạn lũ lụt và nạn núi lỡ, không bảo đảm được
tánh mạng của con người và tài sản. Ðó chính là sự cảnh cáo của Ơn trên.
Ðồng sinh: Ân sư muốn nói rằng, nguyên nhân tạo nên lần đại thủy tai Bảy Hai ở bảo
đảo Ðài cương là do con người tạo nên phải không ?
Tế Phật: Trời cao vốn từ bi, đâu có lý nào mà lại giáng kiếp cho lê dân bá tánh? Chỉ tại
người đời không biết tu tánh, tu đức, chỉ thấy cái lợi trước mắt, thường thường khai phá
núi rừng quá độ, lại không làm tốt công việc giữ nước, đất, nên khi trời giáng mưa xuống,
đất và đá đổ xuống tạo thành tai hại liên miên, tạo nên sự tổn thất nặng cho dân chúng và
tài sản. Con nói đây không phải là do con người tự chuốt lấy hay sao ?
Ðồng sinh: Thì ra là như vậy. Ơn trên hồng từ, vốn là muốn giáng cam lồ để nhuần đại
địa, nhưng vì loài người khai phá núi, đất, sông quá độ nên khi mưa xuống thì nước
không thông, một khi đã phát ra thì không thể thu lại được tạo nên tổn thất lớn. Ân sư ơi!
Chúng sanh phải làm thế nào để tránh được Thiên tai này vậy ?
Tế Phật: Người đời chỉ cần nhớ rõ không nên chỉ vì lợi ích, chỉ nghĩ đến bản thân kiếm
tiền, mà không nghĩ đến sự tổn thất sinh mạng và tài sản của người khác. Không những
tạo tội, mà còn tạo nên nhân quả, việc này con người không gánh vác nổi đâu. Nếu như người
đời thức tỉnh, bình thường làm tốt công việc giữ gìn đất, nước, không tùy tiện khai phá
rừng núi, cát đá, không tùy tiện trồng cay cau ăn trầu (Do cây cau rễ cạn không giữ được
đất - Người dịch), đừng vì tham muốn ăn trái cây, rau quả ngon mà khai thác rừng núi quá
độ. Phải đễ cho đại địa có cơ hội nghĩ ngơi, tự nhiên sẽ từ từ mà giảm đi cái gọi là “Thiên
tai” của vô hình; ở đây nói là “Thiên tai” chi bằng gọi là “Nhân họa” mới phải!
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư khai thị, tin tưởng rằng chúng sanh thấy được đoạn văn này tất
nhiên sẽ có sự thể ngộ.
(Thầy trò trong lúc đang nói chuyện, đài sen bay nhanh đã đến mục đích hôm nay đến -
Phong Ðô Ngục).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ?
Tế Phật: Ðúng rồi, hôm nay mục đích mình đến chính là Quỷ thành mà nhân gian hay gọi
cũng chính là Phong Ðô Ngục.
Ðồng sinh: Khi còn nhỏ thì đã nghe người lớn nói qua, Phong Ðô Thành tức là quỷ thành.
Hình phạt của Phong Ðô Ngục rất là khủng khiếp, không biết sự thật ra sao?
Tế Phật: Nhìn thấy rồi thì sẽ biết thôi.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh bước xuống đài sen, đi vào Phong Ðô Ngục của Phong
Ðô Thành. Chỉ thấy tội hồn từng tên từng tên bị cột trên cây cột ở nơi bên dưới sườn núi
(Tức là dưới Âm sơn), ở trên phủ đầy đât và đá, đột nhiên rất nhiều đất, đá bị hồng thủy
cuốn xuống, những tội hồn bị cột trên cây lập tức bị đất và đá chảy mạnh làm cho tan
xương nát thịt, thân, đầu rơi tứ tán, thật là thảm khốc, không nỡ nhìn Ðồng sinh nhìn thấy
lệ rơi không ngừng).
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc con khóc cái gì vậy ?
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thấy những số tội hồn này vì không biết mà tạo nghiệp, phải chịu
thọ hình thảm khốc trong lòng có chút đồng cảm, càng cảm thấy trách nhiệm sâu nặng,
cần dựa vào đại nguyện lực tiếp tục dùng loan âm phổ hóa, mong rằng có thể giúp người
đời đều biết được cái lý của việc hành thiện, tích phước, để Ðịa ngục không có họa chật
đầy người.
Tế Phật: Con có lòng nhân này đã là đạo tu thành quả rồi, bao nhiêu năm qua con cố
gắng bàn đạo, Ơn trên minh giám, sẽ trợ con sớm ngày hoàn thành nguyện trong tâm,
sớm ngày xây dựng thành Ðại Ðạo Linh Tu Viện của Toàn Chân Ðường, để độ hóa càng
nhiều nguyên linh trở về bên cạnh Mẫu nương. được, Thầy sẽ kêu ngục tốt áp giải tội hồn
đến trước mặt con để con tự hỏi họ đã phạm tội gì để ghi vào trang vàng.
(Lúc này quỷ tốt phụng mệnh Tế Phật, áp giải mấy tội hồn đến trước mặt Ðồng sinh).
Tội hồn 1: Vị hoà thượng này và thiện sinh cứu con!
Ðồng sinh: Ông kêu sai rồi, vị đứng bên cạnh tôi không phải là vị hòa thượng bình
thường, mà là đỉnh đỉnh đại danh chi Tế Công Hoạt Phật đó.
Tội hồn 1: Xin lỗi! xin lỗi! Cầu xin Tế Phật cứu tiểu hồn thoát khổ, xin làm ơn, làm ơn!
Tế Phật: Chỉ cần ngươi chịu khai ra những tội khi còn sống đã phạm, thì ta có thể tha cho
ngươi hôm nay không chịu thọ hình phạt, để đến ngày mai mới tiếp tục thọ hình cũng
được.
Tồi hồn 1: Dạ được. Lúc còn sống con vốn là một người phụ trách trong một xưởng cát
đá, thường thường lợi dụng đêm khuya lệnh cho xe cát đá đến bờ sông để lấy cắp cát,
đá, tưởng rằng Thần không biết quỷ không hay, nhờ vậy đã kiếm được không ít đồng tiền
bất nghiã; vì cuộc sống hào phóng, xa hoa, con cái đều vung vàng như đất. Có một lần
con trai con trong cuộc đua xe với người, đã không may bị “xa hủy nhân vong” (chết -
người dịch); Con gái của con trong một lần gặp tai nạn xe đã bị xe cát đá đè ngang, thân,
đầu tứ tán. Con vốn nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp, sau này có một lần con lái xe Mercedes
trên đường về nhà, gặp lúc nước sông dâng lên đột ngột, cả chiếc xe bị nước cuốn trôi vì
vậy nên thân tổn mạng tan.Sau khi chết bị Ngưu đầu Mã diện áp xuống Ðịa phủ, Phong
Ðô Ðại Ðế nói con tán tận lương tâm, chỉ vì muốn kiếm tiền bất kể đến sự sống chết của
người khác, phán con vào Phong Ðô Ngục 500 năm. Con bây giờ chỉ mới chịu khổ 10
năm, những ngày sau này không biết phải qua như thế nào đây! Tế Công Hoạt Phật và
thiện sinh cứu dùm con với!
Ðồng sinh: Nghe những lời ông nói, ông đúng là đáng tội lắm rồi, cho ông hôm nay được
miễn hình phạt đã là tốt lắm rồi, đừng có tham lam nữa. Tội hồn tiếp theo hãy kể ra những
chuyện làm trái với lương tâm khi còn sống của ông đi, để làm gương cho đời, nếu nhờ
vậy mà khiến người đời tỉnh ngộ, cũng là một phần công đức.
Tôi hồn 2: Khi còn sống con vốn là một con “Chuột trên núi” (chuyên trộm gỗ rừng), suốt
đời lấy việc ăn cắp những loại gỗ cao cấp làm mưu sinh, chỉ cần được lợi, thì không màng
gì đến việc giữ nước và đất, toàn bộ đốn hết. Tạo nên sự tổn thất rất lớn đối với núi rừng,
cây cối, dẫn đến việc hồng thủy đổ xuống thôn dân dưới núi bị chết, bị thương vô số, do
đó tạo nên nghiệp chướng sâu nặng, bị phán vào đây thọ hình 500 năm.
Ðồng sinh: Làm “Chuột trên núi” thật không nên, nên biết cây chính là bảo vật trên núi,
nếu không có cây thì làm sao giữ được đất và nước ? Ông chỉ biết đến tiền, bất kể sự
sống chết của người khác, đáng phạt, đáng phạt. Tiếp đến tội hồn thứ ba, ông có thể kể
lại những việc đã phạm để cảnh tỉnh người đời đừng đi vào vết xe đổ trước!
Tội hồn 3: Lúc còn sống con là một nông dân, vì thấy rau quả trên núi bán được nên thuê
công nhân đốn phá lượng lớn cây rừng, dẫn đến nạn hồng thủy, đất đá đổ xuống lượng
lớn, tạo thành sự tổn thất nhân mạng vô số, tích tội thâm sâu Minh Vương nói con tán
tận lương tâm nên phải chịu hình phạt ở Phong Ðô Ngục 500 năm. Thật là hối hận những
việc làm lúc trước.
Tế Phật: Người đời chỉ vì lợi ích bản thân, Tiên Phật tồn tâm nghĩ về người. Người nghĩ vì
mình thì xuống Ðiạ ngục, người nghĩ lợi vì người thì lên Thiên Ðàng. Người đời nghe 3 tội
hồn này tường thuật, có được cảnh tỉnh chưa ? Những việc lợi người nên làm nhiều,
những việc hại người chớ nên làm, thì có thể tránh hại mình hại người. Ðây là lời động
viên của ta. Ðược hôm nay viết sách đến đây, chúng ta đi về thôi!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen nhanh chóng hướng về Toàn
Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập vào thể xác. Thôi, ta hồi
đây.

HỒI THỨ CHÍN
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 17 tháng 07 năm 2004
Mùng 01 thang 06 năm Giáp Thân
Thánh thị :
Người đời thích bàn chuyện dài chuyện ngắn người khác, nói chuyện thị phi của người ta,
chỉ thấy lỗi của người, không thấy lỗi của bản thân, ác khẩu, lưỡng thiệt, kỳ ngữ, vọng
ngữ, nói thêm làm bậy, tạo nhân ác mọi nơi, việc thiện không làm, đến khi việc ác đầy tràn
hối hận đã muộn! Lão nạp phụng khuyên chúng sanh trong thiên hạ không nên xem
thường việc tạo khẩu nghiệp, tục ngữ có câu “Ðao kiếm thương nhân cẩn cập bì phu,
đương khẩu kiếm thương nhân thâm cập nội tâm” (Tức là đao kiếm tổn thương người chỉ
là ngoài da, khẩu khiếm tổn thương người sâu đến nội tâm - người dịch). không thể không
cẩn trọng. Có nhiều người tu đạo đã phạm vào nghiệp này, tu hàng chục năm công đức
cũng không đủ để bù lỗi. Lão nạp hy vọng người đời có phạm vào tội khẩu nghiệp này,
nên tự phản tỉnh điều không đúng của mình, cố gắng tu sửa lỗi lầm, chánh kỷ chi đức,
đừng bàn chuyện thị phi người khác, phải biết tỉnh tu cái đức của bản thân, mới chính là
người học chân tu thật luyện, lời động viên của Thầy.
Tế Phật: đồ nhi, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng tay điểm vào Ðồng sinh một cái, nguyên linh Ðồng sinh đã bị điều
ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi hướng Ân sư khấu thỉnh Thánh an, rất ít khi thấy Ân sư cảm thán như
vậy. Vì sao vậy ?
Tế Phật: Những người tu đạo trên thế gian thì nhiều, nhưng người chứng thành đạo quả
lại ít, chỉ vì khẩu đức chưa tu nên sai lầm liên miên, thậm chí tu được hai, ba mươi năm
cũng là oan uổng, tu cuối cùng đến Ðịa phủ không phải là rất oan uổng hay sao ?
Ðồng sinh: Ân sư nói rất đúng, mỗi khi đến lúc tuyển cử, khắp nơi đều là lời đen tối điêu
ngoa, bôi nhọ, chỉ cần có thể đánh bại, đánh đổ đối phương, cho dù là điên đảo trắng đen,
tùy tiện nói mà mặt không đỏ, nói không ngừng, như vậy tạo nghiệp liên miên, thật là
khiến người cảm thán.
Tế Phật: Ðúng rồi, người trên thế gian chỉ nghĩ tới lợi ích của mình, bản thân mình là
đúng, không thấy được lỗi của mình ở đâu. Lúc công kích khuyết điểm của người khác rất
hùng hồn, đối với lỗi của bản thân mình thì xem như là không thấy, tạo tội sâu và nặng!
Nếu do vậy mà khiến người khác nghĩ không thấu mà tự sát, sẽ có phần đến ngục Rút
lưỡi nơi Ðịa phủ đó. Ta vừa đi vừa nói nào, để tránh ảnh hưởng đến hành trình viết sách.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen hiện ra, ánh vàng lấp lánh, ánh sáng chói
lọi vô biên).
Ðồng sinh: Thời tiết hôm nay có chút âm u, trời mưa nhỏ nhưng một khi đã vào âm giới
thì lại âm hàn không thể tả nổi, đến nổi da gà.
Tế Phật: Ðồng sinh cần phải chuyên chú tâm thần để lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ
viết sách.
Ðồng sinh: Ðồ nhi tuân mệnh. Ðồ nhi nhớ có một vị diễn viên điện ảnh tên Nguyễn Linh
Ngọc, trước khi chết đã từng nói một câu “Nhân ngôn khả úy” (Tức lời nói con người rất
đáng sợ - người dịch) nói xong thì đã tự sát, sinh mạng ngắn ngủi của bản thân đã kết
thúc như thế,để lại vô số sự hối tiếc, không biết cách nhìn của Ân sư đối với vấn đề này
như thế nào ?
Tế Phật: Ðây cũng là những lời của Thầy đã từng nói, người đời thường phạm vào những
lỗi như ác khẩu, lưỡng thiệt, kỳ ngữ, vọng ngữ, chỉ thấy chỗ sai của người khác, không
thấy được lỗi của bản thân mình, vì muốn đạt được mục đích bất chấp thủ đoạn, tạo tội
thâm sâu, sẽ có phần nơi Ðịa ngục Rút Lưỡi đó. Cũng như con trong quá trình bàn đạo
bảy năm nay không phải cũng chịu rất nhiều lời phỉ báng, con đối mặt ra sao ?
Ðồng sinh:“Thanh giả tự thanh, trược giả tự trược”, thị phi công đạo tự ở nơi tâm của
người, nếu như không có Pháp Chủ Ân Công sư thường từ huấn và động viên đồ nhi, có
lúc cũng cảm thấy những người này thật là ăn no, rãnh rỗi không có việc làm, Ðông gia
trường, Tây gia đoản, thật là rãnh rỗi, chẳng thà đừng để ý đến họ, xem họ như thế nào ?
Ân sư nói đồ nhi ứng phó như vậy có được không ?
Tế Phật: Trong 7 năm nay Toàn Chân Ðường dưới sự cố gắng bàn đạo của con ngày
ngày tiến lên, đọc giả trong và ngoài nước đều có, nhận được tiếng vang rất rộng rãi, đây
cũng là do công của con. Nếu không phải nhờ công của con thành chánh thế Thiên tuyên
hoá, thì lần này mẹ con gặp bệnh kiếp cũng đã sớm mất mạng dưới Hoàng tuyền rồi! Làm
gì có thể thoát ra được từ tay tử thần. Như vậy có thể chứng minh được Chư Thiên Tiên
Phật có sự khẳng định đối với thành tích phổ hoá của quý Ðường.
Ðồng sinh: Lời khen ngợi của Ân sư làm cho đồ nhi ngại quá, vì đồ nhi chỉ là chân tâm
cố gắng bàn Ðạo, chưa từng nghĩ đến sự hưởng thụ của cá nhân, trong những năm còn
sống có thể thay Mẫu nương độ được bao nhiêu chúng sanh thì hết sức mà làm, không
dám lơi lỏng một tí nào, chỉ mong có thể giải được sự nhớ mong của Mẫu nương thì tâm
con đã cảm thấy mãn nguyện rồi!
Tế Phật: Tinh thần đáng khen, không hổ thẹn là đồ đệ tốt của Thầy!
(Trong lúc Thầy trò đang nói chuyện, đài sen đã bay ngang Âm sơn, đến chỗ phỏng vấn
của ngày hôm nay Ðịa ngục thứ năm - Ngục Rút Lưỡi).
Ðồng sinh: Ôi! Quá khủng khiếp đang ở trên đây mà đã nghe tiếng kêu thảm thiết là việc
gì đây ?
Tế Phật: Ðã đến nơi phỏng vấn của ngày hôm nay, Ðịa ngục tầng thứ năm - Ngục Rút
Lưỡi, đó là những tiếng kêu phát ra của tội hồn đang thọ hình, chúng ta có thể hạ đài sen
xuống đến đằng trước coi thì sẽ biết.
(Lúc này đài sen từ từ hạ xuống, Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào trong ngục).
Ðồng sinh: Thật là khiến người sởn tóc gáy, chỉ thấy quỷ sai dùng kẹp đã nung đỏ và
móc sắt móc lưỡi tội hồn, đầu lưỡi vừa đụng đến kẹp lửa là nghe tiếng “Xì”, lưỡi phỏng
chín rồi; lại móc một cái nữa, gân lưỡi hiện ra, tội hồn đã bị chết ngất đi, tiếng kêu rên
thảm thiết. Quỷ tốt không những không nương tình mà còn dùng dao bén cắt cả cái lưỡi
xuống, quăng cho chó sắt và rắn sắt dưới đất ăn, chỉ thấy chó sắt, rắn sắt giành nhau ăn
no nê khẩu phúc. Tội hồn vì gân lưỡi bị đứt nên đã hôn mê và chết ngất, sau khi tạt nước
hoàn hồn lại tỉnh dậy, cứ kêu là “Không dám nữa đâu! Không dám nữa đâu! Xin tha mạng!
Xin tha mạng!”. Nhưng quỷ tốt nào có thèm nghe, nhiều lần cứ tiếp tục thi hành, những
tiếng kêu khóc thất thanh, thảm thiết không ngừng, khiến người không nhẫn tâm nhìn tiếp.
(Lúc này sắc mặt Ðồng sinh trắng bệch, sắp ói rồi!).
Tế Phật: Hiền đồ con đừng sợ, đây là do những người này tự tạo nghiệp không thể sống,
con không cần phải đau buồn, không cần phải kinh hãi, Thầy ban cho con một viên “Ðịnh
tâm đơn”, uống xong thì con sẽ khỏe hơn.
(Tế Phật từ trên thân người chà ra một viên thuốc màu đen đưa cho Ðồng sinh, Ðồng sinh
nhận lấy uống vào, từ từ hồi phục, vẻ mặt hồng nhuận).
Ðồng sinh: Thật là khiến người ta phải sợ. Ðồ nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua
những cảnh tàn nhẫn như thế này, trong lòng thật là đau đớn quá. Ân sư có thể lệnh cho
quỷ tốt giải vài tội hồn, kể về tội khi còn sống, để tham gia vào trang vàng cảnh tỉnh người
đời được không ?
Tế Phật: Ðược.
(Tế Phật mệnh quỷ tốt giải 3 tội hồn đến trước mặt Ðồng sinh).
Nữ hồn A: Thiện sinh và vị Tiên Phật này cứu con với. Con nhớ là lúc trước khi xảy ra tai
nạn xe, hồn con bị dẫn tới ngục này, chịu tận ngàn vạn cực hình, chỉ vì khi còn sống thích
ngồi lê đôi mách, điên đảo thị phi, làm cho gia đình người ta mất hòa khí, vợ chồng trở
mặt thậm chí ly hôn, con lấy đó làm điều vui. Ðại khái là việc ác làm rất nhiều, ngắn ngủi
32 tuổi thì bị xảy ra tai nạn xe mà chết. Thật là hối hận những việc đã làm trước kia.
Nam Hồn B: Thường ngày con thích ác khẩu mắng người, thường dùng Tam Tự Kinh
(Chửi thề - Người dịch) để hỏi thăm mẹ người khác. Cả đời tạo khẩu nghiệp thâm sâu, lại
thích nói chuyện cười dâm ô để lấn lướt nữ giới, đã từng cưỡng hiếp hại đời con gái
người ta. Có một lần trong lúc đi theo sau người nữ chuẩn bị phạm án, thì bị nạn nhân lớn
tiếng kêu la khiến những người đi đường bao vây và đánh chết con. Sau khi chết bị quỷ
sai dẫn đến đây thọ hình đã 30 năm rồi. Minh Vương nói con phải chịu hình phạt 40 năm
nữa. Thật là khổ nói không nên lời. Giờ đây rất hối hận những hành vi vô cùng sai lầm
mình đã làm khi còn sống.
Nữ hồn C: Khi còn sống con thích nói thị phi, thường xuyên hại người ta trở nên bất hòa
đến đánh nhau, đánh đến bể đầu chảy máu mới cảm thấy hả dạ. Lại thường xuyên nói
dối, tuyên bố những lời không thật dẫn đến nhân tâm bị khủng hoảng, gây sụp đổ của một
công ty trên thị trường làm ảnh hưởng nhiều người không có cơm ăn, mà lấy đó làm niềm
vui. Trong một lần trên đường chạy xe đi làm, bị xe buýt quẹo đụng té sau xe gắn máy,
tiếp đó lại bị bánh sau của xe buýt cán qua đầu, óc tương văng ra, hình dạng khi chết rất
thê thảm. Sau khi chết hồn bị áp giải đến đây, Minh Vương phán con thọ hình 50 năm,
giờ chỉ mới 1 năm mà sống không bằng chết, những ngày tháng sau này làm sao qua
đây! Bây giờ thật hối hận những việc trước kia đã làm.
(Tội hồn nói xong lớn tiếng khóc).
Tế Phật: Niệm tình 3 người thành thật nói ra những việc ác đã phạm, hôm nay có thể
miễn cho hình phạt một lần, để thưởng cho các ngươi có công tham gia vào việc viết sách
khuyến thiện. Ðược, thời gian đã lâu Ðồng sinh hồi Ðường thôi!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen nhanh chóng bay về hướng
Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập vào thể xác. Thôi, ta hồi
đây

HỒI THỨ MƯỜI
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 24 tháng 07 năm 2004
Mùng 8 tháng 6 năm Giáp Thân
Thánh thị :
Người đời không biết cái quan trọng của việc tu thân, chỉ biết ham muốn hưởng lạc,
không biết tu chút đức, không biết làm chút thiện, bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.
Khẩu Phật tâm xà, do đó đã làm trái lại tông chỉ làm người, nếu không biết huyền nhai lặc
mã (tức tỉnh ngộ khi đến bên bờ của sự nguy hiễm - Người dịch), sau này có phần đến
Ðịa ngục Lột Da. Mong rằng người đời cố gắng tu đức của mình tồn tâm vì nhân, vì trung,
vì hiếu, thì thành Tiên thành Phật có khó gì. Lời động viên của Thầy.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, theo Thầy đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này quạt Phật của Tế Phật quạt một cái, nguyên linh Ðồng sinh theo tiếng mà ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi hướng Ân sư đỉnh lễ thỉnh an!
Tế Phật: Hiền đồ miễn lễ! Theo Thầy du Ðịa phủ thôi.
(Tế Phật khẩu niệm án, ma, ni, bát, di, hồng, đài sen hiện lên trước mắt, Thầy trò hai
người bước lên đài sen, đài sen nhanh chóng bay hướng về Âm Sơn).
Ðồng sinh: Lời Ân sư vừa nói lúc nãy, cơ bản làm người là “Trung, hiếu, nhân”, cũng
chính là điều cơ bản của người tu hành, là căn cơ để thành Tiên thành Phật, nhưng con
người lại bỏ lỡ mà không biết trân trọng, thật là đáng tiếc!
Tế Phật: Ðúng đó, Phật ta hôm nay khai thị thêm mong rằng người đời đừng cho rằng
những lời ta nói là cứ lặp đi lặp lại là may mắn lắm rồi!
1 - TRUNG:
Tận hết sức mình gọi là trung, làm người có thể tận hết công sức vào vị trí công việc
mình, đây là sự thể hiện của chữ trung. Không phải là vì nước nhà ra trận, xuất đầu lộ
diện, đổ máu đầy ngươì mới gọi là trung, mà là bất cứ chuyện gì tận tâm mình đi làm
không cần thành công cũng gọi là trung. Do đó Lão nạp mong rằng những người tu đạo
trên thế gian trong việc tu đạo hay là chức trách ngoài xã hội, chỉ cần tận tâm tận sức
mình đi làm, đó chính gọi là tu.
2 - HIẾU:
Hiếu là đức hạnh cơ bản nhất của người, đó cũng chính là thềm đá bước lên để thành
Tiên thành Phật. Muốn tu đại đạo, lại tổn hiếu đức, cho dù tu trên trăm kiếp, ngàn kiếp,
vạn kiếp, cũng khó chứng thành đạo quả. Lão nạp thường thấy những người tu đạo trên
thế gian đối với song thân không thăm hỏi tới, nhưng đối với việc trong đạo trường lại rất
nhiệt tâm, như thế là đã rời xa đạo, vô đạo khả tu (không có đạo để tu rồi). Nên biết là chữ
hiếu đứng đầu vạn thiện, hiếu đức không tu thì tu gì đây ? Mong rằng những lời tận tình
khuyên bảo của Lão nạp có thể thức tỉnh những người trên thế gian tận được chữ hiếu
trong bổn phận làm con, nếu được giống như Ðường chủ của Toàn Chân Ðường Ðồng
sinh hiếu thảo, chăm sóc cho cha mẹ như vậy, đại đạo không khó mà đạt được quả vị. Hy
vọng lấy sự hiếu thảo của Ðồng sinh làm gương, mới không uổng phí kiếp làm người.
Nên biết “Dương hữu quỳ nhũ chi ân”, “Nha hữu phản bộ chi nghiã” (Dê con khi bú sữa
phải quỳ xuống tỏ lòng biết ơn; quạ con còn biết nuôi lại cha mẹ để đáp lại nghiã - người
dịch). Huống hồ chi mình là người lại không bằng súc sanh ? Hiện giờ Ðịa phủ có rất
nhiều môn đồ phạm vào tội này mà có cảnh “Khách đầy là họa”. Do đó Lão nạp không
màng cực khổ, khuyên người đời tận hiếu, chỉ vì không nhẫn tâm thấy chúng sanh phải
đọa vào Ðịa Ngục Lột Da để chịu hình phạt. Mong rằng những thiện tri thức trên thế gian
có thể tuyên dương hiếu đức rộng rãi, tức công đức sẽ vô lượng.
3 - NHÂN
Nhân tức là mọi việc đều phải nghĩ vì người khác. Tất cả tâm niệm chỉ nghĩ cho người
khác, hiểu được cái khổ và cái khó khăn của người ta, tận tâm tận lực đi giúp đỡ người.
Hiện nay người đời có rất nhiều đoàn thể từ thiện làm những việc thiện tế bần cứu khó; lại
như nhân duyên nghiã dũng cứu người, cứu hỏa, anh hùng vô danh cứu nạn, đều là thể
hiện lòng nhân, sau này sẽ có thể chứng được quả vị Thần dưới hạ giới. Mong rằng
những người thế gian đang lúc cơm no áo ấm dư thừa, vẫn có thể nghĩ đến những nạn
nhân người nghèo đáng thương không được người giúp đỡ chúng ta toàn lực cứu giúp
họ, được vậy thì công đức vô lượng.
Ðồng sinh: Lúc nãy những lời hay ý đẹp của Ân sư động viên đồ nhi thật là không dám
nhận. Thật ra đồ nhi không cảm thấy bản thân đang hành chữ hiếu, chỉ biết cha mẹ đã
ngậm đắng nuốt cay nuôi mình từ nhỏ đến lúc trưởng thành. Bây giờ cha mẹ già rồi, nếu
không biết hiếu thuận thì cũng không bằng loài cầm thú, cho nên trong lòng chỉ cảm thấy
rằng mình đang tận bổn phận làm con cần phải làm mà thôi, chứ không cảm thấy là đang
tận hiếu. Lời khen của Ân sư ban nãy đồ nhi xấu hổ không dám nhận.
Tế Phật: Ðồ nhi tốt, thật không hổ thẹn là đồ nhi tốt của Lão Sư. Con có tâm niệm như
vậu đủ thấy bản thân con đã có sự thành tựu rồi! Nếu càng cố gắng thế Thiên tuyên hóa,
Kim Tiên quả vị cũng có phần đó.
Ðồng sinh: “Kim Tiên quả vị”! Ồ! không thể nào đâu. Ðó phải tích trên 100 đạo công mới
đạt được, hạ sinh trước mắt chỉ mới tích lũy được 33 đạo công, còn kém rất xa, không
dám nghĩ đến! không dám nghĩ đến!
Tế Phật: Lần này mẹ của hiền sinh bệnh nguy, nếu không nhờ lòng hiếu thảo của anh em
con cảm động Ơn trên, thì mẹ con sớm đã không ở trên dương gian nữa rồi! Ðâu có hồi
phục được nhanh như thế ? Do đây mà biết được lòng hiếu thảo có thể cảm động Ơn trên
Ðồng sinh: Ðồ nhi nhất định sẽ ghi nhớ mãi những lời nói hôm nay của Ân sư. Suốt đời
thế Thiên tuyên hóa nổ lực không ngừng để báo đáp Thiên Ân Sư đức trong muôn một.
(Trong lúc Thầy trò đang nói chuyện đài sen đã đến nơi mục đích muốn đến hôm nay).
Ðồng sinh: Ðã đến rồi phải không ?
Tế Phật: Ðúng vậy. Ðã đến nơi dạo thăm của hôm nay. Ðịa ngục tầng thứ 6 - Ðịa Ngục
Lột Da.
Ðồng sinh: Ôi! Sao nghe thấy đáng sợ vậy ?
Tế Phật: Ðồ nhi hãy thu tâm mình lại, theo Thầy vào trong tham quan tất sẽ biết.
(Lúc này đài sen từ từ hạ xuống. Thầy trò hai người bước xuống đài sen, từ từ đến gần
Ngục Lột Da. Nghe tiếng kêu la thảm thiết không ngừng. Nhìn kỹ thấy tội hồn bị cột trên
khúc gỗ, quỷ tốt dùng dao nhọn từ trên thân tội hồn rạch mười mấy nhát dao, nhát nào
cũng thấy xương, sau đó lột da tội hồn, dùng nước sôi mà tưới vào, lúc này tội hồn muôn
phần đau đớn chết đi. Quỷ tốt lột từng tất từng tất da trên thân của tội hồn, khiến tội hồn
chịu đủ sự dày vò. Da thịt được lột xuống thì quăng cho rắn sắt, chó sắt ăn, chỉ thấy chó
sắt và rắn sắt giành nhau mà ăn. Sau khi tội hồn bị quỷ tốt lột da thì tội hồn lập tức ngất
xỉu và chết đi, quỷ tốt tạt nước hoàn hồn, toàn thân tội hồn lại hồi phục da thịt như trước
và chịu hình phạt như lúc ban đầu Nhưng miệng không ngừng lớn tiếng kêu la “Ðau chết
tôi rồi! Ðâu chết tôi rồi! kêu than không ngừng, khiến cho người ta không nhẫn tâm nhìn.
Lúc này Ðồng sinh đứng một bên nhìn thấy cũng ngất xỉu đi).
Tế Phật: Tại sao xỉu rồi ? Ây da! Thật là nhát gan đợi Lão nạp cho con uống một hớp
rượu, để giúp con!
(Lúc này Tế Phật đem rượu trong hồ lô đổ vào miệng Ðồng sinh, tiếp đến thổi vào một hơi
chân khí, Ðồng sinh đã tỉnh dậy).
Ðồng sinh: Rượu ngon! Rượu ngon! Ân sư ơi! Ðây là rượu gì vậy, sao uống ngon quá,
cho đồ nhi uống một hớp nữa có được không ?
Tế Phật: Ðây không phải là rượu phàm tục bình thường, mà chính là “Tương Quỳnh Ngọc
Dịch” con có phước rồi, trừ khi là Ðại La Kim Tiên hoặc là quả vị Phật, một số thượng,
trung, hạ giới Thần còn chưa được uống đấy!
Ðồng sinh: Thì ra là như vậy, đồ nhi thật là có phước, nhưng mà cảnh hành hình lúc nãy
thật là đáng sợ quá. Ðồ nhi từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy qua những cảnh tượng tàn
nhẫn đến như vậy, thật là khiến người chết khiếp đi được.
Tế Phật: Thầy có thể lệnh cho quỷ tốt dẫn đến ba tội hồn, để kể ra những tội làm lúc còn
sống để cảnh tỉnh người đời.
(Lúc này quỷ tốt phụng mệnh Tế Phật, giải ba tội hồn đến trước mặt Tế Phật).
Tội hồn 1: Tế Phật cứu con! Tế Phật cứu con!
Tế Phật: Ngươi có thể thành thật nói ra những tội đã làm khi còn sống, để cảnh tỉnh
người đời, may ra Ta có thể tha cho.
Tội hồn 1: Lúc còn sống con là một người tu hành, trong đạo trường có trách nhiệm là
giảng sư, vì người ta giảng giải đều rất hợp đạo lý, nhưng đối với cha mẹ của mình thì
không thèm hỏi han đến. Tế Phật Ân sư nhiều lần trong Pháp Hội đã điểm tỉnh con, nhưng
con lại xem như không nghe, để đến cha mẹ ôm hận và qua đời trong đau bệnh, đây
chính là điểm con bất hiếu nhất. Vốn nghĩ có thể được tiêu diêu trên Ðấu Soái Thiên, nào
ngờ lại bị quỷ sai dẫn đến đây thọ hình, Minh Vương nói con thân làm giảng sư nhưng lại
làm ngược hiếu đạo, vô đạo khả tu, có phần lãnh hình phạt Ðịa ngục, phán con ở đây thọ
hình 50 năm, sau đó sẽ giải đến Thiên lao để giam cầm, vĩnh viển không được siêu sanh,
thật là thảm.
Tội hồn 2: KHi còn tại thế con là một tên du thủ du thực, quần là áo lượt, ỷ vào cha mình
có quyền thế, ở bên ngoài tác oai tác quái. Một khi thấy ai không thuận mắt mình, thì lại
kêu người vây đánh họ, đến khắp nơi để đua xe với người khác. Chỉ cần một người đi
đường nhìn hay thốt ra lời phê bình, thì lập tức lấy dao chém giết đối phương, do đó tạo
thành việc thương vong nhân mạng vô số. Có một lần sau khi uống rượu, lượn xe nhanh
trên đường, vì rượu vào người làm ý thức không sáng suốt nên đã đụng vào một nữ công
nhân chuẩn bị về nhà, người này bị con đụng té, bị bể đầu, lập tức nằm trong vũng máu,
con không những không thèm để ý đến, trong lòng hoảng sợ nên càng nhanh chóng tăng
tốc bỏ trốn. Do trong lúc hoảng hốt nên đã đụng vào cây to trên đường và xe hư người
vong mạng. Sau khi chết bị giải đến Ngục Lột Da. Minh Vương nói con bất nhân cực độ,
xử tại Ngục Lột Da 90 năm, thật là hối hận việc làm lúc trước!
Tội hồn 3: Con là một người lính, vì tham sự cám dỗ của tiền nên đã nhiều lần tiết lộ cơ
mật trong quân đội cho kẻ địch, tuy có được rất nhiều đồng tiền bất nghĩa nhưng vì đó đã
hại quan binh trong nước thương vong vô số, con lúc còn sống bị vết thương giống hình
mặt người, đau đớn mà chết. Về sau Minh Vương nói con thân làm quân nhân nhưng lại
không biết trung với chức vụ, trung với quốc gia, khiến cho huynh đệ thương vong vô số,
tâm ngươi thật ác, nên xử phải ở Ngục Lột Da chịu hình 100 năm, thật là hối hận việc làm
lúc trước!
Tế Phật: Ba tội hồn này có thể thành thật nói ra những tội đã phạm khi còn sống, tham gia
vào trang vàng khuyến hóa người đời có công, đặc miễn hình phạt trong một tuần. Lão
nạp sau khi viết sách sẽ nói rõ với Minh Vương. Lệnh cho quỷ tốt dẫn tội hồn áp giải về
trong ngục, hôm nay thời gian viết sách đã khá lâu, có thể hồi Ðường!
Ðồng sinh: Tuân mệnh! Mọi việc xin nghe theo Thầy sắp xếp.
(Tế Phật và Ðồng sinh bước lên đài sen, đài sen nhanh chóng bay hướng về Toàn Chân
Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI MỘT
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 31 tháng 07 năm 2004
Ngày 15 tháng 06 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Ngưòi đời đều cho rằng tự lừa dối bản thân thì không ai biết, nên một mực khởi lên tâm
niệm lường gạt bản thân, vẫn luôn làm việc xấu, việc thiện không làm, cho nên bản thân
tích lũy tội ác trùng trùng vô phương thức tỉnh, đợi khi ác báo đến thân, hối hận đã muộn.
Lại có người dùng lời đường mật lường gạt tình cảm người khác, khiến người ta nghĩ
quẩn mà tự tử, tạo những tội lỗi rất nặng. Nên Lão nạp hy vọng người đời đừng cho rằng
không có Tiên Phật quỷ thần, như vậy thì tâm làm xằng bậy, dùng lời đường mật để dối
gạt người khác, đợi đến lúc quả báo đến thì hối hận đã muộn!
Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ thì nguyên linh của Ðồng sinh lập tức xuất ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi khấu an Ân sư, có thể cùng với Ân sư viết sách du Ðịa phủ, khuyên
hóa người đời là việc có ý nghĩa nhất! nên mỗi tuần đồ nhi đều trông chờ ngày này đến
đấy!
Tế Phật: Ðồ nhi ơi! Con vốn có đủ linh căn, vốn là vì phụ trách sứ mệnh thế Thiên tuyên
hóa mà giáng thế, hôm nay lại phụng ý chỉ Mẫu nương mà bàn đạo, như vậy trách nhiệm
càng nặng nề hơn, nhưng vì tâm niệm con một lòng vì độ chúng sanh, nên không cho là
khổ, ngược lại cảm thấy vui vẻ. Ðiều này cho thấy tâm tánh hàm dưỡng của con đã có
tiến bộ! Cần phải duy trì tấm lòng nhiệt tình với đạo, cố gắng giúp Mẫu nương độ chín sáu
nguyên linh trở về, điều này công đức rất lớn! Thôi lên đài sen trước vừa đi vưà nói nhé!
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm Chân ngôn, đài sen lập tức hiện ra, phát ra hào quang sắc
vàng sáng rực, thật đẹp vô cùng).
Ðồng sinh: Hạ sinh gần đây xem trên báo, có đăng một tên lưu manh tên là Trương Tịch
cưỡng ép con tin. Hắn và cảnh sát đã bắn nhau hơn 1000 viên đạn làm chấn động cả
nước. Ngây cả phương tiện thông tin nước ngoài cũng có đưa tin, thật là một chuyện kỳ
tích của Ðài Loan. Không biết cách nhìn của Ân sư đối với việc này như thế nào ?
Tế Phật: Tên lưu manh Trương Tịch này bản tính vốn không ác, do là thấy lợi tối mắt, bị
tiền bạc mê hoặc nên mới phạm vào án bắt cóc. Thật ra người thích an nhàn, sợ vất vả
như tên Trương đó, trên đảo quý Ðài cương cũng có rất nhiều người ôm giữ lấy tâm niệm
như vậy, chân tay khỏe mạnh mà bản thân không chịu cố gắng ra sức làm việc để đổi lấy
tiền thù lao chính đáng, ngược lại dùng thủ đoạn làm việc bất hợp pháp như bắt cóc tống
tiền, cho rằng loại tiền này rất dễ kiếm. Thật ra đây là hành vi tự dối gạt bản thân, lúc sống
không được kết quả tốt, sau khi chết sẽ bị đọa vào tầng thư 7 - Ðịa Ngục Cối Xây mà chịu
khổ.
Ðồng sinh: Có lúc đồ nhi nghĩ rằng, cuộc đời chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm, sinh mạng vô
cùng nhỏ bé, ngắn ngủi biết bao, vì sao phải tạo tội tày đình như thế để bản thân vĩnh viễn
chịu khổ dưới Ðịa ngục, tội gì phải như thế chứ ?
Tế Phật: Nếu như ai ai cũng có suy nghĩ như hiền đồ, thì làm gì có hiện tượng nẩy sinh ra
nhiều người phạm tội dưới Ðịa ngục như vậy ? Nay là thời đại khoa học tiến bộ, người đời
bị trầm mê trong sự hưởng thụ của vật dục, chỉ biết sự hữu hình là thật, cho rằng quỷ thần
vô hình là gỉa, dẫn tới việc làm xằng bậy, gạt bản thân, khi làm những việc này linh quang
sẽ trở nên vô cùng đen tối, đến khi tội ác tràn đầy thì hối hận cũng đã muộn.
Ðồng sinh: Có thể tu hành là một loại phước khí phải không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi. Nhân sinh vô thường, khi nào ba tấc hơi đứt không ai biết
được, nếu có thể lợi dụng những năm còn sống cố gắng tiến bước theo con đường tu
đạo, một ngày tu thì được một ngày công, một ngày không tu thì một ngày không, nếu
như công quả tích đủ 3,000 công 800 quả thì có thể chứng quả vị Tiên Phật, được ngao
du vũ trụ tiêu diêu biết bao, tự tại biết bao, so với việc bỏ tiền ra nước ngoài chơi còn vui
hơn! Con nói đây không phải là phước khí thì là gì đây ?
Ðồng sinh: Nghe Ân sư nói thì đồ nhi đã đi đúng đường rồi, đồ nhi nhớ có một câu cổ
ngữ nói rất hay: “Cổ kim thiên vạn lộ, duy hữu tu hành bất ngộ nhân” (tức là xưa nay có
ngàn vạn con đường, duy chỉ có đường tu hành thì không làm nhầm lỡ con người - Người
dịch). Xem ra đồ nhi cần dốc hết sức độ chúng sanh, để độ thêm nhiều huynh đệ tỷ muội
về Lý Thiên, để giải trừ bớt nỗi nhớ mong của Mẫu nương.
Tế Phật: Ðồ nhi có tâm niệm này thật là tốt, không uổng công Mẫu nương lâm đàn tham
thị chi hồng ân.
(Lúc Thầy trò Tế Phật đàm luận, đài sen đã bay đến nơi cần đến của ngày hôm nay, tầng
thứ bảy Ðịa Ngục Cối Xây ở phía sau Âm Sơn.
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không Thầy ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi. Hôm nay chính thức dẫn con đến Ngục Cối Xây, dẫn vong hồn
đến để kể lại tình hình trừng phạt cho người đời biết, để cảnh báo người đời đừng làm
việc ác nữa.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào trong, chỉ thấy hai quỷ tốt thành một nhóm, cột tội
hồn trên giường đá, sau đó dùng cưa lớn từ lưng tội hồn cưa ra làm hai, sau đó mang
phần thân trên quăng vào trong cối xây, thân thể của tội hồn lập tức bị xay thành tương
thịt. Quỷ tốt của nhóm khác mang phần thân dưới cũng làm như vậy, sau cùng mang tất
cả những tương thịt đã xây ném cho chó sắt, rắn sắt ăn. Chỉ thấy chúng ăn vẽ thích thú vô
cùng! Trong lúc bị cưa lưng thì tội hồn dứt hơi mà chết, đợi khi quỷ tốt tạt nước hoàn hồn
lên xương thì tội hồn mới hồi phục thân hình hoàn chỉnh, khiến cho người xem thấy thật
thê thảm không nở nhìn).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Thật là thảm quá đi! Khi xưa lúc còn đi học chỉ nghe nói hình phạt
chặt lưng, không ngờ hôm nay tận mắt nhìn thấy thật là khiếp sợ. Nếu như người đời tận
mắt nhìn thấy tình trạng chịu tội của tội hồn dưới Ðịa phủ, tin rằng người đời nhất định
không dám làm việc xấu nữa.
Tế Phật: Ðương nhiên rồi. Hy vọng người đời xem quyển U Minh Du Ký có thể trân trọng
mà in tống truyền rộng khuyên đời, vậy thì công đức vô lượng, có thể tiêu trừ tội nghiệp
sâu nặng, hy vọng người đời cố gắng quyên góp in sách. Lão nạp mệnh quỷ tốt dẫn ba tội
hồn đến, lệnh cho họ nói ra tình hình sai trái lúc còn sống để thức tỉnh người đời.
(Lúc này quỷ sai phụng mệnh của Tế Phật dẫn ba tội hồn bị hình phạt trên giường đá đến
trước mặt Tế Phật, ba tội hồn khi thấy Tế Phật cùng Ðồng sinh đều khóc nức nở không
ngừng).
Tôi hồn 1: Lúc còn tại thế là một học sinh bỏ học nửa chừng, vì cha mẹ bất hòa ly dị
nhau, được ông bà nuôi lớn. Do ông bà cưng chìu quá mức, nên từ nhỏ con đã có tính
tranh đấu háo thắng, mỗi khi gây tai họa đánh người ta đến vỡ đầu chảy máu, thì ông bà
liền ra mặt giúp con dàn xếp. Vì vậy làm con đã sai rồi lại sai, không biết tự vương lên. Về
sau gia nhập vào băng nhóm xã hội đen, từ đó càng đi vào con đường bất chính. Ðối với
phái nữ thường tìm những người sức yếu thế cô để cưỡng bức và xâm hại, và bắt ép
chụp hình khỏa thân để làm thú vui, đồng thời dùng những tấm ảnh này uy hiếp đối
phương. Lại buôn bán những độc phẩm như hêrôin. v.v…., cho thanh thiếu niên còn đang
đi học hút, tạo tội ác như vậy mà không biết hồi tỉnh. Sau có một lần cùng chém giết nhau
với băng nhóm khác, bị đối phương nổ súng bắn trúng tim, thế là xong đời, lúc đó mới có
28 tuổi. Ông bà thấy con bị đạn bắn chết, khóc đến chết đi sống lại, về sau do quá đau
lòng nên cả hai phát bệnh tim lần lượt mà chết. Sau khi con chết Minh Vương nói con tự
lừa dối bản thân nên phán con vào Ngục Cối Xây lãnh án 100 năm đến nay chỉ mới 3 năm
thôi, một ngày dài như một năm, xin Tế Phật cùng Thiện sinh cứu con với! Hu hu hu!
Tế Phật: Biết trước có hôm nay thì xưa kia làm gì dám làm. Ðổi tội hồn tiếp theo!
Tội hồn 2: Lúc còn tại thế con là một người bị bệnh tâm thần, sau khi qua đời mới biết là
do bị nghiệp chướng kiếp trước lôi kéo. Vì khi bệnh tâm thần khi điên khi tỉnh, nên lúc ở
nhà với mẹ già, mỗi khi dục tính nổi lên thì xin tiền mẹ để đi chơi gái, mẹ cũng tưởng rằng
có lẽ như vậy sẽ giúp con giải quyết được nhu cầu sinh lý. Sau đó có một lần lúc con xin
tiền mẹ đi chơi gái, vì mẹ con thấy con đã quá chìm đắm nên từ chối, nhưng do ngọn lửa
dục vọng thiêu đốt thân không cách nào khống chế nên yêu cầu cùng với mẹ giao hợp,
mẹ chửi mắng con không bằng loài cầm thú, con bị kích thích vì thế dùng tay bóp cổ mẹ
chết rồi cưỡng dâm thi thể, về sau bị công an bắn chết. Hồn đến Ðịa phủ, Minh Vương nói
con tán tận lương tâm, phán con vào Ngục Cối Xây chịu khổ 300 năm, sau đó đọa vào Ðịa
Ngục A Tỳ vĩnh viẽn không được siêu sanh, thật là hối hận không kịp!
Tội hồn 3: Con vốn là một cô gái đi làm công, vì thấy đô thị phồn hoa với nhiều vật chất,
với một cô gái đi làm công như con khó có thể có những thứ đó, cho nên đã xin đi làm vũ
nữ, thật sự là làm “Gái bao”. Vì con rất xinh đẹp, ngực lại đầy đặn, cộng thêm ba tấc lưỡi
dùng lời đường mật gạt những người khách lúc nào cũng quấn quít bên con đến bỏ nhà
bỏ con họ, ra ngoài sống chung cùng con; sau khi gạt hết tiền con lập tức đá họ, bỏ mặc
không dòm ngó đến. Cho nên có rất nhiều người do tự trách bản thân, nghĩ không thấu đã
nhảy lầu, uống thuốc độc, ngửi hơi gas mà tự tử, cả đời tạo tội quá nhiều. Vì con nghĩ
rằng chỉ cần dùng lời đường mật để lường gạt được tiền, có thể hưởng vinh hoa phú quý,
mặc kệ đạo đức hay không đạo đức, cho nên đã tạo ra nghiệp chướng quá nhiều. Có một
lần đang khiêu vũ cùng với khách, tự nhiên tim bị tê liệt mà chết, hồn đến Ðịa phủ, Minh
Vương nói con vô liêm sĩ, dùng lời đường mật để gạt người, làm ác không ít nên phán
vào Ngục Cối Xây chịu khổ 100 năm. Trên là cuộc đời mà con đã trải qua, hy vọng người
đời lấy con làm gương, đừng đạp lên vết xe cũ của con, thì là may mắn lắm vậy!
Tế Phật: Người đời nếu thấy được sự tường thuật của ba vị vong hồn này, nếu ai có
phạm phải thì phải mau sớm tỉnh ngộ, để tránh đến lúc hồn vào Ðịa phủ thọ phạt rồi mới
cầu cứu than khóc thảm thiết cũng chẳng có ích gì ! Hôm nay Phật ta niệm tình ba hồn này
đã thành thật nói ra quá trình phạm tội, nên miễn cho ba vị hình phạt trong một tuần để
thưởng công khuyên hóa người đời. Thôi, hôm nay chúng ta thu thập án đã xong. Ðồ nhi
về Toàn Chân Ðường thôi!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh lên đài sen, đài sen nhanh chóng bay hướng về Toàn
Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI HAI
TẾ CỐNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 21 tháng 08 năm 2004
Mùng 06 tháng 07 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người đời luôn cậy mạnh hiếp yếu, dùng bạo lực để đấu đá nhau, tưởng rằng như vậy là
tài giỏi, rất là oai phong, thậm chí vì một chuyện nhỏ như hạt mè mà cũng dùng dao, dùng
súng giết người, xem thường tính mạng con người, kết oan, oán sâu nặng. Người bị hại bị
khiếp sợ, có lẽ kiếp này họ không cách nào đòi nợ được, nhưng nếu kiếp sau nhân duyên
quả báo chín mùi, thì phải trả báo gấp đôi, người đời không thể không biết. Ðừng cho
rằng việc thiện nhỏ mà không làm, việc ác nhỏ mà đi làm, lúc thắng thế không nên làm
tận, việc xấu không nên làm tuyệt, để tránh ác báo (nghiệp báo) đến thân, hối hận cũng
muộn!
Tế Phật: Ðồ nhi, du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt phất nhẹ một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức xuất ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi ở đây khấu an Ân sư!
Tế Phật: Miễn lễ, hãy xuất phát trước rồi vừa đi vừa nói.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, tòa sen hiện ra trước mặt, phát ra hào quang sắc
vàng sáng rực, thật đẹp vô cùng).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðài sen lại lớn lên nữa, hào quang phát ra rất sáng, là nguyên nhân
gì vậy ?
Tế Phật: Ðây là do con hành hiếu mà tạo được công đức như vậy, lúc mẹ con mang bệnh
nguy cấp, con có thể hành hiếu của một người con ngày đêm đều ở bên mẹ, tận tâm tận
lực chăm sóc nên công đức lớn, nên đài sen có cảm ứng mà được lớn thêm và phát
quang không ít.
Ðồng sinh: Thật hổ thẹn! Ðồ nhi chỉ cảm thấy đây là việc mà một người con nên làm để
tận hiếu với mẹ và cũng là bổn phận căn bản nhất làm người, làm gì có công đức chứ ?
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc ơi! Nói con ngốc con thật là ngốc, hiếu là đạo nghĩa muôn thuở, từ
xưa đến nay người tu hành nếu ngây cả một chữ “Hiếu” mà làm không tốt, thì cho dù con
có tu đến trăm ngàn kiếp cũng uổng công thôi. Con có thể không óan, không hối, toàn tâm
toàn lực mà chăm sóc khi bệnh mẹ nguy kịch thì đã là rất có hiếu. Thử xem người thời
nay, có người khi cha mẹ ngã bệnh nằm trên giường, họ mạc kệ để cha mẹ tự sinh tự
diệt, không thăm không hỏi: có người chỉ đưa cha mẹ đến Viện an dưỡng, sau đó cũng
không đến thăm hỏi, thử hỏi họ có hề nghĩ đến công lao nuôi dưỡng của cha mẹ chăng ?
Thậm chí đến lúc cha mẹ chết cũng không tận tâm lo việc hậu sự, ngược lại anh chị em
lại tranh giành tài sản với nhau. Có thể giống như con ngày đêm tâm tâm niệm niệm đều
nghĩ đến bệnh tình của mẹ, thì có được mấy người? Cũng vì vậy mà con mệt đến sinh
bệnh, ngay cả Thầy thấy cũng rất là cảm động.
Ðồng sinh: Ân sư quá khen rồi, đồ nhi chỉ mong gia mẫu có thể sớm ngày khỏe mạnh,
hồi phục có thể đi lại được, được vậy thì con mãn nguyện rồi, không dám nghĩ đến công
đức.
Tế Phật: Từ đây có thể thấy được quả tu nội đức của con đã tinh tấn không ít, cố nỗ lực
hơn nữa có thể hy vọng chứng quả Kim Tiên.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Người thời nay thật là hung tàn, không hẳn do hoàn cảnh khốn
cùng mà làm đạo tặc, mà do vì thói quen ăn uống hưởng thụ, không chịu nỗ lực làm việc,
dùng sự lao lực mà đổi lấy tiền công, lại chỉ muốn dùng cách phi pháp bắt cóc người,
cưỡng bức để gạt lấy tiền, động một chút là giết chết con tin, thủ đọan hung tàn làm người
nghe phải khiếp sợ, không biết cách nhìn của Ân sư đối với việc này như thế nào ?
Tế Phật: Con đưa vấn đề ra hỏi thật hay, đều là nhắm vào những tệ nạn thời nay, dùng
cách đặt câu hỏi có thể dộ hóa sự mê muội của người đời. Ở đây Thầy sẽ đơn giản giải
thích như sau: Người thời nay cho rằng không có sự tồn tại của quỷ thần, chỉ cần tôi thích
thì có gì mà không được. Vì hút chích, vì sự hưởng thụ vật chất nên nhu cầu tiền bạc rất
lớn mà không thể kiếm được, nên đã dùng thủ đoạn bất chính để tiến hành việc đe dọa,
lường gạt, bắt cóc, tống tiền, cho rằng loại tiền này rất dễ dàng đạt được, thật là một sai
lầm. Nên biết rằng đồng tiền bất nghĩa, bất nghĩa đến cũng sẽ bất nghĩa đi, hưởng thụ
không được lâu dài. Con cháu của họ cũng sẽ vì việc làm bại đức này mà bị liên lụy, sinh
ra con cháu hư hỏng; Tổ tiên cũng vì họ tạo tội tích ác mà phải chịu khổ, bị giam mãi trong
Ðịa ngục không cách nào thoát khổ. Nếu bản thân không cách nào thức tỉnh, tiếp tục tạo
ác, đợi đến lúc tội ác chất chồng, không chỉ thân xác bị quốc pháp trừng phạt, sau khi chết
đi vong hồn vĩnh viễn bị giam dưới Ðịa phủ, không cách nào thoát khỏi khổ. Lão nạp hy
vọng người đời xem quyển sách này, khi xưa những ai có phạm lỗi thì phải trợ in nhiều
sách “U Minh Du Ký” để chuộc lỗi, như vậy Lão nạp có thể ban thưởng bằng cách giải
nguy, tiêu tai để họ có cơ hội sám hối và tự phản tỉnh.
(Trong lúc Thầy trò đang đàm luận, đài sen đã bay khỏi ranh giới âm dương, xuyên qua
Âm Sơn đến tầng thứ 8 Ðịa Ngục Cối Gĩa phía sau Âm Sơn).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi. Ðã đến nơi ngục Ðịa Ngục Cối Gĩa lấy bằng chứng viết sách
hôm nay, hiền đồ cùng Thầy xuống đài sen vào trong phỏng vấn.
Ðồng sinh: Tuân mệnh.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh xuống đài sen, đi thẳng vào trong Ngục Cối Gĩa. Hiên ra
trước mắt là phạm hồn bị quỷ sai cột trên giường sắt, lấy cưa lớn cưa thân thể ra thành
hai phần, sau khi phạm hồn chết ngất, lại lấy hai phần thân trên, thân dưới bỏ vào trong
cối đá, do hai vị quỷ sai luân phiên dùng chày đá lớn gĩa như gĩa nếp, thân thể tội hồn gĩa
nát như tương thịt, hiện trường là một đóng máu thịt lẫn lộn. Lúc này quỷ sai đem tương
thịt này ném cho rắng đồng, chó sắt ăn, chỉ thấy rắn đồng chó sắt ngửi mùi máu tanh
tranh nhau mà ăn, thật khiến người kinh sợ!).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Con sắp ói rồi, cảnh tượng gì mà khủng khiếp, tàn nhẫn đến vậy.
(Trong lúc đang nói Ðồng sinh ói tuôn ra, ói liên tục, ói đến sắc mặt trắng bệt).
Tế Phật: Ðồ nhi à! Gan con thật là nhỏ, Thầy ban cho con một viên thuốc, con mau uống
vào để tránh ảnh hưởng đến việc tiến hành nhiệm vụ viết sách.
Ðồng sinh: Tuân mệnh! A! Thuốc uống vào khỏe hơn nhiều rồi, trong lòng không còn cảm
thấy khiếp sợ nữa. Ân sư ơi! Có thể gọi vài vị vong hồn đến hỏi lúc tại thế họ đã phạm tội
gì, mà nay lại chịu hình phạt khắc nghiệt đến thế, để người đời tỉnh ngộ được không ?
Tế Phật: Không thành vấn đề gì!
(Lúc này Tế Phật mệnh cho quỷ sai áp giải ba vị tội hồn đến trước mặt Ðồng sinh).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ba vị này đồ nhi thấy có vẻ quen, họ không phải là ba thủ phạm chủ
mưu của vụ án bắt cóc Bạch Hiểu Yến (Trần Tiến Hưng, Cao Thiên Dân và Lâm Xuân
Sinh) hay sao ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi! Ba người này lúc còn tại thế chỉ biết ăn chơi lêu lỏng không
làm việc chính đáng, không làm nghề chân chính, chuyên môn làm việc bắt cóc tống tiền,
ỷ mạnh hiếp yếu, sau khi chết đương nhiên phải chịu hình phạt nghiêm khắc của ngục
này, lệng cho tội hồn họ Trần đại diện nói.
Trần tội hồn: Thật là khổ sở quá! Sớm biết Ðịa phủ có hình phạt nghiêm khắc như vầy,
thì cho dù đánh chết con, cũng không dám phạm án bắt cóc Bạch Hiểu Yến, như hôm nay
hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, hy vọng Ðồng sinh cùng Tế Phật cứu con!
Ðồng sinh: Chỉ cần ông thành khẩn nhận tội để khuyên hóa người đời, đừng giẫm lại vết
xe đổ của ông, tôi có thể thay ông cầu xin Tế Công Hoạt Phật thương tình.
Trần tội hồn: Cảm ơn ngài! Con sẽ đơn giản thuật lại. Lúc đó vì cùng với Cao Thiên Dân,
Lâm Xuân Sinh nghĩ rằng nghệ nhân Bạch Băng Băng rất giàu có, ở nhà cao sang, ra vào
có xe đời mới đưa đón. Chúng con vì lúc bình thường vốn không có khả năng mưu sinh,
chỉ lấy việc đấm đá làm chủ yếu, vì muốn hưởng thụ tiền tài, vật chất nên ba đứa chúng
con đã thương nghị, chọn lấy Bạch Hiểu Yến là mục tiêu để bắt cóc. Ðợi lúc tan trường
chúng con bắt ép cô ấy lên xe, ngày thứ nhất thì con định cưỡng hiếp Bạch Tiểu Yến
nhưng do cô ấy chống cự kịch liệt và cắn làm con bị thương nhất thời con nổi giận, con
chặt ngón tay cô ấy và gửi cho mẹ cô ta, một phần là muốn trừng phạt Bạch Tiểu Yến
không nghe lời, hai là muốn cảnh cáo mẹ cô ấy phải mau mau lo tiền chuộc người. Ai ngờ
Cao Thiên Dân và Lâm Xuân Sinh cũng khởi lên dục tính, chúng con ba người đều làm
nhục Bạch Tiểu Yến nhiều lần, hãm hiếp cô ấy đến chết, lúc chết mắt cũng không chịu
nhắm lại, cho thấy sự oán hận rất nặng. Bạch Tiểu Yến sau khi chết đã đến trước điện thứ
5 kiện cáo trạng với Sâm La Vương, khóc lóc kể lể tình trạng đã bị người ta làm nhục, ức
hiếp, giết chết con tin thê thảm. Ngũ Ðiện Diêm Quân lập tức mệnh cho quỷ sai lôi hồn
cho nên con cùng Cao Thiên Dân và Lâm Xuân Sinh lần lượt bị tử hình. Sau khi bị xử
bắn, lập tức quỷ sai áp giải hồn đến điện thứ 5 và cùng Bạch Tiểu Yến đối chất, ba người
chúng con không có lời gì để nói, bị Bao Ðại Nhân phạt vào tầng thứ 8 Ðịa Ngục Cối Gĩa
chịu hình phạt 100 năm, đợi khi qua 100 năm còn bị đọa vào Ngục A Tỳ vĩnh viễn không
được siêu sinh, thật là hối hận lúc đầu đã làm sai! Hy vọng người đời lấy ba đứa chúng
con làm gương, phải cố gắng làm người tốt, không nên cậy thân thể mạnh khỏe, không
chịu nỗ lực làm việc kiếm tiền, ngược lại dùng thủ đoạn phi pháp để mưu tài hại mạng.
Hôm nay có hối hận cũng quá muộn rồi, mong Tế Phật cứu ba chúng con với.
Tế Phật: Tục ngữ nói: “Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoạt” (Tức Trời
tạo nghiệt chúng ta có thể sống, tự bản thân tạo nghiệt thì không thể sống - Người dịch).
Ba người dùng thủ đoạn hung tàn có thể nói thật là vô nhân tính, ba người bị hình phạt ở
Ngục Cối Gĩa cũng là đáng tội hình, tội không thể tha, mệnh quỷ sai áp giải về ngục tiếp
tục thọ hình. Thời gian hôm nay đã dài, có thể trở về Toàn Chân Ðường được rồi!
(Lúc này quỷ sai áp giải ba vị tội hồn về ngục tiếp tục thọ hình, Tế Phật và Ðồng sinh cùng
lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh hướng về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI BA
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 13 tháng 07 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người đời cứ tưởng rằng những hành vi lường gạt thì Thần không hay Quỷ không biết, cứ
tưởng rằng giữa trời đất này không có sự tồn tại của quỷ thần, che giấu bản thân nói
những lời đường mật, làm nhiều việc lường gạt người khác tưởng là không ai biết hết, họ
không biết lúc nào cũng đều có Thần Tam Thi, Nhật Dạ Du Thần Giám Sát Thiên Quân,
Thần Thổ Ðịa, Thành Hoàng Gia. v.v… Các vị Thiên Thần đều có minh giám, chỉ cần ta
khởi lên một niệm để lường gạt thì ác nghiệt lập tức hình thành, người đời không thể
không thận trọng. Chúng ta cần thận trọng khi khởi phát tâm niệm, vì vậy tâm niệm phải
chánh, thành thật, bằng không tuy rằng ban ngày không ai biết nhưng trong vô hình quỷ
thần không bỏ sót bất cứ một điều nào dù là rất nhỏ bé. Tất cả đều ghi vào án, đợi sau khi
chúng ta qui không, những hình phạt tàn khốc nơi Ðịa phủ chắc rằng chúng ta sẽ không
chịu đựng nổi đâu.
Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức
xuất ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi xin khấu thỉnh Thánh an Ân sư! Hôm nay con nhận thấy Ân sư xúc
động tận đáy lòng, cho thấy lòng từ bi độ chúng của Ân sư, chỉ tiếc là người nói tha thiết,
kẻ nghe hờ hửng, người đời tất cả chỉ nghĩ đến “Tiền”, không màng đến cái gì là đạo đức
lương tri. Như những người bán rau cải khi nghe có mưa bão đến thì lập tức nâng gía rau
lên ào ào; một bó rau xanh năm sáu mươi đồng, thật là mắc vô cùng, thương nhân chỉ
cần nghe tiếng dầu lên giá thì lập tức tăng giá hàng hóa lên cao, khiến cho đồ nhi cảm
thấy trong cuộc sống ngày nay chỉ số thống khổ càng lúc càng cao.
Tế Phật: Những lời đồ nhi nói thật là đúng, Thầy thấy đảo quý Ðài cương ác khí đã xông
Thiên, thật là một điều đáng lo, chỉ sợ hạo kiếp giáng xuống, sinh linh ở Ðài cương sẽ bị
lầm than, nên cố gắng thức tỉnh mọi người. Hy vọng người đời đừng cho rằng Lão nạp
nhiều lời, cần phải chân tâm hành thiện hướng đạo, cố gắng trân trọng thân người khó
được. Kiếp này không độ cho thân này, đợi đến khi nào mới độ đây ? Có thể vừa đi vừa
nói để tránh ảnh hưởng đến thời gian viết sách.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen của Ðồng sinh lập tức hiện ra, kim quang
lấp lánh sáng rực thật khác thường).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Vào tháng bảy các hảo huynh đệ đều đến nơi nhân gian du ngoạn.
Mỗi ngày đồ nhi thấy khắp nơi trên đường đâu đâu cũng là những hảo huynh đệ được
nghĩ phép đến trần gian du lịch nam, nữ, già, trẻ, các loại hỏa huynh đệ thật là náo nhiệt
vô cùng. Trong tháng cô hồn người đời có những truyền thuyết và cấm kỵ có phải là do
các vị hảo huynh đệ tác quái mà gây nên không ? Mong Ân sư nói rõ để giải trừ sự thắc
mắc của chúng sanh!
Tế Phật: Tâm niệm chúng sanh gạt Thần sợ Quỷ, thật ra đó chính là sự tác quái của “Tâm
Ma” (Tâm Quỷ) do làm những việc mờ ám. Những hỏa huynh đệ được nghĩ phép đến
nhân gian đều là những thiện hồn có biểu hiện rất khá nơi Ðịa ngục, mói có cơ hội trở lại
nhân gian vào tháng bảy để hưởng thụ sự cúng tế của người đời và phẩm vật cúng tế.
Còn những tội hồn chịu sự thọ phạt còn không kịp thì làm gì có tư cách đến nhân gian để
hưởng thụ nhang khói của người đời cúng tế chứ! Nếu đã là thiện hồn thì làm sao lại vô
cớ làm cho người dương gian bị tổn hại và khiếp sợ được? Ðây cũng là việc luật Trời
không dung. Trong tháng bảy này Ơn trên cũng phái thêm rất nhiều Thiên Thần Hộ Pháp,
Thiên binh, Thiên tướng tuần tra nơi nhân gian, chỉ hy vọng những hảo huynh đệ được
nghỉ phép ở nhân gian, đều có thể vui chơi được thỏa thích, vui vẻ, không gây sự việc rắc
rối, để tránh chịu sự trừng phạt của Ðịa phủ.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Người đời thường dùng tam sên, ngũ sên chi sanh lễ để tế bái hảo
huynh đệ, khấu hỏi Ân sư như vậy có được không ?
Tế Phật: Hiền đồ, con hỏi rất hay, người đời nghiệp chướng vô minh rất sâu, bản thân
không thể giới sát, trì chay như tố thì thôi, vậy mà còn lại đại khai sát giới, giết gà, giết vịt,
giết dê, giết lợn để tế bái. Như vậy không những không trợ giúp được chút nào cho hảo
huynh đệ, mà ngược lại còn tăng thêm trược khí trên thân họ, đối với việc tu trì của linh
tánh không những vô ích mà còn có hại Lại nữa tạo nghiệp sát nặng như vậy, những
chúng sanh bị giết hại như vậy làm sao mà cam tâm chịu trở thành vật tế ? Nên sẽ đến
đòi mạng của người giết và người mua bán. Con không biết rằng loài người đã tạo những
sát nghiệp, tuyệt đại đa số là do khẩu dục đến từ ba bữa ăn, như vậy cả đời tích lũy sát
nghiệp, khiến cho lúc tuổi về già bị đau bệnh liên miên, nên không thể không biết, không
thể không thận trọng.
Ðồng sinh: Thưa Ân sư, có phải chỉ cần nhang, trái cây, kính trà để cúng là được phải
không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi. Trái cây được sinh trưởng từ việc hấp thụ khí tinh hoa của trời
đất, người tu hành có thể ăn nhiều trái cây tức là hấp thụ tinh hoạ nhật nguyệt, rất có ích
cho sức khỏe hoặc sự quang minh của linh tánh, đều có sự lợi ích rất lớn. Cho nên Lão
nạp phổ khuyên người đời, nếu đã có lòng thành bái tế, nên dùng nhang, trái cây là được
rồi, không những có thể trợ giúp cho linh tánh của hảo huynh đệ được trong sáng, lại có
thể đạt được tâm ý thành kính, như vậy không tốt hơn sao!
Ðồng sinh: Cảm tạ sự từ bi khai thị của Ân sư, đồ nhi nghĩ rằng nếu người đời xem
quyển sách này, có thể hiểu được Ơn trên có đức háo sanh, có tâm niệm trưởng dưỡng
từ bi, dùng nhang, trái cây bái tế, âm dương đều lợi, hai bên đều tốt. Như vậy không phải
là tốt hơn sao ?
Tế Phật: Ðương nhiên! Ðương nhiên!
(Trong lúc Thầy trò đàm luận, đài sen đã bay qua khỏi giới âm dương đến thẳng phía sau
Âm Sơn, đến tầng thứ 9 - Ðịa Ngục Xa Băng.
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không Thầy ?
Tế Phật: Ðến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi du tầng thứ 9 - Ðịa Ngục Xa Băng.
Ðồng sinh: Mỗi lần đến Ðịa phủ, toàn thân đều có cảm giác rùng rợn, nổi da gà, nếu
không phải vì việc viết sách, đánh chết con cũng không đến nơi quỷ này đâu.
Tế Phật: Ha ha! đồ nhi ơi! Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp ? Muốn khuyến hóa
người đời cần phải thâm nhập vào nơi U Minh Quỷ vực, kể ra tình hình của những tội hồn
bị trừng phạt để cảnh cáo người đời, như thế mới có thể nhận được công khuyến hóa.
Ðồng sinh: Ân sư nói chí phải, đồ nhi thật xấu hổ. Dám hỏi Ân sư, hôm nay đến thăm
Ngục Xa Băng chủ yếu là trừng phạt những tội hồn nào ? Vì sao lại lấy tên là Ngục Xa
Băng ?
Tế Phật: Hiền đồ hỏi hay lắm, ngục này chuyên trừng phạt những người có tâm che giấu,
dùng lời nói đường mật để lừa gạt người khác, đây cũng là những lời nói lúc đầu của
Thầy, phần mà người đời phạm phải tội nặng nhất, con có thể cùng Thầy vào trong xem
thì sẽ hiểu.
(Lúc này đài sen từ từ đáp xuống, hai Thầy trò xuống đài sen tiến đến Ngục Xa băng. Ðập
vào mắt là từng hàng từng hàng xe đẩy có bánh răng lớn, do hai quỷ sai đẩy, chân tay của
tội hồn bị cột ngược ra phiá sau và bị đẩy ngã trên mặt đất, do trên chiếc xe đẩy có một
hòn đá to đè lên, lại thêm bánh xe có răng nhọn vô cùng. Khi chiếc xe đẩy cán qua, tội
hồn không thể không tan xương nát thịt, chớp mắt đã hóa thành đống thịt, rắn sắt, chó sắt
ở hiện trường chạy đến giành nhau ăn một bữa no nê. Lúc này quỷ sai lại lấy nước hoàn
hồn tưới lên, chỉ nghe thấy tiếng tội hồn gào kêu thảm thiết không ngừng, van xin tha
mạng, nhưng quỷ sai trước sau không động lòng vẫn tiếp tục hình phạt. Tội hồn chết đi rồi
sống lại, sống rồi lại chết, không khi nào mà thoát khổ).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! sự trừng phạt nơi Ðịa phủ vì sao lại tàn nhẫn đến như vậy, thật
khiến cho người ta không nỡ nhìn.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, nếu mà không trừng phạt nghiêm khắc như vậy thì linh tánh làm
sao mà trong sạch lại được? Ðây cũng là do tội hồn tự gây nên, không thể trách người
khác được. Thâỳ sẽ có thể mệnh quỷ sai dẫn ba tội hồn đến đây, con có thể hỏi cặn kẽ
nguyên nhân vì sao phải đến đây thọ phạt, để thức tỉnh người đời.
(Lúc này quỷ sai phụng mệnh Tế Phật, dẫn ba tội hồn đang bị hình phạt đến quỳ trước
mặt Ðồng sinh, tội hồn kêu khóc lớn tiếng, cầu Tế Phật tha thứ tội lỗi cho họ, quỳ trên đất
van xin không ngừng, tội hồn thứ nhất nói trước).
Tội hồn 1: Xin chào Tế Phật cùng Thiện Sinh. Con thật ngại nói ra tên tuổi, để tránh cho
con cháu phải xấu hổ. Con vốn là một lái buôn bán cải, chuyên bóc lột sức lao động của
nông dân trồng cải, mua vào với giá thấp, sau đó lại bán ra với giá cao. Nhất là lúc trước
và sau khi có gió bão thì việc thu lợi của con càng kinh người, thường thường chỉ cần qua
tay một cái đã có mấy triệu bạc vào túi, một năm kiếm hơn chục triệu là chuyện thường.
Tưởng rằng Thần không biết Quỷ không hay, cho dù những người trồng cải đến phản đối,
con cũng mặc kệ không đếm xỉa đến. Khi còn sống ở nhà cao cửa rộng, lái xe Mercedes
hưởng thụ những món ăn ngon, phong phú, không biết tội ác của con đã bị Thần Tam Thi
trình báo Thượng Thiên. Vào năm 45 tuổi khi lái xe trên đường cao tốc bỗng nhiên mất đi
tri giác, chân tống ga, tông vào xe kéo lớn đậu ở bên đường, kết quả là cả chiếc xe bị cắt
làm hai, con thì đầu và mình mỗi thứ một nơi, cảnh tượng con chết khá thê thảm. Như
hôm nay con đã biết sai rồi, hy vọng Tế Phật tha mạng, thả con về dương gian, con nhất
định sẽ làm lại một người mới, không dám làm xằng bậy nữa.
Tế Phật: Tự tạo nghiệt không thể sống, ngươi cố gắng ở nơi này sám hối thọ tội, đợi đến
khi ngươi đi đầu thai, Ta sẽ đến điểm hóa cho ngươi vậy.
Tội hồn 1: Khấu tạ tế Phật từ bi!
Tội hồn 2: Lúc con sống con mở xưởng sửa xe, vì muốn cho việc làm ăn của xưởng
được đắc hơn, con đã rải đá và đinh ở những đoạn đường trọng yếu trên cầu để khi xe
chạy qua bị cán đinh làm hư xe hoặc bể bánh. Lại cấu kết với tập đoàn trộm cướp xe,
chuyên tháo luộc xe gian, thu được lợi nhuận rất lớn. Lại mỗi khi có xe bị hư trên đường
cao tốc, con như con sư tử há to miệng, uy hiếp chủ của chiếc xe bị hư, không thu phí
theo quy định, nếu như gặp người không nghe theo, lập tức dùng vũ lực với đối phương.
Khi gặp mưa bão, nước ngập đường, nếu có chủ xe cần phải kéo xe khỏi nơi đó, thì chỉ
cần kéo một đoạn đường nhỏ cũng phải trả 18.000 đồng (khoảng 9 triệu đồng Việt Nam -
Người dịch). Cả đời kiếm rất nhiều tiền trái với lương tâm, cứ nghĩ rằng không ai biết,
Thần không hay Quỷ cũng không biết, bản thân còn đắc ý cho là mình thông minh. Nào
ngờ đâu vào một buổi tối, lúc cả nhà đang ngủ trên lầu của xưởng sửa xe, đột nhiên dây
điện phát cháy, cả nhà không kịp thoát thân, vợ cùng hai đứa con trai, một con gái tất cả
đều bị thiêu sống trong lửa đỏ, hôm nay hối hận cũng không còn kịp. Hu hu hu!
Tế Phật: Tội ngươi đáng phải trả báo, hãy cố gắng sám hối đi. Hồn kế tiếp.
Tội hồn 3: Con chuyên kinh doanh về điện khí, máy photo, máy fax, văn phòng phẩm …
Con thường sửa những chiếc tivi đã hư làm lại mới, đổi vỏ bên ngoài nhưng thật ra tình
trạng bên trong rất nguy hiểm có thể nổ cháy bất cứ lúc nào, nhưng con không quan tâm
đến! Dù gì người chết cũng không phải là con, mặc kệ họ! Lại nữa bất kể là đồ vật gì sau
khi đóng gói lại thành mới, người tiêu thụ cũng không biết. Do lòng dạ độc ác, những
chiếc tủ lạnh, tivi, máy photo cứ từng cái từng cái mà bán liên tục ra ngoài, kiếm no những
đồng tiền bất nghĩa, cuộc sống gia đình càng lúc càng giàu có. Có một lần con dẫn vợ con
lên núi chơi, gặp phải thủy tai Bảy Hai (2/7), nước hồng thủy làm núi lở, ngay lúc đó bị đá
to đè chết, toàn thân máu thịt bầy nhầy, chết rất thê thảm. Trên đây là quả báo của con do
làm việc trái lương tâm, hy vọng Tế Phật cứu con!
Tế Phật: Không cứu! Không cứu! Tội của ngươi đáng phải trả báo, hãy cố gắng sám hối
đi! Nếu biết việc làm trái lương tâm thì không được làm, như trường hợp của ba tội hồn
này cũng chính là những chứng minh tốt nhất. Thôi! Hôm nay thời gian viết sách đã quá
dài, xác đồng tử cũng đã mệt rồi, trở về Toàn Chân Ðường thôi!
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
(Hai Thầy trò lên đài sen, đài sen bay nhanh về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI BỐN
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 04 tháng 09 năm 2004
Ngày 20 tháng 07 năm Giáp Thân
Thánh Thị:
Người đời cho rằng cân gian bán lận, làm việc dối trá thì không ai biết, người mua cũng
không tra ra được, tưởng rằng có thể lời được rất nhiều tiền thậm chí còn mang cái cân
(điện tử hoặc cân kiểu xưa) để lại cho con cháu, tưởng rằng đây là cách để làm giàu, thật
ra đây là một sai lầm rất lớn, tục ngữ nói: “Tiền thất đức, bất nghĩa đến bất nghĩa đi”. Nếu
người đời không kịp thời hối ngộ, không những giúp con cháu sử dụng được lâu dài,
ngược lại còn mang họa đến cho con cháu. Những ai có phạm lỗi này nên nhanh chóng
hối tỉnh, hành thiện để bù tội lỗi, bằng không đợi đến khi ba tấc hơi đứt đi thì cũng khó
quay đầu, chỉ có Ðịa ngục Hàn Băng đợi các vị thôi.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức
xuất ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi ở đây xin hướng về Hoạt Phật Ân sư khấu thỉnh Thánh an! Thời gian
trôi qua rất nhanh. Một tuần một tuần theo Ân sư đi du Ðịa phủ, nay đã đến điện thứ chín
rồi, trong lòng đồ nhi chỉ có một cảm tưởng, đó chính là người đời đều “Không thấy quan
tài không đổ lệ, không đến Hoàng Hà lòng chưa chết”. Nhất định phải thấy được hình phạt
thê thảm, thống khổ nơi Ðịa Ngục mới tỉnh ngộ, không phải đáng thương lắm sao ?
Tế Phật: Ðây cũng chính là nguyên nhân gây họa ngày nay Ðịa ngục tràn đầy quỷ hồn, hy
vọng người đời có thể cố gắng lợi dụng năm tháng còn sống trên đời, phải ra sức hành
thiện mượn giả tu chân, tích nhiều âm công thiện đức, đừng tạo ác nghiệp, tự nhiên sẽ
không phải chịu sự trừng phạt của Ðịa ngục. Ta có thể vừa đi vừa nói.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen của Ðồng sinh lập tức hiện ra, hào quang
sáng rực thật khác thường).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Lòng người thay đổi như thế, Ơn trên có cách nào để cảnh thị hay
không ?
Tế Phật: Có đấy, như bão, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất, núi lở, đạo tặc và các loại chiến
tranh … đao binh kiếp, đều là do Ơn trên mượn Thiên tai để cảnh thị người đời. Chỉ vì
người đời ngu muội không biết, cứ cho là hiện tượng của thiên nhiên”, một lời như thế rồi
cho qua, thật là ngu khờ. Thử nghĩ tại sao cùng ở trên quả địa cầu, có nơi cuộc sống của
người dân được an, hòa, lạc, lợi, không có phong tai, thủy tai, cũng không có bất cứ đao
binh kiếp nào; có nơi thì lại tai kiếp liên miên, đạo lý gì vậy ? Chẳng lẽ không phải là một
sức mạnh vô hình đang khống chế hay sao ? Nếu không thì tại sao ở một số khu vực từ
đó đến nay chưa hề xẩy ra phong tai, thủy tai? Qua đó có thể biết rằng muốn ngăn chận
sự phát sinh của các loài thiên tai, cần phải bắt đầu từ lòng người hành thiện ngưng ác
mà làm, như vậy mới có thể miễn tránh được thiên tai, bằng không nếu chỉ dựa vào sự
tiến bộ của khoa học, cho dù có phát triển đến đâu, chỉ cần Ơn trên cho một trận sóng
thần đến, bá tánh của cả nước, thậm chí toàn địa cầu, đều sẽ bị hủy diệt trong chốc lát.
Ðồng sinh: Vậy đồ nhi khấu vấn Ân sư, có một số đoàn thể tôn giáo nói là trục trái đất bị
nghiêng lệch rồi, cần phải tạo tháp gì đó chỉnh lại độ nghiêng để cứu trái đất, điều này thật
gỉa như thế nào ?
Tế Phật: Ðây là việc gạt người thôi, trục trái đất vốn là nghiêng lệch, đây là đạo lý từ xưa
đến nay không thay đổi, làm gì mà nói thuyết ngày tận thế ? Chỉ có những người ngu khờ
mới bị những lời hoang đường lường gạt như vậy. Quả thật trời giáng tai kiếp, nếu chỉ
dựa vào mấy cái tháp đó là vô dụng thôi, người đời hãy thức tỉnh đi thôi, đừng vì những
kẽ xấu mượn nhược điểm tham sống sợ chết của con người mà bị gạt, tránh đưa đến
việc mất người mất của!
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Rốt cuộc là có “Ngày tận thế” không ?
Tế Phật: Có “Ngày tận thế”, nhưng từ nay đến ngày tận thế còn một khoảng thời gian hết
sức là dài, chúng sanh không cần hoảng sợ, chỉ cần tâm tồn chánh đạo, dựa vào lý của
nhân luân mà tu, tuân Tam Cang, thủ Ngũ Thường, thủ Tứ Duy, hành Bát Ðức, chư ác
mạc tác, chúng thiện phụng hành, như vậy trong vô hình có thể tự tiêu trừ nghiệp chướng,
khi nghiệp chướng tiêu trừ thì sao lại có “Ngày tận thế” chứ ?
Ðồng sinh: Ân sư nói là chỉ cần chúng sanh nổ lực hành thiện, không tạo ác, hóa thế giới
Sa Bà thành liên bang Phật thổ, thì nhân gian tức là Tịnh thổ, tự nhiên sẽ không có “Ngày
tận thế” đến phải không ?
Tế Phật: Ha ha! Thật không uổng công dạy con, có thể nói một hiểu mười, thật đáng khen
ngợi.
Ðồng sinh: Ân sư cười chê rồi, đồ nhi tự cảm thấy mình đần độn, hiểu lý chưa được thấu
triệt, mong Ân sư có thể chỉ dạy nhiều hơn nữa!
Tế Phật: Ha ha! Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Thầy sẽ tự biết trợ giúp con.
(Trong lúc Thầy trò hai người đàm luận, đài sen đã nhanh chóng bay qua khỏi giới âm
dương bay thẳng đến hướng Âm Sơn, không lâu đã đến tầng thứ mười Ðịa Ngục Hàn
Băng ở phía sau Âm Sơn).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Tại sao nhiệt độ càng lúc càng thấp vậy, rõ ràng là trời đang nóng
mà tại sao trong chốc lát giống như đến Bắc Cực vậy, lạnh không thể tả ?
Tế Phật: Hiền đồ không biết đó thôi, hôm nay nơi đến là tầng thứ 10 Ðịa Ngục Hàn Băng
ở phía sau Âm Sơn, trong đó nhiệt độ âm 40 °C nên khó tránh con cảm thấy lạnh không
thể tả, Thầy sẽ ban cho con một viên “Ôn tâm hoàn”, sau khi uống vào, con sẽ không còn
sợ cái lạnh của Ðịa Ngục Hàn Băng xâm chiếm.
Ðồng sinh: Khấu tạ Ân sư!
(Lúc này Ðồng sinh nhận từ tay Tế Phật viên Ôn tâm hoàn nuốt một hơi vào, toàn thân
bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, không còn cảm thấy lạnh buốt nữa!).
Ðồng sinh: Khỏe nhiều rồi Ân sư ơi, viên thuốc này của Thầy thật là hay, vợ con hay sợ
lạnh, con mang một viên về cho cô ấy uống được không ?
Tế Phật: Ðược thì được, chỉ sợ sức của viên thuốc này quá mạnh, ngược lại sự thích ứng
sẽ bị phản tác dụng, hôm khác nói thôi! Mau theo Thầy vào trong tham quan!
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
(Lúc này Thầy trò Tế Phật vào trong Ngục Hàn Băng tham quan, chỉ thấy trong ngục toàn
bộ là một phiến băng tuyết, tội hồn không mảnh vải che thân, đầu tóc bù xù, mặt mày
nhem nhuốc, từng người ở trong đó đã lạnh đến thành khối băng, sắc mặt tái xanh, gân
đều nổi lên bề mặt da, bộ dạng rất khó coi, Quỷ tốt lại khiên tảng băng (Tảng băng do tội
hồn kết thành) đến bên lò lửa nóng phừng phực để tảng băng từ từ tan ra, đợi khi băng đã
tan hết, lấy nước hoàn hồn tạt lên, đợi sau khi tội hồn tỉnh dậy, lại kéo đến tầng băng tuyết
thọ hình phạt, tội hồn ai nấy cũng van xin tha cho, nhưng Quỷ tốt trước sau vẫn không
động lòng, tiếp tục thi hành).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Nhìn thấy thật khiến người ta kinh hồn bạt vía, mỗi người bất luận
nam hay nữ, bất luận tuổi tác bao nhiêu thì trên người cũng không có mặc quần aó, rốt
cuộc là họ đã phạm những tội gì mà phải chịu hình phạt hàn băng như vậy ?
Tế Phật: Lệnh cho Quỷ sai áp giải vài tội hồn đến đây, con đích thân hỏi, không phải là sẽ
biết hay sao ?
(Lúc này Quỷ sai phụng mệnh của Tế Phật áp giải ba tội hồn đến quỳ trước mặt Ðồng
sinh, ba tội hồn lệ rơi đầm đìa, không ngừng cầu xin tha cho).
Ðồng sinh: Ba ông và bà xin đừng có khóc, chỉ cần các vị kể ra những tội lỗi lúc còn tại
thế đã làm, có thể tham dự công viết sách, nhất định có thể tiêu tội nghiệt của các vị.
Tội hồn 1: Lúc còn tại thế con mở tiệm bán gạo, vì thấy có thể cân ăn gian nên con đã
sửa cây cân, cân vào nhiều cân ra ít, nên đã kiếm được không ít tiền. Vốn tưởng rằng
không ai hay biết, không ngờ việc thê thảm xảy ra liên tục. Con có ba đứa con trai, có một
lần lúc đứa con trai lớn giao gạo bên ngoài, không may bị xe hàng lớn đụng, xe hàng cán
qua đầu, lập tức bị bể sọ, óc văng tứ phía, chết thật thê thảm. Không lâu sau, đứa con trai
thứ hai cùng với bạn học đến suối chơi cũng không may bị chết chìm. Con vì liên tiếp mất
hai đứa con trai, nên sợ đứa thứ ba lại xảy ra chuyện, nên lúc nào cũng hết sức cẩn thận.
Nhưng thật đáng tiếc, đứa con thứ ba trong lúc đang ăn cơm ở nhà, vì xem tiết mục trên
tivi quá hưng phấn nên đã bị mắc nghẹn mà chết. Ðến lúc này con mới tỉnh ngộ nhưng đã
không còn kịp nữa rồi, bản thân thì lại bệnh tiểu đường, khi phát bệnh làm cho thận suy
kiệt, kết thúc một đời tội lỗi của con. Sau khi chết hồn đến Ðịa phủ, Minh Vương nói con
lường gạt, cân vào nhiều cân ra ít, phán con vào Ngục Hàn Băng thọ phạt 40 năm. Ðến
nay chỉ mới 5 năm, một ngày qua như một năm, thật là hối hận những việc đã làm lúc
trước. Hu hu hu!
Tội hồn 2: Con là một phụ nữ bán trái cây, do chồng chết sớm, chỉ để lại hai đứa con một
trai một gái, một mình con nuôi dưỡng. Vì muốn kiếm thêm chút tiền, con đã động não
nghĩ đến việc nhờ người khác giúp con chỉnh sửa cân điện tử lại. Mỗi lần cân đều thiếu
một hai lạng cho khách hàng, khách hàng cũng không phát hiện, mua rồi thì đi. Con còn
dương dương tự đắc, nghĩ là sao mình lại thông minh đến thế, đã nghĩ được thủ đoạn
này. Con lại nói cho những bà bán rau cải chiêu thức cân thiếu này, khiến rất nhiều người
cũng làm giống con vậy, tạo nên rất nhiều nghiệp tội. Nay ở Ðịa ngục Hàn Băng chịu khổ,
cầu sống không được, cầu chết không xong, mỗi ngày phải chịu băng lạnh và lửa nóng để
tan ra, khi thì nóng khi thì lạnh làm cho toàn thân bị thương, tay chân đứt thành từng khúc,
nỗi khổ không thể tả xiết, cầu Thiện Sinh cùng Tế Phật cứu con!
Tội hồn 3: Lúc còn sống, con là một thương nhân chuyên bán cân. Do nhu cầu của khách
hàng, mỗi cái con đều chỉnh cân sai để giúp họ kiếm những đồng tiền gian trá, cùng với
khách hàng làm việc gian trá. Sau khi chết Minh Vương nói con không có một chút đạo
đức lương tri buôn bán, phán con vào Ðịa Ngục Hàn Băng thọ phạt 60 năm, đến nay chỉ
mới 3 năm, những ngày còn lại không biết làm sao mà qua đây. Tế Phật cứu con với!
Tế Phật: Tự làm thì phải tự chịu, các ngươi cố gắng sám hối đi! Lão nạp ở đây cũng
phụng khuyến người đời, không được có hành vi lừa dối gian trá, bằng không hối hận thì
cũng đã muộn! Hôm nay thời gian việt sách đã muộn rồi, chúng ta về thôi!
(Tế Phật cùng Ðồng sinh lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh hướng về Toàn Chân
Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI LĂM
TẾ CÔNG HỌAT PHẬT
Giáng ngày 11 tháng 09 năm 2004
ngày 27 tháng 07 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Con người sống ở đời lấy nhân lấy đức lấy nghĩa làm chủ, đừng bị mê lạc trong ao rượu
rừng thịt, cả ngày say xỉn, trầm mê trong cảnh xa hoa, để tự thân chôn vùi trong sự hưởng
thụ khoái lạc của vật dục, vậy sẽ uổng công một chuyến đến với nhân gian này. Cần phải
noi theo Tiên Phật lập chí thanh tu, giảm bớt dục vọng bản thân, độ người đời đang sống
trong sự hoang mang, thống khổ, để bản thân đạt đến mỹ cảnh chân, thiện, mỹ; nên ngày
ngày tâm cần phải tinh tấn, như thế ngày càng tiến bộ, ngày càng trưởng thành. Khi trăm
tuổi thọ mãn, tự nhiên không bệnh mà mất, hồn về cõi Tiên, hưởng thụ vạn bát niên hạnh
phúc, sao không cố gắng mà làm ?
Tế Phật: Ðồ nhi, đi du Ðịa phủ thôi!
(lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức xuất ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi xin hướng về Hoạt Phật Ân sư khấu thỉnh Thánh an!
Tế Phật: Hiền đồ miễn lễ, theo Thầy ngồi đài sen đi du Ðịa phủ.
Ðồng sinh: Tuân mệnh! Tất cả xin theo sự sắp xếp của Ân sư.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen của Ðồng sinh lập tức hiện ra, hai Thầy
trò lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về hướng hôm nay cần đến, xuất phát đến
tầng thứ 11 - Ðịa Ngục Lột xác
Tế Phật: Người đời cả ngày chỉ biết hưởng thụ khoái lạc, không biết sớm hành thiện tiêu
nghiệt cho nên khi nghiệp báo đến thân, hầu như không một ai thóat khỏi, thử hỏi làm sao
không khiến người ta cảm khái chứ ?
Ðồng sinh: Ân sư từ bi, Thầy luôn nhớ nghĩ tới việc chúng sanh chưa độ, thật là tâm Phật
từ bi.
Tế Phật: Vậy cũng không có cách nào, từ sau khi Lão nạp giáng thế, đôi chân này chưa
bao giờ ngừng qua, đều là vì cứu độ người đời mà nổ lực, vì sao người đời si mê khó
điểm hóa đến thế, vì thế tâm của Lão nạp thường âu sầu không dứt.
Ðồng sinh: ngày nay khoa học tiến bộ văn minh, con người chỉ tin vào khoa học không tin
quỷ thần, thậm chí còn quát mắng cho đó là mê tín. Cộng thêm có những đệ tử phẩm
hạnh kém, mượn danh Tiên Phật để gạt tài gạt sắc, làm cho mọi người càng thêm bài xích
quỷ thần, không chịu gia nhập vào hàng ngũ tu trì của tôn giáo, thà rằng suốt ngày chìm
đắm trong việc ăn chơi, không có mục tiêu cho cuộc đời, lấy giả cho là thật, lấy thật cho là
giả, đợi khi ba tấc hơi đứt đi mới biết rằng mọi thứ đều không thể mang theo được, duy
chỉ có nghiệp theo thân, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn!
Tế Phật: Hiền sinh con gần đây tinh tấn không ít, sự lãnh ngộ đối với đạo lý, đã có thể nói
một mà hiểu mười, thật đáng khen ngợi!
Ðồng sinh: Ân sư cười con rồi, đồ nhi chỉ muốn tận tâm sức mọn để độ hoá chúng sanh,
còn sự hưởng thụ khoái lạc của nhân gian thì sớm đã vứt ra khỏi chín tầng mây, trong
lòng không chút ham muốn, chỉ mong sao sớm độ hết Chín Hai nguyên linh về cố hương
Vô Cực Tiên, để giải niềm trông ngóng của Mẫu nương, như vậy nguyện đã đủ rồi!
Tế Phật: Ðiều này chính là có cùng tâm nguyện với chư Thiên Tiên Phật, đồ nhi có thể
phát nguyện lớn, nguyện độ tận chín hai nguyên linh, sau này quy không công quả không
nhỏ!
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ðất xây chùa đã có rồi Thầy có biết không ?
Tế Phật: Thầy làm sao mà không biết!
Ðồng sinh: Có một vị Ðinh sư huynh nguyện quyên 1,000 m² đất dùng cho việc xây chùa.
Lữ phó Ðường chủ của bổn Ðường cũng muốn kêu gọi sư huynh, sư tỷ của hội Sư Tử
cùng chung sức để mua một, hai ngàn mét vuông đất bên cạnh để đất chùa càng lớn
càng rộng, để làm nơi Thánh Ðịa hoằng pháp độ sanh, Ân sư thấy thế nào ?
Tế Phật: Thiện tai! Thiện tai! Sự phát tâm của Lữ phó đường chủ cùng Ðinh đại đức, đã vì
bản thân tạo ra vô lượng công đức, cũng tạo cho bản thân âm công sâu thẩm, sau khi họ
quy không thì sẽ đắc chứng quả vị thượng giới.
Ðồng sinh: “Quả vị thượng giới” cao đến như vậy à?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi! Vì xây chùa không phải chuyện dễ. Hai vị hiền sinh Ðinh, Lữ có
thể phát đại thiện nguyện để thúc đẩy tới thành công, sau này khi chùa xây xong, về sau
công tiếp tục độ người sẽ được gia tăng lên, không chừng có hy vọng trong Kim Tiên đấy!
Ðồng sinh: Ý Ân sư là chỉ cần phát tâm thanh tịnh, vạch kế hoạch xây dựng đạo trường,
đợi sau khi đạo trường xây xong có thể độ ngàn vạn người, công đức này không có giới
hạn. Công tiếp tục phiá sau sẽ rất lớn cho nên có thể chứng quả vị Kim Tiên phải không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi, người đời cần phải nắm bắt cơ hội khó gặp mà Ơn trên ban
cho, có tiền ra tiền, có sức ra sức, trợ lực cho đạo trường sớm ngày hoàn công, vậy thì
công đức vô lượng.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Kinh phí xây chùa bây giờ còn chưa biết ra sao, phải làm sao đây ?
Tế Phật: Hiền sinh đừng lo, Mẫu nương đã đồng ý giúp con hoàn thành việc xây dựng
đạo trường, tự nhiên sẽ có quý nhân trợ giúp con, con không cần lo lắng, chỉ cần con nỗ
lực thế Thiên tuyên hóa là được, những thứ còn lại giao cho Thầy, Thầy tự biết âm thầm
trợ giúp cho con.
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Ơn trên có phương án khen thưởng việc quyên tiền xây chùa để
khiến cho người đời càng phát tâm hơn không ?
Tế Phật: Có đấy, nay phụng Mẫu nương dụ thị như sau :
1 - Những người có thể hoan hỉ trợ giúp kinh phí xây chùa 5 triệu đồng, chuẩn siêu bạc
Cửu huyền thất tổ, bản thân sau khi quy không sẽ liệt vào quả vị Thần thượng giới, tất cả
nghiệp chướng tiêu sạch, tại thế được hưởng phước báu có được con hiếu cháu hiền, sự
nghiệp thăng đạt. Ðợi khi Chùa hoàn công, người bố thí khi quy không thì bài vị người đó
được đưa vào Trường Sanh Tử, vĩnh viễn được người đời kính bái.
2 - Những người quyên góp 1 triệu đồng, chuẩn siêu bạc tổ tiên ba kiếp, dưới che chở
con cháu ba đời. Tại thế hưởng thanh phước, tiêu trừ nghiệp chướng túc thế, con cháu
hiếu hiền, sau này có thể chứng quả vị Thần trung giới.
3 - Những người quyên góp 500 ngàn đồng, có thể siêu bạc hai đời tiên nhân, dưới che
chở cho con cháu hai đời, gia đình an khang vui vẻ, sau khi chết có thể chứng quả vị
Thần hạ giới.
4 - Những người quyên góp dưới 500 ngàn, dựa vào lòng thành tâm và thiện công lớn
nhỏ, sẽ được liệt vào quả vị Thần hạ giới, chuẩn siêu bạc một đời tiên nhân, dưới che chở
cho con cháu một đời.
Những điều trên là Mẫu nương ban dụ thị đối với việc trùng tu Toàn Chân Ðại Ðạo Linh
Tu Viện, mong rằng người hiền tài trên thế gian có tiền ra tiền, có sức ra sức, cùng nhau
trợ lực để đạt được Thánh vụ độ hoá chín hai nguyên linh.
Ðồng sinh: Cảm ân Mẫu Nương đã chiếu cố và giúp đỡ cho Toàn Chân Ðại Ðạo Linh Tu
Viện, tin rằng những vị thiện tâm đại đức có lòng ban trợ đạo viện nhất định sẽ đồng tâm
trợ lức!
(Trong lúc hai Thầy trò đàm luận, đài sen đã nhanh chóng bay qua khỏi ranh giới âm
dương, bay qua Âm Sơn, đến nơi hôm nay cần phỏng vấn tầng thứ mười một Ngục Lột
Xác).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi, đã đến nơi mà mục đích hôm nay chúng ta phỏng vấn tầng thứ
mười một Ngục Lột Xác!
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Vì sao gọi là Ngục Lột Xác, đây là ý nghĩa gì ?
Tế Phật: Hiền sinh hỏi câu này hay lắm, thoát xác là lấy ý từ Kim Thiền thoát xác, động
vật hoặc côn trùng khi đến một giai đoạn nào đó cần phải thoát xác, để tiếp theo sự
trưởng thành của giai đoạn sau.
Ðồng sinh: Nhưng con người lại không phải là côn trùng, thì sao mà thoát xác được ? Ðồ
nhi còn rất mơ hồ.
Tế Phật: Khó trách con không hiểu, người thì sẽ không thoát xác nhưng người ngày nay
đều khoát sự giả tạo bên ngoài, nên gọi là “Tri nhân tri diện bất tri tâm” đấy! Miệng nói
nghe rất hay, sau lưng thì ngấm ngầm hại người, đến khi họ chết thì thôi. Con nói, có
giống thoát một lớp vỏ giả tạo bên ngoài không ? Nếu đã như thế sau khi chết phải vào
Ngục Lột Xác, để chịu cái khổ của “Kim Thiền thoát xác” lập kế bí mật trốn thoát. Theo
Thầy vào trong tham quan thì sẽ biết.
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào trong Ngục Lột Xác tham quan, chỉ thấy Quỷ sai bắt
tội hồn áp giải trên cột đá, lấy dao bén rạch da tội hồn từ trên mặt, cổ, phần ngực, phần
bụng cho đến dưới chân đều bị rạch nát, sau đó lột hết da ra, lúc này tội hồn không ngừng
kêu la, tiếng kêu la thật thảm thiết khiến người ta sởn tóc gáy. Phần da được lột sẽ thải
cho rắn sắt, chó sắt, khi ăn xong Quỷ sai dùng dao bén cắt từng miếng thịt của tội hồn cho
đến khi chỉ thấy còn xương mới thôi. Lại vứt thịt cho rắn sắt, chó sắt ăn, chỉ thấy rắn sắt,
chó sắt giành nhau ăn, không bao lâu thịt trước mặt đều cắt bỏ hết, lại xoay thân tội hồn
cột lại, lập lại những bước như trên, đến lúc chỉ còn lại một đống xương khô, nước hoàn
hồn tạt lên lại hồi phục thân thể hoàn chỉnh, cứ như vậy lập đi lập lại hình phạt, tội hồn
cầu xin tha không ngừng).
Tế Phật: Mệnh cho Quỷ sai áp giải tội hồn, thuật rõ về những tội lỗi khi còn tại thế đã làm
để răng đe người đời.
(Lúc này Quỷ sai phụng mệnh của Tế Phật dẫn hai tội hồn đến).
Tội hồn 1: Lúc con còn tại thế là người dựa vào sắc để mưu sinh, ỷ vào bản thân có
tướng mạo như Phan An, nhiều lần lường gạt tình cảm của phái nữ. Trước tiên dùng lời
nói ngọt ngào để gạt lên giường, đợi đến khi có thai trộm thì bắt buộc họ phá thai, nếu
không chịu nghe lời thì liền dùng tay đấm, chân đá khiến họ sẩy thai và bỏ rơi không ngó
ngàng đến, lại đi kết niềm vui mới. Cứ tưởng đây là số của con, nào ngờ tạo tội quá nặng,
vì tội đánh phụ nữ sẩy thai, ngược đãi phụ nữ, tội đã phạm vào luật trời. Năm con 28 tuổi
vì thường dùng những mánh khóe cũ nên bị chồng của những cô gái đó phái người truy
sát, thân bị đâm hơn 30 nhát dao mà chết. Sau khi chết, Minh Vương phán con vào Ngục
Lột Xác chịu hình phạt 100 năm. Trên đây chính là những tội con làm khi tại thế, mong Tế
Phật cứu con!
Tội hồn 2: Lúc còn tại thế con là một phần tử của tập đoàn được lập ra để chuyên lừa
gạt, mỗi ngày đều lái xe du lịch lộng lẫy đắc tiền để che tai mắt mọi người. Nhập số lượng
hàng lớn của một số công ty, chỉ trả trước một ít tiền cọc để cho họ tin, đến khi hàng đã
giao đến địa chỉ được chỉ định thì lập tức chuyển hàng khỏi nơi đó ngây trong đêm. Ðợi
đến lúc công ty bị hại phát giác thì không còn kịp, cho nên đã hại một số công ty bị phá
sản, người mất nhà tan. Con đã mang những hàng hóa đã lường gạt này để bán gíá
“Sales”, khi được tiền, liền đến những quán bar tiêu sạch. Có một lần trong lúc uống rượu
do nói quá lớn tiếng, phần tử bất lương ngồi bàn bên cạnh thấy chướng mắt, 8 người đã
dùng gậy bóng chày và dao phá núi đã đánh chết con. Sau khi chết Minh Vương nói con
đáng tội, phạt con vào Ngục Lột Xác chịu khổ 100 năm. Mong Tế Phật cứu con!
Tế Phật: Hai người mặt người tâm xà, giết người không thấy máu, theo lý thì đáng phải
chịu hình phạt này, cố gắng mà phản tỉnh thôi! đồ nhi, thời gian không còn sớm nữa, về
Toàn Chân Ðường thôi!
(Hai Thầy trò lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: đã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI SÁU
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 18 tháng 09 năm 2004
Mùng 05 tháng 08 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người đời suốt ngày luôn bận rộn theo đuổi danh lợi, tài phú, có ai biết được tuổi thọ cũng
đang dần dần giảm đi ? Trong thơì gian đó hoặc vì danh hoặc vì lợi mà tạo ra tội nghiệp,
như vậy càng tiêu bớt đi phước thọ. Ðợi đến khi kiếm được tiền, mạng đã không còn lâu
nữa. Những đồng tiền bất nghĩa, Ơn trên đều phá hỏng hết, đến cuối cùng lao tâm nhưng
chỉ còn là con số không, chi mà khổ vậy ? Nên Lão nạp khuyên người đời phải thức tỉnh
quay đầu, tu trì nhiều hơn để làm đẹp tâm linh, trong lòng không nên tồn ý nghĩ xấu, ác
niệm để đi lường gạt tiền tài của người khác, bằng không tiền tài chưa đến thì mạng đã
mất trước rồi, có đáng hay không ? Cần phải ngộ thôi.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du địa phủ thôi.
(lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái thì nguyên linh của Ðồng sinh lập tức
xuất ra).
Ðồng sinh: đồ nhi ở đây xin hướng về Ân sư khấu thỉnh Thánh an.
Tế Phật: Theo Thầy xuất phát thôi!
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
(lúc này Tế Phật khấu niệm chân ngôn, đài sen hiện ra, hai Thầy trò lên đài sen, đài sen
bay với tốc độ nhanh bay về Âm Sơn).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! đồ nhi có hai vấn đề xin thỉnh giáo Ân sư.
Tế Phật: Hiền đồ có vấn đề gì cứ nói đừng ngại.
Ðồng sinh: Người đời đối với hồn trẻ thơ thường có nhiều lời đồn và sự lo sợ, rốt cuộc là
có hồn trẻ thơ không ? Và đối với cơ thể của người mẹ sẽ sinh ra sự báo thù ở mức độ
nào ?
Tế Phật: Hồn trẻ thơ cùng với một số người sau khi mất đi thì cái linh của họ không có gì
khác biệt, không nên đặc biệt miêu tả quá mức như vậy. Chỉ vì người đời mê muội, cộng
thêm sự khiển trách của lương tâm, nên hy vọng mượn việc cung phụng hồn trẻ thơ để
giảm bớt sự áy náy trong tâm, thật ra không có hiện tượng hồn trẻ thơ phá phách gì cả.
Do lòng người có sự trở ngại này, nên trong tâm sinh ra ảo giác, cộng thêm có người có
lòng tô vẽ, vì muốn lợi cho cơ hội làm ăn lớn của mình, nên đã hô hào những phụ nữ phá
thai hoặc hư thai, mỗi năm nộp một số tiền để cúng, dùng kế xảo trá để nói có thể được
hồn trẻ thơ thương cảm tha thứ, để cho tâm của người phụ nữ được yên ổn, đây thật là
một cái sai rất lớn. Phụ nữ chưa kết hôn mà sinh con, hoặc do những nhân tố như: Áp lực
kinh tế hoặc vì liên quan đến cha mẹ hoặc vì hoàn cảnh mà phá thai, vốn là sai, nhưng chỉ
cần biết tự phản tỉnh bản thân và ăn năn sửa dổi lỗi lầm trước, Ơn trên cũng không trách.
Chỉ cần họ hành thiện nhiều để bù đắp cho lỗi lầm, sau này không tái phạm nữa tội có thể
tiêu trừ, chứ không có việc hồn trẻ thơ quấy phá như người ta đã nói. Người đời hoặc
những người đã nói những lời này, nên phải kịp thời hối cải, bản thân đừng bị lầm và
đừng để người khác bị lầm, để tránh việc tạo tội và nghiệp.
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư đã khai thị tường tận. Còn một vấn đề khác là mỗi người đời
gặp phải vận không tốt, lúc sức khỏe không tốt, liền hoài nghi việc này có liên quan đến
đặt tên không tốt, hy vọng mượn việc sửa tên cải thiện vận mệnh bản thân, nói như vậy
có chính xác không ?
Tế Phật: Sự ngu muội của người đời đã lộ ra ở đây không nghi ngờ gì nữa, nếu chỉ cần
sửa đổi tên thì có thể lên như diều gặp gió, vậy những người họ Trần đều sửa thành tên
Thủy Biển, người họ Vương đều đổi tên thành Vĩnh Khánh, như vậy không phải sẽ lập tức
vưà giàu lại sang hay sao, quả thật như thế nào? Không đâu. Vận mạng con người được
tốt hay xấu đều có liên quan đến thiện đức nhiều hay ít của kiếp trước, người đời thích tạo
ác, lấn lướt người khác, việc ác tạo nhiều, việc thiện không làm, thì sao có thể tích lũy
thiện đức? Tục ngữ nói “Thiện bất tích bất túc dĩ thành danh, ác bất tích bất túc dĩ vong
thân”, suốt ngày làm ác, lại mong kiếp sau được quả báo tốt, như vậy còn Thiên lý nữa
không? Ðợi đến lúc bị trừng phạt vì làm ác, lại hy vọng sửa đổi họ tên để thay đổi vận
mạng, con nói có được không ? Thậm chí có một số người tốn mấy trăm ngàn theo người
ta học họ học tên để vì con đường mưu sinh, thật là hồ đồ ngu muội. Nên biết rằng vận
mệnh nằm trong bàn tay mình, tâm niệm thiện tức thiện Thần đi theo, tâm niệm ác tức
chiêu cảm hung Thần, ác sát đến thân, mỗi khi muốn khởi phát tâm niệm nhất cử nhất
động đều phải thận hành, cộng thêm ngày ngày hành thiện tích đức trong vô hình tự nhiên
sẽ tự hóa giải tai kiếp, cả đời phụng hành thiện đức, ngày ngày siêng năng tu thân, thì sẽ
chứng được quả vị Tiên Phật thôi.
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư khai thị. Trong lúc tế thế thường thấy cáí khổ vì bệnh đau của
những vị thiện tín đại đức khi đến Ðường, trong lòng đồ nhi cảm thấy bất nhẫn, khấu hỏi
Ân sư, có cách nào tốt để giúp những thiện tín đại đức có thể thoát khỏi cái khổ vì bệnh
đau không ?
Tế Phật: Tấm lòng nhân từ của hiền đồ luôn lo nghĩ đến sự đau khổ của mọi người, lúc
nào cũng lo nghĩ đến những thiện tín đại đức, đây là sự tiến bộ của tu đạo. Người đời
trong lục đạo luân hồi, luân hồi đã lâu, tạo sát nghiệp thì chẳng phải nói nữa, Lão nạp thử
hỏi con: “Trong một bữa cơm đã giết bao nhiêu sinh linh ? Những sinh linh này lại có tội gì
mà phải vào trong “Miếu Ngũ Tạng” của con chứ ? Sát nghiệp này tích lũy một đời, con
nói có lớn không ? Giống như danh nhân nấu ăn vừa qua đời, do chỉ dạy người khác nấu
nướng thức ăn, sát nghiệp quá nặng nên mắc phải bệnh ung thư mà chết. Ðây cũng là
quả báo của việc đề xướng của việc sát sanh, người đời không thể không thận trọng. Nếu
không thể quảng hành thiện đức phóng sanh thì thôi, ngược lại ngày ngày tích lũy việc ác
sát sanh, con nói làm sao mà không bị bệnh khổ vào thân đươc? Có câu nói “Thuốc thật
chữa bệnh giả, bệnh thật không thuốc chữa”, nếu người đời uống thuốc chữa bệnh như
uống nước, bệnh lâu mà không khỏe, đây chính là bệnh có dính dáng đến nhân quả,
người đời không thể không thận trọng. Lão nạp phổ khuyên người đời “Buông dao đồ tể,
lập tức thành Phật”, phóng sanh nhiều, ít tạo sát nghiệp, tự nhiên có thể giảm bớt sự hành
hạ của bệnh tật nơi thân, tục ngữ nói: “Ăn người nữa cân, trả người không chỉ 8 lạng, chỉ
sợ là 16 lạng, 24 lạng, thậm chí là trả 30 lạng”, nhân quả báo ứng không phải một đền một
mà là một đền mười thậm chí một đền cả trăm nữa! Hy vọng người đời hãy sớm ngày
thức tỉnh quay đâu, thường nghĩ đến Trời có đức háo sinh, đừng vì ham khẩu dục, để
tránh bệnh nguy đến thân, lúc nằm trên giường bệnh đau khổ thì hối hận cũng đã muộn
rồi!
(Trong lúc thời gian hai Thầy trò Tế Phật trò chuyện thì đài sen đã nhanh chóng bay qua
khỏi ranh giới âm dương, đáp xuống tầng thứ 12 phía sau Âm Sơn - Ngục Rút Ruột).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ?
Tế Phật: Ðến rồi! Mục đích hôm nay đến thăm phỏng vấn là Ðịa Ngục tầng thứ 12 - Ngục
Rút Ruột.
Ðồng sinh: Khi nghe cảm thấy thật đáng sợ, không biết bên trong nhốt là những tội hồn
thuộc loại nào ?
Tế Phật: Ðều là những người có “Tim gan đen, lòng dạ đen”.
Ðồng sinh: “Tim gan đen”? “Lòng dạ đen”? Có phải là bị ung thư gan, ung thư ruột, nếu
không thì sao lại có “Tim gan đen” “Lòng dạ đen” chứ ?
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc ơi, nói con ngốc con thật là ngốc, đây chỉ là từ hình dung, vì tội hồn
trong ngục này, lúc còn sống chỉ biết kiếm tiền để thỏa mãn sự hưởng thụ ăn uống vui
chơi của vật dục, hoàn toàn không nghĩ đến sự sống chết của người khác, chỉ cần có thể
lừa có thể gạt, dù cho việc trái với lương tâm cũng làm, tội hồn trong ngục này co thể nói
là không có lương tâm, nên mới nói là “Tim gan đen” “Lòng dạ đen”, theo Thầy vào trong
tham quan thì sẽ biết.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh từ từ xuống đài sen, vào trong Ngục Rút Ruột, chỉ thấy
tội hồn bị trói vào một cây cột, Quỷ sai lấy dao bén mổ phanh bụng tội hồn ra, sau đó lấy
móc banh da bụng tội hồn ra, tiếp theo đưa tay vào trong bụng tội hồn móc ruột kéo ra, lúc
này tội hồn kêu la thảm thiết rồi chết. Quỷ sai móc ruột kéo ra rồi quăng cho rắn sắt chó
sắt ăn. Rắn sắt, chó sắt vừa ngửi được mùi tanh lập tức giành nhau ăn, Quỷ sai tưới nước
hoàn hồn tội hồn chết được sống trở lại, cứ như vậy liên tục hành hình, làm cho Ðồng sinh
không nhẫn tâm nhìn, cứ đau lòng rơi nước mắt).
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc con khóc cái gì ?
Ðồng sinh: Ðồ nhi vì sự vô tri của chúng sanh mà rơi nước mắt, chỉ thấy Tiên Phật không
ngừng phi loan xiển giáo, bỏ ác hướng thiện, nhưng người đời lại không nghe khuyên, đã
tạo nên ác nghiệp này, hôm nay phải chịu hình phạt thê thảm này, trong lòng không tránh
khỏi khởi lên sự đồng tình, nên tự nhiên mà rơi nước mắt.
Tế Phật: Sự ngu mê của người đời chính là ở đây, “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”,
không gặp Diêm Vương không biết tội của bản thân, biết làm sao đây! Biết làm sao đây!
Ðây cũng chính là nguyên nhân mà Mẫu Nương ban dụ chỉ viết sách “U Minh Du Ký”, hy
vọng mượn việc hai Thầy trò ta viết sách “U Minh Du Ký” cho mọi người biết, có thể đánh
thức lòng trầm mê của người đời, nhanh chóng quay đầu mà hướng về bến bờ Bát Nhã,
vĩnh viễn không bị rơi vào trong lục đạo luân hồi. Mệnh cho Quỷ sai dẫn hai tội hồn đến
tường thuật tội nghiệp lúc còn tại thế đã phạm, để cảnh cáo người đời.
(Lúc này Quỷ sai phụng mệnh Tế Phật, từ cây cột cởi trói hai tội hồn một nam một nữ rồi
dẫn đến quỳ trước mặt Ðồng sinh).
Tội hồn 1 (Hồn nam): Lúc còn tại thế con chuyên mua bán phần mềm để sinh sống, chỉ
cần có Công ty phần mềm có phiên bản mới đưa ra thị trường thì con lập tức copy, sau đó
bán trên mạng, không cần tốn công hao sức thì từng xấp từng xấp chi phiếu lập tức vào
tay. Công ty hợp pháp đã tốn rất nhiều tiền của đầu tư cho việc nghiên cứu phần mềm,
nhưng đã bị con dễ dàng tận tình hưởng thụ thành quả của họ một cách nhẹ nhàng, thật
là khoan khoái vô cùng! Không ngờ bị cảnh sát phát hiện và bắt đến cục cảnh sát. Trong
thời gian giam giữ, bỗng nhiên xuất hiện Hắc Bạch Vô Thường đến bắt, bất chợt cảm thấy
chóng mặt ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy thân mình nằm trên mặt đất, hồn bị Hắc Bạch Vô
Thường bắt đi. Hồn đến Ðịa phủ, Minh Vương nói con tán tận lương tâm, đánh cắp thành
quả của người khác, đây là hành vi xâm phạm quyền sở hữu, theo pháp lý là tội không thể
tha, nên bị phán vào Ngục Rút Ruột này 30 năm, mỗi ngày chịu khổ với cảnh mổ bụng,
móc ruột đau khổ không chịu nổi, sống không bằng chết, đến hôm nay hối hận đã muộn
rồi. Hy vọng Tế Phật cứu con!
Tội hồn 2 (Hồn nữ): Lúc còn tại thế con mở tiệm kinh doanh hàng cao cấp, chuyên bán
hàng hiệu của các nước như bóp da, xách tay. v.v… Vì thấy nhà cung ứng làm chui có thể
chế tạo hàng giả giống như thật, như lấy mắt cá giả trân châu, lấy đồ giả làm đồ thật bán
cho những khách hàng không sành, người mua thấy giá rẻ hơn một chút thì nghĩ rằng
mình lượm được hàng xịn với giá rẻ, người mua cũng không thể phát hiện ra được. Cứ
như vậy trong vài năm đã tích lũy được một số tiền bất nghĩa lớn, dù gì tiền này rất dễ
kiếm nên cuộc sống bắt đầu xa hoa, dùng xe du lịch đời mới thay chân, ra vào khách sạn
hào hoa năm sao, ăn thức ăn ngon, uống rượu vui vẻ biết bao. Mãi đến một ngày đột
nhiên cảm thấy thân thể không bình thường, say xẩm mặt mày, nằm xuống giường nghĩ
ngơi một chút, lúc tỉnh dậy thì đã khí tuyệt thân vong, lập tức bị dẫn đến điện Diêm
Vương, Minh Vương nói con có tâm địa xấu xa lấy hàng giả làm thật lường gạt khách
hàng để kiếm tiền, thật là không nên, sau đó con bị phán vào Ngục Rút Ruột chịu thọ hình
30 năm. Hôm nay hối hận đã muộn rồi! Mong rằng Tế Phật niệm tình tội hồn thành tâm nói
ra những tội lỗi đã phạm mà xá tội cho một phần nào!
Tế Phật: Ðược, niệm tình hai ngươi có lòng hối hận, có thể ngưng hình phạt một tuần, để
thưởng công khuyên người đời. Hôm nay thời gian viết sách đã lâu, chúng ta về thôi!
Ðồng sinh: Ðồ nhi tuân mệnh!
(Lúc này Tế Phật cùng Ðồng sinh Thầy trò lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về
Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI BẢY
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 25 tháng 09 năm 2004
Ngày 12 tháng 08 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người đời loạn luân bại đức, con gian dâm mẹ, không bằng loài cầm thú, không biết thân
này từ đâu mà đến, lại hút chích hoặc uống rượu sau đó loạn tính cưỡng dâm mẹ mình,
thật là uổng phí được thân người, nhất định phải đọa vào Ðịa Ngục A Tỳ vĩnh viễn không
được siêu sanh. Lại có những người làm cha làm mẹ đem con cái của mình đẩy vào trong
hố lửa, dùng thân xác kiếm tiền cung phụng cho việc tiêu xài của họ, đây cũng là hành vi
của cầm thú, tục ngữ có câu: “Hùm độc không ăn thịt con”. Vì sao lại có người làm cha
làm mẹ lại nhẫn tâm đem con ruột của mình đẩy vào trong hố lửa để thỏa mãn việc chi
tiêu của bản thân chứ ? Loại người như vậy cần phải vào Ngục Vạc Dầu để chịu hình phạt
bỏ vào trong chảo dầu, người đời không thể không cẩn trọng. Nếu ai có phạm phải, mong
rằng có thể phát nguyện in tặng sách “U Minh Du Ký” ta chuẩn lấy công chuộc tội.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái thì nguyên linh của Ðồng sinh lập tức
xuất ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi ở đây xin hướng về Hoạt Phật Ân sư khấu thỉnh Thánh an!
Tế Phật: Hiền đồ miễn lễ! Ði thôi! Ði du Ðịa phủ.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen hiện ra trước mắt, hào quang chói mắt,
đẹp không thể tả. Hai Thầy trò lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh bay hướng về
mục đích của hôm nay đến tầng thứ 13 - Ðiạ Ngục Vạc Dầu.
Tế Phật: Hiền đồ con cảm thấy ngày nay thế đạo nhân tâm thế nào ?
Ðồng sinh: Chỉ có một chữ “Loạn”, con hiếp dâm mẹ, cha mẹ vì tiền đã đẩy con vào hố
lửa, người đời vì tiền để hút chích nên mua bán súng ống, hoàn toàn không nghĩ đến sự
an toàn về tính mạng và tài sản của người khác. Lại có người vì tình mà khốn khổ, động
một chút nhảy lầu tự sát, dẫn đến việc hao tổn cho xã hội; lại có người bị bệnh trầm uất,
đụng một chút là đốt xăng muốn cho cả nhà cùng chết, người đua xe thì mặc sức mà chạy
tùy ý làm tổn thương nhân mạng, sau khi đụng chết người lại bỏ chạy không chịu trách
nhiệm, khiến cho người nhà nạn nhân đau lòng muốn chết theo. Tất cả những điều này đã
nói rõ lòng người đã đến bước loạn, xấu tột cùng. Lại có người làm quan, làm chủ quản
không biết trân trọng, thương tiếc cấp dưới của mình, tùy tiện thét mắng làm tổn thương
thân tâm con người. Mỗi khi có ngày lễ tết thì phải tặng quà mới có thể yên thân làm việc.
Khi chủ quản ra ngoài ăn nhậu, lại bảo thuộc hạ đi thanh toán hóa đơn, với những công
lao này, mỗi năm đánh gía thành tích xếp cho loại A hoặc cùng chủ quản đánh bài, uống
rượu, nịnh bợ, a dua với chủ quản thành tích thuộc loại A. Còn người cực khổ làm việc,
thành tích mãi mãi vẫn là loại B. Lại có những người thân là hiệu trưởng không biết làm
tốt công việc trường học, chỉ biết biểu hiện công phu bề ngoài nịnh bợ cấp trên, đối với
những Thầy giáo dưới tay thì người nào nghe lời thì có kẹo ăn, người nào không nghe lời
thì một đồng cũng không cho. Những việc này khiến đồ nhi cảm thấy sự thay đổi nhân tâm
của người Ðài cương, đã bại hoại đến mức không nói được, chẳng trách gì Ơn trên đã
giáng tai kiếp để cảnh cáo người đời, nhưng người đời vẫn chỉ biết nghĩ đến “Tôi”, vẫn
không biết hối cải, thức tỉnh, khiến người cảm khái vô cùng!
Tế Phật: Sự lo lắng của con cũng giống như sự lo lắng của Thầy, tâm Phật từ bi nhiều lần
giáng đàn phê huấn, xiển giáo để giáo dục nói cho người đời tu tâm hướng đạo, chư ác
mạc tác chúng thiện phụng hành, nhưng người đời vẫn “Người nói khẩn thiết, người nghe
hờ hững”. Ðã làm Chư Thiên Tiên Phật thương cảm vô cùng.
Ðồng sinh: Vậy cần phải làm thế nào để độ chúng sanh quay về Vô Cực Tiên Hương ?
Tế Phật: Chúng sanh trong thời kỳ mạc pháp căn cơ chánh kiến yếu, tà kiến mạnh, cho
nên khó độ hóa. Nhưng thân là người tu hành tuyệt đối không vì chúng sanh khó độ mà
buông bỏ, càng phải có tâm niệm nắm giữ hồng nguyện của Ðịa Tạng Vương Bồ Tát
“Chúng sanh bất độ tận, thệ bất thành Phật”, thúc đẩy công việc phổ độ chúng sanh, như
vậy mới có cơ hội trở về Tiên hương (Cố hương - Người dịch).
Ðồng sinh: Nếu độ không nổi thì phải làm sao ?
Tế Phật: Như thế buộc phải thu viên tất cả sẽ quy về hủy diệt.
Ðồng sinh: Ân sư nói là sự hỗn độn “Ngọc đá cùng tan” phải không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi, Lão nạp chỉ hy vọng người đời trân trọng kiếp nhân sinh nan
đắc này, nỗ lực hướng đạo mà tu, làm nhiều việc thiện giới sát phóng sanh, tự nhiên có
thể chứng được thánh quả bồ đề.
(Lúc hai Thầy trò Tế Phật trò chuyện, thì đài sen đã nhanh chóng bay qua khỏi ranh giới
âm dương, bay qua Âm Sơn đến nơi hôm nay cần phỏng vấn tầng thứ 13 - Ðịa Ngục Vạc
Dầu).
Ðồng sinh: Sao bỗng nhiên thay đổi, cảm thấy nóng vậy ? Mỗi khi đến âm giới đều khiến
người ta sởn tóc gáy, sao lần này cảm giác không giống, càng lúc càng nóng ?
Tế Phật: Hiền đồ không biết đó thôi, vì đã đến nơi hôm nay cần phỏng vấn tầng thứ 13 -
Ngục Vạc Dầu!
Ðồng sinh: Hèn chi đệ tử cảm thấy nóng nực khác thường. Dám hỏi Ân sư ở nhân gian
đã phạm tội gì mà bị phán vào Ngục Vạc Dầu chịu sự trừng phạt vậy ?
Tế Phật: Hiền đồ hỏi rất hay! Những người trên nhân gian dùng bùa tà hại người, nên
người đời gọi là “Phù Tử Tiên” (Bùa tử tiên). chuyên dùng buà tà hại người, đọat tính
mạng người, phá hoại hôn nhân, hại vợ chồng người ta bất hòa để trục lợi. Lại có những
người cấp trên giả mượn quyền thế áp bức cấp dưới khiến cấp dưới đau khổ không chịu
nổi hoặc người mượn quyền lực công để hà hiếp lão bá tánh lương thiện để thỏa tư dục,
Ơn trên đều phán xử hình phạt này để tội hồn vào “Ngục Vạc Dầu” để họ nếm mùi vị vào
vạc dầu, thôi chúng ta vào trong phỏng vấn.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh từ từ bước xuống đài sen đi thẳng vào Ngục Vạc Dầu,
chỉ thấy Quỷ sai dùng cây chỉa nhọn xỉa tội hồn, tội hồn kêu gào thảm thiết, tiếp đó bỏ tội
hồn vào chảo dầu, chỉ thấy trong tích tắc toàn thân tội hồn chỉ còn lại bộ xương trắng. Quỷ
sai lại vớt lên vứt cho rắn sắt, chó sắt ăn. Phần xương trắng còn dư thì tạt nước hoàn hồn,
lại hồi phục nguyên hình. Lúc này đột nhiên có một tình trạng phát sinh, có một nhóm Quỷ
sai vây quanh một tội hồn, tội hồn này lúc tại thế là một đạo sĩ, chuyên dùng bùa tà hại
người, đang thí pháp đối kháng Quỷ sai, giằng co không dứt).
Tế Phật: Hiền đồ đứng đây, đợi Thầy vào trong trợ giúp.
(Lúc này chỉ thấy Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, tiếp đó quăng hồ lô trong tay lên không
trung, hồ lô phóng ra vạn tia kim quang, sau đó hút tội hồn vào trong hồ lô. Tế Phật thu hồ
lô lại, dùng xích Tiên trói tội hồn giao cho Quỷ sai, Quỷ sai dùng chỉa hất tội hồn vào chảo
dầu, ngay lập tức tội hồn biến thành một đống xương trắng; lại tạt nước hoàn hồn, tội hồn
hồi phục hình tướng cũ nhưng phép thuật đã mất. Tế Phật thu hồi xích Tiên, gọi Quỷ sai
dẫn hắn đến trước mặt Ðồng sinh, mệng hắn ta nói ra lúc còn sống đã phạm những tội gì
mà chịu sự trừng phạt này để viết vào sách quý khuyên hóa người đời.
Tội hồn: Ai da! Khổ quá! Ai bảo con ỷ thế ngoan cố chống cự, nay gặp Tế Phật phật pháp
vô biên, nên tiêu rồi! Con xin nói ra những tội lỗi của con, để cảnh cáo người đời đừng
giẫm lên vết xe đổ của con. Lúc còn tại thế, con chuyên môn dùng bùa Phù Tử Tiên, bùa
tà hại người, chỉ cần có người ra tiền yêu cầu con hại người, nếu giá cả vừa ý sợ gì
chuyện tổn Trời hại lý đều làm ra hết. Như làm người ta hôn mê để cho đối phương đạt
được mục đích hiếp dâm hoặc phá hoại hôn nhân, hại công ty người ta bị sụp đổ, dùng
cách châm kim vào hình nộm khiến cho đối phương bị mất mạng hồn xuống suối vàng, chỉ
cần có tiền, việc xấu gì con cũng có thể làm được. Có một lần con đi ngang qua một bãi
cỏ thấy một cô gái có nhan sắc đi ngang, trong lòng khởi ý niệm xấu, dùng bùa phép,
chuẩn bị làm cô ta ngất xỉu sau đó sẽ cưỡng dâm. Nào ngờ trong lúc đang làm phép, gặp
đúng lúc Khoát Lạc Linh Quan Vương Thiên Quân định đến giáng bút, đi ngang qua nơi
này lại thấy con đang dùng tà bùa hại người nên đã bắt hồn con đến Ðịa phủ. Trong lòng
con không cam, Quỷ sai đến bắt con, nên đã dùng phép để kháng cự, ai ngờ lại gặp Tế
Phật, con thật là xui!
Tế Phật: Ngươi không phải là xui, là tội ngươi đáng kiếp, hãy ngoan ngoãn sám hối đi! Ta
sợ ngươi vĩnh viễn bị nhốt dưới Âm Sơn không cách nào thoát khỏi khổ. Lão nạp cũng
khuyên gián người đời, bùa phép, phát thuật dùng vì việc chánh, có thể cứu người tạo
công, âm đức vô lượng, ngược lại dùng để hại người thì tội không ít, người đời không thể
không thận trọng. Thôi thời gian hôm nay đã dài rồi, sợ thân đồng tử quá mệt, có thể về
Toàn Chân Ðường.
Ðồng sinh: Tuân mệnh! tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của Ân sư.
(Hai Thầy trò lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: đã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI TÁM
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 02 tháng 10 năm 2004
Ngày 19 tháng 08 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người đời cứ làm những việc xằng bậy nham hiểm, thành thiện chi niệm không đủ cứ cho
rằng việc làm trong phòng tối trái với lương tâm thì không ai biết, làm việc ác tuyệt đối
không ai thấy, thật là một sai lầm lớn. Nên biết rằng trên đầu ba tấc có vị Thần minh, nhất
cử nhất động nhất niệm của người đời đều có sự giám sát của Thần Tam Thi, Ty Mệnh
Chân Quân, Nhật Dạ Du Thần, Thành Hoàng, Thổ Ðịa. v.v… một chút cũng không bị bỏ
sót. Nên Lão nạp phụng khuyên người đời, cần thành tâm chánh niệm hợp đạo mà hành,
thì ngày ngày ý niệm được quang minh, lúc nào cũng được thiện Thần, cát Tinh ủng hộ
soi sáng, tự nhiên được bình an vô sự, bằng không một đời làm việc trái với lương tâm,
trái đạo lý thì tội lớn vô cùng.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi!
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức bị điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi xin hướng về Ân sư khấu thỉnh Thánh an.
Tế Phật: Hiền đồ miễn lễ! Có thể vừa đi vừa nói.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen hiện ra, hào quang chói mắt, kim bích
huy hoàng).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Gần đây cả Ðài Loan sa vào sự lo sợ của đàn kiến lửa là vì sao ?
Tế Phật: Ha ha! Ðây vốn là Thiên cơ bất khả lộ, hôm nay con hỏi, Thầy có thể thổ lộ cho
con (Không thể đính chính tại chỗ, phải nhớ kỹ!) một chút để người đời biết. Người đảo
Ðài Loan có lòng tham lam, việc thiện không làm, việc ác làm tận, bất cứ việc tàn nhẫn gì
chỉ cần có thể kiếm lời, có thể kiếm tiền, dù cho việc hung ác đến đâu cũng có thể làm
được, thật là tán tận lương tâm. Thần linh Thổ Ðịa các nơi, chúng Thần Thành Hoàng lần
lượt thượng tấu với Ngọc Ðế, cầu giáng tai kiếp để cảnh cáo người đời, để dẫn dắt lòng
người quay về nẻo chính. Ngọc Ðế thấy báo cáo quá nhiều cũng không cầm được lắc
đầu thở dài, ra lệnh cho Bộ Ôn Dịch, tiếp theo sau năm có dịch bệnh SAR lại giáng dịch
kiến lửa để trừng phạt người đời. Ðồ nhi con hiểu chưa ?
Ðồng sinh: Dạ! Ðồ nhi đã hiểu rồi, vậy phải làm sao đây ? Cả Ðài Loan bị kiến lửa phá
phách bừa bãi, không thể ngồi nhìn mà không lo, Ân sư có cách nào để cứu những bệnh
khổ cho chúng sanh ?
Tế Phật: Có thì có, nhưng chỉ hy vọng chúng sanh thành tâm sửa đổi, nỗ lực hành thiện,
bằng không sẽ không chỉ kiến lửa mà còn có những tai kiếp khác sẽ giáng xuống nữa đây!
Có thể lấy nước xà bông đổ vào tổ kiến, tự nhiên có thể diệt trừ, đương nhiên cần phải đổ
ngay tổ của nó mới có hiệu quả vì kiến ở nơi rất sâu.
Ðồng sinh: Vậy thì tạo sát nghiệp không đáng sợ sao ?
Tế Phật: Nếu như sinh vật không làm tổn thương đến con, mà con lại giết nó thì sẽ có tội
lớn, nếu có thể thả được một mạng sống sẽ tốt hơn, không nên giết sạch toàn bộ hết, để
tránh tạo sát nghiệp thâm sâu.
Ðồng sinh: Ân sư nói là nếu có cách khác để đuổi thì không cần phải giết đúng không ?
Tế Phật: Con thật đáng dạy dỗ, nói một hiểu ba, tức là có những sinh vật có cách để
phòng trị thì nên phòng trị, cũng đạt hiệu quả như mong muốn, không nhất định phải giết
hại nó.
Ðồng sinh: Vậy có cách gì mà không cần phải sát sanh lại có thể đuổi kiến ?
Tế Phật: Phương pháp thì có. Có thể lấy bột tiêu hoặc bột ớt rải lên tổ kiến, hoặc chỗ ra
vào của kiến, tự nhiên kiến sẽ bỏ đi mà không trở lại nơi đó.
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư đã giải thích. Tin rằng người đời khi thấy quyển sách này nhất
định trong tâm sẽ hiểu. Vậy nếu muốn Ơn trên không giáng xuống bất cứ tai kiếp nào, chỉ
có nhân tâm quy thiện không làm điều xằng bậy, thì kiến lửa tự nhiên sẽ mất, không cần
phải xịt thuốc diệt. Ðây cũng chính là nguồn gốc thanh của đạo. Nếu như lòng người
chưa cải thiện được, tốt nhất dùng phương pháp phòng trị sinh vật lấy bột tiêu hoặc bột ớt
để đuổi đi cũng được. Cách xấu nhất là lấy thuốc hoặc nước xà bông đổ vào, như vậy sẽ
sát sinh vô số, thì tội lớn vô cùng. Ân sư ơi! Ðệ tử nói đúng không ?
Tế Phật: Ðúng rồi. Gần đây sức lãnh ngộ của con đã tăng rất nhiều, có thể hiểu được ý
của Thầy mà phân tích rõ ràng, thật đáng mừng.
Ðồng sinh: Thật ngại quá, cũng nhờ công lao của Tế Công Lão Sư dạy bảo, đệ tử khấu
tạ Ân sư.
Tế Phật: Ha ha! Có được đệ tử như vậy cũng là một vinh quang của Thầy.
(Trong lúc hai Thầy trò Tế Phật trò chuyện, thì đài sen đã nhanh chóng bay qua khỏi ranh
giới âm dương, tiến thẳng đến Âm Sơn, đến nơi hôm nay cần phỏng vấn tầng 14 - Ngục
Ðen Tối).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ?
Tế Phật: Ðương nhiên rồi! Ðã đến nơi hôm nay cần phỏng vấn tầng 14 - Ngục Ðen Tối.
Ðồng sinh: Thời gian trôi qua thật nhanh, sách U Minh Du Ký đã viết được một đoạn rồi.
Không biết khi nào phần sau của Thánh thư được công bố ?
Tế Phật: Hiền sinh đừng vội, chỉ cần con có lòng thế Thiên tuyên hóa, Ơn trên sẽ không
ngừng việc viết sách. Ðừng buồn! Còn việc dùng hình thức nào để viết, Thầy sẽ giữ bí
mật, tạm thời không nói ra đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sẽ có Thánh thị.
Ðồng sinh: Cảm tạ sự hậu ái của Ơn trên, tin rằng toàn thể sư huynh, sư tỷ, nhất định sẽ
kiên trì giữ vững lòng thành thế Thiên tuyên hóa, dốc hết toàn tâm toàn lực ra sức mà
làm. Dám hỏi Ân sư, hôm nay nơi đến du Ðịa Ngục tên là Ngục Ðen Tối, sao gọi là như
vậy ?
Tế Phật: Vì lòng người thật hẹp hòi, lường gạt dối trá, ức hiếp người lương thiện, cứ cho
rằng làm việc xấu không ai biết, nên đã tạo nhiều chuyện ác, thủ đoạn hung tàn, không có
nhân tính, nên Ơn trên đã tùy dựa vào lòng đen tối nguy hiểm của con người để lập ra
Ngục Ðen Tối để trừng phạt con người.
Ðồng sinh: Thì ra là như vậy, lòng người tối tăm, nên Ơn trên lập ra Ngục Ðen Tối để
trừng phạt, thật diệu! thật diệu!
Tế Phật: Theo Thầy vào trong tham quan thì sẽ biết.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh vào trong. Khi vừa vào ngục, đưa bàn tay ra không thấy
năm ngón, do Ðồng sinh không nhìn thấy nên không theo kịp Tế Phật, vì vậy hoảng hốt
kêu to: “Tế Công Lão Sư! Tế Công Lão Sư! Thầy đang ở đâu ? Ðệ tử tìm không được
Thầy rồi!”. Tế Công Hoạt Phật đưa ra viên Dạ Minh Châu đã mượn sẵn của Ðịa Tạng Cổ
Phật, đột nhiên cả Ngục Ðen Tối bỗng sáng rực lên, thì ra có rất nhiều tội hồn bị treo
ngược, sung máu nên mặt trở nên đỏ, Quỷ sai lấy dao bén đâm tội hồn, lập tức máu tuôn
chảy, tiếp đến là mổ ngực ra, dùng tay moi tim và gan ra vứt cho rắn sắt, chó sắt ăn. Tội
hồn kêu thét một tiếng thảm thiết rồi chết ngất đi, Quỷ sai lại tạt nước hoàn hồn, tội hồn lại
hồi phục nguyên hình và tiếp tục như vậy).
Ðồng sinh: Thật thảm quá! Thật thảm quá! Khi nhìn thấy khiến cho người ta sởn tóc gáy,
nổi da gà. Nếu như người đời có thể thấy được, theo con thấy dù cho có đánh chết họ, họ
cũng không dám làm việc ác đâu.
Tế Phật: Ðương nhiên rồi. Hy vọng người đời khi xem quyển sách “U Minh Du Ký” có thể
sinh lòng sám hối và giác ngộ, lại có thể in ấn phổ biến để tuyên hóa rộng ra, như thế đạt
được phước vô lượng đồng thời tiêu nghiệp bản thân. Mệnh cho Quỷ sai áp hai vị tội hồn
đến trước mặt Ðồng sinh để nói ra đã phạm tội gì ? Vì sao phải đến đây ? để khuyên hóa
người đời.
(Lúc này Quỷ sai phụng mệnh Tế Phật áp giải hai tội hồn đến trước mặt Ðồng sinh).
Tội hồn 1: Lúc còn sống con là một “Lương thượng quân tử” mà người đời thường gọi là
kẻ trộm. Có một hôm con vào trong tiệm châu báu để ăn trộm, do lúc động làm cho bà chủ
tiệm giật mình xuống lầu kiểm tra. Con nhất thời trong lòng hoang mang sợ bị phát hiện
hành tung, nên nghĩ rằng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, nên đã lấy dao
nhọn đâm vào cổ hộng cắt đứt khí quản của bà chủ tiệm và vơ vét vàng bạc châu báu rồi
nghênh ngang bỏ đi. Vốn tưởng rằng Thần không biết Quỷ không hay nhưng ai ngờ trong
lúc con giết hại bà chủ tiệm, vì gặp sự phản kháng nên tóc của con bị bà chủ tiệm nắm
trong tay và trở thành bằng chứng để cảnh sát phá án. Sau đó con bị kết án tử hình, khi
chết hồn con bị Quỷ sai dẫn đến đây, suốt năm suốt tháng đều sống trong bóng tối, không
có ban ngày, lại chịu khổ cảnh treo ngược móc tim gan, thật là khổ đến không nói nên lời,
cầu Tế Phật cứu con!
Tội hồn 2: Con cũng giống như vị thứ nhất cũng là một kẻ trộm, nhưng chỉ chuyên ăn
trộm gạo thóc, trái cây và cá của nông ngư dân, chỉ cần khi thấy đêm không trăng, gió
mạnh, quan sát bốn hướng không có người, con đánh cắp sạch đồ của nông ngư dân đã
cực khổ làm, hại rất nhiều nông ngư dân trong một đêm đã mất trắng tâm huyết nhiều
năm. Bản thân nghĩ rằng làm như vậy đạt lợi rất nhiều, vả lại Thần không biết Quỷ không
hay, ai ngờ có một ngày vì làm theo kế cũ, có một nông dân trong lòng cảnh giác đã giữ ở
bên cạnh ruộng đợi lúc kẻ trộm đến. Con vốn không biết, sau khi con lấy trộm thơm đang
chuẩn bị rời khởi nơi đó đúng lúc bị nông dân phát hiện hét to và chặn con lại. Lúc này
con nổi nóng nên liên kết với người đi chung đã đánh chết người nông dân. Do sau khi
đánh chết người trong lòng lo sợ liền lái xe bỏ trốn, không cẩn thận đụng phải xe đi ngược
chiều làm thân mất mạng vong. Sau khi chết Minh Vương nói con có tay chân khỏe mạnh
sao không chịu cố gắng làm việc mà lại đi cướp giật giết người, tội không thể tha, nên
phán vào Ngục Ðen Tối chịu khổ, đến nay đã 20 năm rồi, còn thêm 40 năm nữa. Những
ngày tháng sau này biết làm sao đây, hy vọng Tế Phật cứu con!
Tế Phật: Hai người lòng dạ độc ác, chỉ vì muốn đạt những thứ bất nghĩa đã giết người tàn
nhẫn, thật đáng tội, vì hôm nay có công tham gia viết Thánh thư có thể miễn hình phạt ba
ngày. Thôi, hôm nay thời gian viết sách đã lâu, đồ nhi về Toàn Chân Ðường thôi!
Ðồng sinh: Tuân mệnh.
(Luc này Tế Phật và Ðồng sinh Thầy trò lên đai sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về Toàn
Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ MƯỜI CHÍN
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 09 tháng 10 năm 2004
Ngày 26 tháng 08 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Lão nạp vân du thiên hạ, thấy người đời đều tham cầu sự hiện hóa, tham cầu danh tiếng
của đạo trường, nơi nào càng danh tiếng thì đến đó tu trì, nơi lặng lẽ không danh tiếng thì
thiện tín thưa thớt một cách đáng thương. Ðều dựa vào người, dựa vào đạo trường mà
tu, đây là một điều sai lại càng thêm sai. Ôi! Nên biết “Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh,
thủy bất tại thâm hữu long tắc linh” (Núi tuy không cao nhưng có Tiên nên nổi tiếng, đầm
tuy không sâu có Rồng vẫn linh. Người dịch). Như do phụng mệnh Lão Mẫu sáng lập ra
Toàn Chân Ðường, tuy phải chịu hẹp bàn đạo ở nơi nhà phố nhưng Thiên mệnh Ơn trên
vẫn viết sách không ngừng, chính là một minh chứng. Vợ chồng đàn chủ Ðồng sinh giữ
vững lòng thành tâm thế Thiên tuyên hóa, làm cho loan đài phát triển để độ chúng sanh,
quả thật công đức vô lượng. Hy vọng người đời cần hộ trì chân đạo, lấy pháp làm Thầy,
đừng lấy người làm Thầy thì việc phổ hóa đại đạo có gì khó đâu, Thầy có lời khuyên như
thế.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật phất nhẹ một cái, thì nguyên linh của Ðồng sinh lập tức
xuất ra).
Ðồng sinh: Ðệ tử xin hướng về Tế Phật Ân sư khấu thỉnh Thánh an!
Tế Phật: Hiền đồ miễn lễ, hôm nay phóng sanh Thầy cũng có mặt ở nơi đó và có hơn hai,
ba ngàn vị Tiên Phật cũng đến. Những con ngao sò đều pháp hỷ sung mãn theo Ðông
Hải Long Vương - Ngao Quảng đến Ðông Hải Long Cung tu, đồ nhi co cảm động không ?
Ðồng sinh: Dạ có, mỗi khi thấy Chư Thiên Tiên Phật giáng giá nhiều như thế, nhưng số
người tham gia thì chênh lệch quá nhiều, chỉ cảm thấy chúng sanh đã bỏ lỡ cơ hội gia linh
hiếm có mỗi tháng một lần này. Mỗi khi thấy chúng sư huynh tỷ theo nghi thức tụng niệm
phóng sanh, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Tế Phật Ân sư, Lữ Tiên tổ, các Ân sư của
Ðường và Tây Thiên các vị Bồ Tát đều lần lượt giáng gía giảng kinh thuyết pháp cho
những con ngao sò được phóng sanh, để chúng khai ngộ lý mà tu trì. Thấy chúng ngao sò
hóa thân thành hình dáng người nhỏ, đều rất thành kính lắng nghe Tiên Phật thuyết pháp,
cảnh tượng thật ấm áp cảm động lòng người, thật khiến người ta ngưỡng mộ!
Tế Phật: Hiền đồ con có Thiên nhãn có thể biết được tình hình sôi động lúc phóng sanh,
người đời phàm thai mắt thịt sao có thể thấy được, nhưng Lão nạp khuyên người đời nên
tham gia nhiều vào hoạt động phóng sanh, vừa được tiêu nghiệp, vừa được gia linh, lại
vừa chúc phúc cho sự tái sinh của ngao sò, có thể nói ý nghĩa thật phi phàm. Trên đời có
thêm một người tu, thì thế gian sẽ có thêm một phần sinh lực để tịnh hóa vũ trụ! Thôi vừa
đi vừa nói.
(Lúc này Tế Phật niệm chân ngôn, đài sen của Ðồng sinh hiện ra, hào quang chói cả mắt,
sáng đẹp lạ thường).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Gần đây có đoàn thể học thuật nghiên cứu vấn đề phóng sanh, nói
rằng số tiền phóng sanh trong một năm ở Ðại Loan khoảng một tỷ đồng, nhưng lại tạo
thành việc phá hoại cân bằng sinh thái, khuyên người đời không nên phóng sanh, không
biết cách nhìn của Ân sư đối với sự việc này như thế nào ?
Tế Phật: Bản thân việc phóng sanh vốn là trưởng dưỡng lòng từ bi, cũng là việc được
Chư Phật ủng hộ, trên hiểu được lòng nhân từ của Trời, dưới hiểu được sự đồ thán của
sinh linh, quả thật là công đức vô lượng. Nhưng có một số đoàn thể phóng sanh không
hiểu được ý nghĩa chân chính của việc phóng sanh, vì phóng sanh mà phóng sanh, nên
đã mua rắn độc, cá ăn thịt người và rắn mối Nam Mỹ … phóng sanh, làm sao mà không
phá hoại sinh thái chứ ? Lại có một số người thích nuôi “thú vật cưng” nhưng qua một thời
gian sau không nuôi nữa đem phóng sanh, như vậy làm sao mà không tạo thành hạo kiếp
của sinh thái ? Cách phóng sanh như vậy là hành vi thật dại dột. khi phóng sanh cần phải
cân nhắc khả năng thích ứng môi trường của những sinh linh và cân nhắc vấn đề không
phá hoại sự cân bằng sinh thái ở nơi đó, nếu chỉ nghĩ đến việc phóng sanh mà không làm
bài nghiên cứu nội dung đương nhiên sẽ mất đi ý định ban đầu của việc phóng sanh.
Ðồng sinh: Vậy mỗi tháng Toàn Chân Ðường phóng sanh, Ơn Trên có khen ngợi không
vậy ?
Tế Phật: Ha ha! Con nói thử xem ? Trên Trời giáng xuống rất nhiều Thánh Thần Tiên
Phật, vậy chưa chứng minh sao ? Cần gì phải để Thầy phí thêm lời. Toàn Chân Ðường
những năm gần đây thúc đẩy rộng việc phóng sanh, số lượng ngao sò được phóng sanh
đã có trên một triệu ba trăm mấy chục con, có thể nói công đức không tính hết. Ơn trên đã
ghi công quả đối với những người có công này.
Ðồng sinh: Ân sư có thể mượn cơ hội viết sách này tiết lộ một chút để khích lệ sự vất vả
của sư huynh sư tỷ được không ?
Tế Phật: Có thể tiết lộ đôi chút. Hai vị hiền sinh Hà Sinh Bích Châu và Hà Sinh Nhân
Danh, thường dầm mưa dãi nắng không ngại đường xa, đi khuyên người giới sát phóng
sanh, đã lập được công lao to lớn, ngoài việc tiêu trừ nghiệp của hai người còn tăng thêm
phước thọ mỗi người một kỹ (12 năm - Người dịch), để khích lệ công phóng sanh của họ.
Lại như là bà Hồng lấy đối tượng là người chủ sạp bán hàng, người thân, bạn bè, khuyên
họ giới sát phóng sanh, tuy thời gian không dài nhưng đã tạo công đức không nhỏ, nhờ
âm đức này cứu người chồng thoát khỏi cái khổ Ðịa ngục, vãng sanh tịnh thổ Trời Ðâu
Suất, đây chính là âm đức của lòng thành tâm vô biên. Lão nạp lấy hai vị hiền đồ làm ví
dụ, từ sau khi cầu đạo đã tinh tấn tu tri, lại có thể giữ thân trong sạch để tiến tu trì Nhất
Quán Ðại Ðạo, độ người vô số, không thể không có công. Thầy hy vọng hai vị hiền đồ
tiếp tục cố gắng, sẽ có ngày có phần trong cửu phẩm liên đài.
Lại có Kỷ sinh (người ẩn danh) là phụ nữ, phóng sanh không thua người ta. Chồng cô ta
lẽ ra phải chết vì ứng kiếp nhưng do cô ta âm thầm tham gia công việc phóng sanh, nhờ
âm đức của cô nên người chồng thoát khỏi cái chết, được sinh tồn. Bản thân cô ta trong
giới Phật giáo tu trì và tích cực trong việc bảo vệ mạng sống (của chúng sanh), Tây Thiên
chư Phật đều hoan hỷ, quả vị đài sen đã chứng, nổ lực thêm nữa đến cuối đời không thay
đổi, sẽ được chứng Thánh quả bồ đề, đó không phải là điều đáng nghi ngờ. Còn việc hai
vợ chồng hiền đồ thành tâm khởi xướng công việc giới sát phóng sanh, ngoài việc được
tăng tuổi thọ còn tăng thêm phước cho con cháu, sau này nhà họ Ðồng có thể hy vọng
sinh ra con cháu làm rạng danh tổ tông, Ðồng sinh do có công phóng sanh nên có thể cứu
mẹ trong lúc nguy nan, những điều này đều nhờ vào công con dụng tâm khuyên hóa
người đời phóng sanh. Lệ Linh vợ con nhờ theo chồng bàn đạo, có công phóng sanh,
nghiệp chướng bản thân đã được tiêu trừ gần hết, cố gắng thêm một thời gian nữa quả vị
liên đài tất sẽ chứng không phải là điều đáng nghi ngờ. Thầy đại khái tiết lộ về vài vị hiền
sinh có biểu hiện kiệt xuất hơn người, những vị thiện tín đại đức còn lại đã tham gia cũng
nhờ có công phóng sanh mà được tiêu nghiệp, thêm phước thì chẳng phải nói nữa: hoặc
che chở tổ tiên thoát khổ, hoặc được toại nguyện sinh con trai để kế thừa hương khói, các
loại cảm ứng hoặc bệnh đau từ từ giảm nhẹ hoặc khỏe hẳn, tùy theo sự phát tâm của mỗi
người mà có được cảm ứng khác nhau. Tóm lại “Một phần gieo trồng, một phần thu
hoạch”, “Muốn thu hoạch thế nào thì phải gieo trồng thế đó”. Nếu có tâm thiện làm giới sát
phóng sanh, Ơn trên cũng không phụ lòng thành của con.
(Trong lúc Tế Phật cùng Ðồng sinh trò chuyện, đài sen bay với tốc độ nhanh xuyên qua
ranh giới âm dương bay hướng Âm Sơn vượt Ðịa ngục tầng thứ 14 qua phía trước, điểm
hôm nay đến, tầng 15 - Ngục Núi Ðao).
Ðồng sinh: Sao gọi là Ngục Núi Ðao ? Do mắc tội gì mà vào Ngục Núi Ðao chịu khổ ?
Tế Phật: Vào Ngục Núi Ðao là những người trên nhân gian chuyên ỷ mạnh hiếp yếu,
mượn quyền thế để mưu hại người, giết người không thấy máu, miệng cười nhưng bụng
âm mưu hại người, sau khi chết đều vào ngục này để chịu sự trừng phạt. Lấy tên là núi
đao vì lòng người như đao, một lời nói làm tổn thương người khác, làm hại danh tiết
người khác, hủy hoại thanh danh người khác, bất chấp thủ đoạn, chỉ cầu đạt được những
oán thù riêng tư, hoàn toàn không nghĩ đến sự sống chết của người bị hại, những đệ tử
này lúc sống tâm như rắn rết, hại người sắc bén vô cùng, tâm của chúng sắc bén như
dao, nên dùng sự trừng phạt của Ngục Núi Ðao, để chúng thể nghiệm sự khổ đau của
người bị hại.
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư khai thị, có thể vào trong xem không ?
Tế Phật: Ðương nhiên là được, theo Thầy vào trong để phỏng vấn.
(Lúc này Tế Phật dẫn Ðồng sinh xuống đài sen, đi thẳng vào Ngục Núi Ðao, chỉ thấy ngọn
núi tuyết trắng này có hình chóp, phía trên trái toàn là đao nhọn, quỷ sai áp giải tội hồn,
cưỡi mây đến đỉnh núi rồi từ trên mây đẩy tội hồn rơi xuống, tội hồn vừa rớt xuống đỉnh núi
lập tức toàn thân bị đao nhọn đâm vào, máu chảy không ngừng, từ đỉnh núi lăn xuống
chân núi, có người lăn đến triền núi, tất cả đều như vậy, hầu như là toàn thân đều bị đao
đâm xuyên qua, máu tươi cứ chảy không ngừng, miệng sùi bọt mép mà chết, tướng chết
thật là thê thảm. Quỷ sai cưỡi mây giáng xuống dùng dao nhọn mổ ngực moi tim của tội
hồn vứt cho rắn sắt, chó sắt dưới núi ăn, hoàn thành một lần hình phạt. Sau khi tạt nước
hoàn hồn, tội hồn hồi phục nguyên hình, tiếp tục hình phạt như vậy, các tội hồn đều gào
thét không ngừng).
Ðồng sinh: Ân sư ơi! Nhìn thấy thật là thảm, không nhẫn tâm nhìn, con sắp muốn ói rồi.
Tế Phật: Hiền sinh đừng kinh sợ, các đồ đệ này lúc sống một việc thiện cũng không làm,
thọ phạt cũng là đáng. Mệnh cho quỷ sai áp giải hai vị tội hồn đến trước mặt con thuật lại
những tội đã phạm lúc còn sống để thức tỉnh người đời giác ngộ.
(Lúc này quỷ sai phụng chỉ dụ của Tế Phật, đến nơi triền núi giải hai vị tội hồn một nam
môt nữ đến trước mặt Ðồng sinh để thọ phỏng, chỉ thấy hai tội hồn khóc to không ngừng,
khấu cầu Tế Phật và Ðồng sinh xá tội khai ân).
Tội hồn 1: Lúc còn tại thế con là một chủ quản cấp cao của một công ty, lạm dụng chức
quyền bắt những nữ đồng nghiệp công ty phải cùng con đi uống rượu, đi chơi đêm, qua
đêm, nếu không phục tùng thì con gieo rắc tin đồn không thật, phá hoại danh tiết hoặc ép
họ từ chức, thậm chí có ngươì chịu không nổi sự sĩ nhục mà tự tử. Bản thân cho rằng việc
mình làm không ai hay biết, có một số những nhân viên nữ vì khiếp sợ danh uy mà phải
chịu nhục, tổn thất danh tiết, đau đến chẳng muốn sống, con lại vì thế mà vui. Có một lần
tại văn phòng muốn sàm sỡ một nhân viên nữ, vì hưng phấn quá độ bỗng nhiên tim bị tê
cứng, thấy Hắc Bạch Vô Thường hiện lên trước mặt mới biết là con đã chết. Sau khi chết
bị dẫn đến Ðịa phủ, Minh Vương nói: Cường bạo hiếp yếu, cậy thế hiếp người, phán con
vào Ngục Núi Ðao 50 năm, đến nay đã thọ hình 5 năm, đao đâm tim, một ngày dài như
một năm. Khổ quá! Khổ quá! Xin Tế Phật và Ðồng sinh cứu con!
Ðồng sinh: Tôi không có khả năng, tội ông đáng chịu như vậy, cố gắng tự phản tỉnh vậy!
Vị tiếp theo.
Tội hồn 2: Con vốn là một người phụ trách tổ chức liên minh, do được đề cử làm người
lãnh đạo, lúc mới bắt đầu rất nhiệt tình thúc đẩy những phúc lợi của chị em phụ nữ,
nhưng vì xem thường một đồng nghiệp cấp dưới, nhiều lần con nói lời làm tổn thương
đến cô ấy, lại vu cáo hãm hại cô ta có quan hệ với người đàn ông khác, làm cho vợ chồng
cô ấy bất hòa để thỏa được tư thù của bản thân. Người phụ nữ này nhất thời cô ta nghĩ
không thoáng, lại do thêm danh tiết bị tổn hại không chịu nổi nên nhảy từ tầng lầu thứ 15
xuống mất mạng, sau khi chết linh hồn không tan, thường xuyên hiện hồn đòi mạng. Có
một lần trên đường về nhà con bị cô ta nhát, do kinh hãi nên đã đụng vào một chiếc xe
chạy hướng ngược lại, kết thúc một mạng người. Sau khi chết Minh Vương nói con bất
nhân, hiếp người quá đáng, đánh mất nhân đức, phán vào Ngục Núi Ðao 40 năm, nay hối
hận cũng đã muộn.
Tế Phật: Nếu biết có ngày hôm nay thì làm gì khi xưa lại làm, hôm nay phỏng vấn đến
đây, về Toàn Chân Ðường thôi.
(Lúc này Tế Phật và Ðồng sinh cùng lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về Toàn
Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây

HỒI THỨ HAI MƯƠI
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 16 tháng 10 năm 2004
Mùng 03 tháng 09 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Ðời người ngắn ngủi mấy mươi năm chớp mắt sẽ trôi qua, bao nhiêu người sống cuộc đời
dung tục bận rộn, phàm phu, đến nhân gian một chuyến. Ðến cũng không, đi cũng không,
tiền bạc, châu báu không mang theo được, chỉ mang theo toàn thân tội ác. Ðợi đến khi
đến Ðịa phủ thọ hình, mới hiểu được nhân sinh là giả, duy chỉ có linh tánh mới là thật thì
đã không còn kịp rồi. Lão nạp hy vọng người đời trong lúc còn sống, phải học nhiều
gương điển của Thánh Hiền, Tiên Phật, nỗ lực vì sự tu trì nhân đạo, thì việc chứng quả
đại đạo có gì là khó đâu ?
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi!
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, nguyên linh Ðồng sinh lập tức bị điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi ở đây xin hướng về Ân sư khấu thỉnh Thánh an. Hôm nay thấy Ân sư
có vẻ có nhiều cảm khái, nguyên nhân gì vậy ?
Tế Phật: Tuy Lão nạp lãnh Mẫu mệnh bàn Nhất Quán Ðại Ðạo, nhưng trong đạo có nhiều
đồ đệ chỉ tu nhân tình đạo, chân tâm tu Ðạo thì ít, nên mới có sự cảm khái, hy vọng người
đời cùng những tu sĩ có thể nắm giữ nhân sinh ngắn ngủi mấy mươi năm này, nỗ lực tu
trì.
Ðồng sinh: Ðồ đệ của Ân sư đầy khắp thiên hạ, cũng là Thánh Ðức của Ân sư che chở,
tục ngữ có câu “Nhà nhà Quán Thế Âm”. Ðồ nhi cũng muốn nói là: “Nhà nhà cúng Tế
Công” để thể hiện đức trạch của Ân sư.
Tế Phật: Ha ha! Nói hay lắm! Nói hay lắm! Mong rằng người đời có thể tỉnh ngộ rằng việc
tu trì Ðại Ðạo không phải dễ, một ngày tu một ngày công, một ngày không tu một ngày
không, đừng nên bỏ phí việc tinh tấn tu đại đạo, như vậy nguyện của Thầy cũng đã đủ rồi!
Vừa đi, vưà nói thôi vậy.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, đài sen sắc vàng hiện ra trước mắt, hào quang
lấp lánh, sáng chói lạ thường).
Ðồng sinh: Lúc nãy Ân sư nói việc tu trì đại đạo không dễ, đệ tử cũng cãm thấy vậy.
Tế Phật: Nói thế nào đây ?
Ðồng sinh: Bất luận là tôn giáo nào chúng sanh cũng đều biết tu, nhưng lại không nhẫn
nhịn được sự công kích hoặc lời nói ra nói vào của người khác hoặc phải chịu những lời
bóng gió, chê bai giễu cợt của người đời, do ác ý làm tổn thương hoặc những lời thị phi,
thì đạo tâm thối lui, vậy phải khuyên họ như thế nào đây ?
Tế Phật: Ha ha! Việc này không khó, nên dùng niệm “Tăng thượng duyên” để hóa
chuyển.
Ðồng sinh: Thế nào gọi là “Tăng thượng duyên”?
Tế Phật: “Tăng thượng duyên” là chỉ người thể hiện ra tâm lượng tu trì, cũng tức là đối
với tất cả sự ngang ngược và trắc trở, họ đều có thể xem như là nhân tố của động lực
giúp tăng tiến sự tu trì của bản thân, họ không những không nản chí ngược lại càng tinh
tấn, không chỉ không nổi giận, ngược lại còn mang tấm lòng cảm ân, để cám ơn với người
đã khảo nghiệm mình.
Ðồng sinh: Cám ơn sự khai thị của Ân sư, nhưng đệ tử thấy rằng muốn làm được điều
này không phải dễ. Có một lần con đã từng thấy một trường hợp, một người bản thân là
lãnh đạo của Ðạo trường, chỉ vì tín chúng chụp một tấm hình của ông ta, nhưng anh ta lại
nổi giận lên, dùng micro để trách mắng vị tín chúng đó, hại người đó sợ đến nổi phải khóc,
khiến cho người ta lấy làm lạ, công phu tu hành hàm dưỡng của người đó ở đâu ?
Tế Phật: Người mà con nói, sau khi quy không không những không được về Vô Cực Tiên
hương, ngược lại phải trầm luân dưới Ðịa phủ, đây cũng là một sự minh chứng.
Ðồng sinh: Có thể Ân sư khai thị một chút về công đức của việc trợ giúp in sách U Minh
Du Ký, để khích lệ thiện tín đại đức khắp nơi nhiệt tình hưởng ứng quyên góp cho việc in
sách, để phổ hóa rộng ra.
Tế Phật: Ðược, phụng Vô Cực Hoàng Mẫu Ðại Thiên Tôn Thánh dụ :
1 - Người hoan hỷ trợ in 5,000 quyển sách U Minh Du Ký, chuẩn tiêu trừ tất cả nghiệp báo
đời nay.
2- Người mang bệnh trên thân, tùy hỷ trợ in sách này, xem công đức nhiều hay ít, chuẩn
sớm ngày khỏe mạnh.
3- Những người có oán nghiệp kiếp trước, phát tâm trợ in sách này, Mẫu nương chuẩn
được hóa giải.
4- Những thanh niên nam nữ muốn cầu có nhân duyên tốt, cần phát tâm nhiều trợ in sách
này, Mẫu nương sắc mệnh Nguyệt Lão Tiên Ông toàn lực tác thành.
5- Những người muốn cầu sự nghiệp được phát đạt, càng nên phát tâm trợ in sách này,
chuẩn sự nghiệp phát triển thuận lợi.
6- Những sĩ tử muốn cầu công danh thuận lợi, càng nên phát tâm trợ in bộ Thánh thư này,
có thể đạt nguyện danh đề bản hổ.
7- Những người tu muốn cầu tích công lũy đức, càng phải in sách này rộng ra, Mẫu
nương chuẩn tăng thêm đạo quả, sớm ngày chứng đạo trở về Tiên hương.
8- Những người muốn cầu bất cứ chuyện gì, càng nên rộng phát tâm trợ in, nguyện đã
cầu dựa theo công đức lớn hay nhỏ thì sẽ có cảm ứng.
9- Những người vì tổ tiên cầu Minh phước càng phải trợ in sách này, có thể cứu tổ tiên
thoát khổ được vui.
10- Những người muốn cầu con cháu hiền đạt thông minh, hoặc muốn có con trai để kế tự
hương khói, có thể phát nguyện trợ in sách này, những nguyện đã cầu chuẩn thành sự
thật.
Trên đây là những hạng mục đã được Mẫu nương ân chuẩn, ngoài những điều mong cầu
không nằm trong 10 hạng mục này, có thể viết sớ trình tấu riêng, sẽ do bộ phận tương
quan trên Trời cảm ứng cũng được.
Ðồng sinh: Cảm tạ sự từ bi khai thị của Ân sư. Tin rằng người đời sau khi xem quyển
sách này, nhất định sẽ phát tâm trợ in để độ hóa càng nhiều nguyên linh trở về Trời.
(Trong lúc Thầy trò Tế Phật đàm luận, đài sen bay với tốc độ nhanh xuyên vượt qua ranh
giới âm dương Quỷ môn quan, thẳng đến phía sau Âm Sơn, đến nơi hôm nay đi du Âm
phủ - Tầng thứ 16 - Ngục Huyết Trì).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ? Sao lại ngửi được một mùi tanh của máu xông vào mũi
vậy ? Con sắp chịu không nổi rồi! Muốn ói quá!
Tế Phật: Hiền sinh đừng kinh sợ, đã đến mục đích hôm nay chúng ta phỏng vấn, Ðịa
ngục tầng thứ 16 -Ngục Huyết Trì! Thảo nào con chịu không nổi, phàm thai mắt thịt, lực
của linh tánh chưa đủ, Thầy sẽ ban cho con một viên Tiên đơn để trợ giúp là được.
(Lúc này Tế Phật lấy từ trong tay áo ra một viên đơn màu đen ban cho Ðồng sinh uống,
sau khi Ðồng sinh uống xong, quả nhiên tinh thần sảng khoái, không còn ngửi thấy mùi
hôi nữa).
Ðồng sinh: Dám hỏi Ân sư, vì sao ngục này gọi là Ngục Huyết Trì vậy ?
Tế Phật: Vì ngục này là do máu kinh nguyệt của người phụ nữ và máu của những người
bị giết hại chảy vào tạo thành, nên vừa dơ vừa hôi. Người phàm khi đến ngục này, chỉ cần
ngửi mùi thì cũng đủ khiến người ngộp thở, đừng nói chi đến cái khổ phải thọ hình nơi
đây.
Ðồng sinh: Nghe ra thật khiếp người, vậy Ân sư chúng ta mau vào trong phỏng vấn đi!
Tế Phật: Ðược.
(Hai Thầy trò xuống đài sen, đi thẳng vào Ngục Huyết Trì. Vừa vào trong, cảnh đập vào
mắt là Ngục Huyết Trì to lớn không cách nào hình dung được, trong đó có nam có nữ, đều
đang khi nổi khi chìm trong ao, dù cho người biết bơi lội khi đến đây cũng không biết phải
làm sao vì bơi không nổi. Chỉ thấy tội hồn một mặt thì uống nước máu, một mặt kêu gào
thảm thiết, nhưng cho dù là họ kêu gào thế nào, cuối cùng cũng bị chìm xuống dáy ao.
Quỷ sai lại lấy chỉa nhọn vớt họ lên, lại tạt nước hoàn hồn, đợi sau khi tội hồn tỉnh lại, lại
dùng chỉa vứt tội hồn vào ao máu dơ, cứ như vậy mà hành hình).
Ðồng sinh: Thật là khủng khiếp! Nhìn thấy sửng sờ. Ân sư ơi! Người đời đã phạm tội gì
mà vào trong Ngục Huyết Trì thọ hình vậy ?
Tế Phật: Những cô gái ở nhân gian, chưa kết hôn mà sinh con, làm bại hoại tấm thân
vàng ngọc của mình, chỉ vì ham vui nhất thời, sau khi sinh con xong vứt đi không lo hoặc
khi đã thụ thai lại đi phá thai, đều phải chịu hình phạt này. Lại có người mưu tài hại mạng,
người cưỡng dâm giết người, đều phải chịu hình phạt này.
Ðồng sinh: Cảm tạ sự khai thị của Ân sư. Có thể gọi vài vị tội hồn đến để phỏng vấn
không ?
Tế Phật: Ðược.
(Lúc này Tế Phật mệnh cho Quỷ sai áp giải hai hồn một nam một nữ đến quỳ trước mặt
Ðồng sinh, thuật lại những tội lỗi đã làm trên nhân gian).
Tội hồn nữ: Khổ quá! Biết trước như vậy thì khi xưa đã không làm. Lúc còn là thiếu nữ
con không thích đi học, thường bỏ nhà đi bụi đời cùng với những thanh thiếu niên hút
chích, tối lại ngủ chung với nhau và thường xuyên quan hệ tình dục với những người nam
khác nhau. Vì vốn cho rằng không là gì, trong lòng nghĩ chỉ cần vui là được, không ngờ
không bao lâu sau đột nhiên phát hiện mình đã có thai, vì sợ rằng sự việc bị bại lộ nên đã
dùng phương thức tự phá thai, để trục thai nhi trong bụng ra. Vì tự phá thai, do đó bị mất
máu quá nhiều, nên hôn mê mà chết đi, đợi đến khi tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm
dưới đất toàn thân đều là máu mới hiểu ra là mình đã chết rồi. Sau đó bị Hắc Bạch Vô
Thường áp giải đến Ngục Huyết Trì, Minh Vương nói con không biết cố gắng học, không
biết hiếu thảo với cha mẹ, lại bỏ nhà đi hoang, hút chích, uống thuốc lắc, chà đạp thân
vàng ngọc mà cha mẹ đã sinh, đáng chịu thọ hình nơi Ngục Huyết Trì, phán con phải thọ
phạt nơi ngục này 80 năm. Ngày ngày ngâm mình trong ao máu, da toàn thân đều lở loét,
lại uống nước máu dơ, thật là thống khổ! thật hối hận vì những hành vi hồ đồ khi xưa. Hu!
Hu!Hu!
Tội hồn nam: Con vốn là một kẻ cướp chuyên dùng đao phá núi hoặc súng lục để cướp
đoạt tiền tài người khác, nếu gặp sự phản kháng hoặc có chút không phục tùng, lập tức
lấy đao phá núi chém chết đối phương, thủ đạo hung tàn. Con tưởng rằng làm như thế sẽ
mau đoạt được tài sản, lại không cần phải hao phí sức lực đi cực khổ kiếm tiền, thật tốt!
Sau khi cướp được tiền, lại đến Tần Lầu Sở Quán ăn nhậu phung phí và hút chích độc
phẩm, khi hết tiền lại đi cướp, phạm án không dưới mấy mươi lần. Trong đó còn có việc
băng nhóm thanh toán lẫn nhau, dẫn đến việc hai nhóm Hắc Bạch đều truy bắt con. Có
một lần trong lúc con đang cướp tiền của một phụ nữ, bị cảnh sát tuần tra phát hiện truy
đuổi, con lập tức nổ súng bắn lại, trong quá trình bị cảnh sát truy đuổi không may bị trúng
đạn vào đầu nên mất mạng. Minh Vương nói con tuổi trẻ, có sức khỏe lại không biết phấn
đấu nỗ lực kiếm tiền, ngược lại còn dùng thủ đoạn làm kẻ cướp giết người hại mạng, tội
không thể tha, phán con vào Ngục Huyết Trì chịu khổ 100 năm. Trên đây là sự tình của
con đã phạm tội, cầu Tế Phật cùng thiện sinh cứu con!
Tế Phật: Tục ngữ có câu: “Trời tạo nghiệt có thể không tuân theo, tự tạo nghiệt khó có thể
sống”. Hai người ở đây cố gắng mà phản tỉnh, phản tỉnh nhé! Thôi, hôm nay viết sách đến
đây, thời gian không sớm nữa, trở về thôi!
Ðồng sinh: Tuân mệnh.
(Lúc này hai Thầy trò Tế Phật và Ðồng sinh lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh về
Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ HAI MƯƠI MỐT
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 20 tháng 11 năm 2004
Mùng 09 tháng 10 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người đời thường nói rằng âm đức là không có, những việc họ không nhìn thấy thì không
chịu tin, chỉ làm việc thiện ngoài mặt, những việc người ta nhìn thấy thì mới làm, người ta
không nhìn thấy thì không muốn làm, nên cuối cùng chỉ đạt được một ít công. Lão nạp
thấy ngày nay khi sắp có bầu cử Ủy Viên Lập Pháp, ứng cử viên vì muốn tranh phiếu, đã
ra sức phô trương thành tích của mình, để được cử tri thừa nhận, nào ngờ người này trên
nhân gian không làm một việc thiện nào đáng nói cả. Hy vọng người đời hiểu rõ được ý
của Lão nạp để tránh việc dù làm rất nhiều việc thiện, nhưng cuối cùng công đức chỉ đạt
được chỉ là con số không, vậy không phải uổng công đã bận rộn hay sao ? Mau tỉnh ngộ
thôi!
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi.
(Lúc này, Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức bị điều
ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi ở nơi đây hướng Tế Phật Ân sư xin khấu thỉnh Thánh an, đã ba tuần
không gặp Thầy, đồ nhi rất nhớ Ân sư, vì nỗi đau mất mẹ, khiến đồ nhi vui không nổi.
Tế Phật: Thầy biết, nỗi đau trong lòng con, sao Thầy lại không biết chứ ? Nhưng người
chết chưa chắc là bi, đời sống cũng chưa chắc là vui, xem cái nhìn của con ra sao. Thôi
vừa đi vừa nói, Thầy sẽ khai thị cho con biết rõ hơn để giải đi nỗi nhớ mẹ của con.
Ðồng sinh: Tuân mệnh, tất cả xin nhờ Ân sư làm chủ.
(Lúc này Tế Phật niệm chân ngôn, đài sen sắc vàng của Ðồng sinh hiện ra trước mắt, hào
quang lấp lánh, sáng chói lạ thường. Thầy trò hai người lên đài sen, đài sen bay với tốc
độ nhanh, hướng về mục đích của nơi hôm nay đến - Quán Giảng Kinh của Ðịa phủ).
Ðồng sinh: Xin Ân sư khai thị cho đồ nhi và người đời, đối với “Sinh” và “Tử” cần phải có
cách nhìn chính xác như thế nào, mới là người chân tu thật học ?
Tế Phật: Thiện tai vấn! Thiện tai vấn! Thầy sẽ vì con và người đời nói rõ. Cách nói “Sinh”
của người đời là linh tánh bị trói buộc với giả thể, linh tánh không cách nào được tự do
làm việc, nếu thể xác biết hành thiện, tu hành, thì sau khi thân xác hư hoại, linh tánh có
thể tu thành Tiên thành Phật, chứng quả siêu thoát cái khổ của lục đạo luân hồi. Cách nói
về cái “Tử” của người đời, là hiện tượng khi thể xác hư hoại, linh tánh thức tỉnh. Lúc này
linh tánh thực sự hồi phục được thân tự do, đến lúc này nếu không siêng tu và trường
chay, cuối cùng bị đọa lạc vào Ðịa ngục đạo, lúc đó có đau buồn hối hận cũng đã muộn!
Nên biết lúc sống cũng cần phải biết tu kịp thời, bằng không hối hận không kịp nữa. Như
việc mẹ con qua đời mà nói là giải thoát, nên mừng cho người, đừng quá đau buồn, để
tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, có hiểu không ?
Ðồng sinh: Cảm tạ sự khai thị của Ân sư, đệ tử hiểu rồi. Xin Ân sư nói về tình cảnh khi
mẹ con vãng sinh, để cho người đời ngộ và hướng tâm tu có được không ?
Tế Phật: Ðược, vào lúc 9 giờ 3 phút 45 giây sáng ngày 25 tháng 10 năm Dân Quốc 93
(Dương lịch 2004), Thầy phụng Mẫu mệnh đến đón mẹ con quy không. Nghiệp báo bên
người mẹ con đã hết, mẹ con thật thanh tịnh theo Thầy quy U minh (Ðịa phủ - Người
dịch). Lại có con hiếu cháu hiền bên cạnh trợ niệm Phật hiệu, nên khi mẹ con ra đi, dung
mạo thật an tường, nguyên nhân là ở đây. Bây giờ linh tánh mẹ đang ở Quán Nghe Kinh
dưới Ðịa phủ, trong lúc nghe Ðịa Tạng Cổ Phật vì chúng thiện hồn giảng kinh thuyết pháp
khai thị, đài sen sắp tới rồi, con có thể trực tiếp đến hỏi mẹ con là được.
(Lúc này đài sen đã đến không trung của Quán Nghe Kinh này diện tích rất lớn, Ðịa Tạng
Cổ Phật hiện đang thuyết pháp cho thiện hồn, Tế Phật và Ðồng sinh nhẹ nhàng đi vào
một nơi ngồi xuống, nghe Cổ Phật thuyết pháp).
Ðịa Tạng Cổ Phật: Hoan nghênh Tế Phật cùng chánh loan Toàn Chân Ðường Ðồng sinh
đến Quán Giảng Kinh của Ðịa phủ. Mệnh cho Tiên lại dẫn vong linh Ðồng mẫu Lâm Tích
Niên đến chỗ Tế Phật, cho mẹ con Ðồng sinh tương ngộ để nói tình cảm ly biệt.
(Lúc này, Tiên lại phụng pháp chỉ của Cổ Phật dẫn linh của Huệ Ðức Nguyên Quân đến
trước mặt Ðồng sinh, Ðồng mẫu hướng Tế Phật khấu đầu thỉnh an, còn Ðồng sinh thì quỳ
xuống khóc than).
Huệ Ðức Nguyên Quân: Thanh nhi đứng lên, con đừng buồn, bây giờ mẹ rất tốt, có Tế
Phật tiếp dẫn thanh tịnh quy U minh, lại có các con tận hiếu vì mẹ lo liệu tất cả hậu sự, mẹ
đã được an ủi rồi, con đừng tự trách mình.
Ðồng sinh: Con có vài vấn đề muốn hỏi mẹ, mong mẹ nói cho con biết để con được yên
tâm. Từ sau khi mẹ mang bệnh nguy, bác sĩ tuyên bố 8 lần bệnh nguy hiểm đều không
chết, tại sao đột nhiên thanh tịnh mà mất, khiến cho con không cách nào hiểu rõ, mong
mẹ nói cho con biết, để giải nỗi buồn của con.
Huệ Ðức Nguyên Quân: Con ngoan, do những nghiệp kiếp trước mẹ đã tạo, nên kiếp
này bị nghiệp giày vò, may nhờ hai anh em con thành tâm tạo công đức hồi hướng, nên
mới được tiêu nghiệp, đây là nguyên nhân mà lúc mẹ mang bệnh nặng mà vẫn còn sống,
cũng vì nghiệp đã tiêu và tuổi thọ mẹ đã hết. Ðược Tế Phật đến tiếp dẫn, vì thế mẹ mới
được ngậm cười quy không.
Ðồng sinh: Cha con từ sau khi mẹ quy không, suốt ngày sầu bi, con không biết phải làm
sao để giải tỏa nổi buồn của cha ?
Huệ Ðức Nguyên Quân: Vợ chồng sống chung nhiều năm, một lúc cách biệt, khó tránh
việc khó mà dứt bỏ, con cùng với con dâu Lệ Linh khi có thời gian nên thường dẫn ông ấy
ra ngoài dạo chơi, có thể giúp ông ấy khuây khỏa nổi buồn.
Ðồng sinh: Vậy cuối cùng mẹ quy về nơi nào ?
Huệ Ðức Nguyên Quân: Cảm ơn sự thương mến của Mẫu nương, mẹ đã được Mẫu
nương sắc mệnh phong quả vị là Huệ Ðức Nguyên Quân, hiện đang du Ðịa phủ, đợi sau
khi du hết Thập điện, sẽ được trở về Lý Thiên bên cạnh Mẫu nương, thường bên cạnh
hầu hạ Mẹ, làm chức Thị nữ, vĩnh viển thoát ly cái khổ cua lục đạo luân hồi.
Ðồng sinh: Cảm ân thánh đức của Mẫu nương, sau khi con về dương thế sẽ nói lại cho
cha và em trai biết, họ sẽ yên lòng.
Tế Phật: Ha ha! Thấy mẹ con gặp nhau ở Âm giới thật khiến người cảm động, nên người
đời lúc còn tại thế phải tu hành thiện đức nhiều, để công đức có thể giúp người đã mất
được chứng quả, siêu thoát lục đạo luân hồi. Thôi, chúng ta về thôi.
(Lúc này Ðồng sinh bái biệt Nguyên Quân, cùng Tế Phật lên đài sen, đài sen bay với tốc
độ nhanh hướng về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 27 tháng 11 năm 2004
Ngày 16 tháng 10 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Người xưa vì nạn cơ hàn mà khởi lên tâm trộm cắp, những người ngày nay vì háo ăn,
biếng làm mà khởi lên hành vi cướp giật, cưỡng đoạt, thật là bi ai. Lão nạp hy vọng
người đời có thể nổ lực và thực tế hơn một phần, giảm bớt một phần tham lam và lười
biếng, như thế sẽ không bị đánh mất sự linh minh của bổn tánh!
Tế Phật: Ðồ nhi ơi, đi du Ðịa phủ.
(Lúc này Tế Phật dùng ngón tay Phật chỉ một cái, nguyên linh của Ðồng sinh lập tức bị
điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi xin hướng về Ân sư khấu thỉnh Thánh an! Mỗi khi gặp được Ân sư,
trong lòng con đều có cảm giác an tường, thân thiết, vì sao vậy ?
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, vì không chỉ kiếp này con cùng Thầy kết duyên, mà trong vô lượng
trần kiếp đã cùng Thầy kết duyên rất sâu, nên khi con vừa gặp Thầy liền có cảm giác an
tường, thân thiết, nguyên nhân là như vậy.
Ðồng sinh: Vô lượng trần kiếp ?
Tế Phật: Ðúng vậy, vô lượng trần kiếp đã kết duyên Thầy trò, cho nên kiếp này Thầy trò ta
mới có cơ hội cùng viết sách tế thế.
Ðồng sinh: Cảm tạ sự khai thị của Ân sư, mỗi khi đệ tử nói với người đời về việc Tam thế
nhân quả, gương mặt người đời đều biểu hiện sự mù tịt, hình như không tin có chuyện
nhân quả luân hồi, cho rằng đồ nhi đang nói “Thiên phương dạ đàm” (Nghìn lẽ một đêm -
người dịch), những người như vậy phải làm sao độ ?
Tế Phật: Có thể dùng nội dung của kinh “Tam thế nhân quả” kết duyên với họ là được,
nếu họ còn không tin, thì cũng là do Phật duyên cũa họ cạn, tự tách mình ra khỏi hàng
ngũ được Tiên Phật cứu độ, không biết phải làm sao, chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc dùm
cho họ, vừa đi vừa nói thôi.
Ðồng sinh: Tuân mệnh.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, lập tức đài sen hiện ra, trang nghiêm không gì
sánh nổi, phát ra hào quang lành ngũ sắc, khiến người tán thán! Thầy trò Tế Phật và
Ðồng sinh lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh đến mục đích hôm nay đi du Ðịa
phủ).
Ðồng sinh: Thói đời điên đảo, lòng người thay đổi rất nhiều, hàng tháng trong xã hội đều
không ngừng xảy ra tình trạng giết người vì tình, giết nhau vì thù, giết người, cướp giật,
cưỡng dâm, phóng hỏa, … làm sản sinh các vụ án trong xã hội, do đó cần phải làm thế
nào để dẫn dắt lòng người quy thiện, để ngăn ngừa cộng nghiệp cộng kiếp đến ?
Tế Phật: Thiện tai vấn! Thiện tai vấn! Tấm lòng đệ tử hiền lương, mọi việc đều nghĩ đến
chúng sanh, đã có đủ tâm nhân từ của Tiên Phật Bồ Tát, nếu cứ được như thế ngày sau
nhất định chứng quả thượng thừa không trở ngại gì. Vấn đề của con hỏi, Thầy sẽ đơn
giản giải thích:
1- Xã hội ngày nay tôn sùng công danh, lợi lộc, người đời lúc nào cũng đưa chữ “Lợi” lên
hàng đầu, chẳng kể gì đến sự tồn tại của đạo đức lương tâm, chỉ cần có thể kiếm lời,
không từ bất cứ phương thức nào, cho nên ác nghiệt đầy thân. Cần phải lấy lý “Không” để
phá giải, mới có thể quay về nẻo chánh. Thế nào là “Không”? “Không” không phải là dốt
nát, cũng không phải là tất cả trống không mà trong cái không tự có bao hàm tất cả, ẩn
chứa tất cả, có tựa như không, không tựa như có, tất cả những vật thể có hình có chất
đều có một ngày bị diệt, trở thành tro bụi. Duy chỉ có “Không” mới có thể thường tồn từ
xưa đến nay, cho nên “Không” này tức là “Ðạo”. Có thể ngộ được lý này, thì tâm sẽ không
bị danh và tài của thế tục làm trở ngại, có thể phá trừ tất cả mê chướng, mượn giả (Tiền)
tu chân (Linh tánh vô hình). Ðến khi trăm tuổi tự nhiên có thể cùng với “Không” kết hợp
thành “Nhất”, tồn tại lâu dài! Như mẹ của con “Diêu Trì giá tiền Huệ Ðức Nguyên Quân”
tức là cùng hợp với “Không” mà thành “Nhất” vậy!
2 - Tất cả những hành vi cưỡng dâm, cướp giật, giết người … cũng đều liên quan đến
việc còn mơ hồ đối với nhân quả. Không tin nhân quả, không hiểu báo ứng, nên lòng
ngang ngược, bất cứ việc hung ác nào cũng dám làm. Quyển Thánh thư tiếp theo sẽ có
liên quan đến nhân quả, mọi người hãy đợi mà xem.
3 - Người đời nay do thuộc vào thời mạt pháp, khẩu nghiệp, ý nghiệp rất nặng, nên phải
thường thuyết pháp để gỡ bỏ si mê, thân hành chánh đạo, như vậy có thể thoát khỏi cảnh
bị nhốt trong lục đạo luân hồi. Thánh Ðường cần phải tăng cường việc phổ hóa sách
thiện, có thể dẫn dắt lòng người hướng chánh bỏ mê, cũng có thể tạo vô lượng thiện quả
cho bản thân. Hy vọng người đời cần nổ lực hơn trong việc phổ hóa sách thiện, thì bản
thân có thể được vô lượng phước.
Ðồng sinh: Cảm tạ Ân sư từ bi thuyết pháp, người đời nghiệp chướng sâu nặng, nên đã
vứt bỏ chân lý đại đạo như vứt bỏ chiếc giầy cũ rách, thật là đáng tiếc! Cuộc đời ngắn
ngủi mấy mươi năm, không biết nổ lực phụng hành, tu hành đại Ðạo, lại vì sự hưởng lạc
của giả thể mà tạo tội tạo nghiệp, thật là đáng tiếc. Hy vọng người đời khi xem Thánh
huấn của Tế Phật Ân sư, có thể “Tẩy tâm cách diện” (Sửa đổi lòng dạ, thay đổi con người
- Người dịch), tuân theo Thánh huấn mà làm, mới không uổng công một chuyến đã đến
trần gian!
(Lúc Thầy trò Tế Phật bàn luân, đài sen bay với tốc độ nhanh vượt qua ranh giới âm
dương, phía sau núi Âm Sơn, đến nơi của mục đích ngày hôm nay - Tầng thứ 17 - Ðại Ðịa
Ngục A Tỳ, đài sen từ từ hạ xuống, dừng ở phía trước Ðại Ðịa Ngục A Tỳ).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ?
Tế Phật: Phải, đã đến nơi của mục đích phỏng vấn ngày hôm nay, Ðại Ðịa Ngục A Tỳ!
Ðồng sinh: Ðại Ðịa Ngục A Tỳ ? Có phải là nơi lúc còn nhỏ thường nghe người lớn nói,
người đời nếu phạm vào trọng tội ngũ nghịch thập ác bất hiếu, sẽ bị đọa vào Ðịa ngục A
Tỳ, để uống cà phê phải không ?
Tế Phật: Cà phê ? Nghĩ thật hay! Uống cà phê ? Uống dung nham của núi lửa thì đúng
hơn. Vì Ðại Ðịa Ngục A Tỳ là nơi tiếp cận với tâm của trái đất, sức nóng kỳ lạ vô cùng, lại
thêm tội hồn cả ngày phải chịu khổ bị núi đao đâm vào người, bùn nhảo phủ thân, cái khổ
thân bị đâm, tối tăm không thấy mặt trời, cầu giải thoát khổ hoặc tạm thời ngưng hành
hình cũnh không được, nên gọi là “Vô Gián Ðịa Ngục” con hiểu chưa ?
Ðồng sinh: Ðệ tử xin nhận lời chỉ dậy! Ân sư, chúng ta có thể vào trong phỏng vấn được
không ?
Tế Phật: Ðược, hãy theo Thầy vào trong.
(Lúc này trong tay Tế Phật cầm viên Dạ Minh Bảo Châu, lập tức Ðại Ðịa Ngục A Tỳ vốn
đưa bàn tay lên cũng không thấy năm ngón, trở nên sáng rực vô cùng).
Ðồng sinh: Thật sợ khiếp cả người, tại sao lại chật ních, đông nghẹt người như thế! Lại
nữa mỗi người đều đau khổ đến không chịu nổi, trên người đều bị dao nhọn đâm vào,
máu chảy không ngừng, thống khổ kêu gào, không ngừng rên rỉ, bên trong lại hôi thối
không thể tả được, đệ tử chịu không nổi, sắp muốn ói ra rồi!
Tế Phật: Hiền đồ hãy gắng gượng chịu đựng, Thầy sẽ cho con một viên Trừ Uế Ðơn, có
thể trừ đi mùi hôi thối.
(Lúc này Ðồng sinh nhận viên thuốc Trừ Uế Ðơn nuốt vào, lập tức cảm thấy mùi thơm rất
nhẹ nhàng, không còn cảm giác hôi tanh muốn ói nữa).
Ðồng sinh: Thật kỳ diệu, vừa nuốt vào một viên Trừ Uế Ðơn, tất cả những mùi hôi đều
không còn! Nhưng có thể mời Ân sư nói nói xem, người đời đã tạo nghiệp nhân gì mà
phải bị đọa vào Ðại Ðịa Ngục A Tỳ này?
Tế Phật: Những người đời phạm phải trọng tội ngũ nghịch thập ác bất xá thì sẽ bị đọa vào
ngục này. Như trên thế gian thường thấy có những người có hành vi loạn luân, bất hiếu,
giết cha mẹ hoặc phản quốc bán chủ cầu vinh hoặc phá hoại thân của ni cô hoặc nữ tu,
đều phải đến ngục này. Hoặc người phát minh ra những vật có ảnh hưởng không tốt cho
người đời cũng bị giam cầm vào ngục này chịu khổ. Như Ðỗ Khang (Nấu rượu), Hàn Tín
(Phát minh bài bạc), vợ chồng Tần Cối (Ám hại Nhạc Võ Mục Vương), Sử Ðạt Lâm, Hít-
Le, Từ Hy Thái Hậu,… chuyên lạm dụng quyền thế. Ðều do lúc sống có những hành vi trái
ngược đạo lý, dẫn đến phát sinh Ðại Chiến Thế Giới khiến cho sinh linh đồ thán. Còn
nhiều nữa nhưng do thời gian có hạn, không thể đề cử ra hết được. Người đời nên biết,
nếu phải vào ngục này vạn kiếp khó được hồi phục làm người, cho nên phải cẩn trọng.
Thôi, hôm nay thời gian đã lâu, quay về Toàn Chân Ðường thôi.
(Lúc này Thầy trò Tế Phật cùng Ðồng sinh lên đài sen, đài sen bay với tốc độ nhanh bay
về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập thể xác. Thôi, ta hồi đây.

HỒI THỨ HAI MƯƠI BA
TẾ CÔNG HOẠT PHẬT
Giáng ngày 04 tháng 12 năm 2004
Ngày 23 tháng 10 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Vui thích sát sanh để được no bụng, nhất là khi vào mùa đông thì mượn danh nghĩa tẩm
bổ để sát sanh, thật là một quan niệm sai lầm. Người thời nay không giống như người
thời xưa, dinh dưỡng đã đầy đủ không cần phải tẩm bổ thêm. Nên khi vào mùa đông lạnh
lẽo, chỉ cần ăn nhiều rau cải thì sức khỏe cũng tốt rồi. Người đời cần phải hiểu đạo lý này,
bằng không, không những không đạt được lợi mà ngược lại thân còn bị hại, nên hiểu mà
làm.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, đi du Ðịa phủ thôi!
(Lúc này Tế Phật dùng quạt Phật quạt một cái, nguyên linh Ðồng sinh bị điều ra).
Ðồng sinh: Ðồ nhi hướng về Tế Phật Ân sư xin khấu thỉnh Thánh an, hôm nay là hồi cuối
đi du Ðịa phủ, lại phải tạm thời chia tay với Ân sư một thời gian ngắn, trong lòng đồ nhi sẽ
tưởng nhớ Ân sư.
Tế Phật: Ðồ nhi ngốc, Thầy phổ độ tam tào chúng sanh, một khắc cũng không rảnh, khi
viết bộ Thánh thư này xong, lập tức sẽ bắt đầu viết tiếp bộ Thánh thư khác, không có thời
gian rãnh rỗi đâu, khỏi phải lo như thế.
Ðồng sinh: A! Vậy đồ nhi có thể yên tâm hơn.
(Lúc này Tế Phật khẩu niệm chân ngôn, bỗng nhiên một con rồng vàng hiện ra trước mặt
làm Ðồng sinh giật mình, sau khi được Tế Phật nói rõ, hai Thầy trò mới cỡi lên lưng rồng,
rồng vàng bay với tốc độ nhanh, đến nơi mục đích mà hôm nay đến - Tầng 18 Ðịa Ngục
Cán Cân).
Ðồng sinh: Thật là kinh ngạc! Sao hôm nay bỗng nhiên lại đổi phương tiện giao thông
vậy ?
Tế Phật: Ơn trên vì khen con có công thế Thiên tuyên hóa nhiều năm, nên mới ban cho
con như vậy.
Ðồng sinh: Ðệ tử cứ tưởng rằng rồng là vật hư cấu, không có con vật này, không ngờ lại
thật sự có động vật này. Dám hỏi Ân sư lai lịch của rồng vàng này là thế nào vậy ?
Tế Phật: Ðây chính là Ðại thái tử của Ðông Hải Long Vương, phụng chỉ dụ của Mẫu
nương hôm nay đặc biệt làm phương tiện giao thông cho việc viết sách du Ðịa phủ.
Ðồng sinh: Cảm ân sự hậu ái và ân tứ của Mẫu nương, linh nhi nhất định sẽ nổ lực hơn
để thế Thiên tuyên hóa, hầu đáp tạ Thánh ân của Mẫu nương!
Tế Phật: Con biết nói như vậy, là không phụ sự mong đợi của Mẫu Nương. Thật ra mấy
năm nay con vì đạo mà ngày đêm bận rộn, Chư Thiên Tiên Phật đều rất cảm động. Hai vợ
chồng con trong đạo trường chật hẹp nơi Bảo đảo Ðài Loan bàn đạo, lại không có sự chi
viện dồi dào về kinh phí, có thể đạt được thành quả việc phổ hóa như ngày hôm nay, thật
là không dễ dàng. Cảm động nhất là em của con - Ðồng Minh Sáng, đi khắp nơi để gửi
tặng sách thiện của bổn Ðường, dù cho mưa to hoắc gió lớn đều không gián đoạn, tấm
lòng này thật đáng cảm động, công lao được tăng gấp đôi. Lại còn những người khác
trong Toàn Chân Ðường cũng không sợ gió lạnh hoặc trời mưa, như trận bão của ngày
hôm nay mà vẫn có thể đến Ðường ra sức, công lao được tăng một bậc. Nếu có thể giữ
vững tâm kiên trì như thế, sau này sau khi trăm tuổi thọ mãn, nhất định thân được lên Tiên
giới tiêu diêu tự tại.
Ðồng sinh: Lúc nãy Ân sư có nói đến việc tẩm bổ, đệ tử cũng có cách nghĩ như vậy.
Tế Phật: Hiền đồ có thể nói ra cảm nghĩ trong lòng của con để thức tỉnh người đời.
Ðồng sinh: Ðồ nhi từng vì rất nhiều sư huynh, sư tỷ bài giải oán khiếm âm dương, mỗi
khi oán khiếm đến đều muốn người dương thế hồi hướng công đức “Giới sát, phóng
sanh,trì chay” cho họ, nhưng người đời do không thể quên được mùi vị của thịt, nên do
dự hoặc từ chối, khiến đồ nhi thắc mắc không hiểu. Rốt cuộc là mạng quang trọng hay là
thịt quang trọng ? Thấy chúng sanh vì khẩu dục, tạo ra sát nghiệp thâm sâu, đợi khi
nghiệp báo đến, lúc bệnh vô phương chữa, mới yêu cầu đồ nhi giúp họ bài giải quyết oán
khiếm, vậy không phải mâu thuẫn hay sao ?
Tế Phật: Nguyên nhân là do trí tuệ chúng sanh chưa sáng nên còn mê muội, ta sẽ đưa ra
một dẫn chứng gần đây ở Trung Bộ phát sinh một vụ án do tẩm bổ để nói cho mọi người
nghe. Ở Trung Bộ có một ông lão kia, do chân tay bị lạnh nên thường xuyên tự nấu lẩu dê
hoặc vịt mái để ăn, ngày ngày ba cử đều tẩm bổ như vậy. Không chỉ bản thân ăn, còn gọi
con trai, con dâu và cháu cùng ăn. Kết quả là, thể chất của người con trai thuộc loại nóng,
lâu ngày cứ ăn như vậy nên bị cao huyết áp, bị bệnh tim và trúng phong, nên phải thường
xuyên chích thuốc giảm đau mới cầm được cơn đau, hai đứa cháu vì ăn lâu ngày, chảy
máu mũi không cầm được. Sau khi được bác sĩ Ðông y định bệnh, nói rằng trong bụng có
một ngọn lửa, lửa lại thêm lửa tự nhiên máu mũi chảy không ngừng. Hai người con dâu
do ăn ít hơn, nên thoát được kiếp nạn.
Ðồng sinh: Nghe Ân sư nói nên dùng thức ăn chay thanh tịnh để dưỡng thân mới là đạo
thượng thừa!
Tế Phật: Ðương nhiên rồi, ăn chay có thể trưởng dưỡng tâm từ bi, lại không kết oán thù
với chúng sanh, nên linh tánh được thanh tịnh quang minh, cầu tu đại đạo sẽ được
chứng. Lão nạp hy vọng người đời nên hiểu rõ mà làm, chớ dưỡng thân sai lầm, không
những thân không khỏe mạnh, ngược lại còn bị suy yếu.
(Lúc Thầy trò Tế Phật bàn luận, rồng vàng đã bay tốc độ nhanh qua ranh giới âm dương,
đến nơi hôm nay cần phỏng vấn).
Ðồng sinh: Ðến rồi phải không ? Cưỡi rồng vàng thật thoải mái, lưng rồng mềm mại sờ
vào thật thích, để con sờ thêm vài cái nữa rồi con xuống!
Tế Phật: Không được, mau xuống lưng rồng, thời tiết mùa đông trời mau tối, phải nhanh
đi nhanh về, để tránh các đồng tử ở loan Ðường đợi quá lâu sẽ rất mệt.
Ðồng sinh: Tuân mệnh!
(Lúc này Thầy trò Tế Phật xuống lưng rồng, đi thẳng vào nơi mục đích hôm nay đến -
Tầng thứ 18 - Ngục Các Cân. Cảnh đập vào mặt là từng cán cân lớn móc vào bụng của
tội hồn lên, hai người một tổ treo trên hai đầu cán cân, các tội hồn kêu la thảm thiết không
ngừng. Do bụng bị móc rách, ruột đổ ra thảm đến không dám nhìn, Ðồng sinh nhìn thấy
muốn ói, Tế Phật đỡ dậy, ban cho hai viên Tiên Ðơn bảo uống, nhờ vậy mới có tinh thần
viết sách. Lúc này Tế Phật mệnh quỷ sai áp giải ba hồn đến trước mặt Tế Phật và Ðồng
sinh để tường thuật nguyên do).
Tội hồn 1: Con vốn là người Ðại Giáp huyện Ðài Trung, chuyên làm nghề đồ tể, mỗi ngày
sát sanh vô số, đã tích ác nghiệp, phải chịu hình phạt nơi Ngục Cán Cân. Nghĩ lại sau khi
giết lợn xong, cũng dùng cân treo lên cân để cân trọng lượng, không ngờ hôm nay vai trò
đổi lại, bị móc bén nhọn móc lên đau thấu tâm can, hôm nay biết sai, hối hận cũng đã
muộn rồi.
Tội hồn 2: Tình trạng của con cũng giống như người trước, do mùa đông thời tiết lạnh
nên thịnh hành ăn món lẩu dê, con vì thấy lợi nhiều nên lấy thịt đà điểu độn với thịt dê,
người tiêu thụ không phát hiện, nhờ đó kiếm được rất nhiều tiền gian trá. Lại nữa, thủ
đoạn giết dê của con thật tàn nhẫn, thấy dê chưa chết thì lấy búa sắt bổ mạnh lên đầu
khiến cho nó chết thảm, bị Ơn trên giảm dương thọ 30 năm, vì tim đau mà chết. Sau khi
chết mới biết là do tội sát nghiệp nặng, nay hối hận đã muộn.
Tội hồn 3: Con là một người thích ăn hải sản, thịt rừng, mỗi bữa đầu ăn. Sau khi ăn thời
gian dài, kết quả là toàn thân da bị ngứa ngái khó chịu, luôn dùng tay gãi, gãi đến rách da,
dẫn đến chứng bệnh bại huyết mà mất mạng, hưởng thọ chỉ có 37 tuổi. Sau khi chết mới
biết do là sát nghiệp quá nặng nên bị vào ngục này để thọ hình, mỗi ngày phải chịu hình
phạt móc nhọn xuyên qua bụng rồi treo lên, đau đớn vô cùng. Hy vọng người đời đừng
giống như con, lấy điều sát sinh làm vui, nên hiểu rằng các sinh vật đều có linh tánh, cũng
có cảm giác đau đớn, vì ăn no bụng mà sát sanh tội này rất lớn.
Tế Phật: Niệm tình ba vị tội hồn đều có lòng hối cải thâm sâu, lại có công tham gia vào
việc viết sách khuyên hóa người đời, có thể miễn thọ hình 1 tháng.
Ba tội hồn: khấu tạ hồng ân của Tế Phật và thiện sinh.
Tế Phật: Hôm nay có thể hoàn thành viên mãn hồi cuối cùng của việc viết sách U Minh
Du Ký, sách này công thành viên mãn, hy vọng những hiền sĩ trong xã hội có thể cố gắng
trợ in, thì công đức rất lớn, không những có thể tiêu đi nghiệp chướng của bản thân, mà
còn được toại nguyện những mong cầu, nên phát tâm đại thanh tịnh để trợ in. Thôi, hôm
nay kết thúc ở đây, về Toàn Chân Ðường thôi!
(Lúc này Thầy trò Tế Phật cùng lên lưng rồng hướng về Toàn Chân Ðường).
Tế Phật: Ðã đến Toàn Chân Ðường, hồn phách Ðồng sinh nhập xác. Thôi, ta hồi đây.

BẠT
U MINH GIÁO CHỦ
ÐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
Giáng ngày 11 tháng 12 năm 2004
Ngày 30 tháng 10 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Hôm nay ta đặc biệt giáng vì sách “U Minh Du Ký” này viết lời bạt.
Bạt
Ða số người phàm sinh ra tại thế đều gánh một mức độ nhất định về nhân quả mà giáng
sinh nhân thế. Kiếp trước trồng nhân thiện, tự nhiên sẽ được phước nơi Trời; Nếu như tự
tạo ác duyên, tất nhiên phải chịu quả khổ của sự trả báo, đây vốn là việc Thiên kinh Ðịa
nghĩa. Người đời thường mê muội việc này, cho rằng đời người tại thế chỉ là một nhục
thân này sau khi chết là hết, cho nên không biết tu thiện tích đức. Tạo nhiều ác nghiệp
việc thiện không làm, đợi đến sau khi thân vong, xuống Ðịa ngục thọ mọi khổ hình trừng
phạt, nghĩ lại hối hận thì cũng đã muộn!
Phật ta từ nhiều kiếp trước đã sớm chứng Phật quả, chỉ vì thương chúng sanh chưa độ
nên hiện Bồ Tát thân để quảng độ chúng sanh nơi Nam Phù Ðề, có thể sớm ngày thoát
khổ của lục đạo luân hồi. Ðáng tiếc chúng sanh tạo nhiều nhân ác, đồ chúng tạo tội tạo
ác nhiều, Ðiạ phủ đầy người nên lo có họa. Tế Công Hoạt Phật không nỡ nhìn thấy sự
trầm luân của chúng sanh, đặc lãnh Mẫu mệnh, dắt Toàn Chân Ðường toàn bút Ðồng sinh
du khắp 18 tầng Ðịa ngục và đem công bố cho thế gian. Chỉ hy vọng người thế gian thấy
đây mà có thể sinh lòng thức tỉnh, cải hóa hướng thiện thì có thể ít đi chúng sanh trầm
luân nơi Ðịa phủ.
Nay là lúc hoàn thành sách, phụng Mẫu nương chỉ dụ, đặc giáng giá Toàn Chân Ðường
ghi lời bạt để khen ngợi hòa quang của sách, mong rằng các thiện tri thức trên thế gian,
thiện nam tín nữ có thể rộng rãi trợ in, rộng rãi phổ hóa, độ Chín Sáu chúng sanh trầm
luân trong khổ hải, thật may mắn thay! Vài lời đơn giản làm lời bạt.
U Minh Giáo Chủ Ðịa Tạng Vương Bồ Tát Bạt nơi Toàn Chân Ðại Ðạo Linh Tu Viện Nam
Thiên Trực Hạt Toàn Chân Ðường.
Thiên vận ngày 30 tháng 10 năm Giáp Thân.

BẠT
TÂY THIÊN TÔNG LIÊN BỒ TÁT
QUÁCH TÔNG QUANG
Giáng ngày 17 tháng 12 năm 2004
Mùng 7 tháng 11 năm Giáp Thân
Thánh thị:
Ta phụng Mẫu nương chỉ dụ đặc giáng vì sách “U Minh Du Ký” này viết lời bạt.
Bạt
Người đời đều nói rằng thế giới vô hình là không có, chỉ nói mắt thịt nhìn không thấy làm
sao mà tin? Nhưng họ không biết rằng thế giới này là do vô hình và hữu hình tạo thành.
Thế giới hữu hình được bao bọc bởi thế giới vô hình, tâm niệm người đời khởi tâm động
niệm đều có Thần Tam Thi và chư giám sát Thiên Quân giám sát ghi chép tại án. Nhưng
chỉ do người đời chấp chước, nên lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, mất đi lương tâm, làm
các việc ác. Ðợi đến khi thân rơi vào sự khổ của âm ty, thì lệ rơi đầm đìa, cầu Minh
Vương tha thứ, hối hận đã muộn màng! Sự rộng lớn của Ðịa ngục không thể nào đi hết
được, lần này những nơi Tế Phật dẫn Toàn Chân Ðường chánh loan Ðồng sinh đến, vốn
là 18 tầng Ðịa ngục mà người đời đã từng nghe qua. Nếu muốn đi hết, sợ rằng 3 năm, 5
năm cũng không đủ để thành công phu này. Chỉ ý của Mẫu nương chỉ muốn khuyên hóa
người đời biết rõ có sự tồn tại của Ðịa ngục, chớ ngang ngược làm càng để tránh phải
đến lúc gặp Diêm Vương thì hối hận cũng không còn kịp nữa.
Lúc sách này hoàn thành ta góp vaì lời ở phần cuối làm lời bạt, thật ra là lời tận đáy lòng
của ta. Hy vọng các quân tử nơi thế gian, tùy theo sức mình mà trợ phụ in ấn, để rộng rãi
việc phổ hóa, như thế công đức vô lượng.
Tây Thiên Tông Liên Bồ Tát Quách Tông Quang Bạt nơi Toàn Chân Ðại Ðạo Linh Tu Viện
Nam Thiên Trực Hạt Toàn Chân Ðường.
Thiên vận mùng 07 tháng 11 năm Giáp Thân.
 
#1
  Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark

  Chuyển nhanh đến:

  Thống kê hiện tại

  Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

  Chú Giải và Quyền Lợi

  • Bài Mới Đăng
  • Không Có Bài Mới
  • Bài Nổi Bật (có bài mới)
  • Bài Nổi Bật (không bài mới)
  • Khóa (có bài mới)
  • Khóa (không có bài mới)
  • Xem bài
  • Đăng bài mới
  • Trả lời bài
  • Đăng bình chọn
  • Bình Chọn
  • Đánh giá các bài
  • Có thể tự xóa bài
  • Có thể tự xóa chủ đề
  • Đánh giá bài viết

  2000-2022 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9