Cô Hàng Xóm - Diễn ngâm: Hồng Vân

Tác giả Bài
Ct.Ly