MẮT TÔI NHÌN ĐỜI

Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 116 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 07.05.2012 11:53:24
RÓC RÁCH


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/83CCE83876C1498B8E89F0C13DD6BD41.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/157833D928CC424596647D23AC055703.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/28478F95257344A8B164FE3DA689729E.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C6393CA3644643BBB5605E6B0A58C2BE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/575C382C7D8B425B928FDABAAC3EB9A2.jpg[/image]

Muaphonui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2012 11:55:12 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 08.05.2012 14:47:28
kiêu sa[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B3F4C892522B41AD8E716046ACE811AA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/23A6D785AE7642199BB88308A8E519B4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E1A3FD08F89B4AA794233EC4946A6221.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C0EDC067C98748E7A43D35C56923B3AD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/058E30E26F3A4027B7B445BC58AE5313.jpg[/image]

muaphonui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 14:49:17 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 08.05.2012 15:56:40
Đôi lứa[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A245281006E646B49338512473BC2414.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/45C08E1BBBFB4400BBD1CFC88E739088.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/AE99DD74A49A40C1A5B83A0DC4FF685C.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BD3D583E06C9465C8800998B68A5FF72.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D213806DD3494C4EA17A95BF990CB115.jpg[/image]

muaphonui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2012 15:57:41 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 09.05.2012 13:13:49
hoàng hôn[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/EE49980B00064F5B92C2C1E25E8091E7.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/39D850D05E814122A1BBB564D53BD133.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B98EC58C8F9049A6B1EF898DC52F3DE0.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CADA3B66C3A84A1D9D1CBBDBA6BF9F7C.jpg[/image]

muaphonui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 13:15:33 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 09.05.2012 13:26:42
nắng chiều[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/956C1A80050240C79F84F9380803783B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/26084891C1714A48BEEA2DF6D794A1A4.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E44B7805CE354AFFAD5AB668896810AD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/0A6338667D974A27B5EE6ACC44607CCE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FD293ED07E5043479CD15653B4C54848.jpg[/image]

muaphonui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2012 13:28:21 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)thichdoxin
 • Số bài : 266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2011
 • Nơi: thung lung hoa vang
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 11:51:53
Hoa của Mưa PN nhìn rất thân thuộc vì TDX cũng hay gặp nó ngòai vườn hay chung quanh nhà.
PS: Sao Mưa PN không tiếp tục chú thích hính ảnh nữa vậy?

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 16:41:37
HIHIHI...huynh muốn ngắm hương đồng cỏ nội , lại đòi cả hồn của hoa , không khéo cả hương nữa đấy !
Tiểu muội phải hiểu tôn huynh như thế nào đây ? Ẩn sĩ hay tao nhân mặc khách ? Mpn rất hiếu khách ,sẽ chìu huynh thôi .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 12:06:23 bởi mưa phố núi >mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 16:50:42
Hoa Súng[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/CFA5A32C74F041D48522050A1A7E1495.jpg[/image]
Ta về ta tắm ao ta

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/E1409E3688D14A2E973B5D1923069BF4.jpg[/image]
Chàng ơi cho thiếp theo cùng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2E6919F9BEF342DCBB38705BBE9B7AEC.jpg[/image]
Đắng cay thiếp chịu , lạnh lùng thiếp mang .

mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 16:53:37 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)CuuLong
 • Số bài : 1487
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 08.06.2005
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 16:56:04
Hôm nay Cuu long Spam khắp thư quán, quậy cho mọi người hết buồn ngủ.... Tăng MPN con cánh cam nha

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8009/FA6C6E6CA80940F9B6498B8363138DC7.jpg[/image]
Attached Image(s)
Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 17:19:26
*Cám ơn Cuulong nha ![image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1AA7552F20A54903A416AEA7D7A8872A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 12:11:12 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 17:43:35
*** Tặng thichdoxin nè ! Huynh vừa ý chưa ?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C992FAB273304B2093DA7B4A3AB36B1E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2012 17:45:48 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)thichdoxin
 • Số bài : 266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2011
 • Nơi: thung lung hoa vang
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 12.05.2012 18:25:38
Cám ơn MPN nhe!Bạn có hồn thơ mà kỹ thuật cũng khá lắm!
Xin tăng lại bạn đây:

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/EFC26E6389A447E091C6C21E4F576A33.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/3637E4A6EA79429C9605925D30234CAF.jpg[/image]
Attached Image(s)

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 13.05.2012 12:23:15
Cám ơn thichdoxin .Quý hóa thay chân tình ![image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FFAF6B1BE0E2450E9D4125BA38F67AFB.jpg[/image]
Ba sẽ là cánh chim ,đưa con đi thật xa .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2012 12:25:39 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 14.05.2012 14:02:05
Happy MOTHERDAY ![image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/933EC73BD46C4CDCA63146F3271F9CF3.jpg[/image]
Quà của mấy cha con hợp sức

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/20CF576073514ED793C63B994A0D09BB.jpg[/image]
Quà của anh xã hà tiện

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/2CD842E896D84ABDB90A301E9C48BD4B.jpg[/image]
Quà của con gái

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BD79FBE906764F9D94B0A4DC9A3F2781.jpg[/image]
Qua của con gái

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/78508FD82D164DCC98975943F97C0D9C.jpg[/image]
Quà của con gái

Một ngày hạnh phúc của mẹ Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 14:05:47 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 14.05.2012 14:11:09
MOTHERDAY


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BC466208019A4CDCACE576B2C9514E4B.jpg[/image]
Quà của con gái khéo tay hay làm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F92BC1C1762C41E6AF589B5ED2B953EF.jpg[/image]
Quà của cậu quý tử 5 tuổi - preschool - William Giang Nhật Nam

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/EA8324749D83451B9A03D076D8929EB8.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/38758F27EE86422BBF4EB933CB8FC7DC.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BC96101542464E0598806AB04F27D50C.jpg[/image]

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2012 14:16:09 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)thichdoxin
 • Số bài : 266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2011
 • Nơi: thung lung hoa vang
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 15.05.2012 09:53:32
TDX cung xin chúc MPN và các bà mẹ trên DD một ngày Mother'Day hạnh phúc. Xin cám ơn tất cả các bà mẹ VN tuyệt vời và xin dâng tặng các chị vài đóa hoa xinh tươi nhất trong vườn của TDX:

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/AC118DA189C040F29DF07AE46D9C64EF.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/13B1F29F508E43B1A84B2507F025A386.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/EB7C785A1CF64FB58C1FE5BC324D1B01.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/A78AE43210CF4F378380B7FD3B892FC9.jpg[/image]
Attached Image(s)

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 15.05.2012 13:15:23
Huynh Thichdoxin ơi ! Tấm này xứng đáng làm bìa báo PEOPLE lắm đó , nếu Mưa mà có tiền ...hihihi

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4F62BB572D624529B294F7A8856A2EC9.jpg[/image]
Attached Image(s)thichdoxin
 • Số bài : 266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2011
 • Nơi: thung lung hoa vang
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 17.05.2012 22:05:09
Quỳnh thơm hay môi ai thơm?!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/C5315686E48E4EC68D7EBA764D6C64E5.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/94C20DA5D25A456E8FB3F6EAAE708C3D.jpg[/image]
Attached Image(s)

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 20.05.2012 12:53:39
HOA QUỲNH

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/8E8BF560CAF24007849E24E7E2C86399.JPG[/image]

Thấy huynh chụp quỳnh , mpn sực nhớ mình cũng có mấy chậu : vàng , trắng , tím , đỏ . Sao năm nay lác đác quá , chỉ có chậu này sung . Chậu Quỳnh Sen của mưa trồng trong chậu như hoa rơi , năm ngoái đẹp thế , năm nay chết queo .[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A179ABE07BB549178A9C01749BD6AA17.JPG[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/3C9B1451628640BE9FDA3EF9948C7C3B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 13:08:54 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 20.05.2012 13:11:14
Hoa hồng - Marble rose


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5DE12B2D4FE04F3D83F93021BC00C135.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/231BC4D541DB40BA8E61DC06024CA4E4.jpg[/image]

MƯA PHỐ NÚI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 13:25:34 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 20.05.2012 13:20:03
Hoa mùa hè trong vườn nhà

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B2027A4464E34B68B44D8F5BD981803A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/198B058AA1254287B40760F3D1CAF20B.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7295CCA76CFA45E0A736FC782730CF99.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7F8C988C653A450A9C0CBB50CDE6912F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/92EE65DC394B43F6940201E137A979E6.jpg[/image]

Photo Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2012 13:23:15 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)thichdoxin
 • Số bài : 266
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 01.03.2011
 • Nơi: thung lung hoa vang
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 21.05.2012 06:58:49
Thích nhất hoa hydrangia cua MPN , mau xanh biếc thât đặc biệt.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/4195DD9AF923434EA37BDA41AD20EE76.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/11A84C6F4F4E40BBBE4CEC6FB3C85166.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/99507/377012F95032459E9CD2F84162E8CF43.jpg[/image]
Attached Image(s)

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 21.05.2012 15:49:51
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/457349EA5CC749C3B63A7E6CD5D72726.jpg[/image]

Hoa Amarylis
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/6DBE5B1BEFC349B1B81E5356AD68003A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B0C6ADA62AFA414B963DBA93B302CD3A.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/51B5BFC027104233B9E641DAD74D7654.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F1CE607171E34664A0A050B900045A67.jpg[/image]

Đây là loại hoa trồng từ củ , rất dễ trồng ,vùi củ vào chậu hay ngoài đất. Mỗi năm hoa chỉ ra hoa một lần như lan - có người gọi là địa lan.
mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2012 15:58:34 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 22.05.2012 14:29:33
Bàn tay em


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/53598FE5279B4BF49A5FFFDEE3426B17.jpg[/image]
Năm ngón kiêu sa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/85642F8FF87A49EFB1CD8984AC9DD4FA.jpg[/image]
Duyên dáng hòa nhã

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/13451048403E43A78BC90ECB3E48CA20.jpg[/image]
Cập nhật năng động

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/947847AE6C3E40D292FB905191E884E0.jpg[/image]
Truyền anh hơi ấm

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/C611B1EAA00B4BC8A7ED99EC3D314631.jpg[/image]
Nồng nàn trao anh

Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 14:35:34 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 31.05.2012 15:43:16
Hình ảnh buổi văn nghệ mừng ngày Hiếu 28-5-2012 Tại chùa Huệ Quang - Santa Ana
do các em thiếu nhi nhóm gia đình Phật Tử trình diễn
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/84EC8E3442AA472E9D35AE6D2F6F0F28.jpg[/image]
thiệp mời

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/77195ADC11534FB086B94E237942247F.jpg[/image]
Điệu nhảy - FIRE ROCK

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4994CBC547C1442F97EBEB8B75A513F3.jpg[/image]
Điệu nhảy - HIP HOP

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/594A286DD5DF46E58CA7A92A7ED25F58.jpg[/image]
Điệu SWING

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A2E26A1F1C08454197E83EB16D1E9D66.jpg[/image]
Bất chợt ...một cô Tấm hồn nhiên .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:48:32 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 31.05.2012 15:52:26
Vũ khúc - Con Rồng cháu Tiên[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/1C841D2596194465A4A9153E3B6CC242.jpg[/image]
Trăm trứng nở trăm con

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5EF23C53FF0A46FC8E0CF270FBB46071.jpg[/image]
Nuôi tằm dệt lụa

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/47B884619C24425E9384A8B40BF44FB6.jpg[/image]
Yểu điệu thục nữ - quân tử háo cầu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/26FC6CC41A4D41C2A0E0CA8B421F7CF0.jpg[/image]
theo mẹ xuống biển

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/F82DFB9BED9D4502A0F46DB532E2041C.jpg[/image]
theo cha lên rừng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 16:00:44 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 31.05.2012 16:06:19
Vũ khúc Xuân Yêu Thương

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A3D17A007F1F47E09B5B7971A6A72E04.jpg[/image]
những cánh bướm
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/017BA20422214C5BBE9461F176B042D4.jpg[/image]
chao liệng giữa mùa xuân
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/BB51ADE0A7D64393A6F62448007E3ED8.jpg[/image]
sắc màu rộn rã
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A9BEA38259494C49AC4C800785D63E2F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/9104776481504036BACEFA03BE7E3EB9.jpg[/image]
chở đầy yêu thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 16:10:43 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 31.05.2012 16:15:01
Vũ khúc - Cô tấm ngày nay[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/B597B017D60942E3ADE37839873DED50.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/FE47281638D247D7AECCE49D3ED18440.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/5B535130515148FA98A87B603B0A4755.jpg[/image]

mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 16:26:50 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)Kiều Giang
 • Số bài : 564
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: SAIGON - VN
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 03.06.2012 18:37:51

Nhà nhiếp ảnh vĩ đại nhất là nhà nhiếp ảnh ghi lại được những khoảnh khắc tuyệt vời của cuộc sống
Chúc mừng em
Nghiêng trăng uống cạn bóng mình
Nghiêng đời uống cạn dòng sinh tử này

mưa phố núi
 • Số bài : 1305
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 10.07.2011
 • Nơi: cao nguyên đầy mưa gió
RE: MẮT TÔI NHÌN ĐỜI - 08.06.2012 17:11:06
* Cám ơn ông Giáo đến thăm em , Giáo ơi ! em chỉ là con khỉ thôi mà .

Hoa trong vườn nhà đang rộ sắc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4B8B7DDFD1A14391A64E47E2B13AD4FE.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D73EF8CB8F6A4B0A8CC819DFC6FCC1FA.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/4A1F5108C2DC4D49B0709E9471550294.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/A3A81E8559524015B563F16CD5578D7F.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/D480A5AD254E4326A90F79C149D694D4.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2012 17:18:50 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)Thay đổi trang: < 1234 > | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 116 bài trong đề mục