THƠ DIỄN NGÂM - Yên Dạ Thảo

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
THƠ DIỄN NGÂM - Yên Dạ Thảo - 29.04.2012 03:30:14
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:43:26 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 29.04.2012 04:33:16

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:44:13 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 29.04.2012 19:52:48

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:44:55 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 30.04.2012 19:02:09
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:45:35 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 01.05.2012 18:49:59<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:46:35 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ VÀ NHẠC - 04.05.2012 18:37:42

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:47:37 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 04.05.2012 18:42:32

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:48:26 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 12.05.2012 01:16:23<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:49:07 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 16.05.2012 18:11:43
 <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:49:42 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 16.05.2012 18:17:37

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:50:13 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 19.05.2012 19:18:04
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:50:42 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 26.05.2012 11:38:17

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:52:12 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 26.05.2012 11:42:05
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:53:10 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 29.05.2012 18:23:43
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:53:42 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM & NHẠC - 03.06.2012 07:26:16

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:54:06 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 04.06.2012 18:08:06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:54:57 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 23.06.2012 18:53:26
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:55:40 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Khúc Giang
 • Số bài : 91
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 06.11.2011
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 13.01.2013 01:09:11
Khóc Đời Ô Thước
Thơ: Yên Dạ Thảo
Thực hiên: Khúc Giang

[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=YJhROAcIV2o[/YouTube]

Gởi YDT "link" trên đây về bài thơ "Khóc Đời Ô Thước" để nhớ ngày cuối cùng gặp Mẹ vào Tháng Giêng 1980.

Khúc Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2014 21:56:07 bởi Khúc Giang >

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 06.02.2013 08:45:32


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:56:16 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 08.02.2013 08:38:26
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:57:43 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 13.02.2013 09:00:12Thơ: Chợ Quê
Thi sĩ: NHA
Diễn ngâm: Hương Namhttps://www.box.com/s/14asy5bgo6hmvbttobjv<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:58:18 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 13.02.2013 09:05:23
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:59:02 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 15.02.2013 07:35:06
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:59:49 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 16.02.2013 19:57:50


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:00:22 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 19.05.2015 01:15:37
 
 
 
Thơ: Yên Dạ Thảo
Diễn Ngâm: Hương Chiều
 
 
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 11.07.2015 21:53:36
 
 
 
Thơ: Ngập Ngừng Bước Xuân - Yên Dạ Thảo
Thơ: Trăng Ơi! - Phong Tâm
Thơ:  Bâng Khuâng - Đỗ Hữu Tài
Diễn ngâm: Hương Chiều
 
 
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 30.07.2015 19:55:45
 
 
Thơ: Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Hương Chiều


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2015 19:56:48 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 02.09.2015 20:52:23
 
 Dòng Thi Họa

 
 
https://app.box.com/s/krx...t1ykirwauunky8yt19meb6
Anh Là  -Thơ Yên Dạ Thảo
Diễn Ngâm: Hương Chiều

****
https://app.box.com/s/f5h...qzteudclgy9jk05yljpb4t
Là Anh - Thơ Đỗ Hữu Tài
Diễn Ngâm: Hương Chiều

****
https://app.box.com/s/89g...zfw1joj40ccjx40vekbm9l
Anh Chỉ Là - Thơ Nắng Chiều Thu
Đưa Em Về - Thơ Phong Tâm
Diễn Ngâm: Hương Chiều


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 20:55:06 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 26.11.2015 08:07:16
 
 
Thơ: Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Thy Cúc
 
 
 
 
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
 • Số bài : 638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 07.12.2015 04:26:09
 
  
Thơ: Yên Dạ Thảo 
Diễn ngâm: Thy Cúc

 
Attached Image(s)

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục