THƠ DIỄN NGÂM - Yên Dạ Thảo
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 04.06.2012 18:08:06 (permalink)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:54:57 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
#16
  Yên Dạ Thảo 23.06.2012 18:53:26 (permalink)
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:55:40 bởi Yên Dạ Thảo >
  Attached Image(s)
  #17
   Khúc Giang 13.01.2013 01:09:11 (permalink)
   Khóc Đời Ô Thước
   Thơ: Yên Dạ Thảo
   Thực hiên: Khúc Giang

   [YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=YJhROAcIV2o[/YouTube]

   Gởi YDT "link" trên đây về bài thơ "Khóc Đời Ô Thước" để nhớ ngày cuối cùng gặp Mẹ vào Tháng Giêng 1980.

   Khúc Giang

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2014 21:56:07 bởi Khúc Giang >
   #18
    Yên Dạ Thảo 06.02.2013 08:45:32 (permalink)


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:56:16 bởi Yên Dạ Thảo >
    Attached Image(s)
    #19
     Yên Dạ Thảo 08.02.2013 08:38:26 (permalink)
      
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:57:43 bởi Yên Dạ Thảo >
     Attached Image(s)
     #20
      Yên Dạ Thảo 13.02.2013 09:00:12 (permalink)      Thơ: Chợ Quê
      Thi sĩ: NHA
      Diễn ngâm: Hương Nam      https://www.box.com/s/14asy5bgo6hmvbttobjv      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:58:18 bởi Yên Dạ Thảo >
      Attached Image(s)
      #21
       Yên Dạ Thảo 13.02.2013 09:05:23 (permalink)
        
        
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:59:02 bởi Yên Dạ Thảo >
       Attached Image(s)
       #22
        Yên Dạ Thảo 15.02.2013 07:35:06 (permalink)
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 17:59:49 bởi Yên Dạ Thảo >
        Attached Image(s)
        #23
         Yên Dạ Thảo 16.02.2013 19:57:50 (permalink)


         <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:00:22 bởi Yên Dạ Thảo >
         Attached Image(s)
         #24
          Yên Dạ Thảo 19.05.2015 01:15:37 (permalink)
           
           
           
          Thơ: Yên Dạ Thảo
          Diễn Ngâm: Hương Chiều
           
           
          Attached Image(s)
          #25
           Yên Dạ Thảo 11.07.2015 21:53:36 (permalink)
            
            
            
           Thơ: Ngập Ngừng Bước Xuân - Yên Dạ Thảo
           Thơ: Trăng Ơi! - Phong Tâm
           Thơ:  Bâng Khuâng - Đỗ Hữu Tài
           Diễn ngâm: Hương Chiều
            
            
           Attached Image(s)
           #26
            Yên Dạ Thảo 30.07.2015 19:55:45 (permalink)
             
             
            Thơ: Yên Dạ Thảo
            Diễn ngâm: Hương Chiều


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2015 19:56:48 bởi Yên Dạ Thảo >
            Attached Image(s)
            #27
             Yên Dạ Thảo 02.09.2015 20:52:23 (permalink)
              
              Dòng Thi Họa

              
              
             https://app.box.com/s/krx...t1ykirwauunky8yt19meb6
             Anh Là  -Thơ Yên Dạ Thảo
             Diễn Ngâm: Hương Chiều

             ****
             https://app.box.com/s/f5h...qzteudclgy9jk05yljpb4t
             Là Anh - Thơ Đỗ Hữu Tài
             Diễn Ngâm: Hương Chiều

             ****
             https://app.box.com/s/89g...zfw1joj40ccjx40vekbm9l
             Anh Chỉ Là - Thơ Nắng Chiều Thu
             Đưa Em Về - Thơ Phong Tâm
             Diễn Ngâm: Hương Chiều


             <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2015 20:55:06 bởi Yên Dạ Thảo >
             Attached Image(s)
             #28
              Yên Dạ Thảo 26.11.2015 08:07:16 (permalink)
               
               
              Thơ: Yên Dạ Thảo
              Diễn ngâm: Thy Cúc
               
               
               
               
              Attached Image(s)
              #29
               Yên Dạ Thảo 07.12.2015 04:26:09 (permalink)
                
                 
               Thơ: Yên Dạ Thảo 
               Diễn ngâm: Thy Cúc

                
               Attached Image(s)
               #30
                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 32 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9