THƠ DIỄN NGÂM - Yên Dạ Thảo

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 32 trên tổng số 32 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 638
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 12.12.2015 09:13:37
 
 
 
Thơ: Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Thy Cúc
 
 
 
Attached Image(s)

Yên Dạ Thảo
  • Số bài : 638
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2010
RE: THƠ DIỄN NGÂM - 23.12.2015 19:33:10
 
 
Nhánh Lá Tình Em
Thơ: Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Thy Cúc
 
 
 
 
 
Attached Image(s)

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 32 trên tổng số 32 bài trong đề mục