Chú Bé Thoát Nạn Đắm Tàu - JULES VERNE & ANDRÉ LAURIE
Sapa 26.05.2012 21:13:27 (permalink)
Chú Bé Thoát Nạn Đắm Tàu
 
Tác Giả: JULES VERNE & ANDRÉ LAURIE
Nguyên bản tiếng Pháp: L’épave du “Cynthia” (Người bị trôi giạt từ tàu Cinthia)
Người Dịch: Phạm Hậu
Người Đọc: Huỳnh Văn Tài
 
 
https://www.box.com/s/2eb1a1f6af360ed6b97a
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9