Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất - Jules Verne
Sapa 26.05.2012 21:46:04 (permalink)
Hành Trình Vào Trung Tâm Trái Đất
 
Tác Giả: Jules Verne
Nguyên tác tiếng Pháp: Voyage au centre de la Terre
Tiếng Anh: Journey To The Center Of The Earth
Dịch giả: Phạm Phan Hàm
Người đọc: Trung Nghị
 
 
Phần 01: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33971778
 
Phần  02: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33970846
 
 
Phần  03: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33976651
Phần  04: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33976875


Phần  05: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33977020
Phần  06 :  http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33977174
 
 
Phần  07: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33977356
Phần  08: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33977554 Phần 09:  http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33977733
Phần 10:  http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33977959
 
Phần 11: http://www.esnips.com/displayimage.php?pid=33978321
 
 
Hết
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9