Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới.

Tác giả Bài
Ct.Ly