Giải Sầu

Tác giả Bài
Hữu Hiền
  • Số bài : 80
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2007
Giải Sầu - 21.06.2012 08:57:45
Lý Bạch

 
      Giải sầu
 
Rượu say quên cả thời gian
Hoa rơi đầy áo trăng vàng bờ khe
Hết say lần bước quay về
Chim vào tổ ấm đường quê thưa người
 
                            Hữu hiền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2012 07:50:00 bởi Hữu Hiền >

Hữu Hiền
  • Số bài : 80
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2007
xóa - 22.06.2012 17:41:23
xáo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2012 10:04:14 bởi Hữu Hiền >