đã tìm ra bài Vè Nói Ngược và đăng trong mẫu tự N và nơi đây
lá chờ rơi 26.07.2012 16:13:10 (permalink)
     
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nói ngược

Ngựa đua dưới nước

Tàu chạy trên bờ

Lên núi đặt lờ

Xuống sông đốn củi

Gà cồ hay ủi

Heo nái hay bươi

Nước kém ba mươi

Mùng mười nước dẫy

Ghe nổi thì đẩy

Ghe cạn thì chèo

Mấy chú nhà nghèo

Cho vay bạc nợ

Nhà giàu bợ đỡ

Thiếu trước hụt sau

Đòn xóc bửa cau

Dao bầu gánh lúa

May quần bằng búa

Bửa củi bằng kim

Ăn cướp ở hiền

Thầy tu bạc ác

Nhà lành dột nát

Chòi rách khô queo

Lắm của nhà nghèo

Xác xơ triệu phú

Huất Trì hay chử

Dốt đặc
Trạng Nguyên
Xới đất bằng liềm
Cắt tranh bằng cuốc

Têm trầu bằng bột

Gói bánh bằng vôi

Giả gạo bằng nồi

Nấu cơm bằng cối

Bửa rằm trời tối

Mồng một sáng trăng

No bụng thì ăn

Đói lòng thì nhịn

Ai mà vui tính

Nói ngược nghe chơi!

       (bài nầy tôi được anh (hay chị) Thanh trong hội Ái Hữu LNH&NĐC gởi tặng)     
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2015 13:43:25 bởi lá chờ rơi >
#1
  lá chờ rơi 26.07.2012 22:38:38 (permalink)
  Trích đoạn: lá chờ rơi

  Xin chào quý anh chị em,

  Xin cáo lỗi, tôi vừa tìm ra được bài ấy, như sau :


  "Vè nói ngược" của chị (hay anh) THANH gởi tặng :

  Nghe vẻ nghe ve
  Nghe vè nói ngược
  Ngựa đua dưới nước
  Tàu chạy trên bờ
  Lên núi đặt lờ
  Xuống sông đốn củi
  Gà cồ hay ủi
  Heo nái hay bươi
  Nước kém ba mươi
  Mùng mười nước dẫy
  Ghe nổi thì đẩy
  Ghe cạn thì chèo
  Mấy chú nhà nghèo
  Cho vay bạc nợ
  Nhà giàu bợ đỡ
  Thiếu trước hụt sau
  Đòn xóc bửa cau
  Dao bầu gánh lúa
  May quần bằng búa
  Bửa củi bằng kim
  Ăn cướp ở hiền
  Thầy tu bạc ác
  Nhà lành dột nát
  Chòi rách khô queo
  Lắm của nhà nghèo
  Xác xơ triệu phú
  Huất Trì hay chử
  Dốt đặc trạng nguyên
  Xới đất bằng liềm
  Cắt tranh bằng cuốc
  Têm trầu bằng bột
  Gói bánh bằng vôi
  Giả gạo bằng nồi
  Nấu cơm bằng cối
  Bửa rằm trời tối
  Mồng một sáng trăng
  No bụng thì ăn
  Đói lòng thì nhịn
  Ai mà vui tính
  Nói ngược nghe chơi!

  *****
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2012 22:43:54 bởi lá chờ rơi >
  #2
   Chuyển nhanh đến:

   Thống kê hiện tại

   Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
   Kiểu:
   2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9