Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

Tác giả Bài
Thanh Vân
  • Số bài : 3248
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2007
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười - 21.08.2012 04:57:37
Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười

ThơTrần Trung Đạo

Tác giả diễn ngâm


Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai