ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ

Tác giả Bài
Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 20.10.2012 22:46:21


凉州词

葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催.
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回?

王翰

LƯƠNG CHÂU TỪ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?

Vương Hàn


KHÚC CA LƯƠNG CHÂU

Rượu Bồ Đào,chén dạ quang!
Uống trên lưng ngựa,tiếng đàn giục đi!
Sa trường say khướt cười chi?
Xưa nay chinh chiến,có đi không về!!

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/D2701CA83C5D48849A73DA7F42A83E84.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2012 14:15:54 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 26.10.2012 08:31:57
黃鶴樓
昔人已乘黃鶴去,
此地空餘黃鶴樓。
黃鶴一去不復返,
白雲千載空悠悠。
晴川歷歷漢陽樹,
芳草萋萋鸚鵡洲。
日暮鄉關何處是,
煙波江上使人愁。
(崔顥)


Hoàng Hạc Lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu.
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,
Bạch vân thiên tải không du du.
Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.
Nhật mộ hương quan hà xứ thị,
Yên ba giang thượng sử nhân sầu.
Thôi Hiệu


Bản dịch của Tiền Giang

LẦU HOÀNG HẠC

Người xưa cỡi hạc bay đi mất
Còn lại lầu hoang,đất với người
Hạc vàng cất cánh xa khơi
Trời xanh mây trắng suốt đời vẫn bay
Đất Hán Dương,bóng cây xanh tốt!
Anh Vũ châu,nước mát cỏ non!
Quê xưa giờ mất hay còn?
Khói trên sông vắng gieo buồn lòng ai!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/9772A39D0E41494FB54D90378F582FC8.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2012 08:59:21 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 30.10.2012 21:21:50
無題

相見時難別亦難
東風無力百花殘
春蠶到死絲方盡
蠟炬成灰淚始乾
曉鏡但愁雲鬢改
夜吟應覺月光寒
蓬萊此去無多路
青鳥殷勤為探看

李商隱

VÔ ĐỀ
Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
Lạp chúc thành hôi lệ thủy can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.
Lý Thương Ẩn

DỊCH:

KHÔNG ĐỀ

Gặp khó, khi xa khó lắm thay!
Gió đông tuy nhẹ hoa vẫn bay
Xuân tằm đến chết tơ còn nhả
Nến thắp tàn rồi lệ cứ cay
Gương sớm chợt sầu cho bóng xế
Trăng tàn mở sách lại sầu thay
Bồng Lai giá như không lắm nẻo
Đâu đợi chim xanh đến chốn này

(Bản dịch của Tiền Giang)

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/130C04E7B8484C59B886891EBD78CDAD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 21:42:48 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 01.11.2012 21:17:08
登 金 陵 鳳 凰 台

鳳 凰 台 上 鳳 凰 游,
鳳 去 台 空 江 自 流。
吳 宮 花 草 埋 幽 徑,
晉 代 衣 冠 成 古 邱。
三 台 半 落 青 山 外,
二 水 中 分 白 鷺 洲。
總 為 浮 雲 能 蔽 日,
長 安 不 見 使 人 愁。
李白

ĐĂNG KIM LĂNG
PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI


Phượng Hoàng đài thượng phượng hoàng du,
Phượng khứ, đài không, giang tự lưu.
Ngô cung hoa thảo mai u kính,
Tấn đại y quan thành cổ khâu.
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại,
Nhị thuỷ trung phân Bạch Lộ châu,
Tổng vị phù vân năng tế nhật,
Trường An bất kiến sử nhân sầu.
Lý Bạch


Lên đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng *

Đài cao chim Phượng đến chơi!
Phượng đi,đài vắng,bên trời sông trôi!
Cung Ngô hoa cỏ tiêu điều!
Thành xua mũ áo Tấn triều vùi chôn!
Tam sơn rớt nửa tầm nhìn!
Chia hai Bạch Lộ,sóng dồn về đâu?
Mây che vầng nhật đổi màu
Trường An khuất bóng,dạ sầu khôn nguôi!!

* Nay là thành phố Nam Kinh
(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6B4148826D244102BE2DEFC7B067073F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2012 21:34:07 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 04.11.2012 08:12:32
秋夕

銀燭秋光冷畫屏,
輕羅小扇撲流螢。
天階夜色涼如水,
臥看牽牛織女星。
杜牧,

THU TỊCH

Ngân chúc thu quang lãnh hoạ bình,
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
Thiên giai dạ sắc lương như thuỷ,
Toạ khán Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.


Đỗ Mục

ĐÊM THU

Bức họa nến soi,đêm chớm lạnh!
Xua hoài lũ đóm,quạt theo tay!
Ngoài trời sắc mát trông như nước!
Ngưu Chức gặp nhau ở chốn này!!


(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/98D283E2F7E04654BF8B5620DEB2EC76.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2012 08:28:47 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 07.11.2012 14:21:44
採蓮曲

若耶溪旁採蓮女,
笑隔荷花共人語。
日照新粧水底明,
風飄香袂空中舉
李白
THÁI LIÊN KHÚC

Nhược da khê bàng thái liên nữ,
Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ.
Nhật chiếu tân trang thuỷ để minh,
Phong phiêu hương duệ không trung cử.
Lý Bạch


KHÚC HÁT HÁI SEN
Suối nhược hái sen,bao gái đẹp!
Hoa xinh cười nói thật râm ran!
Áo bay nắng chiếu bên dòng nước
Son phấn như mây,đẹp ngút ngàn!!

(Bản dịch của Tiền Giang)[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/59B0BD7CABB84E5089DB388C86E3770C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2012 14:26:56 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 09.11.2012 10:23:54
金縷衣

勸君莫惜金縷衣,
勸君惜取少年時。
花開堪折直須折,
莫待無花空折枝。

杜秋娘

KIM LŨ Y

Khuyến quân mạc tích kim lũ y
Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì
Hoa khai kham chiết, trực tu chiết
Mạc đãi vô hoa không chiết chi

Đỗ Thu Nương

ÁO SỢI VÀNG

Tiếc gì chiếc áo thêu vàng ấy
Không tiếc tuổi xuân của một đời?
Hoa vừa tầm tay sao không hái?
Đợi bẻ cành không,hoa đã rơi!!

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/47B4B3E159BB413B98E4CB2ACE6576C0.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2012 10:45:49 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 23.11.2012 14:29:34
章 台柳

章台柳 章 台柳
昔日青 青今在否
纵 使长条自旧垂
也应 攀折他人手
韩 横

CHƯƠNG ĐÀI LIỄU

Chương Đài liễu, Chương Đài liễu!
Tích nhật thanh thanh kim tại phủ?
Túng sử trường điều tự cựu thuỳ
Dã ưng phan chiết tha nhân thủ.


Hàn HoànhLIỄU CHƯƠNG ĐÀI

Liễu chương đài,liễu chương đài
Có còn xanh tốt như ngày ấy không?
Liễu dài còn rủ ven sông
Người xưa giờ đã lấy chồng còn đâu?

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/04770103257341B9AA7D666BBF123130.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2012 15:04:48 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 29.11.2012 08:49:30
征人怨

歲歲金河復玉關,
朝朝馬策與刀環。
三春白雪歸青塚,
萬里黃河繞黑山。
柳中庸

CHINH NHÂN OÁN

Tuế tuế Kim hà phục Ngọc quan
Triêu triêu mã sách dữ đao hoàn
Tam xuân bạch tuyết quy thanh trủng
Vạn lý Hoàng hà nhiễu Hắc san

Liễu Trung Dung


NỖI OÁN NGƯỜI LÍNH THÚ

Bao năm lăn lộn nơi biên ải
Lưng ngựa tay đao,dạ chẳng sờn
Tuyết trắng vun đầy trên mộ biếc
Sông Hoàng ôm lấy dãy Hắc Sơn

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/62745332A4A441B9BF716D514EFE3394.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 08:58:37 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 07.12.2012 09:50:06
偶書 I

少小離家老大迴,
鄉音無改鬢毛衰。
兒童相見不相識,
笑問客從何處來。
賀知章

HỒI HƯƠNG NGẪU THƯ I

Thiếu tiểu li gia, lão đại hồi.
Hương âm vô cải, mấn mao tồi.
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: Khách tòng hà xứ lai?

Hạ Tri Chương


CẢM HỨNG LÚC VỀ NHÀ I

Trẻ đi,già mới về quê cũ!
Cảnh vẫn như xua,tóc trắng rồi!
Con trẻ thấy người,không biết mặt
Cười hỏi:Khách đến từ nơi đâu??

(Bản dịch của Tiền Giang)[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/0BF7932363904F358F9BEAE854FED8FF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 09:51:57 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 17.12.2012 07:51:54
飲酒看牡丹
今日花前飲,
甘心醉數杯。
但愁花有語,
不為老人開。
劉禹錫


ẨM TỬU KHÁN MẪU ĐƠN

Kim nhật hoa tiền ẩm
Cam tâm tuý sổ bôi
Đãn sầu hoa hữu ngữ:
Bất vị lão nhân khai.

Lưu Vũ Tích


UỐNG RƯỢU
NGẮM HOA MẪU ĐƠN

Nay uống rượu trước hoa
Chỉ say vài chén thôi
Buồn vì hoa khéo trách
Có nở vì ông đâu?

(Tiền Giang dịch)[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/5B4C828D38D24D9BA9FCF69546C79E67.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2012 07:53:33 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 28.12.2012 08:24:45
宮詞

玉樓天半起笙歌
風送宮嬪笑語和
月殿影開聞夜漏
水晶簾捲近秋河
顧況


CUNG TỪ

Ngọc Lâu thiên bán khởi sanh ca
Phong tống cung tần tiếu ngữ hòa
Nguyệt điện ảnh khai văn dạ lậu
Thủy tinh liêm quyển vân thu hà

Cố HuốngCHUYỆN TRONG CUNG

Nơi lầu ngọc,sênh ca rộn rã!
Tiếng cung tần,theo gió đùa vui!
Trăng lên,giọt nước điểm đời
Cuốn rèm phát hiện rạng ngời sông Ngân!

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/6AECC4BB18224BE48BD0CE71F1E1DF6F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2012 08:30:55 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 11.01.2013 08:13:46
馬嵬坡

玄宗回馬楊妃死
雲雨難忘日月新
終是聖明天子事
景陽宮井又何人
鄭畋


MÃ NGÔI PHA

Huyền Tông hồi mã Dương phi tử
Vân vũ nan vong nhật nguyệt tân
Chung thị thánh minh thiên tử sự
Cảnh Dương cung tĩnh hựu hà nhân

Trịnh Điền


QUÁN MÃ NGÔI

Huyền tông quay ngựa,Quý phi chết
Ngày gió đêm mưa,biết được nào?
Chuyện bậc đế vương,âu chỉ vậy
Ai trầm giếng ngọc để lòng đau?

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/476B5609019146359E4FC8866B42DDBA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 08:15:02 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 24.01.2013 09:04:22
春思
燕草如碧絲,
秦桑低綠枝。
當君懷歸日,
是妾斷腸時。
春風不相識,
何事入羅幃。
李白;


XUÂN TỨ

Yên thảo như bích ty
Tần tang đê lục chi
Đương quân hoài qui nhật
Thị thiếp đoạn trường thì
Xuân phong bất tương thức
Hà sự nhập la vi!

Lý Bạch


Ý XUÂN

Vùng Yên cỏ non xanh biếc
Đất Tần dâu ngã đường đi
Lòng em đớn đau khôn xiết
Ngày về anh chẳng tính đi?
Gió Xuân ai nào quen biết
Lọt vào phòng vắng làm chi?

(Bản dịch của Tiền Giang)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/C57A8E4C2E6D4700BEBEE4E74D897ADC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2013 09:07:21 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

Tiền Giang
 • Số bài : 1563
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 26.12.2009
 • Nơi: THÀNH PHỐ BẰNG LĂNG
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 06.02.2013 08:10:33
贈別

多情卻似總無情,
唯覺樽前笑不成。
蠟燭有心還惜別,
替人垂淚到天明。
杜牧


TẶNG BIỆT

Đa tình khước tự tổng vô tình
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh.

Đỗ Mục

TẶNG LÚC CHIA TAY

Đa tình mà tựa kẻ vô tình
Trước rượu không cười,thấy vắng tanh!
Nến khóc thay người,khi tiễn biệt!
Lệ kia chảy mãi,suốt năm canh!!


(BẢN DỊCH CỦA TIỀN GIANG)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80881/AC697FD26B3B4A0CA0F0CC976E91195E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2013 08:13:25 bởi Tiền Giang >
Attached Image(s)
Tiền Giang

võ phong trần
 • Số bài : 905
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.03.2013
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 07.11.2014 21:18:24
白馬
白馬東北來,
空鞍貫雙箭.
可憐馬上郎,
意氣今誰見.
近時主將戮,
中夜傷於戰.
喪亂死多門,
嗚呼淚如霰

 
杜甫
Bạch Mã
Bạch mã đông bắc lai
Không yên quán song tiễn
Khả lân mã thượng lang
Ý khí kim thùy kiến
Cận thời chủ tướng lục
Trung dạ thương ư chiến
Tang loạn tử đa môn
Ô hô ! Lệ như tản
 

 Đỗ Phủ
--Dịch nghĩa:--

Con Ngựa Trắng

Ngựa trắng về từ [chiến trường] đông bắc,
yên không người, bị trúng hai mủi tên.
Thương cho chàng trẻ cưỡi nó,
nay ai còn được thấy vẻ hiên ngang.
Chàng là chủ tướng vừa bị giết mới đây,
[đã anh dũng] tử thương trong trận chiến ban đêm.
Nhiều nhà có người chết,
Than ôi! Nước mắt như hạt tuyết rơi.
 
BẢN DỊCH THƠ CỦA TIỀN GIANG
 
Ngựa trắng từ Đông Bắc về!
Trúng tên,vắng chủ,ủ ê khôn cùng!
Đâu còn dáng vẻ hào hùng!
Thương chàng trai trẻ,kiếm cung hết rồi!
Biết bao cái chết thương đau?
Sa trường chiến tử,úa sầu trời đêm!
Loạn ly,sát phạt triền miên
Lệ như bông tuyết,gieo phiền thế gian…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2014 21:20:08 bởi võ phong trần >

võ phong trần
 • Số bài : 905
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.03.2013
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 11.11.2014 20:19:24
學仙
漢武迎仙紫禁秋
玉笙瑤瑟祀昆丘
年年望斷無消息
空閉重城十二樓
許渾

 
Học Tiên

Võ đế nghênh tiên Tử cấm thu
Ngọc sanh dao sắt tự Côn khâu
Niên niên vọng đoạn vô tiêu tức
Không bế trùng thành thập nhị lâu

 
Hứa Hồn

Chú thích:
1/ Tác giả HH mượn tích vua Võ đế nhà Hán mê tín thần tiên để ám chỉ vua nhà Đường cũng vậy. 2/ Tử cấm, tên gọi hoàng thành Trường An. 3/ Côn khâu, tức núi Côn Luân, dãy núi rất cao ở phía tây nước Tàu, tương truyền là nơi thần tiên ở.
--Dịch nghĩa:--
Học Đòi Thần Tiên
Mỗi mùa thu vua Võ đế [nhà Hán] đều nghênh đón thần tiên về Tử cấm thành.
Ông đã đem sênh cẩn ngọc, đàn sắt cẩn châu báu tới núi Côn Luân cúng tế.
Năm nào cũng trông chờ mà chẳng thấy gì cả.
Mười hai tòa lầu [vua cho xây trong hoàng cung để tiên về ở] vẫn cửa đóng trống không.
BẢN DỊCH CỦA TIỀN GIANG
 
Thần tiên,Hán đế mong nghinh đón!
Đàn quý Côn Luân,mãi cúng dường!
Chẳng thấy tăm hơi,buồn vô hạn!
Mười hai gác tía,vắng hơi tiên!! 
 

võ phong trần
 • Số bài : 905
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.03.2013
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 14.11.2014 14:27:08
逢老人

路逢一老人
兩鬢白如雪
一里二里行
四回五回歇

 
隱巒


Phùng Lão Nhân
Lộ phùng nhất lão nhân
Lưỡng mấn bạch như tuyết
Nhất lý nhị lý hành
Tứ hồi ngũ hồi hiết

Ẩn Loan
 
--Dịch nghĩa:-- 

Gặp Ông Già

Trên đường gặp một ông già.
Hai bên tóc mai bạc như tuyết.
Cụ đi có một hai dặm.
phải nghỉ tới bốn năm lần.

TIỀN GIANG DỊCH THƠ:
Giữa đường gặp một ông già!
Tóc mai trắng toát như là tuyết sương!
Chỉ đi có mấy dặm đường!
Bốn đau năm mỏi,ông thường nghỉ chân…


võ phong trần
 • Số bài : 905
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.03.2013
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 17.11.2014 21:17:20
客中有感
天地一身在
頭顱五十過
流年消壯志
空使淚成河

殷堯藩
Khách Trung Hữu Cảm

Thiên địa nhất thân tại
Đầu lô ngũ thập qua
Lưu niên tiêu tráng chí
Không sử lệ thành hà

Ân Nghiêu Phiên

--Dịch nghĩa:--

Cảm Xúc Nơi Đất Khách

Trong trời đất [bao la, ta trơ trọi] có một mình.

Đã năm chục năm trải qua trên mái tóc.
Ngày tháng cứ trôi đi [không kết quả] làm hao mòn chí lớn.
Bỗng dưng nước mắt tuôn trào như sông.
 
BẢN DỊCH THƠ CỦA TIỀN GIANG:
 
Trời đất bao la,chỉ một mình!
Năm mươi nên tóc đã pha sương!
Hùng tâm tráng chí bay đâu mất!
Giọt lệ lăn dài,tự xót thương!!


võ phong trần
 • Số bài : 905
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 16.03.2013
RE: ĐƯỜNG THI NHỊ BÁCH THỦ - 28.11.2014 15:00:26
贈歌人郭婉
 
雲滿衣裳月滿身
輕盈歸步過流塵
五更無限留連意
常恐風花又一春

 
殷堯藩

Tặng Ca Nhân Quách Uyển

Vân mãn y thường nguyệt mãn thân
Khinh doanh quy bộ quá lưu trần
Ngũ canh vô hạn lưu liên ý
Thường khủng phong hoa hựu nhất xuân


Ân Nghiêu Phiên


Chú thích: Quách Uyển, ca nhi đương thời với tác giả.


--Dịch nghĩa: --

Tặng Đào Hát Quách Uyển
Xiêm áo [lả lướt] như mây, ánh trăng soi khắp thân thể.
Bước đi nhẹ nhàng và đẹp [như gió] cuốn bụi bay.
Suốt năm canh [bên em] vô cùng ưng ý.
Thường e rằng cảnh gió vờn hoa này không biết sang năm có còn chăng ?

BẢN DỊCH THƠ CỦA TIỀN GIANG
 
Áo lụa tựa mây,trăng chiếu thân!
Gót sen theo gió,cuốn bụi trần!
Cận kề người ngọc luôn vừa ý!
Chỉ sợ sang năm,không còn Xuân!!