Kiểu:
Xin chào !

Từ một góc trời thu

Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 85 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lá chờ rơi

 • Số bài : 6916
 • Điểm: 0
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 29.06.2005
 • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
 • Trạng thái: offline
RE: Từ một góc trời thu 06.12.2012 20:45:19 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
Sau đây là Bảng kê 16 dạng Niêm Luật với những bài TNBC ĐƯỜNG THI tiêu biểu, mỗi dạng chỉ lấy 1 bài như sau :

Mỗi bài bát cú gồm 2 bài tứ cú một trên một dưới ráp lại
(Các số là phép Niêm, chữ đi theo là Luật Bằng hay Trắc của bài tứ cú)

dạng Niêm Luật 1/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-4 2-3 Bằng
Đây là dạng thứ nhất trong 2 dạng Niêm Luật có nhiều bài ĐƯỜNG THI nhất và tương ứng với cách chơi theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7. chỉ nêu 1 bài.

BẦN NỮ

Bồng môn vị thức ỷ la hương (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Nghĩ thác lương môi diệc tự thương
Thùy ái phong lưu cao cách điệu
Cộng liên thời thế kiệm sơ trang
Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Bất bả song mi đấu họa trường
Mỗi hận niên niên áp kim tuyến (bỏ luật chữ thứ 6)
Vị tha nhân tác giá y thường.
Tần Thao Ngọc

Dịch thơ : NGƯỜI CON GÁI NGHÈO

Chốn cửa bồng đâu biết lụa là
Cậy người mai mối nghĩ thương ta
Thanh cao yểu điệu ai ưa chuộng ?
Trang điểm tầm thường dạ xót xa !
Mười ngón dẫu khoe tài tuyệt xảo
Đôi mày khó vẽ nét kiêu sa
Vẫn buồn áo cưới may cho khách
Kim chỉ miệt mài năm tháng qua.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 2/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-4 2-3 Trắc
Dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin dùng tạm một bài TNBC Đường Luật để thấy dạng thơ ra sao

HÀ TIỆN

Giàu thì ba bữa khó thì hai (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Lần lữa cho qua tháng thiếu đầy
Nón đổi lá ngoài quần đổi ống
Dép thay da mặt túi thay quai
Dặn vợ có cà đừng gắp mắm (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Bảo con bớt gạo bỏ thêm khoai
Thế gian mặc kẻ cười hà tiện
Ta chẳng phiền ai chẳng lụy ai.
Nguyễn-Minh-Triết (thơ xưa nên chắc không phải là ông Triết hiện nay)

dạng Niêm Luật 3/16 : 1-4 2-3 Trắc + 1-4 2-3 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 6 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/6 DẠ BIỆT VI TƯ SĨ

Cao quán trương đăng tửu phục thanh (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ
Vô ná xuân phong dục tống hành
Hoàng hà khúc lý sa vi ngạn (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Bạch mã tần biên liễu hướng thành
Mạc oán tha phương tạm ly biệt (bỏ luật chữ thứ 6)
Tri quân đáo xứ tẫn phùng nghinh.
Cao Thích

Dịch thơ : ĐÊM TỪ BIỆT QUAN TƯ SĨ HỌ VI

Cao quán giăng đèn bày tiệc rượu
Trăng khuya chuông vọng nhạn về mau
Tiếng chim đêm gọi như tìm bạn
Ngọn gió xuân vờn để tiễn nhau
Lấn cát Hoàng Hà dòng uốn khúc
Hướng thành Bạch mã liễu tươi màu
Chớ buồn đất khách cùng chia biệt
Anh đến nơi đâu chẳng đón chào !
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 4/16 : 1-4 2-3 Trắc + 1-4 2-3 Trắc
Đây là dạng thứ hai trong 2 dạng Niêm Luật có nhiều bài ĐƯỜNG THI nhất và tương ứng với cách chơi theo dải số 1-8 2-3 4-5 6-7, chỉ nêu 1 bài.

LOẠN TRUNG ỨC CHƯ HUYNH ĐỆ

Thời nạn niên hoang thế nghiệp không (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Đệ huynh cơ lữ các tây đông
Điền viên liêu lạc can qua hậu
Cốt nhục lưu ly đạo lộ trung
Điếu ảnh phân phi thiên lý nhạn (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Từ căn tán tác cửu thu bồng
Cộng khan minh nguyệt ưng thùy lệ
Nhất dạ hương tâm ngũ xứ đồng.
Bạch Cư Dị

Dịch thơ : THỜI LOẠN NHỚ ANH EM

Mùa mất, nhà tan, cảnh chiến trường
Anh em tản mác ở mười phương
Ruộng vườn hoang phế sau thời loạn
Cốt nhục phân ly khắp nẻo đường
Bóng nhạn dặm nghìn chia lối thẳm
Cỏ bồng tháng chín dứt tơ vương
Cùng trông trăng sáng, đều sa lệ
Chốn chốn canh dài nhớ cố hương.
Bùi Khánh Đản

dạng Niêm Luật 5/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-3 2-4 Bằng
dạng Niêm Luật này có một bài ĐƯỜNG THI. Bài này có cách dùng vần rất đặc biệt, sẽ nhắc lại để nói rõ thêm ở phần sau :

ÐẰNG VƯƠNG CÁC

Ðằng Vương cao các lâm giang chử (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ
Họa đống triêu phi Nam phố vân
Châu liêm mộ quyển Tây sơn vũ
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Vật hoán tinh di kỷ độ thu
Các trung đế tử kim hà tại ?
Hạm ngoại trường giang không tự lưu.
Vương Bột

Dịch thơ : ÐẰNG VƯƠNG CÁC

Gác Đằng cao ngất bên sông sâu
Múa hát đàn ca vắng bấy lâu
Nam phố mây mai in cột chạm
Tây sơn mưa xế cuốn rèm châu
Mây trôi đầm lặng soi bao thuở
Vật đổi sao dời trải mấy thâu
Trong gác con vua đâu vắng bóng ?
Hiên ngoài sông nước vẫn trôi mau.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 6/16 : 1-4 2-3 Bằng + 1-3 2-4 Trắc
dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin dùng tạm một bài TNBC Đường Luật để thấy dạng thơ.

BÀI THƠ AI TẶNG...

Bài thơ ai tặng chẳng riêng chung (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Đậm nét từ ngoài đến nội dung
Ý đẹp với tiêu đề mở cuộc
Lời hay trong kết luận sau cùng
Đối chỉnh cung đàn reo thánh thót (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Vần trơn tâm sự trải mông lung
Cả một trời xuân theo nét bút
Gieo muôn hương ngát của nghìn trùng.
LCR

dạng Niêm Luật 7/16 : 1-4 2-3 Trắc_+ 1-3 2-4 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 1 bài ĐƯỜNG THI :

ĐĂNG TÙNG GIANG DỊCH LÂU BẮC VỌNG CỐ VIÊN

Lệ tận giang lâu vọng Bắc quy (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Điền viên dĩ hãm bách trùng vi
Bình vu vạn lý hà nhân khứ
Lạc nhật thiên sơn không điểu phi
Cô chu dạng dạng hàn triều tiểu (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Cực phố thương thương viễn thụ vi
Bạch âu ngư phủ đồ tương đãi
Vị tảo Sam Thương lãn tức ky.
Lưu Trường Khanh

Dịch thơ : LÊN LẦU TRẠM TÙNG GIANG - TRÔNG VỀ QUÊ PHƯƠNG BẮC

Lầu sông lệ cạn trông về Bắc
Vườn ruộng trăm vòng chịu bủa vây
Vạn dặm đồng không người chẳng đến
Nghìn non chiều xuống chim còn bay
Thuyền đơn thấp thoáng triều se lạnh
Bến cũ xanh xanh cây mọc dày
Âu trắng ngư ông xin hãy đợi
Chưa qua hoạn nạn khó về ngay.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 8/16 : 1-4 2-3 Trắc + 1-3 2-4 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 4 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

2/4 HỌA GIẢ CHI XÁ NHÂN “TẢO TRIỀU ĐẠI MINH CUNG” CHI TÁC

Giáng trách kê nhân báo hiểu trù (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Thượng y phương tiến thúy vân cừu
Cửu thiên xướng hạp khai cung điện
Vạn quốc y quan bái miện lưu
Nhật sắc tài lâm tiên chưởng động (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Hương yên dục bạng cổn long phù
Triệu bãi tu tài ngũ sắc chìếu
Bội thanh quy đáo Phụng Trì đầu.
Vương Duy

Dịch thơ : HỌA BÀI “CHẦU SỚM Ở CUNG ĐẠI MINH” CỦA XÁ NHÂN ĐẠI CHÍ

Vừa nghe báo sáng lệnh kê nhân
Quan thượng y dân áo thúy vân
Chín bệ mở toang cung ngọc điện
Trăm quan mừng lạy đấng anh quân
Tay tiên đón nắng cao cao vẫy
Áo ngự xông hương lớp lớp vần
Tan cuộc triều đình vâng chiếu chỉ
Phượng Trì trở lại ngọc vang ngân.
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 9/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-4 2-3 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 3 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

2/3 ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI

Phượng Hoàng Ðài thượng phượng hoàng du (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Phượng khứ đài không giang tự lưu
Ngô cung hoa thảo mai u kính
Tấn đại y quan thành cổ khâu
Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Nhị thủy trung phân bạch lộ châu
Tổng vị phù vân năng tế nhật
Trường An bất kiến sử nhân sầu.
Lý Bạch

Dịch thơ : LÊN ĐÀI PHƯỢNG HOÀNG Ở KIM LĂNG

Chim Phượng hoàng chơi lầu Phượng hoàng
Phượng bay lầu trống với trường giang
Cung Ngô hoa cỏ con đường rậm
Thời Tấn xiêm y nấm mộ tàn
Ngọn núi Tam Sơn trời xẻ nửa
Dòng sông Nhị Thủy bãi chia ngang
Ô hay mây nổi che trời sáng
Chẳng thấy Trường An sầu chứa chan.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 10/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-4 2-3 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 1 bài ĐƯỜNG THI :

HÀNH DƯƠNG DỮ MỘNG ĐẮC PHÂN LỘ, TẶNG BIỆT

Thập niên tiều tụy đáo Tần kinh (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Thùy liệu phiên vi Lĩnh ngoại hành
Phục Ba cổ đạo phong yên tại
Ông Trọng di khu thảo thụ bình
Trực dĩ dung sơ chiêu vật nghị (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Hưu tương văn tự chiếm thì danh
Kim triều bất dụng lâm hà biệt
Thùy lệ thiên hàng tiện trạc anh.
Liễu Tông Nguyên

Dịch thơ : CÙNG MỘNG ĐẮC CHIA ĐƯỜNG Ở HÀNH DƯƠNG, TẶNG THƠ KHI LY BIỆT

Tần kinh xơ xác chục năm trời
Lĩnh ngoại ai ngờ lại đến nơi !
Lối cũ Phục Ba mây gió thoảng
Gò xưa Ông Trọng cỏ cây tươi
Biếng lười chỉ tổ cho người mỉa
Chữ nghĩa làm chi để tiếng đời !
Chẳng đến bên sông ly biệt sớm
Một mình giặt dải lệ tuôn rơi...
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 11/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-4 2-3 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 5 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/5 HOÀI CỔ TÍCH - KỲ NHỊ

Dao lạc thâm tri Tống Ngọc bi (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Phong lưu nho nhả diệc ngô sư
Trướng vọng thiên thu nhất sái lệ
Tiêu điều dị đại bất đồng thì
Giang san cố trạch không văn tảo (Niêm 1-4 2-3, Luật Bằng
Vân vũ hoang đài khởi mộng tư
Tối thị Sở cung câu dẫn diệt
Châu nhân chỉ điểm đáo kim nghi.
Đỗ Phủ

Dịch thơ : NHỚ CHUYỆN XƯA – BÀI HAI

Tống Ngọc sầu thương cảnh rụng rơi
Phong lưu nho nhả bậc thầy tôi
Nghìn thu tưởng nhớ còn rơi lệ
Một cảnh tiêu sơ dẫu khác thời
Sông núi nhà xưa văn vẻ đó
Mây mưa đài cũ mộng mơ thôi
Thương thay cung Sở tiêu tan hết
Nơi lái thuyền xưa chỉ vẫn ngờ.
Đinh Vũ Ngọc

dạng Niêm Luật 12/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-4 2-3 Trắc
dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin mượn tạm một bài TNBC Đường Luật của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm
để thấy dạng thơ.

DĨ HÒA VI QUÝ

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Làm chi cho có sự đôi co
Đây cậy đây khôn đây chẳng nhịn
Ðấy rằng đấy phải đấy không thua
Duật nọ hãy còn đua đến bạng (Niêm 1-4 2-3, Luật Trắc
Lươn kia hầu dễ kém chi cò
Chữ rằng : Nhân dĩ hòa vi quý
Vô sự thì hơn khỏi phải lo.
Nguyễn-Bỉnh-Khiêm

dạng Niêm Luật 13/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-3 2-4 Bằng
Dạng Niêm Luật này có 1 bài ĐƯỜNG THI :

SỨ QUÂN TỊCH DẠ TỐNG NGHIÊM HÀ NAM PHÓ TRƯỜNG THỦY, ĐẮC “THÌ” TỰ

Kiều ca cấp quản tạp thanh ti (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Ngân chúc kim bôi ánh thúy mi
Sứ quân địa chủ năng tương tống
Hà doãn thiên minh mạc tọa từ
Xuân thành nguyệt xuất nhân giai túy (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Dã thú hoa thâm mã khứ trì
Ký thanh báo nhĩ sơn ông đạo:
Kim nhật Hà Nam thắng tích thì.
Sầm Tham

Dịch thơ : SỨ QUÂN ĐẶT TIỆC ĐÊM TIỄN QUAN DOÃN HÀ NAM HỌ NGHIÊM ĐI TRƯỜNG THỦY (lấy vần “thì”)

Hát vang sáo rộn nhịp đường tơ
Đuốc bạc ly vàng rạng ánh mơ
Chủ hạt sứ quân mời tiễn biệt
Thâu đêm Hà doãn chẳng đành ngơ
Thành xuân trăng mọc người say khướt
Đồn lính hoa đầy ngựa thẩn thơ
Xin với sơn ông lời nhắn gởi:
Hà Nam xưa kém hẳn bây giờ.
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 14/16 : 1-3 2-4 Bằng + 1-3 2-4 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 2 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/2 PHỎNG LÃ DẬT NHÂN BẤT NGỘ

Đào nguyên diện diện tuyệt phong trần (Niêm 1-3 2-4, Luật Bằng
Liễu thị nam đầu phỏng ẩn nhân
Đáo môn bất cảm đề phàm điểu
Khan trúc hà tu vấn chủ nhân
Thành ngoại thanh sơn như ốc lý (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Đông gia lưu thủy nhập tây lân
Bế hộ trừ thư đa tuế nguyệt
Chủng tùng giai tác lão long lân.
Vương Duy

Dịch thơ : THĂM NGƯỜI ẨN HỌ LÃ, KHÔNG GẶP

Đào Nguyên gió bụi cách xa đây
Nam Liễu thăm ai ẩn chốn nầy
“Phàm điểu” dám đề lên cổng trước
Chủ nhân chẳng hỏi ngắm tre gầy
Non xanh ngoài quách như trong mái
Nước đổ nhà đông đến xóm tây
Đóng cửa bao năm ngồi viết sách
Hàng thông đã mọc vảy rồng đầy.
Lê Nguyễn Lưu

dạng Niêm Luật 15/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-3 2-4 Bằng
Dạng Niêm Luật này không có trong 3 quyển ĐƯỜNG THI tham khảo
nên xin dùng tạm một bài TNBC Đường Luật để thấy dạng thơ.

BÁC LÁ YÊU DẤU !

Bác Lá vui đùa bạn hữu đông (Niêm 1-3 2-4, luật Trắc
Ông đi vắng lặng hỏi buồn không ?
Chỉ lối ngay đường thường đụng chạm
Lời ngay nẻo phải khó tương đồng
Tình ơi kính Lão đời thanh thản (Niêm 1-3 2-4, luật Bằng
Bạn hởi thương người nước đục trong
Chờ Rơi ở lại đừng xa nhé
Bé tịt hồn thơ muối xát lòng.
Vancali

dạng Niêm Luật 16/16 : 1-3 2-4 Trắc + 1-3 2-4 Trắc
Dạng Niêm Luật này có 2 bài ĐƯỜNG THI, chỉ nêu 1 bài :

1/2 ĐỀ ĐÔNG KHÊ CÔNG U CƯ

Đỗ Lăng hiền nhân thanh thả liêm (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc, bỏ Luật chữ ‘Lăng’
Đông Khê bốc trúc tuế thời yêm
Trạch cận thanh sơn đồng Tạ Diễu
Môn thùy bích liễu tự Đào Tiềm
Hảo điểu nghinh xuân ca hậu viện (Niêm 1-3 2-4, Luật Trắc
Phi hoa tống tửu vũ tiền thiềm
Khách đáo đãn tri lưu nhất túy
Bàn trung chi hữu thủy tinh diêm.
Lý Bạch

Dịch thơ : ĐỀ CHỖ Ở ẨN CỦA ĐÔNG KHÊ CÔNG

Đỗ Lăng đã nổi tiếng người hiền
Về ẩn Đông Khê trải mấy niên
Nhà cận núi xanh như Tạ Diễu
Cửa buông liễu biếc tựa Đào Tiềm
Đón xuân chim quý ca sau viện
Mời rượu hoa bay múa trước hiên
Khách đến nài nhau say một bữa
Trong mâm chỉ có muối tinh nghiền.
Đinh Vũ Ngọc

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
 
#16
  Nguyệt Hạ

  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
  • Trạng thái: offline
  RE: Từ một góc trời thu 07.12.2012 02:26:46 (permalink)
  0  HỌA THƠ


  Thơ họa là thơ khỏi chọn vần
  Của người dùng lại chẳng phân vân
  Tứ thơ đổi mới quyền sinh sát
  Niêm luật theo ai việc cóc cần
  Vẫn tránh dụng từ kêu lại rỗng
  Vẫn cần chọn ý đối cho cân
  Mở đề thúc kết đâu ra đó
  Bảy chữ phân minh trọn tám phần.

  Lá chờ rơi 05/12/11  Thơ Họa


  Muốn họa thơ hay phải đúng vần
  Xào qua xáo lại cũng phân vân
  Ý người mượn tạm tùy thi hứng
  Bằng trắc sát sao dám cóc cần ?
  Cẩn thận tìm vần niêm đúng luật
  Đắn đo lựa ý đối cho cân
  Trước nhà tiền bối xin thuần phục
  Tập tễnh làm thơ góp dự phần

  Nguyệt Hạ


  Cháu cám ơn Bác Lá nhiều lắm.

   
  #17
   Nguyệt Hạ

   • Số bài : 1104
   • Điểm: 0
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 27.10.2010
   • Trạng thái: offline
   RE: Từ một góc trời thu 10.12.2012 23:11:57 (permalink)
   0

   Mùa Chúc Tụng   Mùa lễ cuối năm đã cận kề
   Thu tàn đông đến rét lê thê
   Giáng sinh rộn rã tiệc tùng lớn
   Năm mới tưng bừng chiêu đãi ghê
   Mừng Tết chúc nhau muôn hạnh phước
   Đón Xuân gởi bậu mấy câu thề
   Gặp đây Thi Quán tình bằng hữu
   Hội ngộ kim bằng vui thỏa thuê

   Nguyệt Hạ
   12/12/2011
   CHÚC MỪNG NOEL VÀ NĂM MỚI


   Năm mới Noel sắp đến kể
   Nỗi buồn trông đợi chẳng dài thê
   Nơi nơi chào đón tưng bừng lắm
   Chốn chốn chưng bày đẹp đẽ ghê
   Cầu chị nên duyên xinh giấc mộng
   Chúc anh toại ý vẹn câu thề
   Quê hương giàu có thêm bờ cõi
   Dân chúng vui chơi thoả với thuê

   Thanh Huy

   Những muốn cùng ai sánh bước kề
   Cho tình mãi đẹp chuyện phu thê
   Vườn mơ người vẽ ôi hay thế
   Cõi tạm mình theo thật khó ghê
   Lúc hứng nồng nàn câu biển hẹn
   Khi quên hờ hững chữ non thề
   Cố tìm ý hoạ theo thơ bạn
   khổ nỗi bí lù kẹt chữ thuê ....... hì hì

   Liên Hương
   THA HỒ XƯỚNG HỌA


   Cuối năm lễ lộc đã gần kề
   Quà cáp tưng bừng trẻ thỏa thê
   Tiếng trống đưa lân thùng cắc cắc
   Chú hề leo cột gớm ghê ghê
   Tình xuân trai gái nồng hương Tết
   Nghĩa bạn thân sơ đậm ước thề
   Thư Quán thi đàn luôn rộng mở
   Tha hồ xướng họa khỏi bao thuê.

   Lá chờ rơi 16/12/11   Cõi Thế Hân Hoan


   Noel sắp sưả đến gần kề
   Gió rét mưa về thật thảm thê
   Đón Chuá đèn giăng trông lộng lẫy
   Mừng Ngài nhã nhạc thật hay ghê
   Giáng sinh chưả kịp vơi câu chúc
   Năm mới về ngay ấm hẹn thề
   Cõi thế hân hoan mình cũng vậy
   Tự do hoạ xướng khỏi cần thuê

   Sương Anh

   Cám Ơn Nguyệt Hạ với lời chúc thật dễ thương, Sươnganh.fr () cũng xin chúc NH và gia đình muà Giáng Sinh thật đầm ấm và vui vẻ nha.

   SA Cầu Chúc Một Giáng Sinh An Lành và Một Năm Mới thật Vui Tươi, Hạnh Phúc ...

   đến các bạn yêu Van, C Pham, "chàng " LH, TU, AG cùng các huynh KC, ĐXL, NGL Tuyền 45, TMH, TTH...và các bạn chưa quen nưã....
   đặc biệt kính chúc Bác Lá...mãi luôn chung cành thơ xanh biếc với chúng cháu nha.
   Chúc phúc

   Thắm thoát ngày qua Tết đã kề
   Ngoài trời tuyết đổ cảnh buồn thê
   Mình nơi đất khách lòng day dứt
   Bạn ở phương trời dạ nhớ ghê
   Mong tỷ Nhâm-Thìn vui ước hẹn
   Cầu huynh Tân-mão giữ lời thề
   Sang năm chúc phúc toàn Thư-Quán
   Trúng số mua nhà hết ở thuê
   Vancali12.16.11

   Chúc Bác Lá mùa Giáng sinh An-Khang, Thịnh-Vượng...   Thân chúc tất cả em cháu bạn bè, mọi người đều được thật vui với lễ Giáng Sinh và đầu năm mới.
   THIẾU KẺ THUÊ !


   Bóng ngựa phi năm cận tháng kề
   Sẵn sàng quà cáp tặng nhi thê
   Hai màu trắng đỏ lừa con dại
   Ba nắm râu dài thấy ngộ ghê
   Thi hữu được mùa vui chúc tụng
   Thân bằng gom lại quyết ăn thề
   Cùng nhau xướng họa thơ bay bổng
   Tốt giọng ngâm tràn thiếu kẻ thuê !

   Lá chờ rơi 17/12/11


   Nguyệt Hạ xin cám ơn Bác Lá và
   tất cả các anh chị trong phòng thơ Đường
   đã cho NH những bài hoạ quá tuyệt vời.
   Xin đa tạ.

   <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 02:56:24 bởi Nguyệt Hạ >
    
   #18
    Nguyệt Hạ

    • Số bài : 1104
    • Điểm: 0
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 27.10.2010
    • Trạng thái: offline
    RE: Từ một góc trời thu 16.12.2012 02:31:08 (permalink)
    0

    CHÚC MỪNG NĂM MỚI


    Năm cùng tháng tận mọi nơi vui
    Chúc bạn gần xa có nụ cười
    Lộc đến tận nhà xây mộng mới
    Tiền vô đầy túi đuổi thời xui
    Trẻ già yên ấm mừng xinh tuổi
    Trai gái say sưa đón đẹp đôi
    Thư Quán rộn ràng thơ phú gởi
    Non sông nước Việt sáng muôn đời

    Thanh Huy


    Chúc mừng năm mới

    Nhâm-Thìn chúc bạn suốt ngày vui
    Hạnh-phúc quanh năm rạng tiếng cười
    Đốt pháo xua tà tan số hủi
    Lên chùa lại Phật hết niềm xui
    "Phát sồi" lộc tới trai nên phận
    "Cúng hỉ" tình vào gái có đôi
    Thư-Quán kim bằng duyên hội ngộ
    Đường thơ xướng hoạ đẹp muôn đời

    Vancali 12.16.11    Chuyện Cuối Năm


    Mau chóng hết năm thấy cũng vui
    Làm xong hoàn tất sẽ cười cười
    Thông qua trót lọt rằng ngày tốt
    Tháng hạn năm dông bảo gặp xui
    Việc sở việc nhà không bỏ sót
    Chuyện làng chuyện nước phải đi đôi
    Từ nay đến đấy chạy toe khói
    Khổ thật cái thân lắm chuyện đời

    Nguyệt Hạ
    12/17/11


    Anh Thanh Huy ơi,
    chưa đến năm mới cho NH than vãn một chút,
    khi nào năm mới thiệt sẽ chúc anh sau nhé

    ĐÚNG SỰ ĐỜI


    Chờ đợi Giáng Sinh năm mới vui
    Cầu xin ân phước đẹp duyên cười
    Bầu cua xúm lại toan liều mạng
    Xập xám chia đều quyết xả xui
    Nếu rủi vận bay làm sạch túi
    Thì may thời đến gặp vừa đôi
    Quả là thua bạc thì hên gái*
    Đen đỏ đỏ đen đúng sự đời.

    Lá chờ rơi 18/12/11

    * Malheureux au jeu, heureux an amour    TÌNH TRÊN MẠNG


    Đông người xướng hoạ lại thêm vui
    Hơn bạc tiền cho: được nói cười
    Thuốc bỏ giúp thân vương đổi mới
    Niềm lành giữ kiếp tránh xa xui
    Không thơ lòng chán như lìa cội
    Chẳng bạn tình khô tựa thiếu đôi
    Lên mạng chúc thăm lời phấn khởi
    Quen nhau qua lại thấy yêu đời

    Thanh Huy
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:19:27 bởi Nguyệt Hạ >
     
    #19
     Nguyệt Hạ

     • Số bài : 1104
     • Điểm: 0
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 27.10.2010
     • Trạng thái: offline
     RE: Từ một góc trời thu 20.12.2012 02:56:21 (permalink)
     0
     Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc quí huynh tỷ mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc

     Mừng Giáng Sinh

     Giáng sinh đèn đuốc sáng muôn nhà
     Rộn rã chuông ngân vẳng vọng xa
     Nghèo túng âm thầm lo chạy vạy
     Dư tiền rủng rỉnh sắm mua quà
     Cầu xin ân sủng lời kinh kệ
     Khấn nguyện an bình tiếng thánh ca
     Chuẩn bị tâm hồn đêm tận hiến
     Trang hoàng nhà cửa vạn nhành hoa

     Nguyệt Hạ


     Kính chúc quý vị một mùa Giáng Sinh thật an bình
     Cám ơn những lời chúc của chị Vân thật nhiều và xin chúc lại chị như thế nhé.     Mừng Đón Giáng Sinh


     Mừng đón Giáng Sinh khắp mọi nhà
     Đèn treo nhạc Thánh vọng vang xa
     Người này nhẩm tính mời bè bạn
     Kẻ khác loay hoay gói món quà
     Hang đá trưng bày hình ấu Chuá
     Cung đường rộn rã tiếng hoan ca
     Đi đâu cũng thấy lời chào chúc
     Phố thị muôn màu vạn sắc hoa

     Sương Anh


     SA nối gót cuả Nguyệt Hạ hoạ theo Van nè, chúc hai bạn và mọi người trong xóm Đường chúng mình muà Noel thiệt là vui vẻ, ấm cúng nha
     MÙA LỄ AN BÌNH

     Mùa lễ an vui đến các nhà
     Từng bừng hoan hỷ khắp gần xa
     Cụ già khấn nguyện bên hình chúa
     Em bé tung tăng với gói quà
     Phố phố dặt dìu câu nhã nhạc
     Đường đường rộn rã tiếng reo ca
     Đèn sao lấp lánh muôn màu sắc
     Hạnh phúc rạng ngời những dáng hoa

     Liên Hương
     LỘC GIÁNG SINH

     ---*---
     Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
     An lành hạnh phúc bạn gần xa
     Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
     Hớn hở năm châu đón nhận quà
     Truyền thuyết người đời giờ Đức Mẹ…
     Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
     Hân hoan trần thế chào mừng đón
     Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.

     12/12/2011
     Tuyen45     Chúc Bình An


     Cầu Chúa ban ơn đến mỗi nhà
     Quyến bằng, anh chị, bạn phương xa
     Vần thơ trong dạ thay câu chúc
     Lời nói từ tim thế gói quà
     Tuyết trắng đêm Đông rơi náo nức
     Khải hoàn Thánh xứ rộn vang ca
     Bình yên ấm áp tràn nhân thế
     Hạnh phúc ươm tình yêu nở hoa

     C Pham
     ĐÊM NOEL


     Đêm sáng Noel sáng khắp nhà
     Mẹ cha anh chị chẳng rời xa
     Khấn lời cầu phúc cùng dâng lễ
     Nâng chén rượu ngon với tặng quà
     Mong nước mạnh giàu vang tiếng pháo
     Cầu nhà yên ấm rộn lời ca
     Người người hạnh phúc xây đời mới
     Cuộc sống thanh bình nở đẹp hoa

     Thanh Huy     <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:33:37 bởi Nguyệt Hạ >
      
     #20
      Nguyệt Hạ

      • Số bài : 1104
      • Điểm: 0
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 27.10.2010
      • Trạng thái: offline
      RE: Từ một góc trời thu 24.12.2012 23:24:12 (permalink)
      0


      Đêm Giáng Sinh


      Trần thế mừng vui đón Chúa sinh
      Đêm khuya bên máng cỏ yên bình
      Chiên lừa phủ phục nơi tăm tối
      Dân chúng trông chờ Đấng Cứu tinh
      Khấn nguyện ơn trên xin giáng phước
      Khẩn cầu nhân loại bớt điêu linh
      Vinh danh Thiên Chúa Trời cao cả
      Tâm thiện bằng an hát thánh kinh

      Nguyệt Hạ
      Giáng Sinh 2012

      (LT - TD)
      Thơ hoạ NTP
       
      #21
       Nguyệt Hạ

       • Số bài : 1104
       • Điểm: 0
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 27.10.2010
       • Trạng thái: offline
       Từ một góc trời thu 01.01.2013 14:09:59 (permalink)
       0
        

       Trăng Muộn


       Ai nỡ treo trăng dưới mảnh trời
       Lung linh huyền ảo thật chơi vơi
       Gió khuya lay động hồ sông lặng
       Mưa muộn trải giăng biển nước khơi
       Tháng tận năm cùng nơi xứ lạ
       Đơn thương độc mã giữa giòng đời
       Xa nhau lòng vấn vương hoài mãi
       Thao thức đêm tàn bóng nguyệt rơi

       Nguyệt Hạ
       Cuối năm 2012
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2013 09:39:08 bởi Nguyệt Hạ >
        
       #22
        Nguyệt Hạ

        • Số bài : 1104
        • Điểm: 0
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 27.10.2010
        • Trạng thái: offline
        RE: Từ một góc trời thu 09.01.2013 23:49:01 (permalink)
        0

        Xuân héo


        Xuân đến rồi ư ? Xuân ở đâu ?
        Chỉ nghe trong gió thoảng hương sầu
        Chiều nghiêng sợi nắng nghèo chia bóng
        Nhớ gẩy cung đàn xưa nốt đau
        Câu vọng cổ em hò dưới bến
        Khúc nam ai lời dội ngang đầu
        Nâng ly ta chúc mình quên lãng
        Bụi cỏ bên đàng úa đã lâu .

        Xuân Nhớ


        Nghe nói Xuân về, có thấy đâu?
        Trời mây u ám cỏ cây sầu
        Tâm tư xao xuyến cung đàn lỡ
        Âm hưởng thăng trầm tấu khúc đau
        Giọng hát ngày nao rung động mới
        Câu hò ngọt lịm vấn vương đầu
        Nâng niu kỷ niệm ngày xưa cũ
        Hờ hững vô tình tự bấy lâu

        Nguyệt Hạ
        04/01/2012

        THUYỀN VỀ BẾN CŨ


        Xuân về nhưng chẳng thấy vui đâu
        U ám trời mây nắng nhuộm sầu
        Thương kẻ tha hương xa tổ ấm
        Xót tình cố quốc chạnh lòng đau
        Năm tàn tháng lụn buồn phai tóc
        Một nhớ hai thương nặng mái đầu
        Mơ một xuân nao nồng tổ ấm
        Thuyền về bến cũ đợi từ lâu.

        Lá chờ rơi 05/01/2012


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:41:03 bởi Nguyệt Hạ >
         
        #23
         Nguyệt Hạ

         • Số bài : 1104
         • Điểm: 0
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 27.10.2010
         • Trạng thái: offline
         RE: Từ một góc trời thu 16.01.2013 05:50:32 (permalink)
         0


         XUÂN CA


         Xuân về em hát với anh ca
         Xuân thắp niềm tin sáng khắp nhà
         Xuân đắp nghĩa tình xanh một đoá
         Xuân gieo phước lộc thắm ngàn hoa
         Xuân cơn nắng rọi tình băng giá
         Xuân áng mây che tuổi xế tà
         Xuân của đắm yêu kêu tiếng Mạ
         Xuân nồng à ợ vỗ thương ta

         Thanh Huy         XUÂN VẪN CÒN ĐÂY


         Xuân đến oanh vàng cất tiếng ca
         Xuân gieo hoan hỉ tới muôn nhà
         Xuân xua đông lạnh trời thêm ấm
         Xuân mở mùa sinh cây trổ hoa
         Xuân ngắm ong bay trong nắng sớm
         Xuân xem én liệng giữa chiều tà
         Xuân về khơi dậy tình đôi lứa
         Xuân vẫn còn đây mình với ta.
         Lá chờ rơi 12/01/2012         Xuân ca


         Xuân về nối lại bản tình ca
         Xuân tạo yên vui đẹp cửa nhà
         Xuân biến mai vàng tươi sắc lá
         Xuân làm áo trắng mặn nồng hoa
         Xuân nguồn an lạc khi chiều xuống
         Xuân với yêu thương lúc bóng tà
         Xuân biếu trần gian nhiều nhựa sống
         Xuân niềm hạnh phúc của đời ta

         Vancali 1.12.12         Hồn Xuân


         Xuân thắm vang lừng tiếng hát ca
         Xuân mang hạnh phúc đến muôn nhà
         Xuân xưa nồng ấm trăm niềm nhớ
         Xuân mới rộn ràng triệu cánh hoa
         Xuân đến tin yêu bừng nắng sớm
         Xuân sang nguồn sống rực chiều tà
         Xuân xanh vun xới hồn thi sĩ
         Xuân đón chào tình bạn hữu ta

         Nguyệt Hạ
         (LT - TD)
         12/01/2012


         XUÂN

         Xuân chúc người người hát giỡn ca
         Xuân mang tài lộc phước vô nhà
         Xuân gieo mộng thắm xanh vàng đá
         Xuân ướp tình nồng đỏ pháo hoa
         Xuân gợi niềm thương nơi đất lạ
         Xuân ru giấc ngủ lúc đêm tà
         Xuân quen biết gọi hồn thơ hoạ
         Xuân giữa đất trời vui có ta

         Thanh Huy         <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 03:50:39 bởi Nguyệt Hạ >
          
         #24
          Nguyệt Hạ

          • Số bài : 1104
          • Điểm: 0
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 27.10.2010
          • Trạng thái: offline
          RE: Từ một góc trời thu 23.01.2013 08:49:09 (permalink)
          0

          Chúc Bạn


          Tết đến rồi đây bạn có hay
          Trao nhau lời chúc phúc từng ngày
          Bình an, sức khỏe dồi dào nhé
          Phúc lộc, tiền tài dư dả thay
          Thoải mái vô tư như lá cỏ
          Thong dong tự tại tựa mây bay
          Năm nào cũng vậy vui xuân mới
          Nâng chén quên đi những rủi may

          Nguyệt Hạ
          (LT - TD)
          22-01-2013          LẮM ĐIỀU MAY


          Mơ màng năm cũ cạn không hay
          Luống tiếc sao hoang phí tháng ngày
          Có khổ có vui an phận có
          Thay màn thay cửa đẹp nhà thay
          Xuân về lãng tử đường đi rộng
          Gió lộng chim bằng thẳng cánh bay
          Năm mới mong sao đời đổi mới
          Công danh tài lộc lắm điều may.

          Lá chờ rơi 24/01/2013          Chờ Xuân


          Bầu trời én lượn có ai hay
          Cảnh vật vào xuân đã cận ngày
          Tiễn biệt Nhâm Thìn xui xẻo đuổi
          Đón chào Quý Tỵ tốt lành thay
          Muôn nhà Hạnh-Phúc cung đàn trỗi
          Mọi sự An-Lành cánh hạc bay
          Chúc bạn gần xa đầy phúc lộc
          Xóm đường thi hữu vạn điều may

          Vancali 1.22.13          XUÂN MỚI


          Ô kìa xuân mới đến vừa hay
          Lộc biếc hoa tươi có hẹn ngày
          Sương gọi đào cười môi mọng thế
          Gió đùa bướm lượn cánh xinh thay
          Mong cầu quý tỵ an lành tới
          Tiễn biệt Nhâm thìn xui xẻo bay
          Thầm chúc nhà nhà như ý nguyện
          tăng tài tấn lộc, vạn cơ may

          Liên Hương          Đón Xuân


          Gió Xuân lộng thổi mọi người hay
          Têt nhứt về ôi rộn những ngày
          Cô gái tô môi môi đẹp lắm
          Cụ già viết liễn liễn dài thay
          Trong nhà vàng óng cành mai nở
          Ngoài cửa đỏ hoe xác pháo bay
          Tống cựu nghinh tân dân mở hội
          Tiệc tùng rượu thịt cúng cầu may

          Thanh Huy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2013 14:12:24 bởi Nguyệt Hạ >
           
          #25
           Nguyệt Hạ

           • Số bài : 1104
           • Điểm: 0
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 27.10.2010
           • Trạng thái: offline
           RE: Từ một góc trời thu 31.01.2013 05:58:20 (permalink)
           0


           Xuân Về Chúc Bạn


           Thương chúc bạn hiền năm tới đây
           Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
           Văn chương lai láng hơn sông nước
           Sáng tác dồi dào vượt biển mây
           Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
           Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
           Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
           Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

           Nguyệt Hạ
           30/01/2013
            
           #26
            Nguyệt Hạ

            • Số bài : 1104
            • Điểm: 0
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 27.10.2010
            • Trạng thái: offline
            RE: Từ một góc trời thu 02.02.2013 12:07:28 (permalink)
            0

            Táo Thi Sĩ


            Cá chép về trời thi sĩ theo
            Hôm nay ông táo tấu bài nghèo
            Vẩn vơ thơ phú đầu bay tóc
            Ngẫu hứng văn chương bụng đói teo
            Đóng bộ sắm tuồng coi rôm rã
            Buông râu cởi mũ rõ queo đèo
            Xuân về tha thẩn dăm câu đối
            Ba chữ bên song cố ráng treo

            Nguyệt Hạ
            (LT - TD)
            Thơ hoạ VC

             
            #27
             Nguyệt Hạ

             • Số bài : 1104
             • Điểm: 0
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 27.10.2010
             • Trạng thái: offline
             RE: Từ một góc trời thu 08.02.2013 02:07:00 (permalink)
             0

             Xuân tình ảo mơ


             Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
             Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
             Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
             Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
             Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
             Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
             Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
             Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

             Ngô Toàn Thắng
             XUÂN ƯỚC MƠ


             XUÂN về hoa nở đẹp như MƠ
             MANG đến niềm vui chẳng thể NGỜ
             TÌNH cũ bên nhau trao chén rượu
             NGHĨA xưa xum họp gửi dòng THƠ
             SẺ san thương nhớ bao ngày đợi
             CHIA hết yêu thương những tháng CHỜ
             VUI lắm bạn hiền ơi có biết
             BUỒN khổ qua rồi chớ làm NGƠ...!

             Vũ Giang             Xuân Mộng Mơ


             Xuân đến cho người lắm mộng mơ
             Mang tin yêu mới có ai ngờ
             Tình trao làng Ảo ươm hy vọng
             Nghĩa gởi bến Mơ dệt ý thơ
             Sẻ mối tương tư tràn khắc khoải
             Chia niềm khao khát thoả mong chờ
             Vui lên hạnh phúc trong tầm với
             Buồn mãi làm chi để ngác ngơ

             Nguyệt Hạ
             01/02/2013


              
             #28
              TTH

              • Số bài : 4424
              • Điểm: 6
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 18.08.2008
              • Trạng thái: online
              RE: Từ một góc trời thu 08.02.2013 08:59:02 (permalink)
              0
              Xuân Về Chúc Bạn


              Thân chúc bạn hiền năm tới đây
              Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
              Văn chương lai láng hơn sông nước
              Sáng tác dồi dào vượt biển mây
              Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
              Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
              Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
              Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

              Nguyệt Hạ
              30/01/2013


              Chúc Năm Mới

              Gặp nhau năm mới nói chi đây
              Mong được giàu sang lộc phước đầy
              Tạo xế mới tinh vờn giữa phố
              Thả hồn tươi rói lượn trên mây
              Cầm hoa đón Tết đi nghiêng ngửa
              Uống rượu chào Xuân say ngất ngây
              Con cháu đầy đàn theo chúc thọ
              Nắm tay đùa giỡn để lòng khuây

              Thanh Huy
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2013 09:07:15 bởi TTH >
               
              #29
               lá chờ rơi

               • Số bài : 6916
               • Điểm: 0
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 29.06.2005
               • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
               • Trạng thái: offline
               RE: Từ một góc trời thu 08.02.2013 20:27:16 (permalink)
               0
               Trích đoạn: Nguyệt Hạ


               Xuân Về Chúc Bác


               Kính chúc Bác Ngộ năm tới đây
               Đam mê viết lách vẫn tràn đầy
               Văn chương lai láng hơn sông nước
               Sáng tác dồi dào vượt biển mây
               Ý chữ điểm tô câu chuyện lạ
               Hồn thơ trau chuốc mối tình ngây
               Vung tay phóng bút lòng thanh thoát
               Thư thả tâm tư trí khỏa khuây

               Nguyệt Hạ
               30/01/2013               Từ một góc trời thu

               ĐỦ LÀM KHUÂY

               Chỉ mong năm tới vẫn còn đây
               Xướng họa chung vui bạn đủ đầy
               Ý cạn khi tìm đôi chữ khó
               Lời khô lúc lạc chín tầng mây
               Yêu thơ năm vận còn tha thiết
               Quí bạn trăm tình mãi ngất ngây
               Bảy chữ tám câu mà vạn dụng
               Xóa buồn quên giận đủ làm khuây.

               Lá chờ rơi 08/02/2013
               Có mợ thời chợ thêm đông
               Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !
                
               #30
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 123456 > | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 85 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9