Ca dao chế ....về tiền bạc.
Mâyxanh 08.12.2012 21:59:55 (permalink)
Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

#1
  giolangthang 09.12.2012 03:27:46 (permalink)


  Trích đoạn: Mâyxanh

  Hôm nay gặp được bạn hiền,
  Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

  Bạn hiền bèn trả lời ngay,
  Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
  N
  #2
   Thi sĩ Ba trợn 09.12.2012 21:34:22 (permalink)   Hôm nay gặp được bạn hiền,
   Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

   Bạn hiền bèn trả lời ngay,
   Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
   N


   Đi đâu mà vội mà vàng?
   Giúp em bảo chứng ngân hàng được không?
   #3
    giolangthang 09.12.2012 21:39:03 (permalink)


    Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

    Hôm nay gặp được bạn hiền,
    Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

    Bạn hiền bèn trả lời ngay,
    Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
    N


    Đi đâu mà vội mà vàng?
    Giúp em bảo chứng ngân hàng được không?


    Thương em thì thương hết lòng,
    Dính vào tiền bạc thì không bao giờ!
    N
    #4
     Thi sĩ Ba trợn 09.12.2012 21:52:43 (permalink)

     Hôm nay gặp được bạn hiền,
     Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

     Bạn hiền bèn trả lời ngay,
     Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
     N

     Đi đâu mà vội mà vàng?
     Giúp em bảo chứng ngân hàng được không?


     Thương em thì thương hết lòng,
     Dính vào tiền bạc thì không bao giờ!
     N


     Vì tình ai dễ làm lơ
     Giúp em một chút làm ngơ sao đành?
     #5
      Nam Phuong Nhan 31.07.2013 13:08:18 (permalink)
      Nhưng anh còn phải để dành
      Giúp em vợ biết nó hành tới xương
      Tuy rằng thương thật là thương
      Nhưng tiền vợ quản hết đường tương chao
      #6
       dieuthuocla88 31.07.2013 17:35:12 (permalink)
       Ngày trước anh hứa thế nào
       Bây giờ cưới vợ nỡ sao thay lòng
       Ngày xưa tiền chẳng đếm đong
       Bây giờ vay ít mà không trả lời ? 
        
       #7
        Thi sĩ Ba trợn 02.08.2013 09:27:32 (permalink)
        Ăn theo thuở, ở theo thời,
        Đời nay thiên hạ đều chơi bài xù
        Nợ tình xin hẹn thiên thu,
        Kiếp sau anh sẽ đền bù cho em.
        #8
         Chuyển nhanh đến:

         Thống kê hiện tại

         Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
         Kiểu:
         2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9