Ca dao chế ....về tiền bạc.

Tác giả Bài
Mâyxanh
 • Số bài : 79
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.04.2008
Ca dao chế ....về tiền bạc. - 08.12.2012 21:59:55
Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"


giolangthang
 • Số bài : 37
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 20.07.2009
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 09.12.2012 03:27:46


Trích đoạn: Mâyxanh

Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

Bạn hiền bèn trả lời ngay,
Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
N

Thi sĩ Ba trợn
 • Số bài : 1108
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.05.2007
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 09.12.2012 21:34:22Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

Bạn hiền bèn trả lời ngay,
Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
N


Đi đâu mà vội mà vàng?
Giúp em bảo chứng ngân hàng được không?

giolangthang
 • Số bài : 37
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 20.07.2009
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 09.12.2012 21:39:03


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

Bạn hiền bèn trả lời ngay,
Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
N


Đi đâu mà vội mà vàng?
Giúp em bảo chứng ngân hàng được không?


Thương em thì thương hết lòng,
Dính vào tiền bạc thì không bao giờ!
N

Thi sĩ Ba trợn
 • Số bài : 1108
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.05.2007
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 09.12.2012 21:52:43

Hôm nay gặp được bạn hiền,
Cầm tay khẽ nói "Có tiền cho vay?"

Bạn hiền bèn trả lời ngay,
Muốn vay thì cứ…tới ngay ngân hàng.
N

Đi đâu mà vội mà vàng?
Giúp em bảo chứng ngân hàng được không?


Thương em thì thương hết lòng,
Dính vào tiền bạc thì không bao giờ!
N


Vì tình ai dễ làm lơ
Giúp em một chút làm ngơ sao đành?

Nam Phuong Nhan
 • Số bài : 1683
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 07.06.2007
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 31.07.2013 13:08:18
Nhưng anh còn phải để dành
Giúp em vợ biết nó hành tới xương
Tuy rằng thương thật là thương
Nhưng tiền vợ quản hết đường tương chao

dieuthuocla88
 • Số bài : 57
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 09.07.2013
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 31.07.2013 17:35:12
Ngày trước anh hứa thế nào
Bây giờ cưới vợ nỡ sao thay lòng
Ngày xưa tiền chẳng đếm đong
Bây giờ vay ít mà không trả lời ? 
 

Thi sĩ Ba trợn
 • Số bài : 1108
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.05.2007
RE: Ca dao chế ....về tiền bạc. - 02.08.2013 09:27:32
Ăn theo thuở, ở theo thời,
Đời nay thiên hạ đều chơi bài xù
Nợ tình xin hẹn thiên thu,
Kiếp sau anh sẽ đền bù cho em.