Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 11.09.2013 16:54:09
#251
 
#252
 
#253
 
#254
 
#255
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 12.09.2013 16:37:46
#256
 
#257
 
#258
 
#259
 
#260
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 13.09.2013 22:15:20
Tạm biệt Y Tý! Tạm biệt huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai!
Hôm nay, em mời các bác đổi gió sang miền đất được mang danh Cao nguyên đá. - Tỉnh Hà Giang, trên cung đường Hạnh Phúc (QL 4C). Trước hết, mời các bác cùng tham quan chặng đầu tiên bắt đầu từ TP Hà Giang đến thị trấn Quản Bạ.
 
#261
 
#262
 
#263
 
#264
 
#265
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 14.09.2013 22:59:28
#266
 
#267
 
#268
 
#269
 
#270
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 16.09.2013 10:08:50
#271
 
#272
 
#273
 
#274
 
#275
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 17.09.2013 09:27:23
#276
 
#277
 
#278
 
#279
 
#280
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 18.09.2013 17:14:28
Mời các bác tiếp tục hành trình từ  thị trấn Tam Sơn -Quản Bạ, Hà Giang tới thị trấn Yên Minh, Hà Giang trên cung đường mang tên Hạnh Phúc (QL 4C).
 
#281
 
#282
 
#283
 
#284
 
#285
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 19.09.2013 17:41:00
#286
 
#287
 
#288
 
#289
 
#290
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 20.09.2013 10:51:57
#291
 
#292
 
#293
 
#294
 
#295
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 21.09.2013 16:24:35
#296
 
#297
 
#298
 
#299
 
#300
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 22.09.2013 15:13:32
#301
 
#302
 
#303
 
#304
 
#305
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 23.09.2013 16:43:01
Vào thời điểm hiện tại (cuối tháng 9 đầu tháng 10), trên vùng cao đang sắp sửa bước vào một vụ gặt mới. Mời các bác tạm xa Cao nguyên đá Hà Giang (em sẽ tiếp tục với nơi này ở phần tiếp theo) để đến với một xã mới của huyện Mù Cang Chải, Yên Bái: Xã La Pán Tẩn - Mùa vào nước và mùa lúa chín.
 
#306
 
#307
 
#308
 
#309
 
#310
 
#311
 
#312
 
#313
 
#314
 
#315
 
#316
 
#317
 
#318
 
#319
 
#320
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 24.09.2013 16:02:08
#321
 
#322
 
#323
 
#324
 
#325
 
#326
 
#327
 
#328
 
#329
 
#330
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 25.09.2013 09:27:48
#331
 
#332
 
#333
 
#334
 
#335
 
#336
 
#337
 
#338
 
#339
 
#340
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 25.09.2013 18:42:22
#341
 
#342
 
#343
 
#344
 
#345
 
#346
 
#347
 
#348
 
#349
 
#350
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 26.09.2013 09:14:58
#351
 
#352
 
#353
 
#354
 
#355
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 26.09.2013 17:00:04
#356
 
#357
 
#358
 
#359
 
#360
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 27.09.2013 11:11:34
#361
 
#362
 
#363
 
#364
 
#365
 
#366
 
#367
 
#368
 
#369
 
#370
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 28.09.2013 09:21:29
#371
 
#372
 
#373
 
#374
 
#375
 
#376
 
#377
 
#378
 
#379
 
#380
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 29.09.2013 17:02:04
#381
 
#382
 
#383
 
#384
 
#385
 
#386
 
#387
 
#388
 
#389
 
#390
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 03.10.2013 15:51:30
Chào các bác! Mấy hôm rồi em lại lang thang Tây Bắc nên đến hôm nay mới có thể tiếp tục hành trình cùng các bác trên đất La Pán Tẩn được.
 
#391
 
#392
 
#393
 
#394
 
#395
 
#396
 
#397
 
#398
 
#399
 
#400
 
#401
 
#402
 
#403
 
#404
 
#405
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 04.10.2013 10:10:37
#406
 
#407
 
#408
 
#409
 
#410
 
#411
 
#412
 
#413
 
#414
 
#415
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 05.10.2013 09:55:02
#416
 
#417
 
#418
 
#419
 
#420
Có cũng như không...

Easyman
 • Số bài : 2518
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 11.07.2003
 • Nơi: North of the River
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 06.10.2013 05:35:31
Xin chào Kinhlao, cảm ơn bạn đã chia sẻ những tấm ảnh rất đẹp, chúc bạn luôn khoẻ và chờ xem ảnh của bạn .

_-"Tự ái là thuốc độc giết chết tình bạn .(Balzac)"-_

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 06.10.2013 21:54:58
Easyman


Xin chào Kinhlao, cảm ơn bạn đã chia sẻ những tấm ảnh rất đẹp, chúc bạn luôn khoẻ và chờ xem ảnh của bạn .

@-Easyman: Cảm ơn bác đã ghé thăm và động viên! Em sẽ cố gắng để có thể chuyển tải những hình ảnh về vùng cao tới các bác một cách rõ ràng và chi tiết.
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 06.10.2013 22:04:00
#421
 
#422
 
#423
 
#424
 
#425
 
#426
 
#427
 
#428
 
#429
 
#430
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 07.10.2013 11:04:38
Trước khi chuyển sang một địa danh khác, mời các bác tiếp tục xem thêm một số hình ảnh về La Pán Tẩn, Mù Cang Chải được thực hiện vào ngày 01/10/2013.
 
#431
 
#432
 
#433
 
#434
 
#435
 
#436
 
#437
 
#438
 
#439
 
#440- Panorama
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 08.10.2013 10:24:10
#441

#442

#443

#444

#445

#446

#447

#448

#449

#450
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2013 10:35:55 bởi Kinhlao >
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 09.10.2013 11:56:47
Em lên thêm một vài hình ảnh nữa về La Pán Tẩn 2013 trước khi mời các bác sang một địa danh mới vào vụ gặt.
 
#451
 
#452
 
#453
 
#454
 
#455
 
#456
 
#457
 
#458
 
#459
 
#460
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 09.10.2013 17:19:23
Để tiếp nối không khí ngày mùa vùng cao, mời các bác đến thăm Bản Phùng - Hoàng Su Phì, Hà Giang.
 
#461
 
#462- Đường lên Bản Phùng

#463

#464

#465

#466

#467

#468

#469

#470
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2013 17:35:04 bởi Kinhlao >
Có cũng như không...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 190 bài trong đề mục