Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 190 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 10.10.2013 10:42:13
#471
 
#472
 
#473
 
#474
 
#475
 
#476
 
#477
 
#478
 
#479
 
#480
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 11.10.2013 11:06:23
#481
 
#482
 
#483
 
#484
 
#485
 
#486
 
#487
 
#488
 
#489
 
#490
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 13.10.2013 21:03:38
Mời các bác tiếp tục ghé thăm Bản Phùng và một số xã khác ở Hoàng Su Phì, Hà Giang.
 
#491
 
#492
 
#493
 
#494
 
#495
 
#496
 
#497
 
#498
 
#499
 
#500
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 14.10.2013 09:49:35
#501
 
#502
 
#503
 
#504
 
#505
 
#506
 
#507
 
#508
 
#509
 
#510
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 15.10.2013 11:05:10
Mời các bác tiếp tục ghé thăm Hoàng Su Phì, Hà Giang tại một xã cũng rất nổi tiếng với ruộng bậc thang: Xã Thông Nguyên. Có một điều hơi đáng tiếc là các bức hình chụp mùa lúa chín đều được thực hiện dưới trời mưa nên chất lượng hình ảnh chưa được như ý mong các bác thông cảm.
 
#511- Thông Nguyên ngày mưa
 
#512
 
#513
 
#514
 
#515

#516

#517

#518

#519

#520
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2013 11:13:20 bởi Kinhlao >
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 16.10.2013 10:17:10
#521
 
#522
 
#523
 
#524
 
#525
 
#526
 
#527
 
#528
 
#529
 
#530
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 17.10.2013 09:46:29
#531
 
#532
 
#533
 
#534
 
#535
 
#536
 

#537

#538

#539

#540
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2013 09:51:39 bởi Kinhlao >
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 18.10.2013 09:51:02
#541
 
#542
 
#543
 
#544
 
#545
 
#546
 
#547
 
#548
 
#549
 
#550
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 19.10.2013 21:16:27
#551
 
#552
 
#553
 
#554
 
#555
 
#556
 
#557
 
#558
 
#559
 
#560
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2013 21:20:21 bởi Kinhlao >
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 21.10.2013 09:42:45
#561
 
#562
 
#563
 
#564
 
#565
 
#566
 
#567
 
#568
 
#569
 
#570
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 22.10.2013 10:25:12
#571
 
#572
 
#573
 
#574
 
#575
 
#576
 
#577
 
#578
 
#579
 
#580
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 23.10.2013 10:45:55
Tạm rời xa Hoàng Su Phì, Hà Giang, mời các bác tham quan tiếp một số hình ảnh tổng hợp tại Yên Bái trên đường lên Mù Cang Chải.
 
#581
 
#582
 
#583
 
#584
 
#585
 
#586
 
#587
 
#588
 
#589
 
#590
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 24.10.2013 10:05:32
#591
 
#592
 
#593
 
#594
 
#595
 
#596
 
#597
 
#598
 
#599
 
#600
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 25.10.2013 09:34:18
#601
 
#602
 
#603
 
#604
 
#605
 
#606
 
#607
 
#608
 
#609
 
#610
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 28.10.2013 08:30:58
#611
 
#612
 
#613
 
#614
 
#615
 
#616
 
#617
 
#618
 
#619
 
#620
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 29.10.2013 09:15:43
#621
 
#622
 
#623
 
#624
 
#625
 
#626
 
#627
 
#628
 
#629
 
#630
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 30.10.2013 08:53:17
#631
 
#632
 
#633
 
#634
 
#635
 
#636
 
#637
 
#638
 
#639
 
#640
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 31.10.2013 09:06:51
Tạm rời xa những thửa ruộng bậc thang đầy sắc màu. Ngày hôm nay, Kinhlao em mời các bác tiếp tục trở lại với cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) để ngắm nhìn những cánh hoa mận, hoa cải và cả một chút hoa dã quỳ lúc chớm đông.
 
#641
 
#642
 
#643
 
#644
 
#645
 
#646
 
#647
 
#648
 
#649
 
#650
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 01.11.2013 08:59:35
#651
 
#652
 
#653
 
#654
 
#655
 
#656
 
#657
 
#658
 
#659
 
#660
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 03.11.2013 20:45:17
#661
 
#662
 
#663
 
#664
 
#665
 
#666
 
#667
 
#668
 
#669
 
#670
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 04.11.2013 09:14:32
#671
 
#672
 
#673
 
#674
 
#675
 
#676
 
#677
 
#678
 
#679
 
#680
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 05.11.2013 09:41:46
#681
 
#682
 
#683
 
#684
 
#685
 
#686
 
#687
 
#688
 
#689
 
#690
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 07.11.2013 10:04:18
Tạm chia tay với Mộc Châu, Sơn La. Mời các bác tiếp tục quay trở lại với tỉnh Lào Cai để có thêm thông tin về Sa Pa, Bắc Hà và Si Ma Cai.
 
#691
 
#692
 
#693
 
#694
 
#695
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 08.11.2013 09:38:28
#696
 
#697
 
#698
 
#699
 
#700
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 11.11.2013 10:03:10
#701
 
#702
 
#703
 
#704
 
#705
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 12.11.2013 08:55:52
#706
 
#707
 
#708
 
#709
 
#710
Có cũng như không...

Lá Chanh
 • Số bài : 3101
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 25.04.2008
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 12.11.2013 23:07:24
 Hinh dep qua! cam on cho La duoc ngam hinh anh cua dat nuoc
Cây chanh mọc giữa rừng chanh
Lá chanh trỗ giữa cành chanh, ...chuyện thường.

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 13.11.2013 09:07:48
Lá Chanh


 Hinh dep qua! cam on cho La duoc ngam hinh anh cua dat nuoc

 
Cảm ơn bác @Lá Chanh đã quan tâm và động viên! Mong bác thường xuyên ghé thăm và chia sẻ những cảm nhận về Vùng cao phía Bắc.
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 13.11.2013 09:15:11
#711
 
#712
 
#713
 
#714
 
#715
Có cũng như không...

Kinhlao
 • Số bài : 184
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 19.06.2013
Re:Vùng cao phía Bắc - Tình Người và Đất - 14.11.2013 09:12:28
#716
 
#717
 
#718
 
#719
 
#720
Có cũng như không...

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 190 bài trong đề mục