Chồi non
sông đáy 13.08.2013 21:44:22 (permalink)
Thân già cỗi vẫn chồi lên mầm sống
Thật diệu kì ngàn tuổi vẫn hồi xuân
Ước sau này khi hết kiếp trăm năm
Ta hóa thành cây bồ đề bất tử!#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9