Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 34 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 1010 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.08.2018 03:33:00

Hư không


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=1LyNdWLR3Ts
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.08.2018 05:54:06

Giòng thời gian


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2018 22:41:48 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.09.2018 03:05:50

Giòng thời gian 


Vân Anh

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Cp9L6dLvK34

 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.09.2018 03:15:48

Giòng thời gian


Thái Hiền


 
 https://www.youtube.com/watch?v=T0tkJ6S9AXs
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.09.2018 23:45:04
Mai này ai đưa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Tân ThịnhNhạc nền

Nhạc hòa tấu
 https://www.youtube.com/watch?v=rJwbgAkVNnE
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.09.2018 01:47:10
 

Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - Thơ Nguyệt Trầm - 11- Gửi chút tình vương

Trình bày: Tân Thịnh

2- Dấu xưa

Trình bày: Châu Thùy Dương

3- Ngỡ ngàng

Trình bày: Tân Thịnh

4- Luân vũ chiều lá đổ

Trình bày: Châu Thùy Dương

5- Một ngày em ghé ngang đời

Trình bày: Anh Bằng

6- Mắt xưa

Trình bày: Châu Thùy Dương

7- Bài Tango trên cát

Trình bày: Quốc Duy
 
 https://www.youtube.com/watch?v=KxDqpnQTb_I
 
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.09.2018 23:53:09
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2018 05:49:15 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.09.2018 01:59:53
 
Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - Thơ Nguyệt Trầm - 3

 
 https://www.youtube.com/watch?v=owPak5WeLig
 

 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.09.2018 01:56:06
Đêm sao

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 


 
 https://www.youtube.com/watch?v=T348PWX98E8
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2018 02:46:30 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.09.2018 03:20:38

Ý biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=E2A49Iqpkz8
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2018 02:45:34 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.09.2018 05:53:33
Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - Thơ Nguyệt Trầm 2
 
 

 frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.10.2018 03:55:45

Mùa thu đi qua


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Như Chi

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


   https://www.youtube.com/watch?v=ANSxZyzKl_4  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2018 03:08:59 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.10.2018 00:19:46

Mấy ngả


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

  
 https://www.youtube.com/watch?v=oaABfWDZF_A
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2018 02:40:51 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.10.2018 23:48:16

Cỏ tình tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 
 https://www.youtube.com/watch?v=bMsXoTpiI-g
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2018 01:36:39 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.10.2018 03:15:52

Từ trái tim tôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 

 


 
 https://www.youtube.com/watch?v=IzZaMxx1m5s
 
 
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.10.2018 05:17:31

Đêm hoài vọng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 

  
 https://www.youtube.com/watch?v=sGGysMD19cA
 
 


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.10.2018 23:41:05

Ảo mộng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=doI04VdTIzI
 
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.10.2018 00:48:25

Dạ khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=kEwdqU_-zTk
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.10.2018 04:03:25


Đêm sầu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền 
 https://www.youtube.com/watch?v=7bKXQP3j1hE
 
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2018 06:00:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.10.2018 01:50:47

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.10.2018 02:16:49

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.11.2018 01:21:07

Tóc mây bay

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 https://www.youtube.com/watch?v=vHtCyStw0oA
 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.11.2018 00:41:34

Mộng về bến cũ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh BìnhCa sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền
 https://www.youtube.com/watch?v=eYfhEY8ZyTc<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2018 00:42:38 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.11.2018 22:41:04

Thành phố thiên thần


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh
 
 https://www.youtube.com/watch?v=fJW3CGmB2ZM

 
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.11.2018 02:08:41Lòng đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=-Z7B6uk1BpI
 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.11.2018 04:00:00

Chiều trên sông vắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=o6vippJmqXw


 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.11.2018 23:54:01
Hạnh ngộ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Thái Hiền
 
 https://www.youtube.com/watch?v=YTPrtzo8KA0

 

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.11.2018 00:39:45

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.11.2018 03:25:12


Đêm xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Thái Hiền
 
 https://www.youtube.com/watch?v=p1eQKsfWXJ0


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2018 04:26:15 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.11.2018 02:00:17

Ba mươi năm gặp lại

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=m0DTtNvUbXY


 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 34 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 1010 bài trong đề mục