Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 34 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 995 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.02.2019 04:16:35


Biệt khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=5-yk23TTVYI

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.02.2019 02:20:58Đêm nguyệt trầm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=MZ1MZ7z1Eqofrank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.02.2019 02:56:48

Luân vũ chiều lá đổ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=QfOyXYgHLdo

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.03.2019 03:13:23


Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Quốc Duy

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.03.2019 23:17:59


Mùa xuân có đến không em

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh


  https://www.youtube.com/watch?v=PzhC6Qdv1tg


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.03.2019 01:34:22

Hạnh phúc
 
Hạnh phúc 
(Xin em là mặt trời)

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh

 
 https://www.youtube.com/watch?v=-Elg4BncyQ4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2019 02:01:36 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.03.2019 23:14:55


Những lối nghìn trùng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh


 https://www.youtube.com/watch?v=CXkv57FYP6E


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.03.2019 01:53:10


Thành phố thiên thần


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh

 https://www.youtube.com/watch?v=fJW3CGmB2ZMfrank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.03.2019 01:51:02


Rừng sâu tình ái
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Vũ Khanh 


 https://www.youtube.com/watch?v=zFmNRWzS4PAfrank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.04.2019 03:13:23

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.04.2019 03:52:51
Thuở vàng mơ 
  
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 
  
Ca sĩ: Thái Hiền 

 https://www.youtube.com/watch?v=3PdMjJVObZA   
  
  frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.04.2019 03:13:51


Lòng đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=w6-vnjSFrNs

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2019 03:17:11 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.04.2019 00:18:04
Xuân lãng du 
  
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 
  
Ca sĩ: Thái Hiền 
  
 https://www.youtube.com/watch?v=PMtdjCnVhic 
  


  
  

  
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2019 23:46:22 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.04.2019 04:58:06


Em nói thương anh

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương


 


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=InuSDjm9XX8
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2019 03:42:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.04.2019 04:09:27

Một đời tìm nhau


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy DươngNhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=EHOr2UZ9bAw

 


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.05.2019 02:08:56
Đêm nhung nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=Vu5BF6n-cDI


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.05.2019 04:08:13


Khi em xa anh
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Trần Anh Thư 

Ca sĩ: Châu Thùy Dương 
Nhạc nền 


 https://www.youtube.com/watch?v=SRNhd4o97_4
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.05.2019 05:55:01


Sao chẳng về đây
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Trần Anh Thư 

Ca sĩ: Quốc Duy 
 https://www.youtube.com/watch?v=TG1KOIsO4jQ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2019 03:37:49 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.05.2019 04:33:35

Tình rơi giọt sầu
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Trần Anh Thư 

Ca sĩ: Quốc Duy Nhạc nền 

 https://www.youtube.com/watch?v=5pEcdf11azI<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2019 04:40:11 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.05.2019 03:03:40
  
Tình muộn 
  
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 
  
Thơ: Trần Anh Thư 
  
Ca sĩ: Hồng Nhiên 

  

 https://www.youtube.com/watch?v=ntSXuWy1B7w 

  
Nhạc nền 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2019 03:09:55 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.05.2019 01:58:45

Gặp nhau chiều mùa đông


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=4zPM-xc3T38


frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.05.2019 05:04:38

Đêm trăng
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Trần Anh Thư 

Ca sĩ: Châu Thùy Dương 

Nhạc nền 

 https://www.youtube.com/watch?v=Lu_XR1DWjBI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2019 05:19:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.05.2019 05:59:39
 
Ngày xuân cho tình nhân
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
 
 


 

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.05.2019 23:34:07

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.05.2019 04:25:00

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.05.2019 03:04:26
Tìm em

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Châu Thùy Dương


 https://www.youtube.com/watch?v=gP_R5NMAHBI
frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.05.2019 23:35:56

frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.05.2019 04:19:07
Cỏ tình tím

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Châu Thùy Dương

* Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=OeZ6L_jSHNc
 frank
 • Số bài : 1438
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.06.2019 03:45:40
Từ trái tim tôi 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=4Fiwhu9-ebM
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 34 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 995 bài trong đề mục