Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 34 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1010 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.01.2020 00:39:36Mưa xuân


Nhạc Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Nguyệt Trầm 

Ca sĩ: Thanh Duyên

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=bp_Tj4Lrf9sfrank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.02.2020 03:31:23
Hạnh phúc
(Xin em là mặt trời)


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Vũ Khanh

 https://www.youtube.com/watch?v=-Elg4BncyQ4frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.02.2020 04:16:08Dấu xưaNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Châu Thùy Dương

  https://www.youtube.com/watch?v=o-pasgfIVIs
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.02.2020 01:53:04
Mùa đông hồng vẫn nở


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=Gc2l_tfSSi0

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.02.2020 22:44:07

Xa cách


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


https://www.youtube.com/watch?v=YsgGqzz0G6U
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.02.2020 00:14:31
Hạnh ngộ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=YTPrtzo8KA0


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.02.2020 03:22:23

Định mệnhNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Ý Lan

 https://www.youtube.com/watch?v=ALFsChhDq4w
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.02.2020 01:54:26
Dạ khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=kEwdqU_-zTk


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.02.2020 00:07:31

Nụ hồng cho em


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=DWzT6COVKRc


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.02.2020 23:44:11

Đêm sầu

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=7bKXQP3j1hE
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.02.2020 22:22:42
 
Tìm em
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

* Ý Lan

 https://www.youtube.com/watch?v=XloBpZlPPVU


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.02.2020 03:04:17


Rừng sâu tình ái
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Vũ Khanh 

 https://www.youtube.com/watch?v=zFmNRWzS4PA


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.02.2020 00:16:24

Mùa xuân có đến không em


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=9XNowMt8VMkfrank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.02.2020 23:56:28


Đàn với gió mùa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp


Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=3Daz8_tHr1I

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.02.2020 23:30:56
Và mưa đến...tình ơi...mưa đến


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=vzgi_-PgsA4

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.02.2020 22:43:51Tận tuyệt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=bxxnuXg2fnI

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.02.2020 23:33:14

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.03.2020 23:31:02

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.03.2020 22:52:01

Núi biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.03.2020 06:03:56


Mai em về Đà Lạt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.03.2020 02:15:05

Vàng lên cõi nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=Y92imfh0uAk


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.03.2020 23:00:21Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Quốc Duy

 https://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.03.2020 02:45:11


Ý đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=lTxL1DOdO5Mfrank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.03.2020 04:32:42
 
Hạnh phúc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=TSCZA4qKdNQfrank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.03.2020 22:41:10Ca sĩ: Tân Thịnh
Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs


frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.03.2020 01:34:20
Đêm xưa


Nhạc:  Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:  Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=OI6O0T1ncI0frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.03.2020 22:24:04

Tình rơi giọt sầu
 

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Thơ: Trần Anh Thư 

Ca sĩ: Quốc Duy 

Nhạc nền 

 https://www.youtube.com/watch?v=5pEcdf11azI
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.03.2020 01:43:47Hoang mang

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nh
ạc nền https://www.youtube.com/watch?v=xregLCR9hDMfrank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.04.2020 03:53:15


Phượng tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=P7SYfac3bWofrank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.04.2020 04:33:01

Mưa đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=50fwy4lvE6w
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 34 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1010 bài trong đề mục