Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.10.2013 05:52:09
Tuấn Ngọc - Mấy ngả - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=oaABfWDZF_A
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:30:06 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.10.2013 04:53:33
Thái Hiền - Đêm xưa - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=p1eQKsfWXJ0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:30:45 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.10.2013 23:35:26
Tuấn Ngọc - Mùa thu đi qua - Nguyễn Đình Phùng (thơ Như Chi)
 
http://www.youtube.com/watch?v=ANSxZyzKl_4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:31:13 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.10.2013 03:56:54
Thái Hiền - Hoàng hạc - Nguyễn Đình Phùng (thơ Thôi Hiệu)
 
http://www.youtube.com/watch?v=e4BWZVExOZ8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:31:46 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.10.2013 00:47:25
Tuấn Ngọc - Em có nhớ - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=7XlQjPKswXo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:32:24 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.10.2013 01:53:25
Tuấn Ngọc - Em tự ngàn xưa - Nguyễn Đình Phùng (thơ Đinh Hùng)
 
http://www.youtube.com/watch?v=ePQMKnvK_fw
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:33:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.11.2013 00:07:51
Thái Hiền - Đêm sầu - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=7bKXQP3j1hE
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:16:26 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.11.2013 02:44:29
Tuấn Ngọc - Tình khúc dưới sao - Nguyễn Đình Phùng (thơ Đinh Hùng)
 
http://www.youtube.com/watch?v=c-qHNgo1ky8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:16:55 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.11.2013 02:54:00
Thái Hiền - Nụ hồng cho em - Nguyễn Đình Phùng
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=DWzT6COVKRc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:17:28 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.11.2013 03:46:27
Tuấn Ngọc - Tình sử - Nguyễn Đình Phùng (thơ Đinh Hùng)
 
http://www.youtube.com/watch?v=mXVHWYb7jmU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:18:12 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.11.2013 04:47:19
Tuấn Ngọc - Ý đêm - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=-8CWoibH0gc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:18:42 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.12.2013 04:59:08
Vũ Khanh - Mênh mang - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=Ym45iStTEcs
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:19:08 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.12.2013 05:26:27
Thái Hiền - Hạnh ngộ - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=YTPrtzo8KA0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:19:48 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.12.2013 03:18:18
Tuấn Ngọc - Dạ khúc - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=kEwdqU_-zTk
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:20:26 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.12.2013 00:24:35
Thái Hiền - Đàn với gió mùa - Nguyễn Đình Phùng (thơ Nguyễn Xuân Thiệp)
 
http://www.youtube.com/watch?v=3Daz8_tHr1I
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:21:04 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.12.2013 06:13:38
Tuấn Ngọc - Mai em về Đà Lạt - Nguyễn Đình Phùng (thơ Trần Quán Niệm)
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=9s56iPL2ezo[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.01.2014 03:13:06
Thái Hiền - Cõi trời đất lạ - Nguyễn Đình Phùng (thơ Hàn Song Tường)
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=GGYWYbpm2ec[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.01.2014 00:09:54
Tuấn Ngọc - Như tình mãi tinh khôi - Nguyễn Đình Phùng (thơ Nguyễn Thị Thanh Bình)
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=ZhtgtWk73qg[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.01.2014 04:42:01
Thái Hiền - Xuân lãng du - Nguyễn Đình Phùng
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=PMtdjCnVhic[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.02.2014 04:28:52
Thái Hiền - Núi biếc - Nguyễn Đình Phùng (thơ Hàn Song Tường)
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.02.2014 00:40:08
Tuấn Ngọc - Thiên thần tóc trắng cánh màu xanh - Nguyễn Đình Phùng
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=KzsI9FZHiTU[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.02.2014 22:56:56
Tuấn Ngọc - Trăm nhánh sông chia - Nguyễn Đình Phùng (thơ Nguyễn Thị Thanh Bình)
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=sWqTjmcRJ2E[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.02.2014 04:38:53
Tuấn Ngọc - Nỗi nhớ - Nguyễn Đình Phùng (thơ Hàn Song Tường)
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=1ZxcorNqzhA[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.03.2014 06:51:35
Lời nhạc: Mùa xuân có đến không em - Nguyễn Đình Phùng
Trình bày: Vũ Khanh


Mùa xuân có đến không em
Nắng hanh vàng rơi trước ngõ
Mùa xuân có đến không em
Sao trời mưa rơi nho nhỏ
Em yêu khéo ướt vai mềm
Để anh hong đầy thương nhớ

Mùa xuân còn đó không em
Nụ hoa bên thềm mới nở
Mùa xuân còn đó không em
Hương bay trong gió no tràn
Tóc vương theo mầu nắng gội
Này đây phủ kín hồn anh

Em! Mùa xuân đến chưa em
Nắng vàng giăng giăng lối em đi
Em! Mùa xuân mãi chưa về
Đường em đi tràn ngập những lời thơ
Em! Mùa xuân đến chưa em
Đàn chim xanh có biết hướng quay về
Em! Mùa xuân đến bên em
Lòng anh đây dừng chân em hỡi

Mùa xuân vẫn đến em yêu
Gió thơm ngào ngạt muôn lối
Mùa xuân vẫn đến chứ em
Vòng tay ôm nhau tình tự
Hỏi em một chiều viễn xứ
Đời dường như vẫn mùa xuân.
 
 
 


 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=PzhC6Qdv1tg[/YouTube]frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.03.2014 03:09:37
Lời nhạc: Thành phố thiên thần - Nguyễn Đình Phùng
Trình bày: Vũ Khanh

Tìm đến em trong thành phố thiên thần
Hỏi em những ngày xanh đã mất
Rượu uống tan một đời trôi giạt
Hẹn xưa tạ lỗi cũng thôi đành

Mưa rơi còn rơi mãi trên thành phố thiên thần
Như nghe gọi hồn tình xưa cũ
Đợi nhau trót theo mầu lá đổ
Mưa buồn đời dột bước phân vân

Đến bên em
Đếm cho nhau
Những tóc mai vẫn còn mướt
Em ơi còn nhớ năm xưa
Bên nhau cùng bước
Cho nhau tình đắm
Mê say lòng nào nguôi

Rồi bước xa em thành phố thiên thần
Đời chia đôi giòng trong đắy mắt
Tình nhớ cũng hoen mờ sương phủ
Nuối tiếc gì em hỡi tình nhân.

 
 
 
 
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=fJW3CGmB2ZM[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.04.2014 05:22:08
Lời nhạc: Những lối nghìn trùng - Nguyễn Đình Phùng
Trình bày: Vũ Khanh

Tôi muốn nói yêu em nhưng chẳng dám
Tình thuở xưa chưa hề nói nên lời
Môi vẫn lặng để lòng nhiều say đắm
Không lại gần vì sợ mắt xa xôi

Thời gian cũ cuốn theo đời trôi nổi
Tình đã xa để hồn mãi trông vời
Trong mộng vắng chỉ còn em mờ ảo
Bước đi tìm hình đã khuất mù khơi

Ngày tháng mất tưởng chừng tình phai nhạt
Đời nẻo xa theo những lối nghìn trùng
Tìm nhớ cũ chỉ còn mầu ánh mắt
Và tóc xưa theo mầu khói mông lung

Định mệnh có xuôi theo giòng nước biếc
Một ngày nao gặp lại bến tình xưa
Tôi sẽ nói yêu em không ngại nữa
Để thời gian nhòa xóa những mờ xa.

 
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=CXkv57FYP6E[/YouTube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2014 03:43:06 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.05.2014 03:25:28
Lời nhạc: Mênh mang - Nguyễn Đình Phùng
Trình bày: Vũ Khanh
Trời vẫn còn mưa bay
Nhung nhớ vẫn vơi đầy
Gió thu về thổi nhẹ
Vương vấn tình đâu đây
Em tận cuối phương trời
Bến lạ lòng xa xôi
Có nhìn trời giọt nhỏ
Thương tình mãi dạt trôi

Thư viện chiều năm xưa
Nhìn lặng mãi không vừa
Hồn quyện ngoài trang sách
Em có nhớ chiều mưa
Chân nhẹ đưa nhau về
Trời buồn vẫn lê thê
Giã từ trong hôn vội
Môi mềm sao tái tê
Cây nặng tình đầy vơi
Rũ gọi hồn mưa rơi
Em quay về bóng nhỏ
Xa rồi bước chân lơi

Năm xưa viết thơ vàng
Tình xưa mãi mênh mang
Em cuối trời viễn xứ
Có nhớ cuộc tình hoang
Trời mưa vẫn mưa bay
Hồn vẫn mãi còn say
Tình xa xôi ngày cũ
Miên man mãi nào nguôi.
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=wWjON9sw4UY[/YouTube]
 

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.09.2014 23:53:12
Chiều trên sông vắng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Trình bầy: Vân Anh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=qnn-EQX0jag?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.10.2014 23:46:18
Giòng Thời Gian
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vân Anh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=Cp9L6dLvK34?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

 
 

frank
 • Số bài : 1451
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.10.2014 03:09:33
Đêm Nhung Nhớ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
Thơ: Trần Anh Thư
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=Vu5BF6n-cDI?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 34 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 1008 bài trong đề mục