Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 799 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.06.2021 22:31:19Hạnh ngộ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=q6K991XKkoE


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2021 22:34:44 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.07.2021 04:00:28Một đời tìm nhau


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=EHOr2UZ9bAw

 

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.07.2021 05:31:01

Cỏ tình tím


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=OeZ6L_jSHNc


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.07.2021 23:39:29Giòng thời gian


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Thái Hiền

 

  https://www.youtube.com/watch?v=agYOZfCQi30

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2021 04:14:16 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.07.2021 04:48:38Nụ hồng cho em
 


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca s
ĩ
: Anh Bằng 

Nh
ạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=qB5fJnJvUpo


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2021 03:03:42 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.07.2021 23:23:39


Tình khúc dưới sao


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 https://www.youtube.com/watch?v=c-qHNgo1ky8
 


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.07.2021 23:19:14

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.07.2021 23:12:18
Khôn nguôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=YtO9eQgKGOc
frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.07.2021 00:00:39Mai em về Đà LạtNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm


Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=9s56iPL2ezofrank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.08.2021 23:10:44
Tôi chờ em đã nửa cuộc trăm năm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=cQSGtv3EzVo


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.08.2021 03:51:31


Định mệnhNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=BKKuXFanqD4


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.08.2021 23:28:44


Đàn với gió mùaNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp


Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=3Daz8_tHr1I 


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.08.2021 00:27:24
 
Bài Tango trên cát


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Quốc Duy


 https://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU
 

 

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.08.2021 23:00:38

.

Núi biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Thái Hiền https://www.youtube.com/watch?v=1mw3Cbbbnjkfrank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.09.2021 22:40:39


Tóc mây bay


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=vHtCyStw0oAfrank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.09.2021 02:46:44
Dạ khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=kEwdqU_-zTkfrank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.09.2021 03:17:02

Một ngày em ghé ngang đời


Thơ: Nguyệt Trầm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Hòa âm: Duy Cường


Ca sĩ: Thái Hiền

Nhạc nền


https://www.youtube.com/watch?v=dLpeQVTyQRc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 22:48:08 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.09.2021 23:02:45

Tình yêu còn đóNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: * Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=ishA2TILQ6E

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2021 23:06:04 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.09.2021 02:58:30Em không cần phải nói em yêu tôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/w...p;feature=emb_imp_woyt

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2021 03:30:24 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.09.2021 02:16:09Ba mươi năm gặp lại


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=Hnf7QZDcMwg


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2021 22:41:36 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.09.2021 03:29:51

Luân vũ chiều lá đổ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Châu Thùy DươngNhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=QfOyXYgHLdo
 
frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.10.2021 03:23:47

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.10.2021 22:39:49


Mùa thu đi qua


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Như Chi

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=ANSxZyzKl_4
frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.10.2021 23:46:10
Gửi chút tình vương


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Tân Thịnh

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.10.2021 22:46:39

frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.10.2021 02:06:01


Thăm em chiều nhạt nắngNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Tuấn Ngọc


 https://www.youtube.com/watch?v=TO-6btlQpWs


frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.10.2021 23:10:32

Em nói thương anh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Châu Thùy Dương


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=InuSDjm9XX8
frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.11.2021 01:10:05

Ý biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Châu Thùy Dương


Nhạc nền


 https://www.youtube.com/watch?v=bg6fE9MSAWU
 frank
 • Số bài : 1223
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.11.2021 05:19:00


Vô định


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
 
 https://www.youtube.com/watch?v=TmUUzw-NkIg
 

 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2021 03:29:31 bởi frank >

Thay đổi trang: << < ..21222324252627 > | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 799 bài trong đề mục