Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 68 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
frank 08.10.2013 05:52:09 (permalink)
Tuấn Ngọc - Mấy ngả - Nguyễn Đình Phùng
 
http://www.youtube.com/watch?v=oaABfWDZF_A
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:30:06 bởi frank >
#31
  frank 12.10.2013 04:53:33 (permalink)
  Thái Hiền - Đêm xưa - Nguyễn Đình Phùng
   
  http://www.youtube.com/watch?v=p1eQKsfWXJ0
  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:30:45 bởi frank >
  #32
   frank 15.10.2013 23:35:26 (permalink)
   Tuấn Ngọc - Mùa thu đi qua - Nguyễn Đình Phùng (thơ Như Chi)
    
   http://www.youtube.com/watch?v=ANSxZyzKl_4
   <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:31:13 bởi frank >
   #33
    frank 19.10.2013 03:56:54 (permalink)
    Thái Hiền - Hoàng hạc - Nguyễn Đình Phùng (thơ Thôi Hiệu)
     
    http://www.youtube.com/watch?v=e4BWZVExOZ8
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:31:46 bởi frank >
    #34
     frank 25.10.2013 00:47:25 (permalink)
     Tuấn Ngọc - Em có nhớ - Nguyễn Đình Phùng
      
     http://www.youtube.com/watch?v=7XlQjPKswXo
     <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:32:24 bởi frank >
     #35
      frank 29.10.2013 01:53:25 (permalink)
      Tuấn Ngọc - Em tự ngàn xưa - Nguyễn Đình Phùng (thơ Đinh Hùng)
       
      http://www.youtube.com/watch?v=ePQMKnvK_fw
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 05:33:03 bởi frank >
      #36
       frank 03.11.2013 00:07:51 (permalink)
       Thái Hiền - Đêm sầu - Nguyễn Đình Phùng
        
       http://www.youtube.com/watch?v=7bKXQP3j1hE
       <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:16:26 bởi frank >
       #37
        frank 07.11.2013 02:44:29 (permalink)
        Tuấn Ngọc - Tình khúc dưới sao - Nguyễn Đình Phùng (thơ Đinh Hùng)
         
        http://www.youtube.com/watch?v=c-qHNgo1ky8
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:16:55 bởi frank >
        #38
         frank 13.11.2013 02:54:00 (permalink)
         Thái Hiền - Nụ hồng cho em - Nguyễn Đình Phùng
          
          
         http://www.youtube.com/watch?v=DWzT6COVKRc
         <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:17:28 bởi frank >
         #39
          frank 20.11.2013 03:46:27 (permalink)
          Tuấn Ngọc - Tình sử - Nguyễn Đình Phùng (thơ Đinh Hùng)
           
          http://www.youtube.com/watch?v=mXVHWYb7jmU
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:18:12 bởi frank >
          #40
           frank 27.11.2013 04:47:19 (permalink)
           Tuấn Ngọc - Ý đêm - Nguyễn Đình Phùng
            
           http://www.youtube.com/watch?v=-8CWoibH0gc
           <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:18:42 bởi frank >
           #41
            frank 01.12.2013 04:59:08 (permalink)
            Vũ Khanh - Mênh mang - Nguyễn Đình Phùng
             
            http://www.youtube.com/watch?v=Ym45iStTEcs
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:19:08 bởi frank >
            #42
             frank 06.12.2013 05:26:27 (permalink)
             Thái Hiền - Hạnh ngộ - Nguyễn Đình Phùng
              
             http://www.youtube.com/watch?v=YTPrtzo8KA0
             <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:19:48 bởi frank >
             #43
              frank 11.12.2013 03:18:18 (permalink)
              Tuấn Ngọc - Dạ khúc - Nguyễn Đình Phùng
               
              http://www.youtube.com/watch?v=kEwdqU_-zTk
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:20:26 bởi frank >
              #44
               frank 18.12.2013 00:24:35 (permalink)
               Thái Hiền - Đàn với gió mùa - Nguyễn Đình Phùng (thơ Nguyễn Xuân Thiệp)
                
               http://www.youtube.com/watch?v=3Daz8_tHr1I
               <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2017 22:21:04 bởi frank >
               #45
                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 68 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9