Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 28 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.10.2014 04:08:38
Tình Rơi Giọt Sầu
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
Thơ: Trần Anh Thư
Ca sĩ: Quốc Duy
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=5pEcdf11azI[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.10.2014 03:49:46
Gặp Nhau Chiều Mùa Đông
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
Thơ: Trần Anh Thư
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=4zPM-xc3T38?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.10.2014 03:28:46
 
Mưa Đêm
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vân Anh
 


[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=t-IbE-E9GgM?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]
 

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.11.2014 04:40:40
Sao Chẳng Về Đây
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
 


[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=TG1KOIsO4jQ?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]
 

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.11.2014 02:42:50
Khi Em Xa Anh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=SRNhd4o97_4?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.11.2014 05:38:30
Bài Tango Trên Cát
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=nZwqxq380kU?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.11.2014 23:09:02
Ngỡ Ngàng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=Z_ie3qlGXTU?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.11.2014 05:42:08
Bởi Vì Ta Mất Nhau
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=lvDBAFM_xfc?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

 
 

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.12.2014 04:21:17
Đêm Nguyệt Trầm
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=MZ1MZ7z1Eqo?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.12.2014 03:27:11
Luân Vũ Chiều Lá Đổ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=QfOyXYgHLdo?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.12.2014 23:47:34
Mai Này Ai Đưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=rJwbgAkVNnE?list=UUsm8Mxy4jV3IIe9hI-0ELpw[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.12.2014 23:41:21
Một Đời Tìm Nhau
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 


 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=EHOr2UZ9bAw[/YouTube]
 
 

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.01.2015 00:25:59
Gửi Chút Tình Vương
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.01.2015 00:25:03
Mộng Về Bến Cũ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=eYfhEY8ZyTc[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.01.2015 02:12:27
Đêm Trăng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=Lu_XR1DWjBI[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.01.2015 02:30:44
Thăm Em Chiều Nhạt Nắng
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=RQPHK2iLYeg[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.01.2015 04:51:18
Tình Muộn
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Hồng Nhiên
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=ntSXuWy1B7w[/YouTube]

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.01.2015 03:06:48
Sao Anh Vẫn Xa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=Kc6b2mjVGmY[/YouTube]
 

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.02.2015 03:01:48
Ngày xuân cho tình nhân
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=qjAAIEUkIbA[/YouTube]frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.03.2015 00:37:08
Mắt Xưa - Châu Thùy Dương
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=xUnxjyQ-4Bc[/YouTube]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2015 00:04:47 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.03.2015 04:17:43
Tình yêu còn đó
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Quốc Duy
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=QsPlSnLPvII[/YouTube]frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.03.2015 01:05:15
Dấu Xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=o-pasgfIVIs[/YouTube]frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.03.2015 05:20:03
Khúc buồn xanh - Châu Thùy Dương
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Châu Thùy Dương
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=1o4iMizb3Z4[/YouTube]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2015 03:27:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.04.2015 00:40:18
 
Khúc buồn xanh - Tân Thịnh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=wSnNs8ObIGE[/YouTube]

 
 

frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.04.2015 04:21:17
Nghe mưa bên thềm
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=lufXmwGaNZc[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.04.2015 00:03:46
Mắt xưa - Tân Thịnh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
 Ca sĩ: Tân Thịnh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=kHxg5jH5sns[/YouTube]frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.04.2015 05:44:38
Dù mai sẽ chiều rơi
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Nguyệt Trầm
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=jRPdVyiZa5Y[/YouTube]frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.04.2015 23:34:29
Nỗi nhớ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Hàn Song Tường
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=00JF_TVNJ1w[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.05.2015 23:34:11
Định mệnh
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 
 
[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=XW24zwq-wwU[/YouTube]


frank
 • Số bài : 1248
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.05.2015 02:38:22
Cõi trời đất lạ
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Hàn Song Tường
 
Ca sĩ: Tân Thịnh
 


[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=rSSA3rRfuGo[/YouTube]
 
 

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 28 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 824 bài trong đề mục