Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 70 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1042 bài trong đề mục
frank 23.07.2020 04:51:21 (permalink)

Tình khúc dưới sao


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=uRf6fyst-Xg

frank 06.08.2020 04:31:13 (permalink)Mãi mãi ngàn sau


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

https://app.box.com/s/kgat72daixc3d2w9oea6vfukk8sj5gux

Nhạc nền

https://app.box.com/s/s3dwodusfeesfmg1yd9z39ru4f81uwae 
https://www.youtube.com/watch?v=7rpyJBid6II
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2020 00:13:10 bởi frank >
frank 31.08.2020 02:19:48 (permalink)
 
Đàn với gió mùa​


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

https://www.youtube.com/watch?v=qvSIJegtysc


frank 16.09.2020 01:41:59 (permalink)
Núi biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

https://www.youtube.com/watch?v=_wjeMPX9eEQ

frank 17.09.2020 23:28:43 (permalink)
Từ trái tim tôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc 

 https://www.youtube.com/watch?v=IzZaMxx1m5s


frank 23.09.2020 02:25:38 (permalink)Luân vũ chiều lá đổ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Châu Thùy Dương
Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=QfOyXYgHLdo
 


frank 26.09.2020 23:20:10 (permalink)
 

 
 
Mùa thu đi qua

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Như Chi

Ca sĩ: Tuấn Ngọc https://www.youtube.com/watch?v=ANSxZyzKl_4


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 03:21:55 bởi frank >
frank 30.09.2020 03:19:09 (permalink)

Yêu em mùa thu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=JJM1KT5Qyf0


frank 15.10.2020 05:13:16 (permalink)Em tự ngàn xưa


Nhạc: Nguy
ễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=FO-X0zX0aN0frank 28.10.2020 04:42:42 (permalink)
Ý đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Châu Thùy Dương
* Nhạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=lTxL1DOdO5M

frank 31.10.2020 01:03:07 (permalink)Cõi trời đất lạ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: 

* Tân Thịnh https://www.youtube.com/watch?v=rSSA3rRfuGo
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2020 03:57:23 bởi frank >
frank 05.11.2020 05:03:01 (permalink)


Âm vọng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm 

Ca sĩ: Châu Thùy Dương https://www.youtube.com/watch?v=hCbyGmFQc-Q<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2020 05:07:19 bởi frank >
frank 06.11.2020 01:43:26 (permalink)

Rừng sâu tình ái
 


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca s
ĩ: Anh Bằng

Nh
ạc nền

 https://www.youtube.com/watch?v=vAxs1DNFLYE


frank 18.11.2020 01:49:52 (permalink)


Lòng đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

  https://www.youtube.com/watch?v=GawWU4QRK5g


frank 28.11.2020 05:02:37 (permalink)


Ba mươi năm gặp lại

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền

 

 


 

 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 70 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1042 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9