Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 34 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1010 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.06.2016 00:01:54


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:35:24 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.07.2016 01:39:39
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:35:56 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.07.2016 02:36:54
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:36:20 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.07.2016 23:29:23
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:36:42 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 06.08.2016 00:22:27
Em tự ngàn xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Đinh Hùng
 
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:37:14 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.08.2016 05:35:52


Ý đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 
 
 
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:39:49 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.08.2016 23:10:41
 
Tình khúc mưa rơi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:41:34 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.09.2016 05:32:27
Tóc mây bay

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:44:00 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.09.2016 02:59:16

Trăm nhánh sông chia
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:50:24 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.09.2016 23:50:54
 
Như tình mãi tinh khôi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Tuấn Ngọc 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:52:01 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.10.2016 02:31:56

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 12.10.2016 02:48:18

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.10.2016 00:20:39

 

x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:59:00 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 25.10.2016 05:38:22

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:47:09 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.10.2016 23:50:52
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:44:32 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.11.2016 23:38:25
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 00:29:12 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.11.2016 23:11:35

Nỗi buồn tàn phai

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:51:11 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.11.2016 00:18:12

Ý biếc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:52:43 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.12.2016 04:44:12
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:53:06 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.01.2017 04:44:38
Lòng đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:54:32 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.01.2017 03:37:04
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:54:53 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.01.2017 02:51:48
Dạ khúc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:56:21 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.01.2017 03:05:39
Tình sử

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 02:58:12 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.01.2017 02:55:34
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:19:00 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.01.2017 23:57:15
Xuân lãng du

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:20:14 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.02.2017 02:58:05
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:20:42 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.02.2017 02:41:08

Đàn với gió mùa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Xuân Thiệp

Ca sĩ: Thái Hiền

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:22:32 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.02.2017 23:44:24
Ngày xuân cho tình nhân

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:26:19 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.02.2017 02:19:27
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:26:40 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1453
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.02.2017 01:53:58
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:27:00 bởi frank >

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 34 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1010 bài trong đề mục