Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 64 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 949 bài trong đề mục
frank 18.11.2023 01:15:49 (permalink)


Vàng lên cõi nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank 18.11.2023 23:07:31 (permalink)Vô định


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank 19.11.2023 21:23:19 (permalink)Nụ hồng cho emNhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca s
ĩ
: Anh Bằng
Nh
ạc nền


frank 20.11.2023 22:24:46 (permalink)Hạnh ngộ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank 22.11.2023 01:50:45 (permalink)Em có nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank 22.11.2023 21:16:11 (permalink)

Hư không


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nềnfrank 23.11.2023 22:12:13 (permalink)
Ý đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

* Nhạc nền
frank 24.11.2023 21:31:19 (permalink)

Nghe mưa bên thềm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền
frank 25.11.2023 22:00:33 (permalink)Một giấc đời xưa thôi đã mất

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền


frank 26.11.2023 21:17:34 (permalink)


Từ trái tim tôi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Anh Bằng


Nhạc nền


frank 27.11.2023 22:23:12 (permalink)


Thăm em chiều nhạt nắngNhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nềnfrank 28.11.2023 23:02:18 (permalink)


Thuở vàng mơ
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca s
ĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank 29.11.2023 23:33:58 (permalink)


Tình khúc mưa rơi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Anh Bằng

Nhạc nền

frank 30.11.2023 22:21:58 (permalink)
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2023 21:39:33 bởi frank >
frank 01.12.2023 21:38:02 (permalink)

Khúc buồn xanh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt TrầmTrình bày: Thái Hiền

https://youtu.be/o_g_rU8DoVU?feature=shared


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2023 22:28:25 bởi frank >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 64 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 949 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9