Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 34 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 1009 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.07.2017 05:18:10

Đêm sao


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


* Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=dYtvs_fVVVo


* Karaoke: Tuấn Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=Xfkxz-OAkzk


* Karaoke 


    - Giọng nam:
 
https://www.youtube.com/watch?v=OzzTUzTpsBQ


    - Giọng nữ:
 
https://www.youtube.com/watch?v=7RlqjnsFzJw

* Ca sĩ: Châu Thùy Dương


* Nhạc nền


https://www.youtube.com/watch?v=p_txqheJ8k8<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2017 03:46:45 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.07.2017 22:52:35

Mênh mang

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh

 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ym45iStTEcs

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2018 03:03:49 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.07.2017 02:45:42

Chiều trên sông vắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc

 


* Vân Anh

* Nhạc nền

* Thanh Duyên
https://www.youtube.com/watch?v=o6vippJmqXw
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2017 03:43:43 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.07.2017 02:45:36


Lòng đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền
* Lòng đêm - Tango

https://www.youtube.com/watch?v=-Z7B6uk1BpI


* Lòng đêm - Lento

https://www.youtube.com/watch?v=w6-vnjSFrNs<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2017 03:42:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.07.2017 01:42:35


Dấu xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


* Nhạc nền


* Ca sĩ: Châu Thùy Dươnghttps://www.youtube.com/watch?v=o-pasgfIVIs

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.08.2017 05:29:17

Thăm em chiều nhạt nắng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tân Thịnh

https://www.youtube.com/watch?v=RQPHK2iLYeg


* Tuấn Ngọc
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2017 05:43:18 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.08.2017 02:50:38
Phượng tím

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:


* Tuấn Ngọc


 
  https://www.youtube.com/watch?v=KDmb5ErEYNU

* Nhạc nền* Châu Thùy Dương


https://www.youtube.com/watch?v=FD8HQQrlMRk  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2017 03:40:02 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 09.08.2017 02:59:21


Mai này ai đưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Nhạc hòa tấu: Mai này ai đưa Ca sĩ: Tân ThịnhNhạc nền  https://www.youtube.com/watch?v=rJwbgAkVNnE

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 11.08.2017 02:48:42

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.08.2017 03:19:03

Ngỡ ngàng


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Tân Thịnh


Nhạc nền

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Z_ie3qlGXTUfrank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.08.2017 00:34:05

Giòng thời gian


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:


* Thái Hiền
 
https://www.youtube.com/watch?v=T0tkJ6S9AXs

* Vân Anh<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2017 03:37:00 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.08.2017 02:36:46

Định mệnh


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ:


* Ý Lan

 

  https://www.youtube.com/watch?v=ALFsChhDq4w


* Tân Thịnh


https://www.youtube.com/watch?v=XW24zwq-wwU


* Nhạc nền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2017 00:16:49 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.08.2017 02:38:14

Thành phố thiên thần


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Vũ Khanh 

https://www.youtube.com/watch?v=fJW3CGmB2ZM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2017 00:16:19 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.08.2017 03:55:56

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.08.2017 00:14:26


Tóc mây bay

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc

 
 https://www.youtube.com/watch?v=vHtCyStw0oA
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.08.2017 02:51:11

Vàng lên cõi nhớ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=Y92imfh0uAk


* Nhạc hòa tấu
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.08.2017 02:20:11

Dù mai sẽ chiều rơi


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Tân Thịnh

 
 https://www.youtube.com/watch?v=jRPdVyiZa5Y

* Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.08.2017 02:16:32

Em có nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:


* Tuấn Ngọc


 
 https://www.youtube.com/watch?v=7XlQjPKswXo

* Châu Thùy Dương* Nhạc nền<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2017 02:17:39 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.08.2017 23:48:05

Vô định


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng


Ca sĩ: Thái Hiền


 
 https://www.youtube.com/watch?v=9aYYYYJP-Bg

* Nhạc hòa tấu
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.09.2017 23:25:52

Tình sử


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng


Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=mXVHWYb7jmU

Nhạc hòa tấu

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 05.09.2017 04:51:47

Ba mươi năm gặp lại

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền

 


 https://www.youtube.com/watch?v=m0DTtNvUbXY
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 08.09.2017 05:09:09

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.09.2017 02:25:08

Đêm sầu


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền
 https://www.youtube.com/watch?v=7bKXQP3j1hE
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 15.09.2017 23:45:10

Gửi chút tình vương

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Tân Thịnh


Nhạc nền

 
 https://www.youtube.com/watch?v=z8hc-UNpbxs
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.09.2017 02:44:34

Ý đêm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc

* Châu Thùy Dương

 https://www.youtube.com/watch?v=lTxL1DOdO5M


* Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 21.09.2017 03:36:23
Cõi trời đất lạ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: 


* Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=GGYWYbpm2ec

* Tân Thịnh

https://www.youtube.com/watch?v=rSSA3rRfuGo
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 22.09.2017 00:24:28
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 23:35:03 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.09.2017 00:45:03

Luân vũ chiều lá đổ

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm


Ca sĩ: Châu Thùy Dương


 https://www.youtube.com/watch?v=QfOyXYgHLdo

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.09.2017 01:37:02

frank
 • Số bài : 1452
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 29.09.2017 00:23:23
Đàn với gió mùa

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp


Ca sĩ: Thái Hiền

 https://www.youtube.com/watch?v=3Daz8_tHr1IThay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 34 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 1009 bài trong đề mục