Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 1041 bài trong đề mục
Tác giả Bài
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.10.2017 23:54:50

Mộng về bến cũ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình


Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 https://www.youtube.com/watch?v=eYfhEY8ZyTc


Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.10.2017 00:52:41Ý biếc

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=E2A49Iqpkz8


* Châu Thùy Dươnghttps://www.youtube.com/watch?v=bg6fE9MSAWU

* Nh
ạc nền

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 05:48:41 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.10.2017 00:56:08

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2017 02:45:12 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.10.2017 00:13:44

Hoàng hạc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Thôi Hiệu

Ca sĩ: Thái Hiền 
https://www.youtube.com/watch?v=e4BWZVExOZ8

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 17.10.2017 03:46:15
Tình khúc dưới sao

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 https://www.youtube.com/watch?v=c-qHNgo1ky8
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.10.2017 23:13:18
Tận tuyệt

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương https://www.youtube.com/watch?v=bxxnuXg2fnINhạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 24.10.2017 03:54:36

Đêm xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Thái Hiền 
 https://www.youtube.com/watch?v=p1eQKsfWXJ0

* Châu Thùy Dương

https://www.youtube.com/watch?v=oSMDlaDvftQ

* Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 26.10.2017 00:04:37

Mai em về Đà Lạt


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Quán Niệm

Ca sĩ: Tuấn Ngọc 
 https://www.youtube.com/watch?v=9s56iPL2ezofrank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 28.10.2017 02:48:13

Nghe mưa bên thềm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: 

* Thái Hiền 
 https://www.youtube.com/watch?v=aA5gUfcqIuI

* Tân Thịnh

https://www.youtube.com/watch?v=lufXmwGaNZc

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 02.11.2017 23:02:47


Hoang mang

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 https://www.youtube.com/watch?v=xregLCR9hDM

Nh
ạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 07.11.2017 23:40:50

Em tự ngàn xưa


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Đinh Hùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc https://www.youtube.com/watch?v=ePQMKnvK_fw
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.11.2017 01:54:28

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.11.2017 02:25:42

Như tình mãi tinh khôi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc


  https://www.youtube.com/watch?v=ZhtgtWk73qg

* Tân Thịnh


https://www.youtube.com/watch?v=XBLhIJ8h-qw

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 30.11.2017 02:23:25

Biệt khúc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

Nhạc nền

 
 https://www.youtube.com/watch?v=5-yk23TTVYI
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 03.12.2017 02:28:25

Nỗi buồn tàn phai


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền


 https://www.youtube.com/watch?v=VBZ1WysOGY0frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.12.2017 04:10:52

Mùa đông hồng vẫn nở

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
  https://www.youtube.com/watch?v=DQL7cSNN-Ok
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 04:39:48 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 14.12.2017 02:31:53

Gặp nhau chiều mùa đông


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
 https://www.youtube.com/watch?v=4zPM-xc3T38

Nhạc nền

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 19.12.2017 04:55:37

Mấy ngả


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ:

* Tuấn Ngọc

 https://www.youtube.com/watch?v=oaABfWDZF_A
 


* Châu Thùy Dương

 https://www.youtube.com/watch?v=xxf-lUXTkKU
* Nhạc nền<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 04:41:46 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.12.2017 05:33:44

Bởi vì ta mất nhau


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Quốc Duy

 
   https://www.youtube.com/watch?v=lvDBAFM_xfc

Nhạc nền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 05:26:45 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 31.12.2017 05:13:01

Đêm nguyệt trầm


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyệt Trầm

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
   https://www.youtube.com/watch?v=MZ1MZ7z1Eqo

Nhạc nền<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2018 03:32:26 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 04.01.2018 04:43:36

Đêm nhung nhớ


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Vu5BF6n-cDI

Nhạc nền<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2018 03:31:48 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.01.2018 00:40:24

Trăm nhánh sông chia


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền

 


 https://www.youtube.com/watch?v=sWqTjmcRJ2E


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 04:44:07 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 18.01.2018 03:00:26

Núi biếc


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Hàn Song Tường

Ca sĩ: Thái Hiền

  https://www.youtube.com/watch?v=CwUnSOssCCo
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 04:45:39 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 27.01.2018 02:14:00

Một đời tìm nhau


Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Trần Anh Thư

Ca sĩ: Châu Thùy Dương

 
 https://www.youtube.com/watch?v=EHOr2UZ9bAw

Nhạc nền
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 01.02.2018 01:31:27
 
 
Từ trái tim tôi
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
 

Karaoke - Tuấn Ngọc
 
 
Karaoke - Giọng nam
 
 
Karaoke - Giọng nữ
 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 05:11:40 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 10.02.2018 02:26:32
 

 
Mùa xuân có đến không em
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=PzhC6Qdv1tg
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 04:54:13 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 13.02.2018 00:07:17

 
 
Ngày xuân cho tình nhân
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Trần Anh Thư
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 05:24:21 bởi frank >

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 16.02.2018 02:22:45
Xuân lãng du
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Thái Hiền
 
 https://www.youtube.com/watch?v=PMtdjCnVhic
 


 
 

 
 

frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 20.02.2018 02:04:57
Hạnh phúc
(Xin em là mặt trờị)
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Ca sĩ: Vũ Khanh
 
 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=-Elg4BncyQ4
 

 
frank
 • Số bài : 1494
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 27.08.2013
Re:Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng - 23.02.2018 02:02:42

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 35 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 1041 bài trong đề mục