Nhạc khúc Nguyễn Đình Phùng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 70 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1043 bài trong đề mục
frank 18.06.2016 00:01:54 (permalink)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:35:24 bởi frank >
frank 16.07.2016 01:39:39 (permalink)
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:35:56 bởi frank >
frank 23.07.2016 02:36:54 (permalink)
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:36:20 bởi frank >
frank 28.07.2016 23:29:23 (permalink)
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:36:42 bởi frank >
frank 06.08.2016 00:22:27 (permalink)
Em tự ngàn xưa
 
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng
 
Thơ: Đinh Hùng
 
Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:37:14 bởi frank >
frank 18.08.2016 05:35:52 (permalink)


Ý đêm

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng 

Ca sĩ: Tuấn Ngọc
 
 
 
 
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:39:49 bởi frank >
frank 26.08.2016 23:10:41 (permalink)
 
Tình khúc mưa rơi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Thái Hiền 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:41:34 bởi frank >
frank 08.09.2016 05:32:27 (permalink)
Tóc mây bay

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Ca sĩ: Tuấn Ngọc 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:44:00 bởi frank >
frank 20.09.2016 02:59:16 (permalink)

Trăm nhánh sông chia
Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Thái Hiền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:50:24 bởi frank >
frank 30.09.2016 23:50:54 (permalink)
 
Như tình mãi tinh khôi

Nhạc: Nguyễn Đình Phùng

Thơ: Nguyễn Thị Thanh Bình

Ca sĩ: Tuấn Ngọc 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:52:01 bởi frank >
frank 07.10.2016 02:31:56 (permalink)
frank 12.10.2016 02:48:18 (permalink)
frank 14.10.2016 00:20:39 (permalink)

 

x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:59:00 bởi frank >
frank 25.10.2016 05:38:22 (permalink)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:47:09 bởi frank >
frank 26.10.2016 23:50:52 (permalink)
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2017 03:44:32 bởi frank >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 70 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1043 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9