Tịnh độ cõi phù trầm - Thơ Sương Anh - Thu Hiền diễn đọc
Thu Hiền 06.09.2013 23:57:29 (permalink)
 
Đọc "Tịnh độ cõi phù trầm" của Sương Anh là tìm đến với "an bình", với "thanh tịnh" để mở lòng "Cầu nguyện cho quốc thái dân an. Người người tương kính mến". Cho nên không có lý do gì để không cùng cầu nguyện "tịnh độ cõi phù trầm"
 
 
Link download
 

Tịnh Độ Cõi Phù Trầm

 Mỗi sớm mai tỉnh thức
Qua tiếng kệ lời kinh
Những thất tình lục dục
Lắng sâu - Tâm an bình

Mỗi sớm mai thức dậy
Công phu sáng nguyện cầu
Muôn loài thôi hết khổ
Cảnh đời thoát bể dâu

Mỗi sớm mai mở mắt
Tay búp sen toạ thiền
Thân tâm đều quán nhất
Lòng thanh tịnh vô biên
 
Mỗi sớm mai cầu nguyện
Cho quốc thái dân an
Người người tương kính mến
Cuộc sống luôn thanh nhàn
 
Mỗi sớm mai chuông mõ
Lần tràng hạt lâm râm
Hướng về đấng Giác Ngộ
Tịnh độ cõi phù trầm
 
Sương Anh
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9