Mùa gặt
sông đáy 04.10.2013 22:56:04 (permalink)
Mùa gặtMùa gặt bây giờ người nông dân đỡ vất
Lúa tuốt ngay đồng, chở xe máy là xong
Chẳng còn rơm thơm bởi chất đống đốt đồng
Tro ai lấy cứ tự nhiên mà lấy

Vẫn ngậm ngùi nhớ về ngày xưa ấy
Trĩu vai gấy mẹ gánh lúa về kho
Đêm trăng thanh đôi lứa cất giọng hò
Mẹ cùng bà con thức đêm đập lúa

Bát chè xanh cô xã viên phục vụ
Ngồi trên rơm mẹ uống vội lại làm
Đỉa từ đồng bám về sân hợp tác
Đôi chân gầy máu mẹ chảy lênh lang...

Bữa cơm mùa gặt ấm áp chứa chan
Bát cơm dẻo không còn lo độn sắn
Bát canh cua con đi mò ngoài ruộng
Đĩa dưa cà mẹ làm lấy thật ngon...

#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9