Tình (Trần M Hoàng)

Tác giả Bài
Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1107
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
Tình (Trần M Hoàng) - 20.10.2013 09:59:14
Tình
 
Anh gặp em rất tình cờ,
Rồi sinh tình ý canh giờ gặp em.
Tình hình chưa rõ trắng đen,
Tình nghi hai họ vẫn đem ra bàn.
Khi ta tình tứ trình làng,
Được coi như đã họ hàng tình thâm.
Tình tiết này đáng ghi tâm,
Vì ta sớm hưởng tình nồng lứa đôi.
Tình lỡ người nhớ không nguôi,
Sao anh chỉ nhớ tình người trăm năm.
 
Trần Minh Hoàng