Những vidéo song ca
Thanh Vân 31.10.2013 17:22:46 (permalink)
Thiên duyên tiền định !  (Lê Kim Khánh)  Hà Thanh Xuân & Quốc Kh
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZIcuP2DFJ4A[/youtube]
#1
  Thanh Vân 31.10.2013 17:24:14 (permalink)
  Say ! (Giao Tiên & Y Vũ) Đan Nguyên & Quốc Khanh
   
  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zxVgL_ogxz0[/youtube]
  #2
   Thanh Vân 31.10.2013 17:26:55 (permalink)
   Triệu Con Tim
   Quốc Khanh - Đan Nguyên
    
   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZPiBNTPVsT8[/youtube]
   #3
    Thanh Vân 31.10.2013 17:29:07 (permalink)
    Chuyện Tình Mình Quốc Khanh - Hồng Nhung  
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lB7M0pM92S8[/youtube]
    #4
     Thanh Vân 31.10.2013 17:44:23 (permalink)
     Hai Đứa Giận Nhau  Băng Tâm- Đan Nguyên  
     [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o7qjrCf7PYg[/youtube]
     #5
      Thanh Vân 31.10.2013 17:46:10 (permalink)
      Duyên Kiếp
      Đan Nguyên - Băng Tâm
       
       
      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ve8LjP38ntg[/youtube]
      #6
       Thanh Vân 31.10.2013 17:51:32 (permalink)
       20, 40, 60 năm cuộc đời  Quốc Khanh, Ngọc Anh Vi  
        
       [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mJ9k6WM1kus[/youtube]
       #7
        Thanh Vân 31.10.2013 17:53:38 (permalink)
        Cái Trâm Em Cài
        Hoàng Thi Thơ
        Thùy Hương & Cardin Nguyễn
         
        [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Py1nppJQvyQ[/youtube]
        #8
         Thanh Vân 31.10.2013 17:56:31 (permalink)
         Lính Dù Lên Điểm  Anh Minh & Đoàn Phi  
         [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GPVaHtjXYs0[/youtube]
         #9
          Thanh Vân 31.10.2013 17:58:12 (permalink)
          Hờn Anh , Giận Anh
           
          Anh Minh & Quốc Khanh
           
           
          [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uoysR0Cywis[/youtube]
          #10
           Thanh Vân 31.10.2013 18:00:07 (permalink)
            
           Hai Trái Tim Vàng
            
           Anh Minh & Quốc Khanh
            
            
           [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Fer-t1UNoe8[/youtube]
           #11
            Thanh Vân 31.10.2013 18:35:03 (permalink)
            Thiệp hồng anh viết tên em
             
            Đan Nguyên  - Y Phụng
             
            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ei1U8L_J5Wc&list=RD02T-i7BiqYRuo[/youtube]
            #12
             Chuyển nhanh đến:

             Thống kê hiện tại

             Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
             Kiểu:
             2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9