Những vidéo song ca

Tác giả Bài
Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:22:46
Thiên duyên tiền định !  (Lê Kim Khánh)  Hà Thanh Xuân & Quốc Kh
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZIcuP2DFJ4A[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:24:14
Say ! (Giao Tiên & Y Vũ) Đan Nguyên & Quốc Khanh
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zxVgL_ogxz0[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:26:55
Triệu Con Tim
Quốc Khanh - Đan Nguyên
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZPiBNTPVsT8[/youtube]

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:29:07
Chuyện Tình Mình Quốc Khanh - Hồng Nhung  
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lB7M0pM92S8[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:44:23
Hai Đứa Giận Nhau  Băng Tâm- Đan Nguyên  
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o7qjrCf7PYg[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:46:10
Duyên Kiếp
Đan Nguyên - Băng Tâm
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ve8LjP38ntg[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:51:32
20, 40, 60 năm cuộc đời  Quốc Khanh, Ngọc Anh Vi  
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mJ9k6WM1kus[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:53:38
Cái Trâm Em Cài
Hoàng Thi Thơ
Thùy Hương & Cardin Nguyễn
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Py1nppJQvyQ[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:56:31
Lính Dù Lên Điểm  Anh Minh & Đoàn Phi  
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GPVaHtjXYs0[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 17:58:12
Hờn Anh , Giận Anh
 
Anh Minh & Quốc Khanh
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uoysR0Cywis[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 18:00:07
 
Hai Trái Tim Vàng
 
Anh Minh & Quốc Khanh
 
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Fer-t1UNoe8[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai

Thanh Vân
 • Số bài : 3638
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 28.05.2007
Re:Những vidéo song ca - 31.10.2013 18:35:03
Thiệp hồng anh viết tên em
 
Đan Nguyên  - Y Phụng
 
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ei1U8L_J5Wc&list=RD02T-i7BiqYRuo[/youtube]
Cuộc đời một giấc mộng
Thời gian thoáng mây bay
Nguồn tâm không xao động
Khoan thai