Tùy Bút Cố Quận

Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 8 của 309 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 4635 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cố Quận

 • Số bài : 10481
 • Điểm thưởng : 0
 • Từ: 05.12.2013
 • Trạng thái: offline
Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 09:50:09 (permalink)
Xin mượn câu thơ sau cùng bốn chữ của anh TSL để hoạ mấy thơ chơi, mời Cả Phố cùng thưởng thức vậy.

Biết Em Đi Nên Buồn

Lại biết em đi nên buồn
Vịm đà cạn rượu! Lệ tuôn đôi dòng
Lá vàng thu rụng bên sông
Mai em sang bến bờ đông một mình
Mé tây ngồi tiếc cuộc tình
Vỡ tan tợ khói giữa thinh không rồi
Đêm nay trăng khuất sau đồi
Bình minh ló bóng là tôi xa nàng

Gì thì gì...Ông Anh đừng tính chuyện nhảy xuống sông nghe, đang say mà đụng phải nước lạnh thời bị dộp bẻ là tàn đời; khà khà.

Thân,

Nhị

 
  Cố Quận

  • Số bài : 10481
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2013
  • Trạng thái: offline
  Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 09:54:23 (permalink)
  Để xem bà Sư Tử Sài Gòn của nhị cho hay không cho uống rượu o Đốc nhé!!!

  Thân Này Kể Bỏ!

  Thân này kể bỏ rồi em
  Có roi, gậy, búa, dao, kềm giống nhau
  Một là treo cổ cho mau
  Hai là hũ rượu với màu áo hoa
  Không chết trẻ thời chết già
  Chết dưới tay bà! Hay chết bệnh thôi
  Đấm cứ đấm, thoi cứ thoi
  Chứ thơ, rượu, áo, đò tôi chẳng từ
  Thân này em cắt làm tư
  Chẻ ra làm tám rồi ư! Vẫn còn
  Thơ, rượu máu đỏ như son
  Áo, đò khắc cốt...tính toan xin mời
  Xuống tay một nhát em ơi
  Thân này kể bỏ! Chẳng lời oán than
  Em dám làm, thế mới gan


  Bị Bà vây quá! Ông thần say đâm ra liều mạng chăng??? Khà khà.

  Thân,

  Nhị   
   Cố Quận

   • Số bài : 10481
   • Điểm thưởng : 0
   • Từ: 05.12.2013
   • Trạng thái: offline
   Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:00:13 (permalink)
   Hôm nay ngày tốt nên có Ông Bạn Tui đem tặng mình cái tên "Lão Hèm"; từ nay xin được giữ làm biệt danh vậy. Nếu có trùng tên với ai trong "Phố" thì mong đánh tiếng cho để tránh???

   Lão Hèm

   Hôm nay ngày tháng tốt
   Bạn tặng danh "Lão Hèm"
   Cười vang vang run cột
   Rượu cạn vịm còn thèm

   Khà khà.

   Thân,

   Lão Hèm

    
    Cố Quận

    • Số bài : 10481
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 05.12.2013
    • Trạng thái: offline
    Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:02:22 (permalink)
    Nàng Kiều Nguyễn Du định nhảy sông nào tự tử thì nhị tui không dám quả quyết có phải là sông "Tiền Đường" hay không vì đã đọc Kiều khi còn sống bên Việt Nam??? Nhưng bên Tàu thì có sông Tiền Đường nằm trong tỉnh Triết Giang Ông Anh ạ.

    Sông Tiền Đường Triết Giang

    Thuỷ triều dâng, sông Tiền đường
    Sóng cao bay vút như tường vượt không
    Âm vang tợ sấm mùa giông
    Tợ nghìn tuấn mã vó lồng lộng qua
    Triết Giang trăng tháng tám là
    Dòng trôi lấp lánh ngân hà băng băng

    Thân,

    Nhị     
     Cố Quận

     • Số bài : 10481
     • Điểm thưởng : 0
     • Từ: 05.12.2013
     • Trạng thái: offline
     Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:04:52 (permalink)
     Xưa nay nhị tui chỉ biết câu "Giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ", giờ thì nhờ Bà Chị nên mới hiểu ra là "Sợ vợ thì đặng làm quan" và nghiệm thấy ôn nào gặp hội long vân, làm quan càng to thì càng sợ vợ nhiều hơn mấy quan dưới trướng của mình, Bà Chị Tui thật là sành chuyện thế nhân. Thôi thì lấy sáu chữ nầy làm tựa đề bài thơ dưới đây để tự răng mình, chắc là nhị tui sợ Bà Sư Tử Sài Gòn chưa đúng mức nên đã nửa đời làm dân!!!
     Sợ Vợ Thì Đặng Làm Quan

     Sợ vợ thì đặng làm quan
     Quần áo ra làng nếp thẳng thơm tho
     Ai chưa sợ...lẹ giùm cho
     Không làm dân khổ lắm trò ai ơi
     Sợ vợ! Ta sẽ gặp thời
     Long vân vào hội, ta đời lên lon
     Hét ra lửa, đấm vỡ hòn
     Tiệc tùng, tuỳ thiếp béo tròn tình tang
     Sợ vợ thì đặng làm quan


     Mai nầy Lão Kiến thế nào cũng bận tay cả năm, lo ghi tên các ôn xin gia nhập vào hội "Người Đàn Ông Sợ Vợ" cho coi!!! Lão nhớ ghi tên nhị tui đứng sau tên lão nhé; Khà khà.

     Thân,

     Nhị
      
      Cố Quận

      • Số bài : 10481
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 05.12.2013
      • Trạng thái: offline
      Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:07:00 (permalink)
      Viết xong bài "Sợ vợ thì đặng làm quan" nhị tui mới nhớ ra câu "Sợ vợ mới anh hùng"; nghĩ dân gian mà thốt ra câu nào thì đúng phóc câu đó à nghe.

      Sợ Vợ Mới Anh Hùng

      Anh Hùng trên thế gian
      Ai mà không có vợ
      Ai mà chẳng tình đan
      Ai qua ải duyên nợ

      Sợ vợ mới anh hùng
      Không vợ đời tiêu tùng
      Ai lo cơm với nước
      Ai quần áo dâng, cung

      Anh hùng là phải sợ
      Vợ chứ nào người xa
      Thuốc một liều tay lỡ
      Là kiếp nầy hoá ma

      Sợ vợ mới anh hùng


      Tối nay nhị tui bắt đầu quạt hầu Bà Sư Tử Sài Gòn của tui mới được, hy vọng làm đủ ba trăm sáu mươi lăm ngày; ngày nầy năm sau nhị tui sẽ lên làm quan!!! Khà khà.

      Thân,

      Nhị       
       Cố Quận

       • Số bài : 10481
       • Điểm thưởng : 0
       • Từ: 05.12.2013
       • Trạng thái: offline
       Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:10:22 (permalink)
       Đã viết hai bài...thì đành vò đầu bóp trán viết một bài nữa cho đủ bộ tam vậy. Các Ace có ai biết xuất xứ của câu "Nhất Vợ Nhì Trời" từ điển tích nào mà có!!! Xin viết ra đây cho nhị tui học hỏi thêm và để tạc dạ hầu khi hữu sự mà đem ra dùng, nhị tui cảm ơn trước nghe.

       Nhất Vợ Nhì Trời

       Ông Trời thì ở tận xa
       Mình sống cạnh Bà! Sợ vợ đương nhiên
       Ông Trời nổi giận trời nghiêng
       Biết ta người hiền cũng tránh...tha cho
       Chứ Bà giận là thơ, đò
       Rượu, áo tay thò...quăng hết ra sân
       Nhì Trời Nhất Vợ đem cân
       Trời bay, Trời trốn, Trời thăng lên trời


       Thế mới hay Sợ Vợ Thì Đặng Làm Quan, Sợ Vợ Mới Anh Hùng, Nhất Vợ Nhì Trời thật không sai chút nào; khà khà.

       Thân,

       Nhị        
        Cố Quận

        • Số bài : 10481
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 05.12.2013
        • Trạng thái: offline
        Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:13:16 (permalink)

        Tên Nào Đòi Nướng Nhạn!!!

        Tên nào đòi nướng Nhạn nào
        Làm mồi để nhậu! Tên nào khai ra
        Níu chân, chụp cánh Nhạn a
        Coi chừng cái mỏ mổ là mắt đui
        Con Nhạn bay cho Phố vui
        Bắt làm mồi nhậu! Ai cười ngả nghiêng
        Tên nào say, nghĩ vô duyên
        Tên nào đòi nướng...chi phiền vậy ta!!!


        Tên nào mau khai ra...không là tàn đời với Nhạn Nhà Ta!!! Khà khà.

        Thân,

        Nhị         
         Cố Quận

         • Số bài : 10481
         • Điểm thưởng : 0
         • Từ: 05.12.2013
         • Trạng thái: offline
         Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:15:45 (permalink)
         Câu chuyện nầy mà gối đầu giường thì đêm nằm thấy ác mộng Bà Chị ơi!

         Gối Đầu Giường

         Câu chuyện nầy gối đầu giường
         Đêm nằm ác mộng! Đá tường chân đau
         Vợ thức hỏi "Thế là sao
         Tường đâu có tội chi nào cước phi
         Hẳn lòng ông lắm sân si
         Hỉ, nộ chì chì nên mới nằm mơ
         Tôi nói có đúng không cơ!!!"
         Câu chuyện Người tặng bây giờ đúng boon


         Hình ảnh Bà Vợ giúp mình vượt qua nhiều thử thách, khó khăn trong đời lắm; bởi không vượt qua thì chẳng dám mò về nhà để chịu đựng thêm những đắng cay đang chờ đợi mình, có phải thế không mấy Ôn Một Góc Phố??? Khà khà.

         Thân,

         Nhị          
          Cố Quận

          • Số bài : 10481
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 05.12.2013
          • Trạng thái: offline
          Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:18:37 (permalink)

          Hoa Điệp Vàng

          Em nhặt hoa điệp vàng
          Về ép lên trang vở
          Vần thơ nhớ thương chàng
          Gã thư sinh trường nớ

          Dòng mực tím nét gầy
          Chàng biết chăng bên đây
          Em ngồi không nghe giảng
          Hồn đuổi gió! Theo mây

          Hoa điệp vàng em ép
          Mai gửi chàng bài thơ
          Tình học trò sao đẹp
          Mong nhận đừng làm ngơ

          Bài thơ mùa hoa điệp
          Em viết tặng riêng chàng
          Chớ cười em tội nghiệp
          Lệ nhỏ! Ướt nụ vàng

          Thơ cho lắm nó vào, không lo học...cuối năm thế nào cũng rớt tú tài O ơi!!! Khà khà.

          Thân,

          Nhị          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2013 10:49:22 bởi Cố Quận >
           
           Cố Quận

           • Số bài : 10481
           • Điểm thưởng : 0
           • Từ: 05.12.2013
           • Trạng thái: offline
           Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:20:51 (permalink)
           Bà Chị mời nghe nhạc mãi, nhị tui nợ biết lấy gì trả đây...thơ nghe (lại thơ)!!!           Tưởng Rằng Đã Quên

           Tưởng rằng đã quên...không! Vẫn nhớ
           Cuộc tình xưa còn giữ bao năm
           Tưởng rằng đã quên...đêm trăn trở
           Tà áo ai một thuở xa xăm

           Tưởng rằng đã quên...không! Vẫn nhớ
           Kỷ niệm theo về với tiếng ca
           Bài thơ xưa viết còn trên vở
           Hai hướng đời chia cách em, ta

           Trốn Bà Sư Tử Sài Gòn vào đây nghe lén mấy bài nhạc tình, lời ca nhẹ nhàng của Bà Chị và hoạ thơ để nhớ người xưa; giờ phải dông, chứ không Bà mà bắt tại trận là thân xác nhị tui tơi tả à nghe chị Áo Vàng!!! Khà khà.

           Thân,

           Nhị            
            Cố Quận

            • Số bài : 10481
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 05.12.2013
            • Trạng thái: offline
            Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:23:21 (permalink)
            Bài trước thì hét! Bắt phải ăn, bài này thì động đến tay chân "Đòi cắt"...Bà Chị khiếp thật; thế mới biết đa số bọn đàn ông chúng tôi thích Phở hơn Cơm là đúng quá đi thôi!!!

            Dọa Cắt...

            Lâu thèm ăn bát phở
            Là bị dọa cắt môi
            Sáng chiều ăn bát phở
            Hẳn bị cắt...than ôi!

            Thế mới hay đàn ông
            Thích tung hoành tây, đông
            Quê bắc, nam đôi chổ
            Quán dựng năm, bảy phòng

            Lâu thèm ăn bát phở
            Cơm dọa cắt cổ rồi
            Lỡ sáng chiều thèm phở
            Hồn với xác! Hai nơi


            Trăm năm trong cõi người ta, mấy ai thoát được cảnh "Cơm nhà, quà vợ" hỉ!!! Buồn...

            Thân,

            Nhị             
             Cố Quận

             • Số bài : 10481
             • Điểm thưởng : 0
             • Từ: 05.12.2013
             • Trạng thái: offline
             Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:26:42 (permalink)
             Hừ! Áo quần may bằng gấm lụa cao sang thế nầy, môi son mắt biếc thế kia, eo thon với dáng người tha thướt...v..v.thì đúng là con nhà trâm anh đài các. Dám bỏ mấy chục quan tiền chụp hình đăng lên mạng mà dám nói mình con nhà nghèo không có ống heo đựng tiền cắc thì đúng là gạt thầy!!! Mai vào lớp kêu lên quỳ gối trên bục ba khắc cho bỏ tật mua rượu "Bèo" hối lộ thầy nhé.


             Mai Vào Kêu Lên Bục

             Áo quần tơ gấm mượt
             Môi son mắt biếc kia
             Dáng người thon, tha thướt
             Nghèo được thế...còn khuya

             Mai vào kêu lên bục
             Quỳ gối ba khắc trừ
             Tội rượu bèo! Bất phục
             Ê ẩm khớp mà từ


             O mà bị kêu lên bục quỳ gối chắc khóc trôi cả lớp học ra sân quá!!! Khà khà.

             Thân,

             Nhị              
              Cố Quận

              • Số bài : 10481
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 05.12.2013
              • Trạng thái: offline
              Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:33:35 (permalink)

              Tui Bắc Kỳ!

              Thương em mà...ba má em không chịu

              Nên tui quê, mượn chung rượu giải sầu
              Một kiếp này ta chắc chẳng nợ nhau
              Em giang cuối! Tui giang đầu cách trở

              Tui Bắc Kỳ...có tội chi sao nỡ!!!

              Chuyện tình buồn của anh Hồ Hải sao tờ tợ chuyện của nhị tui!!! Mời Anh chung rượu giải sầu nghe, khà khà.

              Thân,

              Nhị

               
               Cố Quận

               • Số bài : 10481
               • Điểm thưởng : 0
               • Từ: 05.12.2013
               • Trạng thái: offline
               Re:Tùy Bút Cố Quận 11.12.2013 10:39:12 (permalink)
                
               Tháng Năm Phượng Hồng

               Mưa tháng năm, giọt đầu mùa
               Ướt hoa phượng đỏ! Gió lùa tóc ai
               Đong đưa cành lá cho đài
               Hoa kia rơi xuống sông nầy nước trôi
               Theo dòng hoa lạc bờ tôi
               Đưa tay vớt, biết đây rồi tháng năm
               Vần thơ khóc thuở xa xăm
               Tôi còn áo trắng đêm nằm nhớ hoa
               Bây giờ ngày ấy đã xa
               Phượng hồng xưa tặng! Sắc đà nhạt phai


               Đã mấy chục năm trôi qua...mà đoá phượng hồng năm xưa sắc hương không phai nhạt thì ắt là đã qua thẩm mỹ viện trang điểm lại dung nhan rồi ông thần thơ thẩn ơi; khà khà.

               Thân,

               Nhị

                


               <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2013 00:49:20 bởi Cố Quận >
                
                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                Thay đổi trang: < 12345678910.. > >> | Trang 8 của 309 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 4635 bài trong đề mục

                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.

                Chú Giải và Quyền Lợi

                • Bài Mới Đăng
                • Không Có Bài Mới
                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                • Khóa (có bài mới)
                • Khóa (không có bài mới)
                • Xem bài
                • Đăng bài mới
                • Trả lời bài
                • Đăng bình chọn
                • Bình Chọn
                • Đánh giá các bài
                • Có thể tự xóa bài
                • Có thể tự xóa chủ đề
                • Đánh giá bài viết

                2000-2020 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9