Thơ Vui Cố Quận
Cố Quận 05.12.2013 23:28:03 (permalink)
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]

Phở

Bay chi sớm thế anh Tiếng Tơ Lòng
Chờ "Cơm" mang đống lửa hồng trao tay
Chụp vào bát "Phở" thịt sống tái ngay
Nước nghi ngút khói...ngon thế nầy là xơi
Ở lại Anh ơi! Nán lại ăn chơi
Trăm năm cuộc đời được mấy dịp vui
Hành tây, giá sống, rau quế thật tươi
Bánh mềm hao bạc! Nhưng thấy người trong tô

Cố Quận#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9